*) A szerző azon nagy befolyásra czéloz, mellyel Francis jós birt, az utolsó, Angolhonban és Amerika közti háboruban. Ő azon vad törzseknél volt, kik az angolok pártján állottak, s az amerikaiaknak igen sok kárt tett azáltal: hogy honfiait folytonosan ellenök ingerelte, mignem a Graenville melletti csatában megöletett. (Thomsons historical sketches of the late war.)
Forditó.