Nemzeti szinház.

Mult héten csupa büvészetből álltak a nemzeti szinház előadásai. Egy franczia büvész mutogatta szemfényvesztéseit a szinpadon. Meg kell neki engedni, hogy ügyessége sok, azonban mi, kik nem szeretjük az emberi dolgokat természetfölöttinek tartani, kénytelenek vagyunk itt is előállni a kritikával s a mit még senki sem tett előttünk, magyarázatokat adni a büvészethez.

Mutatványainak egy vége a gyors elcseréléseken és eldugásokon alapul, más része chemiai és mechanicai készletek hozzájárultán. Első esetben ügyessége, másikban ötletei bámulhatók.

A kimosott és elégedett zsebkendők két különféle tárgy és nem ugyanazok, a miket ő később vissza ad. A szinpad alja egészen üres, ennélfogva az üreslábu asztalokon keresztül minden csere megtörténhetik.

A háttérben levő asztal le van függönyözve, s annak egész lapja számtalan helyen kinyilik. Midőn a kalapban terem a tengeri nyul, akkor az asztal alól dugják azt bele, midőn ugyanaz kétfelé hasitva, két nyul lesz belőle, akkor a másikat a letett karja alatt dugják fel az asztalból, oda tünik el a galamb is, mellyet látszólag a gyertyánál éget. A sok körülrakott gyertya még jobban gátolja a nézőket a cserék észrevételében.

A pohárban tánczoló tallérkára vékony selyemszál van ragasztva viasznál fogva. Egy darab e viaszból még akkor is rajta volt a talléron, midőn az tulajdonosához visszakerült. A kártyák megismerését mások is tudják.

Az összerakott és szétszedett rézkarikák közül az a hat, a mit a közönség kezébe ad, ép, de a többinek nyitja van, s csak a gyorsaság bámulandó, mellyel azokat össze tudja illeszteni, a nélkül hogy tenyerében a nyilást észrevennék.

A büvös vacsoránál a felakasztott üstnek kettős feneke van. A büvész sárgarépát és káposztalevelet hány bele s azután a káposzta helyett tengeri nyulakat szed ki belőle. Igen természetes, mert a tengeri nyulak megették a káposztát.

A magnetizálás mutatványa igen természetes tünemény s azt bajos volna tagadni.

A számtalan lapda, miket szemeink előtt gömbölyget, összenyomott rugannyal van tele, melly a dörzsölés által lassankint gömbölyüvé válik.

Az egy lapos tokból kiszedett tárgyak mind ugy vannak elkészitve, hogy rugók által összehajthatók és ismét felállíthatók legyenek.

A különféle borokat töltögető üveg rejtett csövekkel van ellátva.

A hirtelen felforralásnak vannak chemiai módszerei.

Mikor a középső asztalról leveszi a függönyt, már akkor az alatta rejtező segéde eltünt a sülyesztő alatt, s akkor rendesen végződik a mutatvány s a függöny legördül.

Maguk a büvészek is azt szokták mondani: gyorsaság nem boszorkányság.

Egy amerikai büvész épen azt cselekedte, hogy előadásai végén mindent megmagyarázott a közönségnek, és ez által kétszeres erővel vonta mutatványaira a figyelmet.