OMIKK

HÍRLEVÉL

 

EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

 
 


 
 


 


 
 
 
 

EURÓPAI UNIÓ

Szervezeti változások

-

EU 5. Keretprogram

 • KORMÁNYNYILATKOZAT
 • MAGYAR NYELVŰ TÁJÉKOZTATÓ 
 • PROGRAM-HÍREK
-

HAZAI HÍREK

-

ELŐJEGYEZHETŐ

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL II. KÜLÖNSZÁMA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

V. ÉVF. 7-8. szám 1999. július-augusztus

OMIKK

EU-INFO HÍRLEVÉL


EU-MIK KÖZLEMÉNYEK


*

KIADÓ

OMIKK INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG

EU-INFO SZOLGÁLAT

Felelős kiadó

Stubnya György, igazgató

SZERKESZTŐSÉG

Felelős szerkesztő

Dr. Dúzs János

Szerkesztő

Dr. Gerzsó Géza

Szerkesztőségi titkár

Czeglédi Gyuláné

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TOVÁBBI TAGJAI:

Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula


SZERKESZTŐSÉGI MUNKATÁRSAK

Dr. Buzás Ilona, Roboz Péter, Szabó Eszter,

Dr. Tichy-Rács Ádám


EU-MIK

az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja

az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC-HU)

Koordinátor

Nyerges Gyula, főtanácsos

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL

ROVATAI


TARTALOM

EU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET A Közösségben folyó kutatás nemzetközi
szerepének megerősítése

HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

Az innováció előmozdítása, a kis- és közép-
vállalkozások (KKV-k) keretprogramban
való részvételének ösztönzése

NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

Közös Kutató Központ

EURATOM

AZ OLVASÓ KÉRDEZ - AZ EU-INFO VÁLASZOL

hazai hírek (OMFB, OMIKK, EU-MIK, stb.)

*
 
 

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: 266-3123

Fax: 338-2232, 338-2702

E-mail: nyerges@omk.omikk.hu

http://femirc.omikk.hu 
 
 
EU HÍREK

 
 
 

Európai Bizottság: szervezeti változások

Romano Prodi, az Európai Bizottság elnök-jelöltje nyilvánosságra hozta javaslatait az Európai Bizottság szervezetére, a biztosok személyeire és a tárcák elosztására vonatkozóan. A javaslat - amelyet az Európai Parlament a terv szerint szeptemberben tárgyal, illetve hagy jóvá - az ésszerűség és az átláthatóság jegyében számos változást hoz azoknak a főigazgatóságoknak a tekintetében is, amelyek Olvasóink érdeklődési területére esnek.

A főbb változások:

*

A Bizottság szervezeti egységei - így a főigazgatóságok is - rövid, közérthető elnevezést kapnak, amely kifejezi működési területüket. Egyben elmarad a főigazgatóságok számjellel való feltüntetése.

Így például a következő főigazgatóságok lesznek:

 • Szállítás 
 • Vállalat
 • Energia
 • Információs társadalom kutatás
 • Verseny 
 • Egészségügy és fogyasztóvédelem
 • Mezőgazdaság
 • Környezet
 • Halászat
 •  

  és így tovább.

  *

  Az Európai Parlament jóváhagyása után a HÍRLEVÉL ismertetni fogja a Bizottság teljes szervezeti felépítését.

  * * *

  Kormányzati információk

  Az E3Net (European Economic Exchange Network: Európai Gazdasági Információcsere Hálózat) maximális számú felhasználónak nyújt könnyű és szervezett hozzáférést a kormányzati szolgáltatások által létrehozott információkról. Ezzel támogatja a kormányzat, valamint a polgárok vagy üzleti vállalkozások közötti kapcsolatot, és egyidejűleg könnyű, gyors és teljes válaszokat ad a feltett kérdésekre.

  CORDIS adatbázis, RCN 12946
   
  EU HÍREK

   

   

  Információk az EU Hivatalos Lapjából ?

  §
  ü Kutatás-fejlesztés! ü Környezetvédelem! ü Információs társadalom!

