OMIKK logo
Nemzetközi TechnológiaTranszfer
Innovation logo

2000. szeptember-október


A tartalomból Technológiatranszfer szeminárium a Magyar Szabadalmi Hivatalban
Az IRC hálózat rendezvényei 
Kis- és középvállalkozások által igénybevehető támogatások. 
Partnerkeresések a következő témák szerint csoportosítva: mezőgazdasági erőforrások, biológia, energia, környezetvédelem, ipar, információtechnológia, mérések és szabványok.


 

Európa térkép
 
Az EU MIK/IRC Hungary

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja, az Európai Bizottság által létrehozott "Innovation Relay Centre" hálózat tagja. 

Az EU MIK/IRC Hungary konzorcium nemzetközi technológiatranszfer megvalósításához nyújt gyakorlati segítséget az érdekelteknek, elsősorban magyarországi kis- és középvállalkozásoknak. 

Miért lehet egy vállalkozásnak szüksége az IRC szolgáltatásaira?

Egy vállalkozás sikeréhez számos szakember közreműködésére van szükség. Adózási ügyekben célszerű kikérni egy adószakértő véleményét, iparjogvédelmi kérdésekkel megkereshet egy szabadalmi ügyvivőt. Alkalmanként szüksége van jogászra, minőségi tanácsadóra vagy informatikusra. Ami a különböző területek fontosságát illeti, az előzőekkel méltán egy sorban említhetjük az innováció problematikáját. Az innováció tágabb fogalom, mint a találmány vagy a szabadalom. Jelent technológiát, gyártmányt, illetve általánosabban a termelés, a termékszerkezet és a szolgáltatás megújítását. Minden vállalkozónak, aki a gazdasági életben hosszú távon, többéves távlatban gondolkozik, szüksége van innovációra. A termelést meg lehet újítani önállóan, partnerekkel együttműködve, vagy másoktól átvett eljárások, tapasztalatok révén. Többnyire olcsóbb körülnézni a világban, hogy mások milyen eredményeket értek el. Megtudható, hogy amire gondoltunk, az mennyiben új, és hasznos ötleteket szerezhetünk, átvehetjük mások tapasztalatait. 

Ezen a területen az EU MIK/IRC Hungary nyújthat segítséget a vállalkozásnak, mely a terület legnagyobb hagyományú hazai szervezeteinek konzorciumaként jött létre. Az IRC Hungary az Európai Bizottság által létrehozott innovációközvetítő központok hálózatának tagja, ami lehetővé teszi, hogy feladatait az azonos tevékenységet folytató külföldi partnerekkel együttműködésben oldja meg.

A Nemzetközi Technológia-Transzfer (NTT) az EU-INFO Hírlevél melléklete, és az EU MIK/IRC Hungary konzorcium hírlevele.

Az EU MIKaz Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja, melynek hivatalos neve angolul IRC Hungary (IRC - Innovation Relay Centre).

Szerkesztő: Daczó Zsuzsa
A szerkesztőség címe: 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 
EU INFO Szolgálat, IRC Hungary
1088 Budapest Múzeum u. 17.
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 12.
Tel: 267-4318
Fax: 338-2702
E-mail: daczo@omk.omikk.hu
Honlap: http://irc.omikk.hu
Felelős kiadó: Dr. Herman Ákos

 
EU MIK IRC Hungary konzorcium tagjai

Koordinátor

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár / OMIKK/

Projektkoordinátor:Nyerges Gyula
Projektfelelős: Daczó Zsuzsa
Cím: 1088 Budapest, Múzeum u.17.
Postacím: 1428 Budapest, Pf. 12.
Tel: 429-0624, 267-4318, 
Fax: 338-2702
E-mail: irc@omk.omikk.hu
Honlap:http: //irc.omikk.hu

Partnerek

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Projektfelelős:Garab Kinga
Cím: 1116 Bp., Fehérvári út 130.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 426.
Tel: 382-1500, Fax: 382-1510
E-mail: garab@innostart.hu

Nemzetközi Technológiai Intézet /NETI/

Projektfelelős:Sipos Dávid
Cím: Budapest, Munkácsy M. u. 16.
Postacím: 1398 Budapest, Pf. 570.
Tel: 301-2071, 301-2030 
Fax: 332-3774
E-mail: sipos@mail.neti.hu

Alvállalkozók

Robottechnikai és Automatizálási Központ /CRA/

Projektfelelős:Tar József
Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8
Tel: 210-2540, Fax: 333-9183
E-mail: jktar@zeus.banki.hu

VIVIDUS Műszaki Tanácsadó Kft.

