OMIKK

HÍRLEVÉL

 

EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

 
 


 
 


 


 
 
 
 

ÚJ BIZOTTSÁG,

ÚJ HÍVÓSZÁMOK

-

EU 4. Keretprogram:

SIKERES MAGYAR RÉSZVÉTEL

-

EU 5. KERETPROGRAM:

INFORMÁCIÓS NAPOK 1999.

-

EU KKV FÓRUM 

-

MIT JELENT?

EU 5. KP. SZAKKIFEJEZÉSEK MAGYARUL

-

BUÉK 2000.

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

V. ÉVF. 11-12. szám 1999. november-december

OMIKK

EU-INFO HÍRLEVÉL


EU-MIK KÖZLEMÉNYEK


*

KIADÓ

OMIKK INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG

EU-INFO SZOLGÁLAT

Felelős kiadó

Stubnya György, igazgató

SZERKESZTŐSÉG

Felelős szerkesztő

Dr. Dúzs János

Szerkesztő

Dr. Gerzsó Géza

Szerkesztőségi titkár

Czeglédi Gyuláné

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TOVÁBBI TAGJAI:

Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula


SZERKESZTŐSÉGI MUNKATÁRSAK

Dr. Buzás Ilona, Roboz Péter, Szabó Eszter,

Dr. Tichy-Rács Ádám


EU-MIK

az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja

az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC-HU)

Koordinátor

Nyerges Gyula, főtanácsos
 
 

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL

ROVATAIEU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET A Közösségben folyó kutatás nemzetközi
szerepének megerősítése

HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

Az innováció előmozdítása, a kis- és közép-
vállalkozások (KKV-k) keretprogramban
való részvételének ösztönzése

NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

Közös Kutató Központ

EURATOM

hazai hírek (OMFB, OMIKK, EU-MIK, stb.)

AZ OLVASÓ KÉRDEZ - AZ EU-INFO VÁLASZOL

*
 
 

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
 
 

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: 266-3123

Fax: 338-2232, 338-2702

E-mail: nyerges@omk.omikk.hu

http://femirc.omikk.hu


 
EU HÍREK

 

E-MAIL CÍMVÁLTOZÁS

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NÉHÁNY SZERVEZETI EGYSÉGÉNÉL

Bárki számára, aki kapcsolatot kíván teremteni az Európai Bizottsággal, hasznos lehet, ha tudja, hogy azokkal a szervezeti változásokkal egyidejűleg, amelyeket a Romano Prodi által vezetett Bizottság hajtott végre, a Bizottság megváltoztatta a szervezeti egységek E-mail címét is.

Mivel a főigazgatóságok korábbi számozási rendszerét megszüntették, 1999. november 3-a után bármely részleg bármelyik munkatársának E-mail küldhető a nevének elemeiből álló alábbi szerkezetű címre:

név.keresztnév@cec.eu.int

A személyes E-mail címek megváltozása mellett az 5. Keretprogram specifikus programjaival kapcsolatban információt adó tájékoztató szolgálatok (programme helpdesks) E-mail címei is megváltoztak az alábbiak szerint: (az új cím után zárójelben feltüntetjük a régi címet is):

n Enterprise Directorate-General

(innovation@lux.dg13.cec.be) n Research Directorate-General (info@dg12.cec.be) (life@dg12.cec.be) growth@dg12.cec.be) (eesd@dg12.cec.be) Inco@dg12.cec.be) (sme@ dg12.cec.be) (improving@dg12.cec.be)

n Information Society Directorate-General

(ist@cec.be
 
 

Bár az új címek november 3-a óta érvényben vannak, az adott szervezeti egységek a régi címeken is hívhatók maradnak a jövő év közepéig.
 
 
 
EU HÍREK

 

 

Információk az EU Hivatalos Lapjából Ţ

§
ü Fogyasztóvédelem! ü Közlekedés! ü Energia! 

 
 
 

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

.

(OJ 1999. L 34)
 
 
(OJ 1999. L 66)
 
 
(OJ 1999. L 66)
 
 
(OJ 1999. L 84)
 
 
(OJ 1999. L 167)
 
 
(OJ 1999. L 167)
 
 
(OJ 1999. L 138)
 
 
(OJ 1999. L 105)
 
 
(OJ 1999 C 101)
 
 
(OJ 1999. L 117)
 
 
(OJ 1999. L 163)
 
 
(OJ 1999. L 64)
 
 
(OJ 1998. C 394)
 
 

 
 

 

A MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA

AZ EU 4 . KERETPROGRAMJÁBAN


 
 

 


 
 
 
 
 

Az EU 4. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában történő magyar részvételt támogató pályázat*A pályázat célja a magyar részvétel és a hazai K+F szféra európai integrálásának elősegítése KMÜFA támogatás révén az EU 4. KTF Keretprogram alábbi aktivitási területein:
 
 
 
I. Aktivitás Kutatás, fejlesztés, az eredmények demonstrációja;
III. Aktivitás  Eredmények elterjesztése és hasznosítása;
IV. Aktivitás Kutatói mobilitás, továbbképzés.

 

A pályázatot az OMFB először 1995 végén hirdette meg folyamatos beadással, és 1998. november végén lezárult. Az OMFB a nyertes pályázóknak - az EU finanszírozási szabályaival összhangban - vissza nem térítendő támogatást nyújtott a K+F munkákhoz szükséges hazai költségek feléig, a támogatási összeg azonban nem lehetett magasabb 10 millió Ft.-nál.

A pályázatokat a szakterületek szerinti szakmai zsűrik rangsorolták, és javaslatot dolgoztak ki az OMFB Hivatal elnöke részére a támogatandó pályázatokról. Az OMFB-vel kötendő támogatási szerződés előfeltétele a brüsszeli Európai Bizottsággal megkötött konzorciális szerződés, illetve az EU illetékese által kiállított befogadási nyilatkozat. A pályázatra allokált KMÜFA keretet az OMFB Tanács évente felülvizsgálta, és a támogatható pályázatok érdekében módosította.

A pályázatokat zömmel kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények nyújtották be. A vállalkozások által benyújtott pályázatok száma 30%-ra tehető, ami elsősorban annak tudható be, hogy ezek nemzetközi kapcsolatai csak rövidebb távra tekintenek vissza, és jobbára most vannak kialakulóban. Ehhez kívánt a pályázat is támogatást nyújtani.
 
 


9. táblázat

Az EU 4. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában történő magyar részvételt támogató pályázat 1998. év végéig összegzett főbb adatai

Benyújtott pályázatok
Elfogadott pályázatok
db
KMÜFA igény
(millió Ft.)
db
KMÜFA támogatás
(millió Ft.)
213
1646
128
964,4

Amint az alábbi ábrából látható, a magyar részvétel nemzetközi összehasonlításban igen jónak mondható az EU 4. KTF Keretprogramban, valamint a régiónk számára kiírt INCO-Copernicus programban. Az EU 5. KTF Keretprogramjában Magyarország már 1999. év első felétől az EU-tagországokkal közel azonos feltételekkel (programszinten) vesz részt, és a hazai K+F szféra részvételét nagymértékben elősegíthetik az előző keretprogramban nyert tapasztalatok, az elért eredmények.
 
