OMIKK

HÍRLEVÉL

 
EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ÚJ EURÓPAI 

BIZOTTSÁG

-

EU 5. Keretprogram

 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
 • KONFERENCIÁK 
 • KIADVÁNYOK
 • PARTNERKERESÉS
-

HAZAI HÍREK

-

MÉG ELŐJEGYEZHETŐ

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL II. KÜLÖNSZÁMA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
V. ÉVF. 9-10. szám 1999. szeptember-október

OMIKK

EU-INFO HÍRLEVÉL


EU-MIK KÖZLEMÉNYEK


*

KIADÓ

OMIKK INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG

EU-INFO SZOLGÁLAT

Felelős kiadó

Stubnya György, igazgató

SZERKESZTŐSÉG

Felelős szerkesztő

Dr. Dúzs János

Szerkesztő

Dr. Gerzsó Géza

Szerkesztőségi titkár

Czeglédi Gyuláné

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TOVÁBBI TAGJAI:

Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula
 
 

SZERKESZTŐSÉGI MUNKATÁRSAK

Dr. Buzás Ilona, Roboz Péter, Szabó Eszter,

Dr. Tichy-Rács Ádám


EU-MIK

az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja

az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC-HU)

Koordinátor

Nyerges Gyula, főtanácsos
 
 

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL

ROVATAI
TARTALOM

EU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET A Közösségben folyó kutatás nemzetközi
szerepének megerősítése

HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

Az innováció előmozdítása, a kis- és közép-
vállalkozások (KKV-k) keretprogramban
való részvételének ösztönzése

NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

Közös Kutató Központ

EURATOM

hazai hírek (OMFB, OMIKK, EU-MIK, stb.)
 
 

*
 
 
 
 
 

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
 
 

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: 266-3123

Fax: 338-2232, 338-2702

E-mail: nyerges@omk.omikk.hu

http://femirc.omikk.hu


EU HÍREK

 
 
 
 
 

AZ ÚJ EURÓPAI BIZOTTSÁG


Biztosok és felelősségi körök

Szervezeti egységek
Romano PRODI

Elnök (President)

Felelősségi kör:

 • Főtitkárság (Secretariat General)
 • Jogi szolgálat (Legal Service)
 • Média és kommunikáció (Media and Communication)

 
 
 
 
 
 
 • Főtitkárság (Secretariat General)
 • Jogi szolgálat (Legal Service)
 • Média és kommunikációs szolgálat (Media and Communication Service)
Neil KINNOCK

Az átszervezésért felelős alelnök (Vice-President for Administrative Reform)

Felelősségi kör:

 • Az átszervezés átfogó koordinációja (Overall coordination of administrative reform)
 • Személyzeti ügyek és igazgatás (Personnel and administration)
 • Nyelvi szolgálatok (Linguistic services)
 • Protokoll és biztonság (Protocol and security)

 
 
 
 
 • Személyzeti és igazgatási ügyek főigazgatósága (Personnel and Administration DG)
 • Főfelügyelőség (Inspectorate General)
 • Egyesített tolmács és konferencia szolgálat (Joint Interpreting and Conference Service)
 • Fordítói szolgálat (Translation Service)
Loyola de PALACIO

Az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért, továbbá a közlekedésért és energia ügyekért felelős alelnök (Vice-President for relations with the European Parliament, and for Transport and Energy)

Felelősségi kör:

 • Kapcsolatok az Európai Parlamenttel (Relations with the European Parliament)
 • Kapcsolatok a Régiók Bizottságával, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, továbbá az ombudsmannal (Relations with the Committee of Regions, the Economic and Social Committee, and the Ombudsman)
 • Közlekedés (beleértve a Transzeurópai Hálózatokat is) (Transport, including Trans-European Networks)
 • Energia (Energy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Közlekedési Főigazgatóság (Transport DG)
 • Energiaügyi Főigazgatóság (Energy DG)

 
 
 
 
 
 

Biztosok és felelősségi körök

Szervezeti egységek
Mario MONTI

Versenyügyi biztos (Commissioner for Competition)

Felelősségi kör:

 • Versenyügy (Competition)

 
 
 
 
 
 
 • Versenyügyi Főigazgatóság (Competition DG)
Franz FISCHLER

Mezőgazdasági és halászati biztos (Commissioner for Agriculture and Fisheries)

Felelősségi kör:

 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés (Agriculture and Rural Development)
 • Halászat (Fisheries)

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Mezőgazdasági Főigazgatóság 
(Agriculture DG)
 • Halászati Főigazgatóság (Fisheries DG)
Erkki LIIKANEN

A vállalkozások és az információs társadalom biztosa (Commissioner for Enterprise and Information Society)

Felelősségi kör:

 • Vállalkozások (Enterprise)
 • Versenyképesség (Competitiveness)
 • Innováció (Innovation)
 • Információs társadalom (Information Society)

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Vállalkozásügyi Főigazgatóság 
(Enterprise DG)
 • Információs Társadalom Főigazgatóság (Information Society DG)
Frits BOLKENSTEIN

A belső piac biztosa (Commissioner for Internal Market)

Felelősségi kör:

 • Belső piac (Internal Market)
 • Pénzügyek (Financial services)
 • Vámügy (Customs)
 • Adóügy (Taxation)

 
 
 
 
 
 
 • Belső Piac Főigazgatóság 
(Internal Market DG)
 • Vám- és Adóügyi Főigazgatóság (Customs and Taxation DG)
Philippe BUSQUIN

Kutatási biztos (Commissioner for Research)

Felelősségi kör:

 • Tudomány, kutatás és fejlesztés (Science, Research and Development)
 • Közös Kutató Központ (Joint Research Centre)

 
 
 
 
 
 
 • Kutatási Főigazgatóság (Research DG)
 • Közös Kutató Központ (Joint Research Centre)

 
 

Biztosok és felelősségi körök

Szervezeti egységek
Pedro SOLBES MIRA

A gazdasági és monetáris ügyek biztosa (Commissioner for Economic and Monetary Affairs)

Felelősségi kör:

 • Gazdasági és pénzügyek (Economic and financial affairs)
 • Monetáris ügyek (Monetary matters)
 • Statisztikai Hivatal (Statistical Office)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (Economic and Financial Affairs DG)
 • Statisztikai Hivatal (Statistical Office)
Poul NIELSON

A fejlesztési ügyek és a humanitárius segélyek biztosa (Commissioner for Development and Humanitarian Aid)