Projekt felelős: Dr. Hidvégi Éva
Cím: 1116 Bp., Fehérvári út 144.
Tel/Fax: 206-0710
E-mail:h495híd@ella.hu

TREbAG Vagyon és Projektmenedzser Kft.
Projektfelelős:Kövesd Andrea
Cím: 1152 Bp., Szentmihályi út 131. 
Tel: 419-4087, Fax: 419-4172
E-mail: pkovesd@trebag.hu

Az IRC szolgáltatásai

Ha Önnek szüksége van egy új technológiára, akkor segítünk olyan európai partnert keresni, aki az eredményét kész megosztani Önnel.
Ha Ön olyan technológiával rendelkezik, amelyre másnak is szüksége lehet, akkor segítünk Önnek profithoz jutni a technológia hasznosítása révén.
Segítséget nyújtunk továbbá a technológiatranszfer lebonyolításában, és az EU által a kis- és középvállalkozásoknak szánt innovációs támogatások megszerzésében is.

Technológia audit végzése.
Technológiai auditot végzünk Önnél, vagyis az alkalmazott technológiákat minőségi és korszerűségi szempontok szerint felmérjük. Ennek célja azt megállapítani, hogy a cég a technológiatranszfer milyen lehetőségeit tudja hasznosítani.

A technológiabehozatal ösztönzése céljából az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • A külföldi cégek által közzétett technológia ajánlatokat kiközvetítjük magyar vállalkozásoknak.
 • Segítséget nyújtunk a magyar cégeknek a technológia igényeik megfogalmazásában.
 • Az IRC hálózat révén felkutatjuk azokat az európai cégeket, akik a hiányzó ismeretekkel, technológiákkal rendelkeznek.
 • Megszervezzük a partnerek találkozását, és igény szerint közreműködünk a tárgyalásoknál.
 • Közreműködünk a technológiabehozatal lebonyolításában.
A technológiakivitel ösztönzése céljából az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
 • A külföldi cégek által közzétett technológia igényeket kiközvetítjük magyar cégeknek.
 • Segítünk megfogalmazni a magyar alkalmazott kutatás, fejlesztés és ipar azon eredményeit, melyek európai cégek számára hasznosak lehetnek.
 • Az IRC hálózat révén felkutatjuk azokat, akik igénylik a feltárt eredményeket, technológiákat.
 • Megszervezzük a partnerek találkozását, és igény szerint közreműködünk a tárgyalásoknál.
 • Közreműködünk a technológiakivitel lebonyolításában.
Tájékoztatás az EU kis- és középvállalkozásokat támogató programjáról
 • A honlapunkon és a hírlevelünkben tájékoztatást adunk a pályázati kiírásokról.
 • Kérésre elküldjük a pályázatok információs csomagját.
 • Információs napokat szervezünk.
 • Munkatársaink segítenek a pályázati rendszerben eligazodni, és a pályázatokat a formai követelményeknek megfelelően elkészíteni.
A Nemzetközi TechnológiaTranszfer hírlevél

Hírlevelünk célja, hogy olyan fórumot biztosítson, amely az olvasók széles közönségét ismerteti meg a konzorcium tevékenységeivel. Ezáltal lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy a vállalkozások hasznosítsák és igényeljék szolgáltatásainkat.

Meghirdetjük a konzorcium partnerei által szervezett rendezvényeket, és hírt adunk technológiatranszferrel kapcsolatos hazai és európai eseményekről, rendez-vényekről is. Mivel az IRC Hungary fő feladata a nemzetközi technológia-transzfer elősegítése, hírlevelünkben kiemelt szerepet kapnak az ezzel kapcsolatos hírek, eredmények (sikertörténetek, tapasztalatok) és a külföldi partnerkeresések. A különböző területeken alkalmazott innovatív technológiák behozatalát és kivitelét azáltal is segítjük, hogy az IRC hálózaton keresztül beérkező legfrissebb technológia ajánlatokat és technológia igényeket röviden ismertetjük. Ezeket előzetes tájékoztatásul jelentetjük meg, részletesebb kínálat az IRC Hungary honlapján található, vagy az IRC munkatársaitól kérhető.
Az NTT az EU-INFO Hírlevél mellékleteként jelenik meg, és a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevelével együtt is terjesztésre kerül.

Szívesen fogadunk hírlevelünkkel kapcsolatos olvasói véleményeket és javaslatokat


 

Pályázó kis- és középvállalkozások

Az európai kutatási programokban való részvételt fontolgató kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára kedvező híreket jelentenek a legújabb statisztikai adatok. Számos olyan pályázat kapott támogatást, melyekben KKV-k vesznek részt, mégpedig a korábbinál szélesebb kutatási témakörökben. Még a legkisebb vállalkozások is aktívan dolgoznak.