 
A közép- és kelet-európai országok részvétele az EU 4. K+F Keretprogramjában 
  
 
 
 

EU 5. KERETPROGRAM INFORMÁCIÓS

NAPOK

 

INCO-COPERNICUS


 
 
 

Az OMFB megbízásából az EU MIK FEMIRC HU rendezésében/részvételével országszerte tartott információs napokon kerültek ismertetésre az 5. KP és az abban való hazai részvétel lehetőségei.
 
 

Összesen 42 információs nap volt, ebből

Ezekből az OMIKK 7 információs napot szervezett és rendezett, 35 rendezvényen előadással vettünk részt.

A résztvevők száma 997 fő volt.

A rendezvények száma: Budapesten 18, vidéken 24.
 
 

A vidéki megoszlás a következő:

- Békéscsaba: 1
 
 
 
 

A Budapesten megrendezett információs napok (intézmény/rendezvény száma) megoszlása:
 
 

OMIKK: 4

MTESZ: 3

Budapesti Műszaki Egyetem: 2

Budapesti Nemzetközi Vásár: 1

MOL: 1

Budapesti Közgazdaságtudományi

Egyetem: 1

OMFB: 1

Ybl Miklós Műszaki Főiskola: 1

Hélia Szálló DAT konferencia: 1

Magyar Szabványügyi Hivatal: 1

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1 VIII. Magyar Minőség Hét: 1 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL


 

Élettudományok és innováció: a közelmúlt és közeljövő rendezvényei


BIOPRACTICE Konferencia és Partnerközvetítés

Prága, 1999. november 8 - 9.

A rendezvény fő szervezői voltak: a Cseh Tudományos Akadémia Technológia Központja, valamint az ausztriai Nemzetközi Kutatási és Technológiai Együttműködési Hivatal (BIT).

A konferencián elhangzott előadások a következő témaköröket érintették: a mezőgazdasági szektor fejlődésére alapozott biotechnológia; Közép-Európa, mint makro régió: kihívások, perspektívák és lehetőségek; az európai biotechnológia és a globális piac viszonya; stratégiák és tapasztalatok a tudományos és az üzleti élet kölcsönhatásának előmozdításában a biotechnológiai területen; az EU 5. Keretprogramja "Quality of Life" tematikus programjának ismertetése; az IPR-Helpdesk szerepe; az EUREKA program bemutatása; a megfelelő EU programban való részvétel eldöntésének szempontjai.

A rendezvény programjáról és anyagairól részletes információ a következő címen kapható:

E-mail: tetalap@mail.elender.hu
 
 

BioRaMat: Nem élelmiszer célú felhasználásra szánt biológiai nyersanyagok

Partnerközvetítő rendezvény

Hotel&Conference Centre Sheraton, Amsterdam Airport, Hollandia

1999. december 9.

A Senter/EG-Liaison által szervezett rendezvény elsősorban a kis- és középvállalkozások, valamint a kutatóintézetek és a jelentős K+F kapacitással rendelkező intézmények közötti partnerközvetítést szolgálja. A rendezvény célja az, hogy összehangolja a keresletet és a kínálatot a teljes bioanyag termelési láncban egy olyan innovatív európai projekt létrehozása érdekében, amely a CRAFT programon belül nyerhet támogatást.

A partnerközvetítő rendezvény a mezőgazdasági nyersanyagok széles körével foglalkozik, ezek közül is ki kell emelni a következőket: keményítők (bioműanyagok, csomagoló anyagok, stb. céljaira); rostanyagok (műanyag kompozitokban, szövés nélkül készített kelmékben, stb. való felhasználásra); ömlesztett és finom vegyi áruk (gyógyszeripari, kozmetikai ipari, stb. felhasználásra); olajok és zsírok (gyógyszeripari célokra, festékekben, műszaki olajokban való alkalmazásra); szénhidrátok (bioműanyagok, stb. céljaira); fehérjék (gyógyszeripari felhasználásra, bioműanyagok, kötőanyagok, stb. céljára).

A rendezvényről további információ az interneten, a http://www.egl.nl/bioramat webhelyen, valamint a tetalap@mail.elender.hu E-mail címen kapható.
 
 

FISHNETWORK

Partnerközvetítő rendezvény

Hotel&Conference Centre Sheraton Amsterdam Airport, Hollandia

1999. december 10.

A Senter/EG-Liaison által szervezett rendezvény célja, hogy európai szinten hangolja össze a szakterületen érdekelt kutatóintézmények és vállalkozások innováció iránti kínálatát és keresletét, ennek eredményeként pedig a CRAFT program által finanszírozható projekt javaslatokat megalapozó kapcsolatok építését segítse elő. A rendezvény középpontjában az alábbi területek állnak: halászat, halfeldolgozás, akvakultúra.

A rendezvényről információk, anyagok az interneten a http://www.egl.nl/fishnetwork webhelyen szerezhetők be.
 
 

A fenti rendezvényekről bővebb információ az alábbi címen is beszerezhető:

Dr. Szendrák Erika EU referens

Tudományos és Technológiai Alapítvány

1027 Budapest, Bem József út 2.

Tel.: 214-7714; Fax: 214-7712

E-mail: tetalap@mail.elender.hu
 
 
 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM


 
 
 

Az IST első pályázati fordulójának eredményei

Az 5. Keretprogramban megvalósítandó “Felhasználóbarát információs társadalom” program első pályázati felhívása nyomán az Európai Bizottsághoz 2519 pályázatot nyújtottak be. Ezek közül 555 pályázatot választottak ki a 930 millió eurós költségvetési keretben folytatandó további tárgyalásokra, és további 64 pályázatot tartanak készenlétben.

Ez azt jelenti, hogy több pályázat volt sikeres, mint minden ötödik, ugyanakkor az együttesen kért összeg mintegy hatszorosa volt a keretösszegnek.

Az értékelt pályázatok közül 2347-et nyújtottak be az 1999. június 16-i kötött határidős felhívásra, és további 172-t a jövőbeli és új technológiák, a KKV tájékozódási támogatás, a Marie Curie ipari vendégkutatói ösztöndíj vagy a kísérő intézkedések folyamatos benyújtási rendszerű pályázata keretében július 1-je előtt.

A Bizottság Információs Társadalom Főigazgatóságának szóvivője elmondta, hogy az érdeklődés jó volt, minden területre kiterjedt, és a pályázatok átlagosan magas színvonalúak voltak.