   

  Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

  (OJ 1999. L 64)
   
   
  (OJ 1999. L 64)
   
   
  (OJ 1999. L 64)
   
   
  (OJ 1999. L 64)
   
   
  (OJ 1999. L 64)
   
   
  (OJ 1999. L 64)
   
   
  bázis fejlesztésére vonatkozó kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus programról (OJ 1999. L 64)
   
   
  (OJ 1999. C 36)
   
   
  (OJ 1999. C 40)
   
   
  (OJ 1999. C 51)
   
   
  (OJ 1999. C 27)
   
   
  (OJ 1998 C 284)
   
   
  (OJ 1999 L 33)
  EU 5. KERETPROGRAM

   


   
   
   
   
   

  A Kormány 2157/1999. (VII. 8.) Korm. Határozata

  a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti,

  Magyarországnak, az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiafejlesztési, valamint Demonstrációs Keretprogramjában való részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló Társulási Tanácsi határozat elfogadásáról és kihirdetéséről  A Kormány

  1. felhatalmazza a külügyminisztert a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti, Magyarországnak az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiafejlesztési, valamint Demonstrációs Keretprogramjában (a továbbiakban: Keretprogram) való részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló - írásbeli eljárás útján létrejövő - Társulási Tanácsi határozatának (a továbbiakban: határozat) elfogadására, valamint a Függelék szerinti Közös Nyilatkozat aláírására;

  2. elrendeli a határozat kihirdetéséről szóló kormányrendelet Magyar Közlönyben történő közzétételét;

  Felelős: külügyminiszter

  Határidő: a határozat létrehozását követően azonnal

  3. felhívja az érintett minisztereket, hogy biztosítsák a Társulási Tanács határozatának, mint nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének jogszabályi feltételeit;

  Felelős: gazdasági miniszter

  pénzügyminiszter
   
   
   
   
   
   

  Határidő: a Társulási Tanács határozathozatali eljárásának lefolytatásával egyidejűleg

  4. felhívja az OMFB Hivatalának elnökét, hogy az érintett minisztériumok és az MTA bevonásával koordinálja a Keretprogram különböző testületeiben képviselendő egységes nemzeti álláspont kialakítását, hangolja össze a részvétellel kapcsolatos szakmai feladatok ellátását, alakítsa ki a hazai részvétel szervezeti kereteit és működési feltételeit, beleértve a Függelék szerinti Közös Nyilatkozatban foglaltak teljesítése feltételeinek kialakítását. A Kormány felkéri az MTA elnökét az együttműködésre;

  Felelős: OMFB Hivatalának elnöke

  Határidő: folyamatos

  5. felhívja a gazdasági és az oktatási minisztert, hogy az OMFB Hivatalának elnöke előterjesztése alapján a Keretprogram programirányító bizottságaiban a magyar képviselőket kinevezze;

  Felelős: gazdasági miniszter

  oktatási miniszter

  OMFB Hivatalának elnöke

  Határidő: a határozatot kihirdető rendelet közzétételével egyidejűleg

  6. felhívja az érintett minisztereket a Keretprogrammal kapcsolatos nemzeti hozzájárulási kötelezettség tervezésére és befizetésére

  Felelős: gazdasági miniszter

  pénzügyminiszter

  a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter

  Határidő: az éves állami költségvetés és a PHARE programok tervezési rendje szerint
   
   


  Orbán Viktor s. k.,

  miniszterelnök


   
  EU 5. KERETPROGRAM

   
   
   
   
   

  A Kutatási Tanács jóváhagyta a közép- és kelet-európai országok, valamint Ciprus társulását az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjához

  1999. május 20-án Brüsszelben megtartott ülésén az Európai Unió Kutatási Tanácsa jóváhagyta azt a közösségi álláspontot, amelynek alapján lehetőség nyílik a KKE országok és Ciprus társulására az 5. Keretprogramhoz. A KKE országok esetében a Társulási Tanácsok határozatában rögzítik majd a keretprogramhoz történő társulás feltételeit. Ciprus esetében ez jogilag az EU-Ciprus Társulási Megállapodás kiegészítésével történik meg.

  Hét ország (Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovénia) csatlakozik az 5. Keretprogram mellett a békés célú nukleáris kutatásokkal foglalkozó 5. EURATOM-Keretprogramhoz is. A programtársulást követően a KKE országok kutatói az EU-tagországok kutatóival azonos jogokat élveznek majd. A KKE országok GDP-arányos befizetéssel járulnak hozzá a keretprogram költségvetéséhez. Tekintettel a kezdeti hátrányokra, az EU a keretprogram első három évére fizetési kedvezményt biztosított a KKE-országoknak. A nemzeti források mellett a PHARE alapok is felhasználhatóak a társulási költségek részbeni fedezésére.

