A nagy jószág- és pénz-sorsjátéknak,

mellyből a tiszta jövedelem egy része

a

hg. Windischgrätz-féle rokkantak alapitványának

gyarapitására van felajánlva,

korábbra határozott huzása

már a közelebbi

NOVEMBER 4.

visszavonhatlanul meg fog történni.

Ezen nagy sorsjáték rendkivül tetemes mennyiségü,

40,500 nyerőszámot

foglal magában, mellyek által fél

MILLIÓ

és 107,000 v. ft.

jelentékeny öszveget nyerhetni mind készpénzben.

Ára egy sorsjegynek az I. vagy II. osztályból 3 forint, a III. osztályból 6 forint, a IV. osztályból pedig 10 forint pengő pénzben.

Bécs, september 1854.

Perissutti G. M.,

cs. kir. szab. nagykereskedő, Kärntnerstrasse

1049 sz. a.

Pesten kaphatók illy sorsjegek LUEFF M. illatszer-kereskedésében a „Minervához” Kristóftéren, valamint több más kereskedésekben is.