A benyújtott pályázatok csaknem egyenlően oszlottak meg az IST program négy kulcsakciója között. A pályázatok minősége azonban az “Alapvető technológiák és infrastruktúrák” kulcsakcióban volt a legmagasabb, amit az is tükröz, hogy itt csaknem kétszer akkora a tárgyalásra kiválasztott pályázatok száma, mint bármely más kulcsakcióban. A bírálókhoz közelálló forrás szerint ennek az lehet az oka, hogy az európaiak tipikusan a technológiák fejlesztésében erősebbek, és kevésbé jól alakítják át kutatási erőfeszítések eredményeit gyakorlati alkalmazásokká.

Bár az általános kép jó, a kulcsakciók egyes részeiben elmarad a várakozástól. Az egyik ilyen terület a fogyatékosokkal és az idősekkel kapcsolatos, ahol a javaslatok színvonala az Egyesült Államokban folyó magas színvonalú kutatásokhoz képest gyenge. A Bizottság újabb intézkedéseket tervez, hogy ezen a területen növelje az érdeklődést.

A leggyengébb pályázatok az alkalmazás-orientált területekre vonatkoznak, ami arra utal, hogy az innovációra és az eredmények hasznosítására vonatkozó kritériumokat a pályázók nem értették megfelelően. Bizottsági források szerint számos, szolgáltatásra és alkalmazás-fejlesztésre irányuló pályázatok ezekben a kritériumokban alacsony pontszámot értek el. A Bizottság pontosítani kívánja az ezekre az elgondolásokra irányuló meghatározásokat a második pályázati felhívásban, és bővebb tájékoztatást ad az értelmezésről annak érdekében, hogy a jövőben erősítse a felhívásokat.

Mint minden EU kutatási programban, most is alapvető elem a határokon átnyúló együttműködés. Az első pályázati forduló 18 000 résztvevőt érintett, megfelelő eloszlásban az EU tagállamaiból és a társult országokból. A nemrégiben csatlakozott közép- és kelet-európai országokból az érdeklődés kiemelkedő volt, de bizottsági források szerint intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a részvétel minősége javuljon, és a résztvevők száma növekedjen. Ezek érintik ezen országok kutatási hálózatait, az információterjesztés csatornáinak megerősítését, és más európai partnerek ösztönzését, hogy keletről válasszanak partnereket.

A második pályázati felhívást 1999. október 1-jén hirdetették ki, amelyben a kutatási és technológiafejlesztési pályázatok benyújtásának határideje 2000. január 18.
 
 
 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS


 

Pályázati felhívás*

 
 
A pályázatok beadási határideje: 2000. március 15. 17:00 óra.


A pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó információkat a Pályázati Útmutató (Guide for Proposers) tartalmazza, amit a munkaprogrammal és egyéb, e felhívással kapcsolatos információval az Európai Bizottságtól is be lehet szerezni az alábbi címeken: European Commission
DG XII-C.O - GROWTH 1999
Email: growth@dg12.cec.be
Fax: +32-2-2966757, vagy +32-2-295 8072
Web: http://www.cordis.lu/fp5
 
 
Jelen pályázati felhívás a harmadik tematikus program munkaprogramban előirányzott témakörei közül a következő KTF témákra korlátozódik:
 
 

I. MÉRÉSÜGY ÉS TESZTVIZSGÁLATOK

(TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS: 10 MILLIÓ EURÓ)

(i) A szabványosítás és a közösségi politikák támogatási módszerei

Ko-normatív KTF; az európai szabványosítási folyamat szűk keresztmetszeteinek megszüntetése

Prenormatív KTF: az egészség és testi épség megóvását, illetve Európa gazdasági érdekeit szolgáló technikák

(ii) Mérési és vizsgálati módszerek csalárd manipulációk ellen

Európa gazdasági érdekeinek védelme

Az európai polgárok egészségének és testi épségének védelme (iii) Hiteles anyagminták (CRM) kifejlesztésének támogatása

A projektek eredményeinek tervezett hasznosítása az anyagminta(k) előállítására és tanúsítására kell, hogy irányuljon, összhangban az érvényben levő nemzetközi minőségügyi szabványokkal.

Az egészség és testi épség védelmének műszaki támogatása

Műszaki támogatás Európa gazdasági érdekeinek védelmében

II. MÉRÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI INFRASTRUKTÚRÁK TÁMOGATÁSA (TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS: 8 MILLIÓ EURÓ)

Tematikus hálózatok a következő témákban:

(iv) Közepes- és nagyméretű berendezések eredményes hasznosítását elősegítő tevékeny-

ségek (v) Virtuális intézetek felállítása (vi) Referencia adatbázisok (vii) Mérési és minőségbiztosítási infrastruktúrák Megjegyzés:
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS


 

Új pályázati felhívások

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1999. november 18-án megjelent C 330 számában közzétették a fenti program legújabb pályázati felhívásait. A pályázatokat a program A. részében, a "Környezet és fenntartható fejlődés" alprogramban hirdették meg. Két felhívás jelent meg:

 1. A globális változás kutatásának európai hálózata (ENRICH) tárgykörben,
Pályázati azonosító: EESD-ENV-99-ENRICH

Benyújtási határidő: 2000. február 15.
 
 

 1. A tematikus alprogram kulcsakcióiban, valamint a kutatási infrastruktúrák támogatása témakörben végrehajtandó KTF projektekre a felhívás rögzített határidőt ír elő, valamint lehetőséget biztosít egyes pályázatok folyamatos benyújtására is.
Pályázati azonosító: EESD-ENV-99-2.Call

A rögzített benyújtási határidő: 2000. február 15.,

a folyamatosan nyitott pályázatok pályázatbontási időpontjait a felhívás foglalja össze.
 
 

A pályázatokról az alábbi címen kaphatók információk:

European Commission

EESD - ENRICH

E-mail: eesd@cec.eu.int

Fax: +32-2-295-30-24

Web: http://www.cordis.lu/home.html , illetve http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a pályázatok elkészítéséhez szükséges, a tavasszal közzétett egyes anyagok, illetve határidők módosultak, ezért a felhívás teljes anyagának áttanulmányozása szükséges. A fenti web-helyekről az anyagok letölthetők.
 