Felelősségi kör:

 • Fejlesztési segély és együttműködés (Development aid and cooperation)
 • Humanitárius segélyek (Humanitarian aid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Fejlesztési Főigazgatóság (Development DG)
 • A Humanitárius Segélyek Hivatala (Humanitarian Aid Office)
Günther VERHEUGEN

A bővítésért felelős biztos (Commissioner for Enlargement)

Felelősségi kör:

 • A bővítési folyamat beleértve a csatlakozást megelőző stratégiát is (Enlargement process including the pre-accession strategy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • vítési Szolgálat (Enlargement Service)
Chris PATTEN

Külügyi biztos (Commissioner for External Relations)

Felelősségi kör:

 • Külkapcsolatok (External Relations)
 • Közös kül- és biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy)
 • Nem-tagállamokban akkreditált delegációk (Delegations in non-member countries)
 • Közös külszolgálat (Common Service for External Relations)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Külkapcsolatok Főigazgatóság (External Relations DG)
 • Közös külszolgálat (Common Service for External Relations)
Pascal LAMY

Kereskedelmi biztos (Commissioner for Trade)

Felelősségi kör:

 • Kereskedelmi politika és a kereskedelmi politika eszközei (Trade policy and instruments of trade policy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Kereskedelmi Főigazgatóság (Trade DG)

 
 
 
 
 
 

Biztosok és felelősségi körök

Szervezeti egységek
David BYRNE

Egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztos (Commissioner for Health and Consumer Protection)

Felelősségi kör:

 • Közegészségügy (Public Health)
 • Fogyasztóvédelem (Consumer Protection)

 
 
 
 
 
 
 • Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (Health and Consumer Protection DG)
Michel BARNIER

A regionális politika biztosa (Commissioner for Regional Policy)

Felelősségi kör:

 • Regionális politika (Regional policy)
 • Kohéziós alap (Cohesion fund)
 • Kormányközi konferencia (Inter-Govermental Conference)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Regionális Politikai Főigazgatóság (Regional Policy DG)
Viviane REDING

Oktatási és kulturális biztos (Commissioner for Education and Culture)

Felelősségi kör:

 • A polgárok Európája (Citizen's Europe)
 • Átláthatóság (Transparency)
 • Oktatás és kultúra (Education and Culture)
 • Kiadóhivatal (Publications Office)

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Oktatási és Kulturális Főigazgatóság (Education and Culture DG)
 • Kiadóhivatal (Publications Office)
Michaele SCHREYER

Költségvetési biztos (Commissioner for the Budget)

Felelősségi kör:

 • Költségvetés (Budget)
 • Pénzügyi ellenőrzés (Financial control)
 • Csalárd manipulációk megelőzése (Fraud prevention)

 
 
 
 
 • Költségvetési Főigazgatóság (Budget DG)
 • Pénzügyi Ellenőrzési Főigazgatóság (Financial Control DG)
 • Csalárd Manipulációk Megelőzésének Hivatala (Fraud Prevention Office)
Margot WALLSTRÖM

Környezetvédelmi biztos (Commissioner for Environment)

Felelősségi kör:

 • Környezetvédelem (Environment)
 • Nukleáris biztonság (Nuclear Safety)

 
 
 
 
 
 
 • Környezetvédelmi Főigazgatóság (Environment DG)
Biztosok és felelősségi körök
Szervezeti egységek
António VITORINO

Igazságügyi és belügyi biztos (Commissioner for Justice and Home Affairs)

Felelősségi kör:

 • Szabadság, biztonság és igazságosság (Freedom, Security and Justice)

 
 
 
 
 
 
 • Igazságügyi és Belügyi Főigazgatóság (Justice and Home Affairs DG)
Anna DIAMANTAOPOULOU

Foglalkoztatási és szociális ügyi biztos (Commissioner for Employment and Social Affairs)

Felelősségi kör:

 • Foglalkoztatás (Employment)
 • Szociális ügyek (Social Affairs)
 • Esélyegyenlőség (Equal opportunities)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága (Employment and Social Affairs DG)

 

* * *


Információk az EU Hivatalos Lapjából?

§
ü Gazdaság! ü Egészségügy! ü Technika! 

 

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

(Hungary: Accession Partnership)

(OJ 1998. C 202)

(OJ 1998 L 200)
 
(OJ 1998. C 284)
 
(OJ 1998. C 235)
 
(OJ 1998. C 180) (OJ 1998. L 337)
 
(OJ 1998. L 326) (OJ 1998. L 331)
 
(OJ 1998. L 251)
 
 
(Folytatás a 22. oldalon)
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL


 
 
 

Az életminőség javítása c. program hírlevele: Az első pályázati felhívás eredményei

Az első benyomások

Mintegy 1700 pályázat érkezett az első, júniusi pályázat beadási határidőre. Az “átlagos” projektet 7,9 partner alkotja és az igényelt támogatás átlaga 1,8 millió euró - mindez jelentős emelkedést mutat összevetve a 4. Keretprogram átlagos projektjeivel. Meglehetősen magas az ipar részvétele: a projekteknek a felében legalább egy vállalati partner található.

A pályázatok kiértékelésére júliusban került sor Brüsszelben, ahol Európa különböző országaiból érkező 992 független szakértő kis csoportokban, egy-egy szakmailag illetékes bizottsági szakértő felügyelete alatt végzett el. Szerepük az volt, hogy a pályázatokat értékeljék és rangsorolják az egyes szakterületeknek megfelelően a tudományos tartalom és a projektirányítás színvonala, valamint várható társadalmi-gazdasági hatása alapján.

Meg kell jegyezni azonban azt a tényt is, hogy számos pályázatot kellett kizárni a kései beérkezés, tartalmi hiányosságok vagy az aláírások hiánya miatt.

Az előreláthatóan támogatásra javasolt pályázók levélben kaptak értesítést a szerződés előkészítési tárgyalásra vonatkozó tudnivalókról.
 
 

Pályázatbeadási határidők 1999 - 2000 -ben

Az első pályázati felhívásokat 1999. március 6.-án tették közzé (OJ1999/C 64/13 & 1999/C 64/14). A pályázatok beadási határideje az egyes tevékenységi területek szerint eltérő (lásd a “Munkaprogram”-ot).
 
