Egyveleg.

Hans Jörgl ultimátuma egy keleti kérdésben. – Van Bécsben egy kisded alaku néplap, melly számos évek óta jelenik meg, jó nagy betükkel nyomtatva, s Bécs vidéki tájnyelvén irva, ezen czim alatt: „Hans Jörgl.” Az egész annyiból áll, hogy ő, vidéki sógorainak ir Bécsből s neki vidékről Bécsbe leveleket, a mellyekben aztán furcsánál furcsább tréfás dolgok fordulnak elő. A bécsi nép ugy hozzá szokott, hogy ritka család a melly ne tartaná, s ha valami váratlan esik, csakugy lesik, hogy mit mond majd róla H. J. sógor, pedig néha ugyancsak orrunk alá borsol, de az olvasó közönség már ezt megszokta, s annál kapósabb, minél jobban hozzá látott a keféléshez. Nem régiben a többek között ezt irja: „Egy kisvárosi kasinó tagjai a fölött veszekedtek, mellyik van jobban mondva: Mahomed, Mohamed, vagy Muhamed? s nem egyezhetvén meg, engem kértek fel, hogy dönteném el a kérdést. Én – ugymond H. J. – hosszas kutatás után ugy találtam Mahomed és Mohamed van jól; hanem azok, kiknek természeti hajlandóságuk van ugy kezdeni hogy mú, – Muhamednek is mondhatják.”

Török basa, nagy a hasa. Bizonyára ismeretes az olvasó előtt gyermekkorából, ezen bájos zengzetü kadenczia; hanem azt, hogy honnét veszi eredetét, csak most kezdjük gyanitani egy magyar lap után, a melly egy német lap nyomán azt irja, hogy a törököknél nincs vállrojt, sem más rangkülönböztető jel, egyedül a testesség, mert ugymond mennél magasb rangu valamelly török hivatalnok, az rendszerint annál kövérebb:

Uram teremtőm! mekkora hasának
Kellene lenni a hős Omer basának?”

Pótolhatlan kár engedelmességből. Nem rég történt Pesten, hogy egy fiatal festész, meglátott egy kéregető szegény vén embert, s különösen ősz haja és sürű tömör fehér szakálla olly igen megtetszett neki, hogy főkép a hajzat miatt ohajtotta az öreg képét mint eredeti ritkaságot, lefesteni, s e czélból magához is hivta őt. De csakhamar tapasztalni kezdé, hogy a jó öreg szennyes ruhái nem igen jó illatot terjesztnek szobájában, elővett tehát egy pár fehér ruhát, s néhány pfttal együtt átadta az öregnek, hogy menjen haza, s kissé tisztálkodva jőjjön el holnap. Az öreg pontosan megjelent másnap a kiszabott órában, még pedig nemcsak tiszta ruhát váltott, de haját is megnyirette, s megborotválkozott szép simára.