*) T. dolgozó társunk dunántul lakván, az e czikkekben használt tájszavak is az ottani nép ajkáról ellesvék.
Szerk.