Tevékenységi területek
A legközelebbi pályázat beadási határidők
Kulcsakciók (az egyes nyitott speciális területre vonatkozóan lásd a Munkaprogram-ot)      
1. Élelmiszer, táplálkozás és egészség
1999. nov. 15.
2000. márc.
2000. okt.
2. Fertőző betegségek elleni küzdelem
1999. nov. 15.
-
2000. okt.
3. A sejt mint “gyár”
1999. nov. 15.
2000. márc.
2000. okt.r
4. Környezet és egészség
-
2000. márc.
2000. okt.
5. Fenntartható mezőgazdaság, halászat és erdészet
1999. nov. 15.
-
2000. okt.
6. Az öregedő népesség 
-
2000. márc.
 
Generikus akciók
1999. nov. 15.
-
2000. okt.
A kutatási infrastruktúrák támogatása
1999. nov. 15.
2000. márc. 15.
2000. okt. 11.
Egyéni kutatói ösztöndíjak
1999. nov. 3.
2000. ápr. 12.
2000. okt. 11.
Marie Curie kutatóhelyek létesítése
1999. nov. 11.
2000. feb. 1.
-
A technológiafejlesztés ösztönzése  
2000. jan. 12.
2000. szept. 13.
(SME előpályázat és koop. kutatások)
1999. szept. 15.
2000. ápr. 26.
 
Kisérő intézkedések 
1999. okt. 11
2000. feb. 10.
2000. okt. 11.

 
 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM


 

Pályázati felhívás

indirekt K+F akciókra a Felhasználóbarát Információs Társadalomra vonatkozó kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus program (IST) keretében*

(Részletek)

A jelen felhívás olyan

- rögzített határidejű pályázatokra vonatkozik, amelyeket a jelen felhívás 1-4. pontjai határoznak meg, és amelyek kiértékelésére a határidőt követően kerül sor. A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek kiértékelésre;

- folyamatos benyújtási sémájú pályázatokra vonatkozik, amelyeket a jelen felhívás 2-4. pontjai határoznak meg, és amelyekre vonatkozó pályázatokat bármikor be lehet nyújtani. A pályázatok kiértékelésére a beérkezett pályázatok számától függő, de három hónapnál nem hosszabb időszakonként kerül sor. Az ennek megfelelő pályázatok benyújtására a séma lezárásáig bármikor lehetőség van.

A pályázatok egy lépésben nyújtandók be, kivéve azon egyértelműen jelölt, a 4. pontban foglalt eseteket, amikor a benyújtásra két lépésben kerül sor. A második lépésben alkalmazandó határidőt az első lépésben elfogadott pályázatok benyújtói írásban kapják meg.

Azokat, akik jogosultak a specifikus program indirekt K+F akcióiban való részvételre, ezúton hívjuk fel, hogy nyújtsák be pályázataikat a munkaprogram alábbi részeire vonatkozóan:

*

1a rész (K+F, demonstrációs és kombinált, K+F/Demonstrációs projektek)

[Felhívás-azonosító: IST-99-2-1A]

A pályázatok benyújtásának határideje: 2000. január 17. du. 5 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

I. Kulcsakció

Akciók I.1.1, I.4.2, 1.6.1 (csak GNSS alkalmazások és vevők), I.6.2 (csak vasúti és vízi közlekedés és szállítás) és I.6.3

II. Kulcsakció

Akciók II.1.1

III. Kulcsakció

Akciók III.1.1, III.2.4, III.5.1 és III.5.2

IV. Kulcsakció

Akciók IV.1.1, IV.2.1, IV.2.4, IV.3.1, IV.3.4 és IV.6.1

Egyebek

Akciók V.1.4 CPA4 - csak indikátorok) és VII.1.2

*

1b rész (pályázatok technológiává formáló (take-up) akciókra)

[Felhívás-azonosító: IST-99-2-1B]

A pályázatok benyújtásának határideje: 2000. január 17-én du. 5 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

I. Kulcsakció

II. Kulcsakció III. Kulcsakció IV. Kulcsakció Az egyes kísérő kezdeményezések központi kérdéseire vonatkozó részleteket e felhívás 5. pontja adja meg.

*

2a rész (K+F, demonstrációs és kombinált K+F/Demonstrációs projektek)

[Felhívás-azonosító: IST-99-2-2A]

Akció: VI.1.1 FET O

A pályázatok 2000. szeptember 15-én 5 óráig (brüsszeli helyi idő szerint) bármikor benyújthatók, de várhatóan ezt a határidőt addigra meghosszabbítják.

2b rész (támogató intézkedésekre irányuló pályázatok)

[Felhívás-azonosító: IST-99-2-2B]

A pályázatok benyújtásának határideje: 2000. január 17. du. 5 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

A KKV-specifikus intézkedéseket (akció VIII.4.1, azaz tájékozódási támogatás, kooperatív kutatás) a támogató intézkedések folyamatos benyújtási séma szerint hajtják végre. Erre vonatkozóan további információ kapható a KKV ügyfélszolgálatnál (SME Help Desk, Web: http://www.cordis.lu/sme; e-mail: sme@cec.be; Fax: +32-2-2957110).

A jelen pályázati felhívásra az Európai Közösség által tervezett költségvetés 400 millió euró.

A technológiává formáló akciók vonatkozásában ez a felhívás csak tíz központi kezdeményezés keretébe tartozó egyedi akciókra vonatkozik. Az egyes kezdeményezésekhez, — beleértve a technológiává formálást támogató csomópontokat (Take-up Support Nodes), — szükséges támogatást és koordinációt pályázati vagy tenderfelhívások formájában fogják biztosítani. Az előkészítő munkálatokat célszerű párhuzamosan végezni annak érdekében, hogy a szükséges létesítmények rendelkezésre álljanak, mire az e felhívás alapján létrejövő technológiává formáló akciók elkezdődnek.

I. Kulcsakció

Az intelligens szállítás- és mobilitás-menedzselés olyan terület, amelyen a technológiává formáló kezdeményezések kulcsszerepet kaphatnak azáltal, hogy növekvő mértékben telepítenek telematikai rendszereket az egyes közlekedési és szállítási hatóságok.

Gyakorlati próba akciókra és legjobban bevált gyakorlat akciókra van szükség, hogy lehetővé váljon az intelligens szállítási rendszerek városi és regionális bevezetése. Ezeket az intézkedéseket azok a felhasználók (hatóságok, üzemeltetők, stb.) hajtják végre, amelyek hajlandóak a technológia átvételére a saját tevékenységi területükön, továbbá azok a technológia-szolgáltatók, akiknek szükségük van a kipróbálásra és a legjobb gyakorlatra a saját hasznosítási stratégiájuk integráns részeként. Különálló akciókat fognak végrehajtani egy koordinációt biztosító keretben, ami biztosítja a különböző kiindulású technológiák közötti egyre növekvő konvergenciát és az eredmények hatékony terjesztését.

