Előfizetési felhivás.

Folyó évi oktober 1-jével, a „VASÁRNAPI UJSÁGRA” uj előfizetést nyitunk. Előfizetési ár évnegyedre azaz: oktober, november és december hónapokra postán küldve 48 kr. pp.

A julius–decemberi folyamból a még jelentkező tisztelt előfizetőknek teljes számu példányokkal még folyvást szolgálhatunk. Előfizetési ár postán küldve 1 ft. 30 kr. pp. A pénzesleveleket bérmentesitve és e czim alatt: „A Vasárnapi Ujság kiadó hivatalának Pesten” küldetni kérjük.

Landerer és Heckenast,

a Vasárnapi Ujság kiadói.