Tárogató.

– A Félegyháztól Szegedig vivő vasut e napokban nyittatott meg a közönség használatára, igy Bécsből egy nap és éjjel Szegeden lehetni. A hajdani bölcsek idejében ez utra sáros időben két hét kellett.

– Daczára az országos nagy naptárnak, mellyben az idén nincs hamvazó szerda, ez a szomoru nap még is bekövetkezett s véget vete a hosszu farsangnak. A nagy örömből nem maradt meg más, mint a kifizetetlen árjegyzékek. Látjátok feleim mik vagyunk? Por és hamu vagyunk.

– A pesti nemzeti szinház melletti Beleznay kertben állandó lovardát szándékoztak épiteni. Ez a hir lehet csak tréfa, mert ha valóság volna, az intézet tekintélyes kezelői bizonyosan sietnének a mind szellemileg mind könnyen kigyulható természeténél fogva veszélyes alkotmány szomszédsága ellen tiltakozni.

– A budai Istenhegyi kápolna épitése jövő hóban megkezdetik.

– Dunánkról eltisztult a jég, azóta sok gőzöst láthatni a két part között, mellyek indulásra készülnek.

Szinházak. Párisban ministeri rendelet által a szinházakban minden kötéltánczosok, büvészek, birkozók s más egyebek letiltattak a szinpadról, mint mellyek a müvészet romlására vannak.

Az aradi szinház már megnyittatott uj és diszes felszereltetése után. Szabó és Havi szorgalmasan alakitnak egy jó társulatot.

A kolozsvári országos szinház jövő évre bérbe fog adatni, hir szerint egyike nevezetesbb iróinknak és egy a legpracticusabb szinészek közül szándékozik az ügyvezetést magára vállalni.

A pesti nemzeti szinháznál egy hét alatt két tánczvigalmon és négy büvészi előadáson kivül még egy opera is került szinre.

A debreczeni és nagyváradi szinházak számára Szákfy alakit nagyszámu és jeles társaságot.

– Párisban mult hónapban egy uj operát adtak a nagyhirü Mayerbéertől: „Az északi csillag.” A közönség régóta nagy várakozással volt e mű iránt, s daczára minden politikai s hadi izgatottságnak, ideje s pénze is maradt ez élvezetre. Az első előadásoknál 200–300 frankot is adtak egy zártszékért, s egy páholyért 1000–1500 frankot. Sok pénz, de nem lehet bajnak mondani, ha egyszer másszor egyébre is költ a pénzes világ, mint vasuti részvényekre, börze-papirokra, agarakra és más effélékre.