  A KKE országok 5. Keretprogramhoz történő csatlakozásának formalitásai várhatóan 1999. június-július folyamán lezajlanak. A nem EU-tagállamok közül Izrael társulása már hatályban van, Izland, Liechtenstein és Norvégia társulása július során várható. Svájc esetében a társulási tárgyalások lezárultak, de más témákkal való összekapcsolás miatt formai jóváhagyás nem várható 2001. január 1. előtt. Több ország (pl. az USA és a Dél-Afrikai Köztársaság) kötött az EU-val megállapodást a korlátozottabb szintű, projektalapú részvételről az 5. Keretprogramban.

  Az 5. Keretprogram 1999-2002 közötti költségvetése közel 15 Mrd euró. Edith Cresson (korábbi főbiztos) becslése szerint évente kb. 24 000 pályázat beadása várható, évente átlagosan 3 Mrd eurót fizetnek majd ki 6000 kutatási szerződés keretében kb. 24 000 projekt résztvevőnek, ami megközelítőleg 65 000 nemzetközi kutatási együttműködési kapcsolatnak felel meg.

  Az EU adatokat tett közzé a KKE országok 4. Keretprogramban való, projektszintű részvételéről. 1994-1998 között 1500 projektben vettek részt KKE kutatók. Ehhez az EU 76 M ECU támogatást nyújtott. A kutatási miniszterek megállapították, hogy a KKE országok kutatóinak sikeres bevonásához szükséges a nemzeti kapcsolattartók hálózatának kialakítása, rendszeres tájékoztatás nyújtása a programokat kezelő testületek (programbizottságok) munkájáról, információs napok szervezése, és folyamatos konzultáció a KKE országok kutatási minisztereinek személyes megbízottjaival.

  Forrás: OMFB Nemzetközi Hírlevél 1999. június
  EU 5. KERETPROGRAM

   
   
   
  MEGJELENT!

  Tájékoztató

  az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjáról


  A fenti címmel jelent meg az 5. Keretprogramot és a hazai részvétel lehetőségeit bemutató 52 oldalas brossúra. A kiadványt az OMFB támogatásával és útmutatása mellett az OMIKK EU-INFO Szolgálat keretében működő EU MIK/FEMIRC Hungary készítette. A Tájékoztató térítésmentesen beszerezhető az OMFB-ben, ill. az OMIKK EU-INFO Szolgálatánál (a Szerkesztőség címén, ld. 2. oldal).

  A kiadvány tartalomjegyzéke a következő:

  Előszó 7

  1. A kiadvány célja 7
  2. A keretprogramok célkitűzései 8
  3. Az 5. KTF Keretprogram szerkezete és költségvetése 10
  4. Hazai intézmények és vállalatok részvétele a Keretprogramban 13
  5. A pályázati részvétel 13
  Első aktivitási terület 17
  1. Tematikus program: Életminőség és gazdálkodás az élővilág

  2. erőforrásaival 17

   a) Kulcsakciók 18

   b) Generikus akciók 20

   c) Kutatási infrastruktúrák támogatása 20

   2. Tematikus program: Felhasználóbarát információs társadalom 21

   a) Kulcsakciók 22

   b) Generikus akciók 23

   c) Kutatási infrastruktúrák támogatása 23

   3. Tematikus program: Versenyképes és fenntartható növekedés 24

   a) Kulcsakciók 25

   b) Generikus akciók 26

   c) Kutatási infrastruktúrák támogatása 27

   4. Tematikus program: Energia, környezet és fenntartható
   fejlődés 28

   4.a Környezet és fenntartható fejlődés 28

   a) Kulcsakciók 29

   b) Generikus akciók 30

   c) Infrastruktúra akciók 31

   4b. Energia 32

   a) Kulcsakciók 33

   b) Generikus akciók 33

   Második aktivitási terület 34

   1. Horizontális program: A Közösségben folyó kutatás nemzetközi
   szerepének megerősítése 34

   A “nemzetközi együttműködés program” specifikus akciói 34

   Harmadik aktivitási terület 35

  3. Horizontális program: Az innováció előmozdítása, a kis- és
  középvállalkozások keretprogramban való részvételének
  ösztönzése 35
  1. 1. A program tevékenységi területei 35
  2. Speciális kis- és középvállalkozási akciók az EU 5. Keretprogramjában 37

