Irodalmi ismertetések.

E rovatban olvasóink sem kimeritő, sem tüzetes birálatokkal nem fognak találkozni. Ez tulhaladná lapunk körét. Czélunk csak az lehet, hogy irodalmunkat figyelemmel kisérve, kiemeljük a szempontot, melly valamelly könyv felfogását elősegiti, s egy pár megjegyzésben némi tájékozást nyujtsunk annak becse iránt. Szükség, hogy a magyar néphez, melly olly lelkes buzgalommal csüng irodalmán, józan szó intéztessék. E szükséget akarjuk pótolni. Elveink és irányunkat ismertetéseink folytán lesz idő bemutatnunk. Ezért minden hoszasb programm nélkül megkezdjük szemlénket.