 

*


Kezdeményezés LIFE III program megnyitására

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága javaslatot tett a Tanácsnak a LIFE III program megnyitására a társult országok számára. A Tanács állásfoglalása még ez évben várható. A LIFE program 1992-ben indult. Három területen nyújt támogatást a tagállamok számára: környezetvédelem, természeti értékek védelme, harmadik országokkal történő együttműködés. A program közvetlenül kutatási programokat nem támogat, de segíti a természet- és környezetvédelmi demonstrációs projekteket. A Bizottság javaslata szerint a társult országok jelentős segítséget kaphatnának a programtól a fajok védelméhez szükséges természetvédelmi feladataikhoz. A Környezetvédelmi Főigazgatóság állásfoglalása szerint sok projektet lehetne indítani a társult országokban a Csatlakozási Partnerségi Megállapodások alapján, és lehetőség nyílna arra, hogy a PHARE támogassa a LIFE projektek költségvetését maximum 10 százalék erejéig. A LIFE III jogi jóváhagyási folyamata még nincs lezárva. További információk:

http://europa.eu.int/comm/life/home.htm

(Forrás: OMFB Nemzetközi Hírlevél, 1999. októberi szám)


 
MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ KUTATÁS NEMZETKÖZI SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE


 

Harmadik országok részvétele az 5. Keretprogramban* 
Nem EU tagállambeli jogi személyek részvétele az 5. Keretprogramban1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMSZINTEN2 TÁRSULT ÁLLAMOK

A KÖZÖSSÉG PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL VEHETNEK RÉSZT

 
 
 

EU TAGJELÖLT ORSZÁGOK

BULGÁRIA, CIPRUS, CSEH KÖZTÁRSASÁG, ÉSZTORSZÁG, LENGYELORSZÁG LETTORSZÁG, 

LITVÁNIA: hatályban lévő szerződés alapján MAGYARORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA, 

EFTA-EEA ORSZÁGOK
IZLAND, LICHTENSTEIN, NORVÉGIA: hatályban lévő szerződés alapján
MÁS ORSZÁGOK
IZRAEL: hatályban lévő szerződés alapján

SVÁJC3: a szerződés várhatóan 2001.01.01-jén lép hatályba

     
 
 
 
 
 
 
 

HARMADIK ORSZÁGOK5

A KÖZÖSSÉG PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA NÉLKÜL VEHETNEK RÉSZT
 
 

( kivételes esetben a Közösség támogatásával, ekkor megfelelően indokolni kell, hogy a támogatás nélkülözhetetlen a projekt céljainak eléréséhez)
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

MÁS EURÓPAI ÁLLAMOK

ALBÁNIA, BOSZNIA-HERCEGOVINA, MACEDÓNIA, SVÁJC3,

MÁLTA és TÖRÖKORSZÁG a Mediterrán partnerországok között is szerepelnek

EURÓPAI MIKROÁLLAMOK ÉS TERÜLETEK4

AZ EGYKORI SZOVJETUNIÓ EURÓPAI UTÓDÁLLAMAI
AZERBAJDZSÁN, BELORUSSZIA, GRÚZIA, MOLDÁVIA, OROSZORSZÁG, ÖRMÉNYORSZÁG UKRAJNA
 
 
 

MEDITERRÁN PARTNERORSZÁGOK

ALGÉRIA, EGYIPTOM, JORDÁNIA, LIBANON, MÁLTA, MAROKKÓ, PALESZTÍNA, SZÍRIA, TÖRÖKORSZÁG, TUNÉZIA

A fent említett országok részt vehetnek egyes projektekben (project by project) önfinanszírozásos alapon, amennyiben részvételük összhangban van a Közösség érdekeivel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMADIK ORSZÁGOK 5

A KÖZÖSSÉG PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA NÉLKÜL VEHETNEK RÉSZT
 
 

( kivételes esetben a Közösség támogatásával, ekkor megfelelően indokolni kell, hogy a támogatás nélkülözhetetlen a projekt céljainak eléréséhez)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ ORSZÁGOK 

KANADA (5. KP 1. aktivitási terület),

DÉL-AFRIKA ( 5. KP),

USA (5. KP): hatályban lévő szerződés alapján

KÍNA (5. KP 1. aktivitási terület), AUSZTRÁLIA (5. KP 1. aktivitási terület): aláírt szerződés

ARGENTÍNA (5. KP 1. aktivitási terület), OROSZORSZÁG (5. KP 1. aktivitási terület): a tárgyalások befejeződtek

A fent említett országok önfinanszírozásos alapon vehetnek részt azokon a szakterületeken, amelyekre az Együttműködési Szerződés vonatkozik, azonnal amint a Szerződés hatályba lép (addig Oroszország mint “európai szovjet utódállam”, a többiek mint “Bármely más ország” vehetnek részt).

 
 
 

BÁRMELY MÁS ORSZÁG

csak akkor vehet részt egyes projektekben önfinanszírozásos alapon, ha részvétele összhangban van a Közösség érdekeivel, s ha számottevő hozzáadott értékkel járul hozzá az összes specifikus program vagy a specifikus programok egy részének megvalósításához .
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK6
részt vehetnek egyes projektekben önfinanszírozásos alapon, amenynyiben részvételük összhangban van a Közösség érdekeivel.

 
 
 
 
 

 1. Eltérő szabályok vonatkoznak a “Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése” specifikus programra és az EURATOM Keretprogramra (a társult országokat kivéve).
 2. Azokat a pályázatokat, amelyekben ezen országokból származó partnerek vesznek részt, a kiértékelési folyamatban ugyanúgy kezelik, mintha ezek az államok már társultak volna (a kiválasztás szempontjai, a projekt értékelése a vezetés és a források tekintetében, a közösségi politikához való hozzájárulás kérdése, stb.). Azonban a projektek kiválasztása során a Bizottság csak azokat az országokat kezeli társultként, amelyekkel a társulási szerződés az adott időpontban már hatályban van.
 3. A svájci hatóságok szerint a társulási szerződés leghamarabb 2001. január 1-jén léphet hatályba. Mindaddig a svájci jogi személyek a “Más európai államok“ szervezeteiként kerülnek elbírálásra.
 4. Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán városállam, Faeroe-szigetek (DK), Csatorna-szigetek (GB), Man-sziget (GB), Svalbard- és Jan Mayen-szigetek (NO).
 5. Abban az esetben, ha egy ország az 5. Keretprogramhoz programszinten társul, akkor ez az új státusz minden korábbi besorolást megelőz.
 6. Közösségi pénzügyi támogatás adható akkor is, ha a tervek szerint olyan nemzetközi szervezet berendezéseit kell használni, amelynek székhelye harmadik országban van, feltéve, hogy a berendezés használata elengedhetetlen a projekt céljainak megvalósításához.
HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE


 

Kis- és középvállalkozók az európai úton

Konferencia

Budapest, Hotel Agro, 1999. október 29-30.

A konferenciát a következő intézmények szervezték: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Kis- és Középvállalkozók Egyesülete, Budapest Business Klub

A konferencia egyben az Európai Kis- és Középvállalkozók Szövetségének ünnepi ülése is volt abból az alkalomból, hogy a szövetség 20 évvel ezelőtt alakult meg.
 