II. Kulcsakció

A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei az a terület, amelyen az innováció és a változás minden korábbi mértéket felülmúl. Ez fokozódó nyomást gyakorol Európa innovátoraira, hogy gyorsan hitelesítsék új megoldásaikat, és gyorsan piacra lépjenek velük. Ugyanakkor stratégiai igényt hoz létre jól kiválasztott, célzott, gondosan koordinált technológiává formáló akciókra, amelyek arra irányulnak, hogy a KKV-knak és más szervezeteknek segítsenek a területen alkalmazott legújabb technológiák és üzleti gyakorlat által nyújtott lehetőségek előnyeinek kihasználására. Ebben az összefüggésben alapvető az egyes technológiává formáló akciók közötti szinergia annak érdekében, hogy biztosítsák a hasznosítás szempontjából alapvetőnek tekintett kritikus tömeg elérését, és egy ilyen korlátozott léptékű, európai szintű kezdeményezés átfogó sikerét.

(részletek a pályázati felhívásban)

III. Kulcsakció

(Valamennyi részlet megtalálható a pályázati felhívásban)

IV. Kulcsakció

(Valamennyi részlet megtalálható a pályázati felhívásban).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGYELEM!
 
 

Az OMFB, a MTESZ és az OMIKK információs napot szervez
 
 

A multimédia szolgáltatások tartalma és eszközei
 
 

kulcsakció témakörében
 
 

Az információs nap időpontja:

1999. december 9.
 
 

Helyszín:

A MTESZ Panoráma terme

(Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6/8. 7. emelet)
 
 
 
 

Az információs nap előadásai a kutatási és technológiafejlesztési pályázatok beadásának követelményeit, a magyar elektronikus médiatartalommal és a hazai elektronikus kiadványokkal kapcsolatos kérdéseket, továbbá a multimédia szolgáltatás szerzői jogi vonatkozásait és más, a szóban forgó kulcsakcióhoz kapcsolódó témákat érintenek.

Az információs nap előzetes programjáról részletes tájékoztatást ad a Hírlevél melléklete.

További információ: Czeglédi Gyuláné,OMIKK EU-MIK/FEMIRC HU, Tel: 266 3123 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS


 

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS

Közlekedéskutatási Konferencia és Kiállítás

1999. november 8-9. Lille

Az Európai Unió továbbfejlesztette a Közös Közlekedéspolitikáját annak érdekében, hogy lépést tartson az emberek és áruk mozgása iránt tapasztalható, folyamatosan növekvő igényekkel. Az új Közlekedéspolitika hangsúlyozza az integrált szállítási rendszerek létrehozásának szükségességét, és a fenntartható mobilitás elérését tűzi ki célként.

A Negyedik Keretprogramban, 1994 és 1998 között az Európai Unió mintegy 270 millió euróval támogatta a közlekedés témakörében végzett kutatási és technológiafejlesztési tevékenységet. A programok többsége lezárult, újabb pályázati lehetőségek az Ötödik Keretprogram "Fenntartható mobilitás és intermodalitás" nevű kulcsakciójában nyílnak.

A konferencia résztvevőinek kivételes alkalma lesz megismerni a legújabb kutatási eredményeket, azok hatását a politikai folyamatokra és a közlekedésben érdekelt üzleti szférára. Új kapcsolatok teremtésére és a terület kulcsszereplőinek megismerésére is lehetőséget teremt a konferencia, mivel egy helyre jönnek össze a politikusok, az üzletemberek és a kutatók.

A konferencia keretében megrendezésre kerülő kiállításon láthatók lesznek a Negyedik Keretprogram során kifejlesztett csúcsszínvonalú termékek és technológiák, a látogatók képet kaphatnak a keretprogram legfőbb eredményeiről.

A konferencia programjával kapcsolatos kérdésekben a következő címen lehet érdeklődni:

European Commission

DG Transport

Mr Alexander Tsiotras

Tel. : +32 2 296 30 60

Fax : + 32 2 295 43 49

Email : alexander.tsiotras@dg7.cec.be
 
 
 
 
 
 

Adminisztratív titkárság:

I.C.E.O.

122 Avenue de l'Atlantique

B- 1150 Bruxelles

Ms Idoia Rodés

Tel. : +32 2 779 59 59

Fax : +32 2 779 59 60

Email : info@iceo.be

A konferencia részletes programja letölthető a következő címen: http://femirc.omikk.hu/200999.pdf

További tájékoztatás:

European Commission

Joint Interpreting and Conference Service

Conference Organisation Unit

Mr Michel Gasquard/ Ms Ana Marques

Tel : +32 2 299 48 51/ 32 2 295 14 09

Fax : +32 2 295 37 36

Email : michel.gasquard@scic.cec.be

ana.marques@scic.cec.be
 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS


 

Információs nap

az 5. Keretprogram “Energia, környezet és fenntartható fejlődés” tematikus programjának “A holnap városa és a kulturális örökség” kulcsakciójáról

A fenti tárgyban az OMFB-ben - az OMFB szervezésében - zajlott le 1999. október 12-én egy nagy érdeklődéssel kísért információs nap.

A rendezvényen a potenciális pályázók számára lényeges információkat összefoglaló előadások hangzottak el, ugyanakkor lehetőség nyílt a kötetlen eszmecserére is.

