Nevezetes szertartás az oroszok házasságainál.

Oroszországban a korbács nagy szerepet játszik. Mindenki alá van annak vetve, s végre a legszegényebb parasztnak is módjában van azt valakin gyakorolni. Ez a valaki természetesen a felesége.

A korbács a férfiui tekintély a család előtt. Mikor az orosz mugik, (paraszt) haza viszi a menyasszonyát, a korbács bele van dugva az egyik csizmaszárába. Lefekvés előtt parancsolja a mátkájának, hogy huzza le a csizmáit. A szegény némbernek szabadságában áll azzal a féllel kezdeni, a mellyiket választja, de jaj neki, ha azt húzta le elébb, a mellyikben a korbács van, mert akkor első kóstolóra része van benne, hogy máskor tudja, millyen ize van a korbácsnak.

Másutt ismét az volt a szokás, hogy mikor az apa átadta leányát a vőlegénynek, az esketés után megparancsolá neki, hogy menjen ki és hozzon a maga számára vesszőket. A leány engedelmeskedett s letérdelvén meggördité a hátát az ütés alá. Az apa akkor rávert a vesszőkkel, s azokat átadva a vőlegénynek, tudatá leányával, miszerint ezentul már nem ő fogja megverni, hanem a férje.

Nagy Péter eltörlé e barbar szertartást, hanem azért odahaza czeremonia nélkül annyiszor megveri a mugik a feleségét, a hányszor kedve tartja.