  3. A specifikus kis- és középvállalkozási akciók általános feltételei 39

  Negyedik aktivitási terület 40

  1. Horizontális program: A humán kutatási potenciál és a
  társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése 40 a) A humán kutatási potenciál fejlesztése 41

  b) Kulcsakció: a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése 42

  c) A tudomány- és technológiapolitikák fejlesztését elősegítő egyéb

  tevékenységek 42

  A Közös Kutató Központ által közvetlen akciókkal végrehajtandó
  specifikus program 43

  Az EURATOM Keretprogram 44

  Függelék - információforrás, tanácsadás, támogatás 46

  1. Az EU 5. KTF Keretprogramjának magyar nemzeti koordinátorai 46
  2. A hazai kapcsolattartó irodák 48
  3. A brüsszeli magyar-EU Kutatási és Technológiafejlesztési

  4. Kapcsolati Iroda 51
  5. Pályázati felhívás 52
  6. Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja 53
  7. Az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs
  Keretprogramjának információforrásai az interneten 55
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  Az 5. Keretprogram költségvetése


   
  ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

  ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL


   

  Többnyelvű információs rendszerek

  Kulcsszerepet tölt be az AVENTINUS projekt

  Az AVENTINUS (Advanced Information System for Multilingual Drug Enforcement - Korszerű többnyelvű információs rendszer a kábítószerrel való visszaélés leküzdésére) projekt keretében eszközöket és módszereket fejlesztenek ki annak bemutatására, hogy a nyelvi technológia kulcsszerepet játszhat a többnyelvű információs rendszerekben. A projekt célja az, hogy támogassa a többnyelvű információfeldolgozást a kábítószerekkel összefüggő bűncselekmények megelőzésében és felderítésében.

  CORDIS adatbázis, RCN 12958

  - - -

  Bécsi Vízgazdálkodási Konferencia '99 "Víz - stratégiai erőforrás a jövő évezred számára"

  (Vienna Water Conference '99 "Water - a strategic resource for the next millenium")

  Bécs, 1999. november 10-12.

  és

  Technológiatranszfer napok - Bécs, 1999. november 10-11.

  A fenti témakörben nemzetközi konferencia, kiállítás és ahhoz kapcsolódóan technológiatranszfer napok, valamint partnerközvetítés megrendezésére kerül sor a következ? témakörökben: ivóvíz, vízkezelés, szennyvízkezelés, háborús károk helyreállítása, projektfinanszírozás.

  Részletesebb információk:

  DANUBE - INNOVATION RELAY CENTRE AUSTRIA
  Regional Office Vienna Region, Zieglergasse 28, A-1070 Vienna

  Mag. Claudia Pamperl, 

  Tel.: +43-1-524 06 06-12 Fax: +43-1-524 06 06-99

  cpamperl@danube.or.at, http://www.danube.or.at

  * * *

  Bulletin: “Quality of Life”

  Megjelent az interneten a Quality of Life bulletin első, 1999. júliusi száma. A bulletint az Európai Bizottság XII. Főigazgatósága adja ki azért, hogy tömören adjon összefoglaló tájékoztatót az "Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival" programról. Az első szám a következő rovatokat tartalmazza:

  A program áttekintése

  A program bulletin bemutatása

  Pályázati felhívások az 1999. évi határidőkkel

  Program információk címei

  A ProTool (elektronikus szerkesztő program a pályázatok elkészítéséhez) internet címe

  A kutatóképzési ösztöndíjakkal kapcsolatos hírek

  Kísérő intézkedések

  Műhelytanácskozások hírei

  Konferenciák és események

  Publikációk

  A bulletin az alábbi címen található:

  http://www.cordis.lu/life

  http:/www. cordis.lu/life/src/newslet.htm
   
  ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

  FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM


   
   
   

  HUSITA5

  Humán Szolgáltatások, az Információs Technológia Alkalmazása
  Budapest, 1999. augusztus 29-szeptember 1.

  A konferencia védnökei:

  Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke, Harrach Péter szociális és családügyi miniszter

  Támogatók:

  Szociális és Családügyi Minisztérium, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Ericsson Távközlési Kft. Hungary, ITE Hungary Kft.

  Társszervezők:

  European Commission DG XIII, Information Society Project Office

  Hivatalos szállító:

  MALÉV Hungarian Airlines

  Házigazdák:

  Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

  Konferencia-titkárság - további információ:

  Conference Tours Kft.