Az ötödik keretprogram első évében számos kis- és középvállalkozás kapcsolódott be a programokba. 1999-ben több mint 3200 KKV részvételével beadott pályázat kapott támogatást. A negyedik keretprogram első évéhez hasonlóan ez a szám az összes pályázó 22 %-át jelenti, annak ellenére, hogy időközben szűkítették a kis- és középvállalkozások fogalmának körét: az alkalmazottak száma például a korábbi maximum 499 helyett csak 249 lehet. Nőtt a beadott pályázatok száma a KKV-k részvételének elősegítését célzó horizontális programban. 1999-ben több mint 2500 KKV adott be pályázatot mintegy 850 Tájékozódási Támogatás (Exploratory Award) elnyerésére és 150 CRAFT projektre. Ez 20 %-os növekedés a negyedik keretprogram első évéhez képest (720 Tájékozódási Támogatás és 130 CRAFT projekt).

A KKV-k részvételét ösztönző pályázati formákat kihasználva a KKV-k minden kutatási témában adtak be pályázatot. A negyedik keretprogramhoz képest a KKV-k részvételével beadott és támogatást nyert pályázatok egyenletesebb eloszlást mutatnak a különböző kutatási területeken. Korábban a pályázatok 2/3 része a jelenleg a Növekedés (Growth) tematikus programhoz tartozó témakörben kapott támogatást.

A kisebb vállalkozások is élvezik a KKV-k részvételét ösztönző pályázati formák előnyeit. A mikro- és a kisvállalkozások egyre nagyobb számban adnak be pályázatot Tájékozódási Támogatásra és CRAFT projektre egyaránt: a pályázó KKV-k 70-80 %-ának van 50-nél kevesebb, 30-40 %-ának pedig 10-nél kevesebb alkalmazottja.

Forrás: SME Update, SME and Innovation Unit, Research DG, Office for Official Publications of the European Communities

 

RENDEZVÉNYEK

Technológiatranszfer szeminárium a Magyar Szabadalmi Hivatalban

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) és a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) külföldi előadók bevonásával magyar és külföldi ügyvédek, szabadalmi ügyvivők és védjegyjogi szakemberek, valamint vállalkozások képviselői számára 3 napos szemináriumot rendezett a Magyar Szabadalmi Hivatal földszinti konferenciatermében "Licencing and know-how transfer of technology" (Licenciák és know-how technológia átadás) címmel.

A szeminárium során a résztvevők szakavatott, technológiatranszferrel és licenciával foglalkozó külföldi előadók segítségével általános betekintést nyertek az iparjogvédelem, a know-how védelme, a szerzői jog és az üzleti titokvédelem, továbbá a licencia szerződések területére. Az előadások során szó volt továbbá az iparjogvédelmi jogok kikényszerítéséről, az iparjogvédelemnek a technológiaátadásban betöltött szerepéről, a technológiaátadási szerződés modelljéről és szerkezetéről, a know-how átadását magába foglaló szabadalmi licencia szerződés tipikus klauzuláiról, a szabadalmi licenciákkal kapcsolatos perekről, az EU tagállamokból vett példákkal és összehasonlító elemzéssel, valamint az EU ún. csoportos mentesítő rendeletéről. A szeminárium nyelve angol volt, tolmácsolás nélkül. A részvétel térítésmentes volt.
 
 

Az IRC hálózat rendezvényei

Tudás- és technológiatranszfer workshop a NETI-ben 2000. szeptember 25-én. Az elhangzott témák: technológiatranszfer az IRC hálózatban; a technológiatranszfer gyakorlati problémái; a technológiatranszfert támogató auditálási módszerek; az AiF együttműködés technológiatranszfer vonatkozásai (AiF = Iparágazati Kutatási Egyesülések Munkaközössége - Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen); szolgáltatási árak az IRC hálózatban.

Az IRC CU, az innovációközvetítő központok központi egységének a szervezésében az IRC új munkatársai számára bevezető szemináriumot tartottak 'IRC New Staff Induction Workshop' néven, 2000. szeptember 28-29-én, Bécsben. A rendezvényen ismertették az IRC hálózat működési szabályait, a technológia ajánlatok és igények népszerűsítésének, illetve célzott terjesztésének módszereit, továbbá ismertették néhány sikeres technológiatranszfer történetét. Bemutatták a résztvevők számára a Bizottság megfelelő egységének a szerkezetét és munkáját, az IRC központi egység feladatait, szolgáltatásait, az új közös honlap szerkezetét. A technológiai auditok IRC hálózatban használatos módszertanáról egy várhatóan 2001. januárjában megrendezendő kurzuson adnak részletes tájékoztatást.

