Haszonbéri hirdetés.

Sz. kis. Szegedváros birtokához tartozó ugynevezett kereseti, mintegy 1500 holdnyi a csorvai és zákányi dülők közt fekvő puszta, folyó 1854-dik évi april 1-ső, 2-dik s 3-dik napjain a városi számvevői hivatalban, a városi gazdasági választmány által tartandó közárverés utján egészben, vagy a körülményekhez képest apróbb részletekben is, a legtöbbet igérőnek három egymást követő évekre, jelesen 1854-dik évi május 5-kétől 1857-dik évi május 4-éig haszonbérbe adatni fogván, erre a haszonbérleni ohajtók olly megjegyzéssel, hogy a közelebbi szerződési feltételek a város számvevői hivatalában megtekinthetők, ezennel meghivatnak.

Szegeden, márczius 13-án 1854.

(1–1)

A városi tanács által.