Statistikai adatok Oroszországról.

Az orosz hadsereg kerül összesen a kormánynak 88 millió pengőbe.

Egyegy katona nem kerül többe 48 pengőnél évenkint. Francziaországban kerül egy katona 136, Angliában 215, Ausztriában 88 pengőbe.

Egy orosz tábornok évi fizetése 1820 pengő forint, egy altábornoké 1210 pengő; egy gárda ezredesé 480, egy tüzérezredesé 560, egy alezredes kap, azon hadtest rangja szerint, mellyhez tartozik 200 és 500 pft. között. Egy őrnagy fizetése 300-tól 400 ftig; az első századosé 500-tól le 180 ftig. A hadnagyi fizetés legmagasbja 320, legkisebbje 125 ft. egy évre.

Nehány év előtt illy fizetést kaptak az orosz főtisztek, lehet, hogy azóta megjavitották zsoldjaikat; annyi bizonyos, hogy az orosz katonaság a legkevesebbe kerül a kormánynak, mivel az adózónép azt élelmezni köteles.