Az IRC hálózat éves gyűlésére idén október 19-20-án, Firenzében kerül sor. Az első nap konferencia, információs nap és szeminárium lesz egyben, a második napon pedig partnerkereső eseményre kerül sor, amelyen információs és kommunikációs technológiákat ismertetnek együttműködést kereső európai vállalkozások. A partnerközvetítő eseményen jelen lesznek termelő és fejlesztő vállalkozásokon kívül olasz és nemzetközi befektetők is. Az IRC hálózat idei gyűlésén köszöntik az új tagokat, és megbeszélik az IRC hálózat jövőjét és az IRC irodák tapasztalatait.

2000. november 9-10-én az OMIKK-ban kerül sor egy bevezető szemináriumra az új IRC tagok részére, 'New Staff Induction Workshop' címen.
 
 

Kis- és középvállalkozások által igénybevehető támogatások

Információs és konzultációs nap az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központban

A szeptember 12-én megtartott rendezvény célja az volt, hogy tájékoztatást nyújtson mikro-, kis- és középvállalkozások számára az EU 5. Keretprogramjában részükre kiírt két pályázatról: a Tájékozódási Támogatásról (Exploratory Award) és a CRAFT-ról, továbbá a kapcsolódó hazai támogatási lehetőségekről, ezek közül kiemelten a Regionális Pályázati Felhívásról. Az előadások kivonatait a résztvevők a helyszínen kézhez kaphatták. Az elhangzott előadások:

Az INNOSTART, az Ipar a Műszaki Fejlesztésért Alapítvány és a MISZ által kiírt "REGIONÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a mikro-, kis- és középvállalatok termék és technológiai innovációjának fejlesztésére, különös tekintettel az EU 5. Keretprogramba - kizárólag az ún. CRAFT pályázatba - történő bekapcsolódásra" című pályázat. A pályázatot az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága is támogatja. Előadó: Garab Kinga igazgató, INNOSTART.

Az előadó hangsúlyozta, hogy az innovatív kis- és középvállalkozások (KKV-k) részére fontos az EU 5. KTF Keretprogramban való részvétel. A nemzetközi pályázatokhoz a következő forrásokból lehet támogatáshoz jutni: OM pályázat a nemzetközi konzorciumban való részvételhez (max. 1 millió Ft), a tájékozódási támogatás, avagy Exploratory Award (maximum: 22,5 ezer euró), INNOSTART-IMFA-MISZ "Regionális Pályázat" (max. 3 millió Ft), CRAFT (maximum a projekt költségének 50 %-a).

Az INNOSTART-IMFA-MISZ "Regionális Pályázat" beadási határideje 2000. szept. 30. Az elnyerhető összeg max. 3 millió Ft (csak ha a CRAFT pályázat beadásra kerül, és ott nyer). A "Regionális Pályázat"-nak tartalmaznia kell a következőket: kitöltött adatlap, a pályázó tevékenységének bemutatása, a projekt célja, elvégzendő feladatok és határidők, a projektben résztvevők bemutatása és feladataik, a projekt tervezett költsége és várható eredménye.

Elhangzott továbbá, hogy az INNOSTART a pályázók rendelkezésre áll pályázati konzultációval (jelentkezés: Kozma Ibolya 06-1/382-1500), hazai és EU 5. KTF pályázatírási és tanácsadási szolgáltatással (jelentkezés: Szegner Erzsébet 06-1/382-1511, Bándi Gábor 06-1/382-1508), valamint itt működik az EU Regionális Kapcsolattartó Iroda is (Gergely László 06-1/382-1504).

Az EU 5. Keretprogram EXPLORATORY AWARD és CRAFT pályázatáról ismertetés és átfogó tájékoztató, illetve az egyéb EU 5. KTF Keretprogram - elsősorban kis- és középvállalkozásait érintő - pályázati lehetőségekről. Előadó: Kleinheincz Ferenc OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság.

Az előadásban elhangzott, hogy a tájékozódási támogatás, vagy Tájékozódási Támogatásazért előnyös, mert általa támogatást lehet nyerni CRAFT pályázat elkészítéséhez. A részvételhez min. 2 konzorciális partner elegendő (ebből 1 legyen EU tagállambeli). A feladatok, melyeket támogatnak, s szükségesek a CRAFT (2. lépcső) beadásához: megvalósíthatóság ellenőrzése, piacelemzés, újdonság-vizsgálat (beleértve a kötelező, egész világra kiterjedt szabadalmi vizsgálatot), kiegészítő partnerkeresés, részletes projektterv elkészítése - CRAFT pályázat megírásának költsége. Az igényelhető teljes költség: 30.000 euró (ebből: 22.500,- euró támogatás, 7.500,- euró saját rész), ideje: max. 12 hónap (ennyi idő alatt kell a CRAFT pályázatot elkészíteni, benyújtani). Az igényelt költséget csak a CRAFT pályázat elfogadása után utalják.

