Gőzhajózás a TISZÁN.

Zimonyból Szegedre: hetfőn és pénteken reggel.

Szegedről Zimonyba: szerdán és vasárnap reggel.

Szegedről Szolnokba: kedden és szombaton a zimonyi gőzös megérkezte után.

Szolnokról Szegedre: vasárnap és csütörtökön a pesti reggeli vasútvonat megérkezte után.

Szolnokról Tokajba és Sárospatakra: hetfőn és pénteken a pesti reggeli vasutvonat megérkezte után.

Szolnokról Náményba: pénteken a pesti reggeli vasutvonat megérkezte után.

Tokajból Szolnokra: szerdán és szombaton reggeli 3 órakor.

Tokajból Náményra: vasárnap a szolnoki gőzös megérkezte után.

Sárospatakról Tokajba: kedden és pénteken délutáni 1 órakor.

Náményból Tokajba: csütörtökön délutáni 1 órakor.

Pest, márczius 20-kán 1854.

A magyarországi első cs. kir. szab. Duna-gőzhajózási társulat középponti ügyvivősége.