 

A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások és folytak az azokhoz kapcsolódó viták:

A gazdasági kamarák átalakításának főbb kérdései

Dr. Sümeghy Csaba kormánymegbízott

A kis- és középvállalkozói törvényről

Dr. Szalay Györgyné főosztályvezető, Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Titkárság

Eurofit projekt, a vállalkozók felkészítése az EU tagságra

Dr. Bene Miklós igazgatóhelyettes, BKIK

Bisztray György az EMSU elnökség tagja

Az EU integráció és a kis- és középvállalkozó

Dr. Kiszely Katalin országgyűlési képviselő, az Európai Integrációs Ügyek Bizottságának tagja

y2k, az elektronikus dátum átállítás az évezred végén

Dr. Vadász Péter MKIK, BKIK alelnök

A mikro-, kis- és középvállalkozók Phare lehetőségei a jövőben

Czéh Tibor, Miniszterelnöki Hivatal

Dr. Csuhaj V. Imre kuratóriumi elnök, MVA

A kis- és középvállalkozók a regionális fejlesztésben

Dr. Balogh István társelnök, Kis- és Középvállalkozók Egyesülete

Szatmáryné Jähl Angéla, BKIK alelnök
 
 

A 20 éves EMSU jubileumi ülése, ezen belül:

Tíz éve megmozdult a világ és vele a kis- és középvállalkozók sorsa is

Dr. Vadász György BKIK általános alelnök, Nagy Elek BKIK alelnök

EU KKV fórum FinnországbanAz EU javítani kívánja a kis- és középvállalkozások működési feltételeit: ez a fő üzenete annak a kétnapos műhelytalálkozónak, amelyre “Gyors növekedés és versenyképesség a technológia segítségével” címmel 1999. szeptember 16-17-én került sor Helsinkiben. A szemináriumon a tagállamok 370 szakembere vett részt.

A “Technológiaintenzív új vállalkozások hozzájárulása a gazdasági növekedéshez” című vitaindító előadást Erkki Autio professzor (Helsinki University of Technology) tartotta. Mint mondotta, “gazellának” azokat a cégeket szokás nevezni, amelyek három esztendőn át évente 50%-kal vagy még többel növelik eladásaik volumenét. Annak dacára, hogy Finnországot high tech országnak szokás tartani, az “információtechnológiai gazellák” a finn populációnak mindössze 5%-át teszik ki. Mindent egybevetve, a gazellapopuláció eloszlása meglepően jól követi a finn vállalkozások iparágankénti arányait. Ugyanakkor - noha a számok nem tükrözik sem azt, hogy túl sok, sem azt, hogy túl kevés ilyen cég létezne - Autio professzor vizsgálatai szerint aránytalan piaci és munkahelyteremtő hatásuk van: jó esélyük van rá, hogy a gazdasági fejlődés motorjává váljanak.

A nemzetközi és finn tapasztalatok alapján azonban nem világos, mennyiben segíthet talpra a kis- és középvállalkozások támogatása ilyen ultragyors növekedésű vállalatokat. Az új cégek alapítását minden eszközzel szorgalmazó EU szabályozás ellenére az eredmények siralmasak. A kezdő vállalkozások száma a felét sem teszi ki az USA statisztikáinak, a skandináv országok pedig még ennél is rosszabbul állnak. A jelek szerint a társadalom értékrendje és a siker esélyének megítélése egyaránt felelősek a kudarcért.

A fórum résztvevői abban egyezségre jutottak, hogy a kis- és középvállalatok túlélése döntő mértékben az információs és kommunikációs technológiák (ICT), általában pedig az új technológiák integrálásától fog függni. A vállalkozásoknak azzal is fokozniuk kell alkalmazkodó- és innovációs képességüket, hogy széles skálán használnak új szemléletformáló eszközöket.

Különösen erre a szektorra igaz, hogy az IC-küszöb magasságát a politika szabja meg. Néhány területen a politikában megfogalmazott közakarat már támogatja az információtechnológia kis- és középvállalkozásban történő alkalmazását. Ilyenek a lakossági célú nyilvántartások készítése, az oktatás és szakképzés, valamint a hálózati együttműködés. A támogatás formája lehet akár önkormányzati, akár regionális, országos, de származhat az Uniótól is. Például az ilyen vállalatok elektronikus formában juthatnak különböző kormányzati formanyomtatványokhoz. A közalkalmazotti apparátus munkája jóvoltából a kis- és középvállalkozások ma már az internetet használják együttműködésük eszközéül.

Azok az intézkedések, amelyek a tagállamokban erős vállalkozói kultúra megteremtését tűzték ki célul, mind a kezdő, mind az érettebb vállalkozások számára kedvező feltételeket fognak teremteni. Ezért most sürgősen javítani kell a vállalkozók oktatásán és szakképzésén. A fórum végkövetkeztetése az volt, hogy a kormányok ugyan javasolhatják különféle új technológiák arzenálját, az azonban a vállalkozások egyéni döntésén múlik, állják-e a versenyt. Ebben a helyzetben minden a menedzserek látomásán múlik, hogy tehetségükből futja-e olyan stratégiák kidolgozására, amelyek révén innovációik elérnek a piacra. Az ugyanis továbbra sem kétséges, hogy a leggyorsabb növekedés az új piacokon érhető el, a szakadatlan innovációval szerzett versenyelőny jóvoltából.

(Forrás: OMFB Nemzetközi Hírlevél, 1999. októberi szám) 
NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE


 

A FOGADÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT MARIE CURIE

ÖSZTÖNDÍJAK

Az Európai Bizottság az alábbi Marie Curie ösztöndíj kategóriák esetében kutatókat fogadó intézményeket választ ki és számukra folyósítja az ösztöndíjat:

- Ipari vendégkutatói ösztöndíj

- Fejlesztési vendégkutatói ösztöndíj

- Marie Curie kutatóhelyeken tett rövid szakmai látogatás támogatása

Amíg a Marie Curie egyéni, tapasztalt kutatói és visszatérési ösztöndíjak kedvezményezettjei közvetlenül maguk a kutatók, a fenti három ösztöndíj-típusra ipari és kereskedelmi vállalatok, valamint kutatóintézetek, egyetemek, ill. cégek keretei között működő kutatócsoportok adhatnak be pályázatot és részesülhetnek ily módon a Közösségnek a kutatómunka ösztönzésére irányuló pénzügyi támogatásából.

A fogadó intézményektől általában elvárják a készséget és képességet arra, hogy hálózatot alkossanak és működjenek együtt hasonló profilú intézményekkel. Ezek az intézmények érdekeltek abban, hogy több szakterület kutatóiból hozzanak létre kutatócsoportot. Ennek a szempontnak az érvényesülése megfelelő alapot biztosít a korszerű tudományos kutatás egyik leglényegesebb követelményének, az interdiszciplinaritás elvének érvényesüléséhez, mivel a “vegyes” kutatócsoportok egy-egy kutatási téma interdiszciplináris megközelítéséhez alkalmas és hatékony szervezeti keretet biztosítanak. A hálózatok léte ugyanakkor lehetőséget teremt a fiatal kutatók számára ahhoz, hogy kutatási témájukat több, különféle megközelítésből kiindulva tanulmányozzák. A fiatal kutatók munkája pedig értékes elemekkel gazdagíthatja a fogadó intézmény kutatási tevékenységét.

