A Törökbirodalom Földabrosza

Épen most jelent meg Heckenast Gusztávnál Pesten, és

Edelmann Károly, pesti könyvárusnál (váczi-utczában 7. sz.), ugy mint minden hiteles könyvárusnál kapható:

A Törökbirodalom Földabrosza

nagy alakban, szines nyomat. – Ára 40 krajczár pengő pénzb.

(2–3)

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza, 4. szám, Pesten.