A CRAFT pályázat azért előnyös, mert támogatja a KKV-k kutatás-fejlesztési tevékenységét, megfinanszírozza azokat a kutatás-fejlesztési tevékenységét, melyeket a cég maga a sikeres projekthez nem tud elvégezni. A részvételhez min. 3 konzorciális partner szükséges, min. 2 országból (ebből 1 EU-beli). Az elnyerhető projekttámogatás 0,3 - 2 millió euró (50 % EU támogatás - 50 % saját rész). A projekt lényege, hogy a kutatás elvégzésével olyan alvállalkozót kell megbízni, akinek tevékenységi körében K+F szerepel (pl. egy kutatóintézet, egyetem, vállalkozás stb.). A projekt összköltségének min. 40 %-át ennek a kutatási, fejlesztési tevékenységnek kell kitennie. A megvalósítási idő 12-24 hónap. A KKV-k koordinátorként tevékenykednek, a szellemi tulajdon a KKV-ké lesz. A pályázat értékelési kritériumai: tudományos/műszaki minőség és innováció, közösségi hozzáadott érték, hozzájárulás az EU politika megvalósításához, hozzájárulás a közösségi társadalmi célokhoz, a projekt megvalósítása által elért tudományos/műszaki haladás, a projektet végző menedzsment és a használt erőforrások.

A beadási határidők folyamatosak, a Tájékozódási Támogatás bontási dátumai: 2001. jan. 17., ápr. 18., a CRAFT bontási dátumai: 2001. jan. 17., ápr. 18., szept. 19. 2002. jan. 16., ápr. 17.

Az EU 5. KTF Keretprogram pályázatainak pénzügyi kérdéseiElőadó: Nagy Ágnes OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság.

Az előadó ismertette az EU projektek általános elszámolási feltételeit. Elszámolható költségek a Tájékozódási Támogatásnál: személyi + utazási, tartózkodási + számítástechnikai + alvállalkozók + általános rezsi (közvetett költség).

A támogatás általános feltételei: a projekt összköltségének 40%-a származhat egy partnertől, ill. leányvállalataitól, illetve max. 60 % származhat egy országból. A kutatást végző intézet vagy cég költségeit teljes mértékben ki kell fizetni, mely minimum a teljes költség 40 %-a kell legyen - illetve a személyi költségek min. 50%-a. A projekt összköltségének 50 %-át támogatja az EU, ebből kell a kutatás-fejlesztést kifizetni. Egy-egy KKV támogatása nem lehet több költségei 50 %-nál. A támogatás által nem fedezett költségeket a KKV-nak kell fizetnie.

Elhangzottak a pályázóknak szóló általános tanácsok is: a projekt sikeres lebonyolítása érdekében szükség van egy konzorciális szerződésre, melyben meg kell határozni többek között a költségelosztást, illetve az elvégzendő feladatokat és azok határidejét. A szükséges tárgyalásokhoz ajánlatos egy szakember segítségét is igénybe venni, például egy jogi és pénzügyi kérdésekben jártas kolléga személyében. A költségek legyenek igazolhatóak, a partnerek közötti megoszlás legyen ésszerű. Az egyes költségkategóriák között 20 %-ig végezhető átcsoportosítás, külön engedély nélkül. Az 50 %-os önrész nem külön kategóriánként, hanem globálisan értendő. A változtatási kérelmet célszerű írásban, ajánlott levélben elküldeni.

 

Technológia ajánlatok és igények

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja (IRC Hungary) technológiatranszferrel kapcsolatos szolgáltatásai közé tartozik partnerkeresések közvetítése is. Az alábbiakban az IRC hálózaton keresztül angol nyelven beérkező legfrissebb partnerkereséseket tesszük közzé, téma szerinti csoportosításban. A rövid leírások az ajánlatok, illetve igények címét és a leírás első mondatát tartalmazzák, illetve egy referenciaszámot. Amennyiben ezek közül valamelyik (vagy több is) felkeltette az érdeklődésüket, kérésre elküldjük a részletes leírásokat E-mail—en vagy levélben - a referenciaszám alapján.

További, illetve részletesebb leírásokat találnak az IRC Hungary honlapján, a következő címen: http://irc.omikk.hu/Ptart.htm

Nagyon szívesen segítünk partnert keresni oly módon is, hogy az IRC hálózaton keresztül Európa más országaiban közzétesszük az Önök által megadott technológia ajánlatot vagy igényt. A jelentkezéshez szükséges űrlap megtalálható a honlapon, illetve kérésre elküldjük.