  1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.

  Telefon: 1-353-0025, Fax: 1-302-5516

  E-mail: conft2@mtesz.central.hu

  A konferencia témakörei:

  Humán szolgáltatások az információs társadalomban - tágabb összefüggések

  Technológia és jólét

  Új társadalmi kirekesztés megelőzése

  A felhasználó szerepének növelése

  Technológia a kirekesztés ellen

  Kelet-európai összefüggések

  Új horizontok felfedezése

  Információs és kommunikációs technológia az oktatásban és a tanulásban

  Technológia a tanulásért

  Új technológia, új szemlélet

  Az internet, a kereskedés új eszköze

  Oktatási technológia: esettanulmányok

  Oktatási technológia, csupa csoda és dicsőség?

  Információs és kommunikációs technológia a speciális felhasználói csoportoknak

  Technológia és a fiatalok jóléte

  Az információs technológia szerepe a veszélyeztetett gyermekek segítésében

  Technológiával támogatott foglalkoztatás

  Technológiával támogatott kommunikáció

  Speciális technológia a speciális szükségletek kielégítésére

  Technológia az élet minőségének javításáért

  A társadalmi gondoskodás technológiai támogatása

  Ügyfélinformációs rendszerek

  Integrált információs rendszerek

  Az irányítás és a politika információs rendszerei

  Információ a társadalompolitika tervezéséhez

  Alkalmazások a felhasználók és a szekértők részére

  A konferenciával kapcsolatos további információk

  a http://www2.uta.edu/cussn/husita/

  Internet-címen találhatók.

  IST99 Helsinki
  Konferencia és kiállítás Helsinkiben,
  1999. november 22-24.

  Az információs társadalom felfedezése

  Alapvető átalakuláson megyünk át: egy ipari társadalomból az információs társadalomba. Az információs társadalom technológiái növekvő mértékben hatolnak be minden ipari és társadalmi tevékenységbe, valamint felgyorsítják a gazdaság globalizációját, különösen azáltal, hogy a KKV-k számára új utakat nyitnak a világpiachoz és a társadalomhoz.

  Európa ipari versenyképessége, munkahelyei, az élet minősége, növekedésének fenntarthatósága múlik azon, hogy az információs társadalom technológiáinak fejlesztésében és alkalmazásában élen járjon. Emellett, lehetővé téve a vidéki és távoli közösségek számára, hogy leküzdjék elszigeteltségüket, és versenyképesek legyenek a világpiacon, az információs társadalom technológiái hozzájárulnak az Európai Unió kohéziójához.

  A társadalomban ma lejátszódó változások mélyrehatóak, és életünket minden vonatkozásban érintik - ahogy az ügyeinket intézzük, dolgozunk, vásárolunk, egymással érintkezünk, közlekedünk és ahogy mindennapi tevékenységeinket végezzük. A három változó: az üzlet, az emberek és a technológia nem válik külön, nagyon is összekapcsolódik.

  A konferencia keretében megrendezésre kerülő egyéb események:

  Mobil Multimedia Summit

  EuroPrix MultiMediaArt 99 Gálát.

  A konferencia szervezői: TEKES, Finnország Nemzeti Technológiai Ügynöksége

  Európai Bizottság, DG13

  A konferencia honlapja: http://www.ist99.fi .

  További tájékoztatás:

  IST 99 Conference Secretariat fax: +32 2 296 9037, e-mail: ist99@dg13.cec.be

  Dr. Tichy-Rács Ádám (telefon: 266-3123, e-mail: tichy@omk.omikk.hu)
   
   

  v v v  Elektronikus kiadói tevékenység

  Bizottsági jelentések az elektronikus kiadói tevékenységgel kapcsolatos műhelytanácskozásokról

  Az Európai Bizottság jelentést tett közzé azokról a szakértői műhelytanácskozásokról, amelyeket az 1998. évben a XIII. Főigazgatóság szervezett az interaktív elektronikus kiadói tevékenység tárgykörében. A jelentés tartalmazza azokat az ajánlásokat, amelyeket ezek a műhelytanácskozások dolgoztak ki.

  CORDIS adatbázis, RCN 12956
   
  ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

  VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS


   

  Pályázati gyorshír

  Az Európai Bizottság újabb felhívásokat tett közzé az 5. KTF Keretprogram (1998-2002) a "Versenyképes és fenntartható növekedés" (Competitive and Sustainable Growth) tematikus programjában.


