Egyházi beszédek.

Most jelent meg és Hartleben K. A. könyvkereskedésében kapható:

Történetekkel

felvilágositott

egyházi beszédek.

Minden vasár- és ünnepnap- és más alkalmakra.

Németből szabadon forditotta

HUSZÁR KÁROLY,

fehérmegyei áldozár.

VI. füzet, ára 24 kr.

Az egész munka ára 2 ft. 24 kr. pp. Postán bérmentve 3 ft. pp.