Ebben a számunkban az alábbi, fogadó intézmény számára nyújtott ösztöndíj kategóriával foglalkozunk részletesen:

Ipari vendégkutatói ösztöndíj

Ipari vendégkutatói ösztöndíj elnyerésére aktív kutatómunkát végző ipari és kereskedelmi vállalatok nyújthatnak be pályázatot. A fogadó intézményeket - benyújtott pályázati anyaguk alapján - az Európai Bizottság választja ki. A kiválasztás szempontjai között szerepelnek a fogadó intézmény kutatási lehetőségei, alkalmassága arra, hogy megfelelő képzést és kutatási infrastruktúrát biztosítson a kutató számára, továbbá felügyeleti szerepkört is ellásson a kutatással kapcsolatban.

Miután a fogadó intézmény pályázatát az Európai Bizottság elfogadta, a továbbiakban ez a fogadó intézmény választja ki azokat a kutatókat, akik számára kutatási ösztöndíjat biztosít. A kiválasztás szempontjai között első helyen áll a jelölt tudományos felkészültsége, továbbá korábbi kutatói tapasztalatai és a vállalat által javasolt kutatási terület közötti szerves kapcsolat megléte. Mielőtt az ösztöndíj-szerződést megkötik, a Bizottságnak jóvá kell hagynia a kiválasztott kutatók személyét.

Az a körülmény, hogy a Közösség hozzájárul a kutatás finanszírozásához, megkönnyíti a fogadó intézmény számára azt, hogy a szükséges kutatói tapasztalattal rendelkező kutatókat bízzon meg a kutatással.

Az ösztöndíj, doktori fokozattal nem rendelkező kutatók számára max. 24 hónapra, posztdoktori képzés esetén (PhD hallgatók, legfeljebb 35 éves korig) 36 hónapra szól.
 
 

Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

(Joint Research Centre, JRC)


 
 
 
 
 
 
 

The Institute for Systems, Informatics and Safety (ISIS)


Ispra, Olaszország


 
 

Az ISIS a Joint Research Centre (JRC) keretében a következő szakterületekre specializálja magát:


 
 

E missziókon belül szerzett szakismereteket a következő tudományos és technológiai részterületekre összpontosítják:


 
 

Az Intézet az Európai Bizottságot annak politikája minden vonatkozásában támogatja, ahol szakismeretei és függetlensége ezt lehetővé teszi. Az ISIS gondoskodik arról, hogy tudását és szakértelmét hasznosítsa az EU ipari fejlesztésében és a lakosság életminőségének javításában.
 
 
 
 
 
 

További információ a JRC programreferensétől:Roboz Péter, E-mail: roboz@omk.omikk.hu
 
 
 
 
 
 
 
 

EuraTOM


 
 
 
 
 

Harmadik országok részvétele az 5. EURATOM Keretprogramban* 
Nem EU tagállambeli jogi személyek részvétele az 5. EURATOM Keretprogramban1
TÁRSULT ÁLLAMOK

A KÖZÖSSÉG PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL

vehetnek részt

a maghasadáson alapuló energiatermelési programban

és a

magfúzión alapuló energiatermelési programban,

amint a Társulási Szerződés hatályba lépett

EU TAGJELÖLT ORSZÁGOK
BULGÁRIA, CSEH KÖZTÁRSASÁG, LETTORSZÁG, 

MAGYARORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA: hatályban lévő szerződés alapján


 
 
 
 

MÁS ORSZÁGOK

SVÁJC:
 • jelenleg társult a magfúzión alapuló energiatermelési programhoz,
 • a szerződést aláírták, várhatóan 2001. jan. 1-jén
lép hatályba2.
HARMADIK ORSZÁGOK 

A KÖZÖSSÉG PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA NÉLKÜL 

vehetnek részt

egy projektben, projekt-alapon, ha ez megfelel a Közösség érdekeinek

(kivételes esetben a Közösség támogatásával is, a maghasadáson alapuló energiatermelési programban, ekkor megfelelően indokolni kell, hogy a támogatás nélkülözhetetlen a projekt céljainak eléréséhez)

 

MÁS EURÓPAI ÁLLAMOK

ALBÁNIA, BOSZNIA-HERCEGOVINA, ÉSZTORSZÁG, LITVÁNIA, MACEDÓNIA, LENGYELORSZÁG

támogatási lehetőségek maghasadási biztonság témákban

 
 
 

AZ EGYKORI SZOVJETUNIÓ UTÓDÁLLAMAI ÉS MONGÓLIA

AZERBAJDZSÁN, BELORUSSZIA, GRÚZIA, KAZAHSZTÁN, KIRGIZISZTÁN, MOLDÁVIA, MONGÓLIA, OROSZORSZÁG, ÖRMÉNYORSZÁG, TADZSIKISZTÁN, TÜRKMÉNIA, UKRAJNA, ÜZBEGISZTÁN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMADIK ORSZÁGOK 

A KÖZÖSSÉG PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA NÉLKÜL 

vehetnek részt

egy projektben, projekt-alapon, ha ez megfelel a Közösség érdekeinek

(Kivételes esetben a Közösség támogatásával is, a maghasadáson alapuló energiatermelési programban, ekkor megfelelően indokolni kell, hogy a támogatás nélkülözhetetlen a projekt céljainak eléréséhez)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ ORSZÁGOK

 

USA: hatályban lévő szerződés alapján

KANADA: hatályban lévő szerződés alapján

ARGENTÍNA: hatályban lévő szerződés alapján

JAPÁN:

 • szerződés van hatályban magfúzión alapuló energiatermelési együttműködésre,
 • tárgyalások vannak folyamatban a maghasadáson alapuló energiatermelési együttműködésről
KAZAHSZTÁN, OROSZORSZÁG, UKRAJNA:

a tárgyalások folyamatban vannak

A fenti országok részt vehetnek egyes projektekben, a már hatályba lépett Együttműködési Megállapodás alapján, önfinanszírozásos RENDSZERBEN

 
BÁRMELY MÁS ORSZÁG

ÉS

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

beleértve Svájcot mindaddig, amíg a Társulási Szerződés nem lép hatályba2

részt vehetnek egyes projektekben, önfinanszírozásos alapon, amennyiben részvételük összhangban van a Közösség érdekeivel


 

Harmadik országok és nemzetközi szervezetek részvételére csak olyan nemzetközi együttműködés keretében kerülhet sor, amelyben legalább minimális számban a Közösség és bármely társult ország jogi személyei is részt vesznek.