  I.

  A felhívás száma: Dedicated Call GNSS-2

  Kulcsakció: Fenntartható mobilitás és intermodalitás

  Célkitűzés: Modális és intermodális közlekedésirányító rendszerek

  Második generációs műholdas navigációs és pozicionáló rendszerek

  Tervezett költségvetés: 37 millió euró

  Beadási határidő: 1999. október 1. 17 óra

  Támogatás adható a következő három kutatási területre:

  1. Olyan technológiai és operatív képességek kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik, hogy Európa döntő szerepet játsszon nemzetközi téren. Ide tartozik a Galileo program teljes architektúrájának meghatározása és az EGNOS program optimális integrálása a Galileo programba.
  2. Stratégia kifejlesztése és alkalmazása a műholdas navigációs és pozicionáló rendszereknek minden közlekedési szektorban való térhódításának elősegítésére. E terület célja szabványok meghatározásának támogatása is a Galileo program számára.
  3. Felhasználói igények, lehetőségek és különféle közlekedési módozatokhoz kapcsolódó korlátozások elemzése. Ez a terület a Galileo program szolgáltatásainak meghatározására öszpontosít.

   
   
   
   

  II.

  A felhívás száma: Growth - Dedicated Call 7/99: M&T, Infrastructure

  GENERIKUS JELLEGŰ KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

  a/

  Célkitűzés: Mérési és vizsgálati módszerek

  A szabványosítást és a mezőgazdasági politikát támogató módszerek

  Tervezett költségvetés: 4 millió euró

  Beadási határidő: 1999. december 15. 17 óra

  Támogatás adható a következő négy kutatási területre:


   
   

  b/

  Célkitűzés: Mérési és minőségbiztosítási infrastruktúrák

  Tematikus hálózatok kialakítása

  Tervezett költségvetés: 2 millió euró

  Beadási határidő: 1999. december 15. 17 óra

  Támogatás adható a következő témákban kialakítandó kutatási hálózatok számára:


   
   

  A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

  Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja

  EU-MIK FEMIRC-Hungary, OMIKK

  1088 Budapest, Múzeum u. 17.

  Tel: (06-1) 266-3123

  Fax: (06-1) 338-2702

  Koordinátor: Nyerges Gyula e-mail: nyerges@omk.omikk.hu

  Programreferens: Gombos László e-mail: gombos@omk.omikk.hu
   
   

  Az EU-MIK FEMIRC-Hungary, OMIKK lehetővé teszi a pályázati felhívással kapcsolatos eredeti dokumentumok teljes szövegének megismerését és vállalja a pályázattal kapcsolatos tanácsadást.

  *

  Mokry J. Ferencné főosztályvezető-helyettes, magyar nemzeti koordinátor

  OMFB, 1052 Budapest, Szervita tér 8.

  Tel: (06-1) 318-7076

  Fax: (06-1) 318-7988

  European Comission

  DG XII-C.O - GROWTH 1999

  Fax: +32-2-2966757

  E-mail: growth@dg12.cec.be
   
   

  Az EU on-line információszolgálata az alábbi web-helyen érhető el: http://www.cordis.lu/growth/home.html
   
   
  ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

  ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

  ECODRIVE

  nemzetközi konferencia és kiállítás

  Graz, 1999. szeptember 16-17.

  A nemzetközi konferencia fórumot teremt az energiahatékony beszerzési és vezetési magatartással foglalkozó európai projektek képviselői számára. A konferencia tervezett plenáris előadásai a következő témakörökben fognak elhangzani:

  A konferencia színhelye a Grazi Műszaki Egyetem: TU-Graz, St. Peter - Inffeldgasse 15.

  A konferencia nyelve német és angol.