Azok számára, akik elektronikus formában szeretnének hozzájutni részletes technológia ajánlatokhoz, illetve igényekhez, az általuk megadott témá(k)ban közzétett partnerkereséseket havi rendszerességgel elküldjük. Erre a szolgáltatásra elsősorban a honlapunkon keresztül lehet jelentkezni, vagy az irc@omk.omikk.huE-mail címen.
 

AGRICULTURAL RESOURCES

Offer

Modified atmosphere packaging of fruits during cold storage AGR08
The technology regards the use of modified atmosphere packaging of fruits.

OSMOFILM has drying in the bag 0006003MB
A start-up company has developed a revolutionary process technology to dry products and waste by using the selective permeability properties of films transformed into bags up to 1m3.

Purification plants for biological wastewater from wine-growing estates 17/08/2000 wine
Agricultural - especially winery - wastewater problems are often still unsolved, mainly in mediterranean countries with dry areas, low precipitation and low water supply during the wine growing season.

Request

Grass Cutting Machinery for attachment to the Power take Off unit of a Tractor IETR2011
This Irish company is seeking to licence the technology for designing a complete range of grass cutting machinery for attachment to the power take off unit of a tractor.

Procedure and infrastructure of vegetal soil sterilisation for the growing of ornamental plants in pots PLAN/JUL/00
A group of Canarian horticulture companies are looking for a process for the vegetal soil sterilisation for the growing of ornamental plants in pots in order to avoid the spread of weeds.

Reduction or recuperation of "brine waste water" ETTN-GOMOV R25
During the production of different kinds of meat products the meat is put in a brine bath.

Technologies for nitrogen-oxygen separation EETR 00 004
A UK SME manufacturer of chemicals for the purification gases needs to find a chemical product capable of separating gaseous nitrogen from air.

Technology for dog and cat food production TUL1
We are looking for technologies of food production for dogs and cats.

Use of Dictyostelium as a bioindicator for environmental toxicity ETTN-Soges R02
A methodology has been developed to use Dictyostelium as a bioindicator of toxic substances present in water.

BIOLOGICAL SCIENCES

Offer

Cell lines for basic and pharmaceutical research in the field of Alzheimer's disease IMG-P042
The a-secretase cleaves the amyloid precursor protein and causes the release of APPsa-fragments, which are not involved in the development of amyloid plaques.

Compression Cuff IMG-P001
Compression cuff made of thin, elastic textile for treating the symptoms of Varicosis.

Request

Production of pure sodium butyrate BRE01-0800
A french company is looking for a chemical manufacturer able to produce pure Sodium Butyrate.

URGENT:Fermentation of the enzyme Hyaluronatlyase as agent for new drugs hya-pharma-TR
Pharmaceutical SME seeks a biotechnological company for production of the enzyme Hyaluronatlyase made from Streptococcus agalactiae (for new drugs) under GMP conditions on the basis of an existing patent.

ENERGY

Offer

3AC-Technology (=Advanced Ammonia Absorption Cooling) OTT- 00/12
The ''3 AC technology'' is a simple, cheap and easy to integrate cooling system, especially for hot climates where sun is the main source of energy.

3phase ac machine mathematical model's innovative form verification- implemetations NDC 045
This study's outcome comprises 2 fortran77 codes.

Absorption heat pump with endless fibre fleece 000810/HE-HC
The absorption heat pump is characterized by an endless fibre fleece folded flat so that two faces are lying together.

Pumped storage optimization algorithm test- further development NDC 046
An algorithm that simulates, optimizes and estimates a pumping unit operating in pumped storage schemes.

ENVIRONMENT

Offer

Absorption heat pump with endless fibre fleece 000810/HE-HC
The absorption heat pump is characterized by an endless fibre fleece folded flat so that two faces are lying together.

Ecostone - a building product from waste material FIN20000824Be
A Finnish SME has developed a new building product that is highly economically- and ecologically sound.

Filtration system for sewage water weakly polluted by hydrocarbon, organic and solid pollutants in suspension PDL01-0800
A French company has developed a new filtration system for sewage water.

Industrialisation of a device for trapping atmosphere pollutants such as HPA, VOC and heavy metals by the liquid filter process TO611
Design, fabrication, homologation in ECC and industrialisation of the device for trapping atmosphere pollutants such as HPA, VOC and heavy metals by the liquid filter process.

Production of substitute fuel from industrial waste TO2007
German SME has developed an efficient treatment plant for solid waste for the production of substitute fuel from industrial waste as well as new size-reduction equipment with long running time.

