KÖZGYÜLÉS

A szabadalmazott tiszamelléki kölcsönösen tüzkártéritő társulatnak felsőbb helyről engedélyezett közgyülése folyó évi márczius 25-kén délelőtti 9 órakor fog Miskolczon, az igazgatói hivatalban tartani.

Tárgyai lesznek:

1. az intézet állásáróli évi jelentés. – 2. Az elnök, igazgató és igazgató tanács választása. – 3. Egyéb az intézet érdekében előfordulható tárgyak fölötti tanácskozás.

Kelt Miskolczon, február 10-én 1854.

(1)

Máry Pál, m. k., társulati elnök.