GRAND HÔTEL NATIONALE

(nagy nemzeti szálloda)

BÉCSBEN.

Alulirtaknak van szerencséjök a tisztelt közönségnek tudomására hozni, miszerint ők f. é május 8-kán az idegenek rendkivüli látogatása által hamar ismeretessé vált Hôtel nationalt átvették, melly szálloda méltán a legelső épületek közé sorozható, s a hires Foerster L. épitőmester által épen e czélra lévén épitve, 4 emeletén 200 minden kényelemmel ellátott, csinosan, czélszerűen és kényelmesen felszerelt szobákat tartalmaz. A mi ezen nagy szállodának különös előnyeit és kényelmes helyzetét illeti, az abban áll: hogy a Lipót-városnak legszebb pontján fekszik, az éjszaki vaspályaudvar, a gőzhajók kikötőhelyei, a Carl-szinház és a circus közelében. A t. cz. utazó vendégek találnak továbbá ezen szállodában: egy nagy és csinosan felékesitett éttermet, egy kávé- és billárdtermet, játszó-, olvasó-, külön- és szolgaszobákat, kádfürdőket minden emeleten, kocsiszineket és istálókat 60 lóra, bérszolgákat, kik minden európai nyelven beszélnek. A mi pedig a t. cz. utasoknak különös gyönyörére szolgálhat, az a 6000 négyszög-láb nagyságu magas terasse, honnét a legszebb kör- és távkilátást élvezhetni. Alulirtak jelen ügyletágukbani több évi gyakorlatukat a bel- és külföldön, nevezetesen Francziaországban, Angliában és Amerikában szerezték, s ez által olly kedvező állapotban vannak, miszerint a magas nemességet s a t. cz. utazó vendégeket országaik szokásai s különböző nyelveik szerint kielégitő szolgálattal ellátni képesek. Pontos szolgálat, jó finom konyha, valódi italok s a vendégekkeli tisztes bánásmódra a legfőbb felügyelet fog fordittatni s igy alulirtakat azon remény kecsegteti, miszerint az utazó vendégek a fentebb elősorolt valóságról személyes látogatásuk által maguknak meggyőződést fognak szerezni.

Much T., Mayer M., Klier örökösök,

a nemzeti szálloda tulajdonosai.