Pumped storage optimization algorithm test- further development NDC 046
An algorithm that simulates, optimizes and estimates a pumping unit operating in pumped storage schemes.

Purification plants for biological wastewater from wine-growing estates17/08/2000 wine
Agricultural - especially winery - wastewater problems are often still unsolved, mainly in mediterranean countries with dry areas, low precipitation and low water supply during the wine growing season.

Receptacles for the collection of materials for recycling purposes TTL/RECEPT0700
This invention relates to a bin for recycling of materials, which has a means to enable the magnetic nature of material to be determined.

Request

Equipment for the recycling of tyres ENERMED
ENERMED is a new SME which is going to recycle the tyres.

Fast Curing Non-flammable Adhesive Wanted GIL - 0800
A company in Northern Ireland is seeking an adhesive to fix a protective PVC shoe on to a cow's hoof.

Procedure and infrastructure of vegetal soil sterilisation for the growing of ornamental plants in pots PLAN/JUL/00
A group of Canarian horticulture companies are looking for a process for the vegetal soil sterilisation for the growing of ornamental plants in pots in order to avoid the spread of weeds.

Sound absorbent materials for noise suppression ETTN-TCNO R16
An Italian company is looking for suppliers of advanced materials which can be used in the production of soundproof structures.

Use of Dictyostelium as a bioindicator for environmental toxicity ETTN-Soges R02
A methodology has been developed to use Dictyostelium as a bioindicator of toxic substances present in water.

INDUSTRY

Offer

3AC-Technology (=Advanced Ammonia Absorption Cooling) OTT- 00/12
The ''3 AC technology'' is a simple, cheap and easy to integrate cooling system, especially for hot climates where sun is the main source of energy.

Coating material on polyolefines base as a substitute for PVC Weiss210700
Polyolefines-dispersions are suitable to substitute PVC as underbody coating.

Insecticidal Paint System TTL/ECOS0800
A Scottish company have developed an insecticidal paint system to kill flies, mosquitoes, moths, etc.

Absorption heat pump with endless fibre fleece 000810/HE-HC
The absorption heat pump is characterized by an endless fibre fleece folded flat so that two faces are lying together.

Element for the isolation of structure-borne sound IMG-P045
This appliance has been developed to substantially reduce the transmission of structure borne sound through walls caused by machines, lifts etc.

Finishing product for cotton fibers printing method Baquie07/2000
Finishing product to be put on the cotton fibers that permits the use of sublimation transfer printing which up to now worked only with polyester or polyamid fibers.

New Frequency Analysis & Harmonisation Micro-chip Technology tobrs012
Microchip controlled method of simultaneous multiple frequency analysis and control systems which enable the measurement and manipulation of frequencies where controllable precision and adjustment is required.

Pipe lining system using knitted glass fibre and ultra-violet light curing resins TO/B/025
A system for repairing pipelines, principally sewers, by lining with a tube formed from knitted glass fibre wetted out with a U-V light curing resin and installed by the use of blown air.

Production technology for multi polar micro magnets with high pole density pan3191
A technology has been developed and patented for manufacturing multi polar micro magnets with high polar density e.

Ultrasound preamplifier for ultrasonic time of flight inspection pan3108
Portable battery powered preamplifier optimised for ultrasonic applications and in particular for ultrasonic time of flight (TOFD) inspection.

Request

Advanced technology for reading barcodes on steel surfaces sought TR 00_08_04
When reading engraved information in an automated way the different surface conditions of plate steel products have to be taken into account.

Concrete Sound Barriers IETR20012
These concrete barriers should absorb noise mainly from traffic but also for rail lines.

Fast Curing Non-flammable Adhesive Wanted GIL - 0800
A company in Northern Ireland is seeking an adhesive to fix a protective PVC shoe on to a cow's hoof.

Food processing technology for seafood/shrimp industry ICE250800II
The processing equipment to be developed will be designed for solutions in seafood/shrimp industry.

Mechanical design software technologies (CAD, CAM, PDM, FEA) for integration with 3D solid modelling technology EETR00 005
The UK R&D base of a medium-sized company which develops solid modelling software is looking for partners with complementary technologies to produce integrated mechanical design solutions for Windows.

Modern welding power sources.RB0026
Technology for production of inverter power sources and respective microprocessor controls at rated current 160A, 320A, 400A and 500A for use in MIG/MAG welding.

Navigation System for automatic guided vehicles UA 35
An Austrian company develops and installs different transport systems for handling materials in which automatic guided vehicles are used.

Perfect bonding/adhesion between plastic material and metalETTN-Aster R09
The company in Italy is seeking new and innovative methods to join metal and plastic parts together in an injection moulding process.

Recovery of metallic drumsETTN-INeti R02
This Portuguese company is looking for techniques for cleaning/recycling metal drums which have been used to contain industrial substances.