Az előadások a következők voltak:

Őri István főosztályvezető, OMFB:

Köszöntő

Dvorszky László főosztályvezető-helyettes, OMFB:

Az EU 5. KTF Keretprogram

David Miles EU DG XII:

Az EU 5. KTF Keretprogram “A holnap városa és a kulturális örökség” kulcsakciója, az első felhívásra beérkezett pályázatok értékelése, annak eredményei

Dr. Váczi Piroska OMVH:

Beszámoló az 1999. április 16-án Brüsszelben tartott információs napról

Szabó Ilona szakmai tanácsadó, NCP (EU5 nemzeti koordinátor), OMFB :

Az “Energia, környezet és fenntartaható fejlődés” tematikus program első pályázati felhívására érkezett magyar pályázatok eredményei

Dr. Szendrák Erika TéT Alapítvány:

Pályázati tapasztalatok - néhány gyakorlai jótanács

Dr. Bíró Borbála MTA TAKI, EU evaluátor:

A pályázatok kiértékelése

Vajdovichné Visy Erzsébet VÁTI, EU evaluátor:

A “City of Tomorrow” pályázatok kiértékelési tapasztalatai

Alföldi Katalin EU referens, OMFB:

A Marie Curie egyéni és fogadói ösztöndíjak

Kleinheincz Ferenc főosztályvezető-helyettes, NCP (EU5 nemzeti koordinátor), OMFB:

A kisvállalkozások részvételi lehetőségei az EU5 KP-ban

Nyerges Gyula főtanácsos, OMIKK:

A FEMIRC HUNGARY tevékenysége

Megjegyezzük, hogy a Brüsszelben áprilisban tartott információs napról részletes anyagok találhatók az interneten a következő címen:

http://europa.eu.int/comm/dg12/envsc/info-city.html
 
MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ KUTATÁS NEMZETKÖZI SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE


 

Az Európai Bizottság 1999. augusztus 6-án közzétette az 5. KTF Keretprogram (1998-2002) pályázati felhívását a “A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése” (Confirming the international role of Community research) c. horizontális téma keretében.

INCO A5 - FELZÁRKÓZÓ GAZDASÁGÚ ÉS FEJLETT IPARI ORSZÁGOK (Kísérő intézkedések)

(INCO A5 - EMERGING ECONOMY AND INDUSTRIALISED COUNTRIES)

(Accompanying Measures)

Pályázati szám: ICFP599A5AM01

Tervezett költségvetés: kb. 3 millió euró a teljes periódusra

Beadási határidők: 1999. október 18, 2000. február 16, 2000 június 16, 2000. október 16,

2001. február 16, 2001. június18, 2001. október 16, 2002. február 18,

2002. június17, 2002. október 16.

A pályázat célja a felzárkózó gazdaságú és fejlett ipari országokkal való tudományos és technológiai együttműködés fejlesztése. Elsősorban a következő országokkal vannak, ill. lesznek hamarosan kutatási együttműködési szerződések: Argentína, Ausztrália, Kanada, Kína, Izrael, Dél-Afrika, USA; a pályázati lehetőségek azonban nem korlátozódnak a felsorolt országokra.

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja

EU-MIK FEMIRC-Hungary, OMIKK 1088 Budapest, Múzeum u.17.

Nyerges Gyula, Szabó Eszter

Tel: (06-1) 266-3123

Fax: (06-1) 338-2702

E-mail: nyerges@omk.omikk.hu, szeszter@omk.omikk.hu

Nemzeti koordinátor:

Murányi Béla OMFB

1052 Budapest Szervita tér 8.

Tel.: (1) 317 9302

Fax: (1) 266 2055

E mail: bela.muranyi@omfb.x400gw.itb.hu

European Commission

DG XII-E-1

200 Rue de la Loi

B-1049 Brussels

E mail: inco@dg12.cec.be

Az EU on-line információszolgálata az alábbi helyen érhető el:

http://cordis.lu/inco2/calls/calls.htm
 
HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE


 
 
 
 
 
 
 

INNOVÁCIÓ
Az 1999. március 23-án közzétett pályázati felhívásra 44 pályázat érkezett, összesen 253 résztvevő partnert foglalva magába - amelyeknek csaknem fele kis- és középvállalkozás volt. A pályázatok közül 15 pályázatot ítéltek támogatásra alkalmasnak, beleértve ebbe öt projekt csoportot és egy információterjesztésre szolgáló ún. “kísérő intézkedés” (Accompanying Measure) projektet is. A projektek várható költségvetése 15-17 millió euró, szemben az eredetileg tervezett 30 millióval.

“Úgy véljük, hogy a beérkezett pályázatok viszonylag csekély száma a szoros határidőnek és a pályázati felhívás összetettségének tudható be” - nyilatkozta Guido Haesen az Innováció Program Módszertani Csoportjának munkatársa. “Ugyanakkor kellemes meglepetést okozott a beérkezett pályázatok magas színvonala” - tette hozzá. A kiválasztott pályázókkal a szerződéselőkészítő tárgyalásokat szeptemberben kezdték meg, hogy a szerződéseket novemberben meg lehessen kötni.
 
 


KKV
Az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága szerint a kis- és középvállalkozások bevonását elősegítő nemzeti kapcsolattartó hálózat (NCP Network), valamint a korszerűsített pályázati és kiértékelési eljárás beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

“A nemzeti kapcsolattartók érdeklődést felkeltő tevékenysége és az az új rendszer, amely szerint a kis- és középvállalkozások valamennyi kutatási területre vonatkozóan egységesen, egyetlen ponton adhatják be pályázataikat azt eredményezte, hogy 328 pályázatot nyújtottak be, összesen 695 kis- és középvállalkozás részvételével” - jelentette ki a kis- és középvállalkozásokkal és innovációval foglalkozó részleg képviselője. “Ez ötszöröse annak, amit a Negyedik Keretprogram hasonló szakaszában tapasztaltunk” - tette hozzá folytatólag.

Összevetve a Negyedik Keretprogrammal, a be nem fogadható pályázatok száma mintegy felére, pontosan 9%-ra csökkent, míg a pályázatok mind a kutatási területek tekintetében, mind földrajzi értelemben szélesebb tartományokra terjednek ki.
 
 
 
 
 
 
 
NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE

Marie Curie visszatérési ösztöndíj

A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése c. horizontális program keretén belül korábbi számainkban ismertettük a Marie Curie ösztöndíjrendszer két típusának alapvető feltételeit, nevezetesen a Marie Curie egyéni ösztöndíj és a tapasztalt kutatói ösztöndíj odaítélésének legfontosabb kritériumait. Ebben a számunkban az ún. visszatérési ösztöndíj odaítélésének leglényegesebb feltételeivel foglalkozunk. Az a kutató ugyanis, aki két éves posztdoktori továbbképző ösztöndíjat kapott, megfelelő feltételek mellett részesülhet egy további Marie Curie ösztöndíjban is, amelynek a neve visszatérési ösztöndíj. Ahhoz, hogy a jelölt ezt az ösztöndíjat megkaphassa, azt kell vállalnia, hogy a két éves Marie Curie egyéni ösztöndíj sikeres befejezése után visszatér hazájába és ott egy hátrányos helyzetű régióban lévő kutatóintézetnél, egyetemnél vagy gazdálkodó szervezetnél vállal munkát, ott kamatoztatva az előző, két éves Marie Curie ösztöndíj keretében szerzett tudását és tapasztalatait. A visszatérési ösztöndíj célja az, hogy az agyelszívás tendenciájával ellentétes tendenciát hozzanak létre: tudást és technológiát vigyenek a hátrányos helyzetű régiókba.

