A természet könyve

GEIBEL ARMIN

pesti könyvárusnál jelent meg és minden könyvkereskedésben kapható:

A

természet könyve

(Dr. Scödler F. után),

magában foglaló: Természettant, csillagászatot-, vegy-, ásvány-, föld-, életmű-, növény- és állattanokat; a természet-ismeret minden barátainak, különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. A 6-dik kiadás után magyarra tették Jánosy Ferencz, Mentovich Fer. és ifj. Szász Károly, nagy-kőrösi felgymnasiumi tanárok. Számos a szövegbe nyomott ábrákkal, csillagabroszszal s szinezett kőnyomatu földtani ábrával. – Ára 3 ft. 24 kr. Finoman kötve 4 ft.

Merőben feleslegesnek hisszük e jeles mű fontosságára és használhatóságára hivni föl az olvasó figyelmét, kivált a mai korban, midőn a természettudományok iskolában és életben, első rangu érvényre emelkednek. A magyarra átdolgozás jelességéről az átdolgozó tanárok nevei kezeskednek. – A kiállitás irodalmunkban eddig páratlan szépségünek mondható.