ÁLLATTAN.

Heckenast Gusztáv, pesti kiadó-könyvárusnál jelent meg:

ÁLLATTAN.

Felsőbb iskolák számára készitette Leunis János.

hildesheimi tanár s több természettudományi társulatok tagja.

Magyarra forditotta Jancsó József.

a magyar természettudományi társulat rendes tagja.

Első rész: Csontvázas állatok.

Számos közbenyomott fametszvényekkel. Nagy 8-rét, velinpapiron.

Ára 1 forint 12 kr. p. p.