A jelölttel szemben állított alapvető feltételek:

- tagállam vagy társult ország polgárának kell lennie,

- két éves posztdoktori Marie Curie ösztöndíj teljesítése után pályázható meg.

A képzés időtartama 1 év.

Fogadó intézetek a jelölt országában lévő egyetemek, kutatóintézetek vagy gazdálkodó szer-
vezetek

Fő szempontok a kiválasztásnál:

*

A Marie Curie Ösztöndíjas Egyesület

Ez az egyesület azoknak a kutatóknak a szervezete, akik korábban Marie Curie kutatói ösztöndíjat kaptak, vagy jelenleg részesülnek M. C. ösztöndíjban. A tagok száma ma már meghaladja az 1400 főt. Az egyesület égisze alatt 14 országban mintegy 40 koordinátor működik, akiknek az a legfontosabb feladatuk, hogy hálózatba szervezzék az érintett kutatókat és kapcsolatot teremtsenek a kutatás és az ipar között. E célkitűzéseiket főként viták, műhelytanácskozások, konferenciák szervezése, továbbá a tagokat érintő és érdeklő információk terjesztése révén valósítják meg. Az egyesület elnöke a 28 éves francia agrármérnöknő, Laure Ledoux, aki jelenleg a Yorki Egyetemen dolgozik doktori fokozata megszerzésén és egyidejűleg egy kutatói posztot is betölt a Keletangliai Egyetemen (University of East Anglia).

Az egyesület a következő internet címen érhető el: www.mariecurie.org
 

Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

(Joint Research Centre, JRC)


 
 
 

A Joint Research Centre (JRC) ajánlata közép- és kelet-európai országok kutatóinak a JRC programjaiban való együttműködésre

Az elmúlt években a JRC aktív módon működött együtt Közép- és Kelet-Európa kutatóintézeteivel, többnyire az EU programjai keretében. Ezek a tudományos és műszaki fejlesztési programok nukleáris és egyéb területeken eddig is sikeresen működtek. Példaként fel lehet sorakoztatni környezetmonitorozási, légköri folyamatok, vízminőségi távérzékelési és térinformatikai és egyéb programokat.

Az újabb együttműködésre a következő együttműködési kereteket ajánlják:

 1. Társulás a JRC súlyponti tevékenységeiben.
 2. Hozzáférés a JRC kísérleti berendezéseihez.
 3. Közös, költségmegosztásos projektek kialakítása.
 4. Lehetőségek diákoknak.
 5. Közös események, információs napok, látogatások stb. szervezése.
Mindegyik JRC intézetben egy kapcsolattartó személyt jelöltek ki, akinek a feladata a közép- és kelet-európai országokkal való együttműködés felvétele, intézése. Ők azok, akikkel az illető ország kijelölt nemzeti összekötőjével tartják a kapcsolatot, intézeti szinten.

Emlékeztetőül az alábbiakban felsoroljuk a JRC kutatóintézeteit:

IRMM: Institute for Reference Materials and Measurement, Geel, Belgium

ITU: Institute for Transuranium Elements, Karlsruhe, Németország

IAM: Institute for Advanced Materials, Petten, Hollandia

ISIS: Institute for Systems, Informatics and Safety, Ispra, Olaszország

EI: Environment Institute, Ispra, Olaszország.

SAI: Space Applications Institute, Ispra, Olaszország.

IPTS: Institute for Prospective Technological Studies, Sevilla, Spanyolország

IHCP: Institute for Health and Consumer Protection, Ispra, Olaszország
 
 

A fenti kutatóintézetekről és a kapcsolat felvételének módjáról az OMIKK EU-MIK részlegében, vagy a program referensénél lehet érdeklődni, az alábbi e-mail címeken:

nyerges@omk.omikk.hu

roboz@omk.omikk.hu
 

EuraTOM


 
 
 

EURATOM INFORMÁCIÓK

Az EU Ötödik Keretprogramja keretében a Nukleáris energia területének kutatási és oktatási programjaként ismert EURATOM híreiben ezúttal konferenciákról és az EURATOM Könyvtár új dokumentumairól számolunk be.

Konferenciák

FISA '99: EU Research in reactor safety

EU kutatások az atomreaktorok biztonsága területén

Pisa, Olaszország, 1999. november 29-december 1.

EURADWASTE '99: Radioactive waste management strategies and issues Radioaktívhulladék-kezelési stratégiák és problémák

Luxemburg, 1999. november 11-15.

A konferenciákról további információk kérhetők a JRC szakreferensétől: Roboz@omk.omikk.hu

Euratom könyvtári dokumentumok

Háromféle dokumentumfajtát tartanak számon:

A jogi dokumentumok közül az Ötödik Keretprogram (EURATOM)-ra vonatkozó alábbi új dokumentumok tölthetők le az EU több nyelvén: A részvételi dokumentumok közül az alábbiak tölthetők le: 10 nyelven, PDF vagy Word formátumban Angolul, PDF vagy Word formátumban Angolul, PDF vagy Word formátumban A vegyes publikációk között újdonság: A publikációkról további tájékoztatás a program szakreferensétől kérhető:

roboz@omk.omikk.hu
 

 
 

OMFB HÍREK


 

Pályázati felhívás

a műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázatot hirdet a műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására.

Ennek keretében az alábbi jogcímeken lehet pályázatot benyújtani:

 1. 2000. évben esedékes nemzetközi tudományos-műszaki konferenciákon történő részvételre, előadás tartása esetén. Pályázni lehet vagy utazási költség, vagy nettó regisztrációs költség elnyerésére.
 2. A tudományos kutatási és műszaki fejlesztési eredmények terjesztésével, illetve ismeretszerzéssel, közvetlenül összefüggő tudományos konferenciák rendezéséhez, amennyiben a konferenciára Magyarországon a 2000. évben kerül sor, illetve ha a szervezési költségek már a jelzett időszakban jelentkeznek.
 3. Magyar intézményeknek nemzetközi intézményben viselt tagságával összefüggésben jelentkező 2000. évi tagsági díjak.
Pályázati nyomtatványok az OMFB MECENATÚRA Pályázati Irodán vehetők át (Budapest V., Szervita tér 8. II. em. 215.) munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között.