Reduction or recuperation of "brine waste water" ETTN-GOMOV R25
During the production of different kinds of meat products the meat is put in a brine bath.

Scanning heads for mobile and flexible laser labelling system required TR 00_08_07
When manufacturing and processing plate steel products a simple method for a long time durable identification is required.

Side Loading Urban Waste Dust-carts ETTN-ICT R23
A Spanish company seeks refuse collection vehicles for side loading of dust skips.

Swarf and oil separation system ETTN-DTI R20
A company in Denmark seeks an automated/mechanical system to separate oil from brass swarf.

Technologies for the production of polymeric water dispersions RB-0027
Technologies for the production of polymeric water dispersions by emulsion polymerization of monomers in water medium.

Technology and equipment for direct PC board plating RB0025
A line for direct (horizontal) plating of PC board through holes with capacity 1,5 sq.

Technology for dog and cat food production TUL1
We are looking for technologies of food production for dogs and cats.

Use of Dictyostelium as a bioindicator for environmental toxicity ETTN-Soges R02
A methodology has been developed to use Dictyostelium as a bioindicator of toxic substances present in water.

INFORMATION TECHNOLOGY

Offer

CleverDocuments - Self-learning Knowledge Management Software OTT/00-09
Clever Documents is an intelligent and self-learning software solution for Knowledge management applications.

High Temperature Electronics (HTE) for sensors - know-how pan2807
Electronics are normally designed to operate at a maximum temperature of 150 C.

Highly Innovative (Quality) Management System pan3034
The implementation of Quality Management Systems, often based on the NEN-ISO 9001 standard, in practise leads to a great deal of bureaucracy.

Micro Technology for transformation of waterflow energy into electrical energy pan3190
The technology for transforming water flow energy into electric energy is represented in a waterflow generator system that can easily be applied in domestic environments and watersystems (water taps, flushing systems, waterheaters, boiler etc).

Microelectronic packaging 6871
A new silicon aluminium alloy has been produced which may revolutionise production of packaging systems for microelectronic circuitry.

Software for a semiautomatic planning in hip prosthesis surgical intervention. TO-AG-2000-02
This software removes the subjectivity and the poor repeatability that often characterizes the pre-operation planning in hip prosthesis surgical intervention.

Technology for autoamtic finding of objects, object recognition, and object tracking in real-time OTT/00-11
Using a method that adjusts to the lighting situation, objects can be found using colour in any room within a few seconds or less with new computers.

Request

Advanced Radio Frequency Technology ETTN-Nextel R23
The company in Spain needs a radio frequency system to be applied underwater, to facilitate transmission of data from an underwater source to the surface.

Development of on line video games in Virtual Reality (Persistent State Worlds) TR N?610
We are looking for studios to develop on-line video games in Virtual Reality or Persistent State World (like "Everquest", "Ultima On Line", "Asheron's Call or our product "Starpeace").

Devices for protecting software from unauthorised use and piracy ETTN-Soges R21
This Italian company is looking for software pirating protection systems, particularly in the field of internet and e-commerce applications.

Electronical scoreboards and information systems for sport centres ICE250800I
The information system includes advanced clocks and scoreboards for different kinds of sports and games as well as an information system for all major indoor sports.

Low cost system for moving video camera in horizontal plane ETTN-Cesvit R26
An Italian company is looking for a system which can move a digital camera in the horizontal plane.

MEASUREMENTS AND STANDARDS

Offer

High accuracy low cost 3D monolithic microaccelerometer chip for navigations systems AMV/IMF-99003
A local research institute with worldwide expertise in the field of microsystems is offering a new type of microaccelerator chip for navigation systems.

Industrialisation of a device for trapping atmosphere pollutants such as HPA, VOC and heavy metals by the liquid filter process. TO611
Design, fabrication, homologation in ECC and industrialisation of the device for trapping atmosphere pollutants such as HPA, VOC and heavy metals by the liquid filter process.

Know-how for non-contact process control of thin coatings pan2592
This company is offering its know-how on non contact process control of thin coatings that has lead to a small range of products with proven quality.

Method and Device for the Automatic Analysis of the Mixing Efficiency in Solids Mixers IMG-P024
This method allows to determine the mixing efficiency in solids mixers or the concentration of solid particles of different colours at the outlet of the mixer on-line.

Sensor probe WVM and process for online Water-Loss-Monitoring in the narrow network of municipal water-mains OTT 00/08
The new technology is a patented sensor for the measurement and detection of water loss in water mains.
 
 

További technológia ajánlatok és igények találhatók a következő honlapon: http://irc.omikk.hu/Ptart.htm