ELŐFIZETÉSI FELHIVÁS

a

„VASÁRNAPI UJSÁG”

hat hónapi az az: julius–decemberi folyamára.

Előfizetési feltételek:

julius hótól december utóljáig postán küldve minden egyéb költség nélkül 1 ft. 30 kr. p. p.

Budapesten házhoz hordással szintén 1 ft. 30 kr. p. p.

A kiadó-hivatalból elvitetve 1 ft. – – p. p.

Tisztelt előfizetőink, kik a julius–decemberi folyamra előfizetési dijuk csak 1 forintot vagy kevesebbet küldöttek be, a hiányt bérmentesen mielőbb után küldeni sziveskednének.

Tiz előfizetett példányra egy ingyen-példány jár.

Az előfizetési pénzeket e czim alatt:

„A Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalának Pesten,”

bérmentesen beküldetni kérjük.

A t. cz. gyüjtő-urak tisztelettel kéretnek a kezeiknél levő előfizetési ivek mielőbbi beküldésére, hogy a lapok elküldése annál gyorsabban eszközöltethessék.

Landerer és Heckenast kiadók,

egyetem-utcza, 4-dik szám.