 1. Eltérő szabályok vonatkoznak az Európai Közösség Keretprogramjára
2. A svájci hatóságok szerint ez a társulási szerződés legkorábban 2001. január 1-jén léphet hatályba. Időközben a svájci jogi személyeket úgy kell tekinteni, mint “Bármely más ország” jogi személyeit.
 
AZ OLVASÓ KÉRDEZ,

AZ EU-INFO VÁLASZOL

)

EU-INFO


 

TÖBB OLVASÓNK

jelezte, hogy az 5. Keretprogrammal kapcsolatos információs napok előadásain, a megjelenő kiadványokban az 5. KP. különféle dokumentumaiban szereplő kifejezéseket különféleképpen használják és értelmezik, ami zavart és bizonytalanságot okoz. Olvasóink felvetik, hogy a leggyakoribb, legfontosabb kifejezések fordítása és értelmezése terén célszerű lenne egységes gyakorlatot kialakítani.

*

Az EU-INFO HÍRLEVÉL Szerkesztősége messzemenően egyetért ezzel és a saját területén törekszik is erre. Olvasóink javaslatát illetékesek és más érdekeltek felé is továbbítani fogjuk.

A saját munkánkban használt fordítások és értelmezések területéről néhány példát a következőkben mutatunk be.
 
 
 
 
 
accompanying measure kísérő intézkedés

(valamelyik specifikus program megvalósítását elősegítő, ahhoz kapcsolódó akció, vagy tevékenység, pl. konferencia, ill. szeminárium szervezés)

collaborative research project kollaboratív kutatási projekt

(olyan kutatási projekt, amelynek keretében a résztvevő szervezetek maguk végeznek kutatási és technológiafejlesztési tevékenységet)

Community value added európai közösségi hozzáadott érték

(az európai közösségi szintű eljárásból, ill. intézkedésből származó előny, összehasonlítva azzal, ha ez az eljárás, ill. intézkedés csak tagállami szinten történne meg)

concerted actions összehangolt akciók

(a már pénzügyi támogatásban részesülő KTF projektek koordinálása, a tapasztalatok kicserélése, az eredmények terjesztése és a felhasználók tájékoztatása céljából)

cooperative research project kooperatív kutatási projekt

(olyan kutatási projekt, amelynek keretében a résztvevő szervezetek fejlesztési céljaik megvalósítására kutatási és technológiafejlesztési tevékenységgel foglalkozó alvállalkozó/ka/t bíznak meg)


 
 
 
 
Council Tanács

(a Közösség legfőbb operatív irányító szerve, a tagállamok egy-egy szakterületért felelős minisztereinek tanácsa)

development host fellowship fejlesztési vendégkutatói ösztöndíj

(EK tagállam, vagy társult ország elmaradott régiójában lévő kutatóintézet számára nyújtott pénzügyi támogatás, amely lehetővé teszi azt, hogy az intézmény megfelelő felkészültséggel rendelkező kutatót alkalmazzon)

eligible cost elszámolható költség

(a Közösség jogszabályai, ill. a megkötött szerződések rendelkezései alapján elszámolható költség)

European Community Európai Közösség

(1975 óta a nyugat-európai integráció alapszerződésekre épülő, nemzetek feletti politikai szervezetének elnevezése; az integráció magasabb, közös kül- és biztonságpolitikával, ill. bel- és igazságügyi együttműködéssel kiegészített szintjét jelöli az egyre szélesebb körben használatos "Európai Unió" elnevezés.)

European Parliament Európai Parlament

(az Európai Unió 626 képviselőből álló parlamentáris intézménye, tagjait 1979 óta közvetlenül választják)

European Union Európai Unió

(az 1993-ban hatályba lépett Maastrichti Szerződéssel létrehozott formáció, amelyben az Európai Közösség meglévő integrációs szintjét közös kül- és biztonságpolitikával, ill. bel- és igazságügyi együttműködéssel egészítették ki)

exploratory award tájékozódási támogatás

(A Közösség által KKV-k részére nyújtott pénzügyi támogatási forma a projektkidolgozás első, feltáró jellegű tevékenységeivel járó költségek fedezésére; megvalósíthatósági tanulmányok készítésének, partnerkeresésnek, stb.-nek költségeit átvállalva a Közösség hozzájárul a projekt előkészítéssel járó költségek és a kockázat megosztásához.)

generic action generikus akció

(kiemelten fontos kutatási területen szervezett akció, amely eredményeinek számos potenciális alkalmazása lehet)


 
 
 

 
 
 

OMFB HÍREK


 

INGYENES KIADVÁNYOK

Az OMFB kiadásában megjelent, ingyenesen megkapható művek


 
 

Átvehetők:

OMFB Könyvtár 1052 Budapest, Szervita tér 8. 521. Szoba. Telefon: 317-5900/2162 és 2282


 
 

Megvásárolható kiadványok:

A kiadványok megvásárolhatók: OMIKK Értékesítési Osztály (Budapest, 1088 Múzeum u. 17.)

(Forrás: OMFB Nemzetközi Hírlevél, 1999. októberi szám)

Rendezvények

Leonardo da Vinci Contact and Information Days and Training 2000 Products Fair

Belgium, Brüsszel, 2000. január 27-28.

RIAO 2000 - Content-Based Multimedia Information Access

Franciaország, Párizs, 2000. április 12-14.

Conference Addresses World Wide Law

Egyesült Királyság, Coventry, 2000. április 17-18.

Mass and Charge Transport in Inorganic Materials

Olaszország, Velence, 2000. május 28-június 2.

Ninth Mathematics of Surface Conference

Egyesült Királyság, Cambridge, 2000. szeptember 4-6.

In Situ Bioremediation Techniques

Hollandia, Utrecht, 2000. október 9-10.

Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics

Egyesült Királyság, Edinburgh, 2000. október 25-27.

Forrás: CORDIS focus, 1999. november 1. Nr. 137.
 
 
 
 

 


 

HÍREK


 
 

Október 12-16. - Az 1999. évi Frankfurti Könyvkiállítás díszvendége Magyarország volt. A Könyvtárak bemutatkozása kiállításon több magyar könyvtárral egyetemben az OMIKK is részt vett.

Október 14-15. - Debrecenben zajlott a FEMOPET Energetikai Szakmai Napok. Intézményünket Balogh Zsófia képviselte, aki előadást tartott a FEMOPET-OMIKK Hungary tevékenységéről.

Október 20. - Az OMIKK és a HUNGEXPO az OMIKK Klubszobájában sajtótájékoztatót rendezett. Intézményünk részéről Stubnya György mutatta be azokat a kiadványokat, amelyek oktatási anyagként felhasználhatók. A HUNDIDAC részéről Nádasi András tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ELTE-OMIKK Konzorcium szerkesztésében elkészített "Magyarok a világ tudományos-műszaki haladásáért CD-ROM" elnyerte az Arany-díjas taneszközök minősítést.