Információk a 317-5900 telefonszámon a 2156 illetve a 2294 melléken kérhetők.

Az OMFB és a MTESZ illetve a Magyar Innovációs Szövetség megállapodása alapján pályázati nyomtatványok e szervezetek területi irodáin, illetve a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamaránál is átvehetők. Az Internetről is lehívható. Elérési útvonal: http://www.omfb.hu.

A pályázatokat kizárólag postai úton, folyamatosan lehet benyújtani, de elbírálásuk szakaszosan történik, az alábbiak szerint:
 
 • 2000 február 15.
 • (A 2000- január 15-én 24.00 óráig postára adott pályázatok kerülnek elbírálásra.)
 • 2000 május 15.
 • (A 2000- április15-én 24.00 óráig postára adott pályázatok kerülnek elbírálásra.)
 • 2000 augusztus 15.
 • (A 2000- július 15-én 24.00 óráig postára adott pályázatok kerülnek elbírálásra.)

 

A beküldési határidő után érkezett pályázatokat

Az OMFB Nemzetközi Hírlevél tartalmából:

Az Európai Unió kutatási és technológiafejlesztési programjai

A transzatlanti TéT-együttműködés új kilátásai

Kooperatív kutatóintézetek Ausztriában

1,5 milliárd frank beruházás az élettudományok területén

Csökken az üvegház-gázok kibocsátása

Döntés a Life program 1999-es támogatásairól

Rendezvények, események

RENDEZVÉNYEK
2nd Regional Information Society Forum

1999. október 7-10. Görögország, Thessaloniki

További információ: Vassilis Tsahalos, Ph.D.

Tel.: 301-32-22-059, fax: 301-32-51-877

Email: irc@orfeas.praxis.forth.gr.

Two Days Event for Information Society Technologies on “Cultural Heritage, Tourism and Transport”

1999. október 25-26. Görögország, Athén

További információ: Angyro KarahalionúTel.: 301-7273921, fax: 301-7246824

Email: aharak@ekt.gr.

The European Simulation Symposium and Exhibition (ESS'99)

1999. október 26-28. Németország, Erlangen

További információ: http://www.cordis.lu/

EU-Programme LIFE (Információs Nap)

1999. október 27. Németország, Mülheim an der Ruhr

Tovább információ: Herbert Dr. Rath

Tel.: 49-208-30004-23, fax: 49-208-30004-29

Email: HR@ZENIT.de

Telework.Com (konferencia és bemutatók)

1999. november 4-5. Franciaország, Párizs

További információ: http://www.cordis.lu/

LIFT: An introduction to innovation financing

1999. november 8-9. Belgium, Brüsszel

További információ: Jean Christophe de Tanzia

Tel.: 352-42-80-01, fax: 352-42-80-03

Email: jcdetanzia@lift.lu

BIO-PRACTICE: Market-oriented Research, Development and Applications of Biotechnology in the Agricultural Sector

1999. november 8-9., Cseh Köztársaság, Prága

További információ: Philippe Loward

Tel.: 43-1-581-16-16, fax: 43-1-581-16-16-18

Email: loward@bit.ac.at

Forrás: http://www.cordis.lu/
 
 

KIADVÁNYOK


Research and Technological Development Activities of the European Union

Annual Report 1999 Luxembourg, Office for Official Publications

Universal Technical Standard for Solar Home Systems

Luxembourg, Office for Official Publications, 1999.

Financing equipment linked to energy

A guide book for small businesses and small industrial companies

Luxembourg, Office for Official Publications, 1999.

Institute for Systems, Informatics and Safety, Annual Report 98

Luxembourg, Office for Official Publications, 1999

Institute for Reference Materials and Measurements

Annual Report 98

Luxembourg, Office for Official Publications, 1999

Institute for Transuranium Elements Annual Report 98

Luxembourg, Office for Official Publications, 1999

Joint Research Centre Annual Report 98

Luxembourg, Office for Official Publications, 1999

*


EURÓPAI MINŐSÉG HÉT MAGYARORSZÁGON 1999

VIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

Minőség Európában: A sikerhez vezető legjobb módszerek

Helyszín:

Magyar Honvédség Művelődési Háza

“A” épület Színházterme

(Budapest, XIV. Stefánia út.34.)
 
 

Időpont:

1999. november 8-12.
 
 

Rendezők:

Magyar Minőség Társaság

AOQ Magyar Nemzeti Bizottsága
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 

A rendezvényen kiállítással és információs pulttal vesz részt az OMFB és az OMIKK.

   
OMIKK NAPTÁR
Augusztus 23. - A Magyar Kulturális Szövetség szervezésében került sor az Évezred-, kultúra konferencia-hajókirándulásra. A rendezvény fő témája az európai kultúra és a magyar kultúra viszonya volt. Az eseményre Dr. Herman Ákos főigazgató kapott meghívást.

Augusztus 31. - A Debreceni Agrártudományi Egyetemen került megrendezésre az Agrikultúra, halászat, marketing nemzetközi konferencia. A rendezvényen intézményünk "Az Európai Unió 5. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramja, a magyar részvételi lehetőségek és az eredmények hasznosítása" című előadással vett részt.

Szeptember 2. - Az MTESZ Kossuth téri székházában Bíró László József, a golyóstoll feltalálója születésének 100. évfordulója alkalmából a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága és az Országos Műszaki Múzeum ünnepi megemlékezést tartott. A megemlékezésen az OMIKK-ot Dr. Herman Ákos főigazgató képviselte.

Szeptember 8. - A Szarvasi Regionális Információs Iroda rendezésében került sor az OMFB Regionális Kapcsolattartó Iroda megnyitására. Az eseményen Dr. Tichy-Rács Ádám főtanácsos tartott előadást az EU 5. Keretprogram pályázatairól.

Szeptember 10. - A HUNGEXPO Rt. a BNV keretében létrehozott egy EU Információs Centrumot, ahol intézményünk kamara-kiállítást rendezett.

Szeptember 14-16. - Siófokon a MTESZ Fejér és Veszprém megyei szervezeteinek rendezésében zajlott a XIII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, ahol az OMIKK is képviseltette magát.

