ÁRVA-ÜGYEK

NAGY-KANIZSÁN

megjelent s kapható a szerzőnél

valamint minden hiteles könyvárusnál:

Az

ÁRVA-ÜGYEK

s azok

gyakorlati vezetésének módja.

A magas kormányrendeletek- s legujabb törvényekre alapitva.

Közhasználatul irta

Szobovics Ferdinánd,

tolnok a cs. kir. szolgabirói hivatalnál N.-Kanizsán.

Két kötet. Boritékba fűzve 3 ft. 30 kr.

Hogy e munka mindkét kötetét a bolti áron alul is, a még venni ohajtó mielőbb magának megszerezhesse, – a közkivánatnak felelve – egész folyó 1854. évi julius 31-ig bezárólag, a két kötet ára 2 ft. 50 kr. p. p. leend, melly áron ugy a szerzőnél mint minden hiteles könyvárusnál – postán küldve pedig 3 ft. 10 kr.on – megszerezhetni. – Minden kifizetett 10 példány után 1 tisztelet-példány adatik. – A mondott határnapon tul a bolti-ár mindenesetre beálland. – Pénzek és levelek egyedül bérmentesen fogadtatnak el.

Jelen munkának csak az I. kötete, és a II. kötet I-ső füzete kapható. Tökéletesen megjelenik folyó évi julius 1-jén.

Ezen munka kapható lesz Pesten Magyar M. könyvárusnál 8 nap után; Müller Gyula, Edelmann K., Emich G., Geibel A. és Kilian-nál későbben.