Október 26. - Vácon a MTESZ Technika Házában került sor az OMIKK Váci Információs Bázis ünnepélyes megnyitásával egybekötött sajtótájékoztatóra, szimpóziumra és szakirodalmi kamarakiállításra. A szimpóziumon főigazgatónk és számos kollégánk tartott előadást. A helyszínen intézményünk kiállítást szervezett, ahol az érdeklődők az OMIKK termékeivel és szolgáltatásaival ismerkedhetnek meg. Az eseményről két televízió is hírt adott, Dr Herman Ákossal rádióriport készült, valamint az írott sajtó képviselői is jelen voltak.

November 2. - A MTESZ Bács-Kiskun megyei Szervezetének és az MTA Szegedi Területi Bizottságának rendezésében került sor a Kecskeméti Technika Házában tudományos ülésre. Az esemény meghívottai között az OMIKK is szerepelt, ahol Dr. Herman Ákos "Az OMIKK a műszaki tudomány hagyományainak őrzője és jövőjének ápolója" címmel tartott előadást, ahol intézményünk kiállítással is részt vett.

November 3-5. - Balatonfüreden zajlott a Logisztika 2000 kiállítás. A rendezvényen intézményünk is jelen volt és a helyszínen kamarakiállítást rendeztünk.

November 8-10. - A Magyar Minőség Társaság szervezésében a Magyar Honvédség Művelődési Házában került megrendezésre a VIII. Magyar Minőség Hét és Kiállítás. Intézményünk főigazgatója a Könyvtári Szakmai Nap keretein belül tartott előadást "Minőség a könyvtárban - Könyvtár a minőségért: ISO 9002 az OMIKK-ban" címmel. A kiállításon intézményünk is részt vett.

November 12. - A Parlament Kupolatermében került sor a Nemzeti Minőségi Díj átadására. A díjakat Orbán Viktor miniszterelnök adta át. Az ünnepségre intézményünk főigazgatója és PR igazgatója kapott meghívást.

November 8-12. - A Thermal Hotel Heliában a Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetségének rendezésében került sor a DAT '99 Konferenciára. Az eseményen Dr. Herman Ákos, Nyerges Gyula és Gombos László tartottak előadást.

November 15-17. - Bükfürdőn a MTESZ Vas megyei Szervezetének rendezésében került sor a Terület- és Településfejlesztési Konferenciára. Az eseményen az OMIKK is részt vett.

November 17-19. - Balatonfüreden a Magyar Marketing Szövetség rendezésében zajlott az MMSZ IX. Marketing Konferenciája "Verseny és Marketing" címmel. Intézményünket Dr. Herman Ákos és Novák Lászlóné képviselte.

1999.


SIKERES

ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁN

TISZTELT OLVASÓINAK

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL

SZERKESZTŐSÉGE


2000.

Technológiai ajánlatok/igények, ill. partnerkeresések

Az Innovációközvetítő Központok (IRCs) Hálózatán keresztül 1999. július 15. óta beérkezett válogatott tételek 
Technológiai ajánlatok (TO-technology offer)
p1631. TO Intelligent assembly equipment for the production of micro system products
p1633. TO Autonomous isothermal containers equipped with an innovative process
p1640. TO Innovative, toxic free nitriding process
p1645. TO Hip Implant Made From Composite Materials
p1650. TO Radiation Hard Microprocessor
p1652. TO Prevention of protein aggregation in Alzheimer's disease
p1657. TO Novel Anti-Pathogen Vaccines, Therapeutics and Diagnostics
p1664. TO Carbon Composite Cementless Hip Joint (Acetabular Cup)
p1675. TO Software for the management of company files and for reduce telephonic discharges
p1682. TO High Security Key Access Control in Hostile Environment (radioactivity & high magnetic fields)
p1686. TO Production of recombinant Phytoantibodies to human cancers and viruses
p1688. TO Equipment For Testing Electronic Relay Devices
p1697. TO Innovative Solution for Lightweight Concrete Floors
p1707. TO Heating, Cooling and Ventilation System
p1708. TO Biotechnological method for the production of an antiviral medical drug (double-stranded RNA)
p1714. TO Digital Large Area Liquid Crystal Display (LCD) Video Screen
p1727. TO Holotron - Multipurpose Imaging Technology Allows Several Users Simultaneous Viewing
p1731. TO Expertise and Facilities for Tuberculosis Research
   
  Technológiai igények (TR-technology request)
p1574. TR Innovative systems for the use of liquefied gas (GPL) in combustion engines particularly Diesel engines
p1583. TR Sterile Disposable Transparent Plastic Packaging
p1602. TR Ultrasonic cleaning of oil filters
p1637. TR Industrial oil/water separator
p1689. TR Wetting adjuvants for herbicide, fungicide and insecticide sprays
p1691. TR Sensor System for Bio-film Measurements
   
  K+F Partnerkeresések (R&D PS - R&D Partner Search)
p1627.R&D PS Reuse of industrial and domestic waste water for agriculture
p1629.R&D PS Bioprocess for the production of pectin and derivates from sugar beet residues 
p1638.R&D PS Prevention of DNA-Sister chromatid exchange (DNA-SCE) by herbal drug ingredients
p1642.R&D PS Formal Verification of Industrial Automation Systems, Optimization of model checking algorithms for industrial application systems
p1661.R&D PS Urban and Recreational Development in an Environmental Sensitive Area
p1666.R&D PS Non-invasive Hemoglobin/Hematocrit Monitor
p1671.R&D PS CRAFT project: development of a new software based on the STEP language
p1680. R&D PS High-temperature superconducting magnetic energy storage (SMES).
p1694. R&D PS New generation of lubricant components
p1700. R&D PS MMM - Development of Giant Moment Soft Magnetic Materials - MMM
p1706. R&D PS Fluid phase sensors for applications in combinatorial chemistry, biotechnology and development of new materials
p1713. R&D PS Expert System for Computational Fluid Dynamics (CFD)
p1736. R&D PS Three dimensional image processing for the application to CNC programs for metal and plastic processing.
p1738. R&D PS An Expert System for Industrial Heating Applications (CRAFT)
p1762. R&D PS Demonstration of an air bottoming cycle for waste heat recovery of process furnaces and furnaces.
p1768. R&D PS Recovery of Hexavalent Chromium (CrVI) from Dilute Waste Streams
p1779. R&D PS Atmospheric Pressure Plasma Surface Hardening of Aluminium Components
p1780. R&D PS High Voltage Sterilisation of Soil
p1788. R&D PS 2D Furnace Temperature Monitoring System

További információ: Szabó Eszter

Tel: (06-1)-266 3123; Fax: (06-1)-338 2702; E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

További partnerkereséseket találhat honlapunkon: http://femirc.omikk.hu