Szeptember 23-24. - A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen zajlott a "CD adatbázisok a vezetőképzésben és a vezetői munkában" című rendezvény. Intézményünk adatbázis bemutatóval vett részt az eseményen.
 
 
 
 
 

INFORMÁCIÓK AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL

§
ü Egészségügy! ü Technika!

 

(Folytatás a 7. oldalról)
 
(OJ 1998. C 229) (OJ 1998. L 205)
 
(OJ 1998. L 209)
 
(OJ 1998. L 257)
 
(OJ 1998. L 124)
 
(OJ 1998 L 300)
 
(OJ 1999. C38)
 
MÉG ELŐJEGYEZHETŐ

az EU-INFO HÍRLEVÉL II. KÜLÖNSZÁMA
 
 

EU 5. KERETPROGRAM

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

a pályázatok elkészítéséről, beadásáról, értékeléséről és kiválasztásáról

A II. Különszám célja: a felmerült igények alapján az 5. Keretprogramban kiírt és kiírandó pályázatok azon legfontosabb elkészítési, beadási, értékelési és kiválasztási szabályainak ismertetése, amelyek figyelembevétele nélkül a pályázat kedvező elbírálására számítani nem lehet.

A tervezett tartalom a következő:

BEVEZETÉS

A pályázatok elkészítése és beadása

1. Az Információs csomag

2. A pályázatok beadása

3. A pályázatkészítést segítő szoftver program (ProTool)

4. A fontos ajánlások a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához

5. A pályázók részére segítséget nyújtó szolgáltatások

A pályázatok értékelése és kiválasztása

 1. A pályázattervezetek vizsgálata
 2. A regisztrálás
 3. A jogosultság adminisztratív vizsgálata
 4. A formailag megfelelő pályázatok külső szakértői értékelése
 5. A szakértői panelek javaslattétele
 6. A prioritási jegyzék készítése
 7. A Bizottság döntéshozatala
 8. A szerződés előkészítése és aláírása.
A II. Különszám előzetes terjedelme: kb. 50 oldal

A II. Különszám elkészítésének forrásai: az EU ide vonatkozó legújabb közleményei

A II. Különszám várható megjelenése: a jövő év I. negyede

* * *

Hogyan juthatunk hozzá az EU-INFO HÍRLEVÉL II. Különszámához?

A II. Különszám kizárólag előjegyzés alapján kerül díjmentes terjesztésre.

Az előjegyzés a jelen számhoz mellékelt “Előjegyzési lap” postai úton, vagy faxon, ill. E-mailen történő beküldésével lép életbe az 1999. december 15-i határidőn belül.

Kérjük, hogy az “Előjegyzési lap”-ot nyomtatott nagybetűvel szíveskedjenek kitölteni!

Technológiai ajánlatok/igények, ill. partnerkeresések

Az Innovációközvetítő Központok (IRCs) Hálózatán keresztül 1999. június 1 . óta beérkezett válogatott tételek
 
Technológiai ajánlatok (TO-technology offer)
p1486. TO Hydraulic Cylinders - new concept for production
p1487. TO Organic Metal and Electroconductive Polymer
p1489. TO Electro Catalytic Treatment of Industrial Waste waters
p1493. TO Portable Electrolytic Sodium Hypoclorite generator
p1499. TO Auto-control system for reliability of microbiology analyzer
p1509. TO The holophonic system: high level of sound registration/reproduction
p1517. TO New hair transfer technology
p1522. TO Optical integrated circuit to fiber ribbon coupling process using a micromachine silicon platform
p1524. TO An Innovative Extraction Method of Natural Molecules for Medicines
p1531. TO Optical monitoring of the cutting edge of tools
p1532. TO A Very Innovative Automatic Tele-Mail Delivery System
p1559. TO A Very Innovative Semi-Automatic Vertical Oven for Bakery Use
p1566. TO Virtual Reality for Internet Retail
p1573. TO Rectified AC generating system for military vehicles
p1589. TO Hydraulic pumps operated by compressed air
p1592. TO Thermal Vacuumed Tubular Solar Collector
p1596. TO DustMaster - Treatment of powdery material in piles
p1601. TO Plant virus protection and production of RNA and proteins in plants
p1607. TO PolyOrganize - A work-flow driven Product Data Management system for the clothing manufacturer
p1609. TO Innovative and Patented Spine Implants
   
  Technológiai igények (TR-technology request)
p1505. TR Glass Drinks Bottles - request for use of designs or moulds
p1513. TR Mobile or portable concrete batching plant
p1552. TR Technologies to Improve the Adhesive Power of PuC1 ON PVC
p1558. TR Technologies to Improve Fire-Resistance and Smoke Emission Characteristics of PuC1 Adhesives
p1564. TR Innovative systems for waste and sludge incineration in tanning industry
p1568. TR Underground Water Remidiation
   
  K+F Partnerkeresések (R&D PS - R&D Partner Search)
p1484.R&D PS MANAGING HAEMOGLOBINOPATHIES - a software system to vehicle medical information
p1501.R&D PS New generation of power generation and electrical distribution in satellites
p1510.R&D PS Technological Development of Electronic Management System
p1511.R&D PS Thermal transformation of food raw materials including eggs
p1520.R&D PS Applications of Beta Glucosidase Enzymes for Agroindustry
p1528.R&D PS A geo-referenced digital library
p1533.R&D PS Improvement of Antigenic Potential Vaccine Preparations
p1535. R&D PS Experimental surgery for lungs and heart
p1537. R&D PS Optimised Stability Of Biological Materials By Freeze Drying
p1541. R&D PS PROCHITO - High Quality Chitosam
p1549. R&D PS Nondestructive sensor for polymer coatings on glass (GLASSCOAT)
p1551. R&D PS New Conception Executive Information System (CALYPSO)
p1567. R&D PS Development of a sensor for high-throughput screening of new potential drugs using drug-metabolising cytochromes P450
p1577. R&D PS Improvement of the digestibility of food by lactic acid fermentation
p1578. R&D PS Laboratory device of Laser Assisted Chemical Vapour Deposition (LCVD).
p1611. R&D PS Development of auto-parts in plastic

Ezen rovatban megjelent partnerkeresésekkel, felajánlásokkal, igényekkel kapcsolatosan szeptember hónap folyamán 12 érdeklődés érkezett.

További információ: Szabó Eszter

Tel: (06-1)-266 3123; Fax: (06-1)-338 2702; E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

További partnerkereséseket találhat honlapunkon: http://femirc.omikk.hu