  További információk a konferencia honlapján: http://www.ecodrive.at

  A konferencia előzetes programjáról kérésre másolatot küld az OMIKK EU-MIK/FEMIRC Irodája.

  r
  Projekt ötletek katalógusa a vízgazdálkodással összefüggő kulcsakcióval kapcsolatban

  Több mint 200 projekt ötletet, érdeklődést és technológiai ajánlatot foglal magában az az új katalógus, amelyet az Európai Bizottság 5. KTF Keretprogramjának "Fenntartható vízgazdálkodás és vízminőség" című kulcsakciójával kapcsolatban állítottak össze. A kapcsolatfelvételi lehetőségeket is tartalmazó katalógus ára 50 euró, az Észak-Rajna-Vesztfáliai Innovációközvetítő Központnál rendelhető meg:

  Ms Sabrina Wodrich, Innovation Relay Centre North Rhine-Westphalia at ZENIT,

  Tel. +49-208-30004-44; Fax: +49-208-30004-61, E-mail:sw@zenit.de

  CORDIS adatbázis, RCN 12966

  r
  Új CD-ROM kiadványok a megújuló energiáról

  A LIOR cég két új kiadványt bocsátott ki a közelmúltban a "Megoldások a környezet számára" (Solutions for the environment) tárgyú CD-ROM sorozatában. A sorozat a megújuló energiával foglalkozik, az új kiadványok témája:

  Ezek a CD-ROM-ok hasznos információforrások, amelyeket az Európai Bizottság támogatásával állítanak elő és bármilyen szintű felhasználó számára nyújtanak információkat.

  CORDIS adatbázis, RCN 12988
   
  MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET

  A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ KUTATÁS NEMZETKÖZI SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE


   

  Az Európai Bizottság 1999. június 15-én közzétette az 5. KTF Keretprogram (1998-2002) pályázati felhívását “A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése” (Confirming the international role of Community research) c. horizontális téma keretében.

  KIVÁLÓSÁGI KÖZPONTOK TÁMOGATÁSA (Kísérő intézkedések)

  Tagjelölt országokkal történő együttműködés (Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia)

  Pályázati szám: ICFP599A1AM03

  Tervezett költségvetés: 21,5 millió euró

  Beadási határidő: 1999 október 15.

  Cél: Az adott országok tudományos és technológiai szektorának átszervezése. Megközelítőleg 20 kiváló kutatóközpont kap támogatást annak érdekében, hogy régiójuk gazdasági és szociális igényeit jobban szolgálják összhangban az uniós érdekekkel. Ennek érdekében elsősorban lehetővé kell tenni ezen intézmények számára, hogy javítsák kapcsolataikat más európai központokkal, pl. hálózati kapcsolatok és “iker” kapcsolatok kiépítésével.

  A támogatásban részesülő központoknak össze kell hangolniuk az elméleti és alkalmazott kutatásokat beleértve a természettudomány, a társadalomtudomány, és a gazdaságtudomány területein folyó kutatásokat is. A támogatás olyan lehetőségeket nyújt, amelyet a központ eredeti költségvetése nem tenne lehetővé. Pl. műhelytanácskozások, konferenciák szervezése, kutatási hálózatok koordinációja, Ph. D. hallgatók és már doktorált kutatók képzése, “iker” kapcsolatok kialakítása, kutatók cserelátogatása.
   
   

  A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

  Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja

  EU-MIK FEMIRC-Hungary, OMIKK 1088 Budapest, Múzeum u.17.

  Szabó Eszter

  Tel: (06-1) 266-3123, Fax: (06-1) 338-2702

  E-mail: szeszter@omk.omikk.hu
   
   

  Nemzeti koordinátor:

  Murányi Béla OMFB

  1052 Budapest Szervita tér 8.

  Tel.: (1) 317 9302

  Fax: (1) 266 2055

  E mail: bela.muranyi@omfb.x400gw.itb.hu

  European Comission, DG XII-E-1

  200 Rue de la Loi

  B-1049 Brussels

  E mail:inco@dg12.cec.be

  Az EU on-line információszolgálata az alábbi helyen érhető el:

  http://cordis.lu/inco2/calls/calls.htm
   
  HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

  AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE

  Gazdasági és műszaki intelligencia

  Speciális információs füzet jelent meg azon kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára, amelyek részt kívánnak venni az Európai Bizottság 5. KTF Keretprogramjában. Az anyag a CORDIS szerveren található az alábbi címen:

  http://www.cordis.lu/sme/src/eti.htm

  CORDIS adatbázis, RCN 13003
   
   

  OMFB

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Kis- és középvállalkozások (KKV-k) nagyvállalatokkal történő technológiai együttműködésének fejlesztésére (INTEGRÁTOR pályázat)

  A pályázat célja a hazai kis- és középvállalkozások innovációs és versenyképességének fejlesztése és ez által tartós nagyvállalati stratégiai partnerré válásának elősegítése.

  A vállalkozások közötti technológiafejlesztési együttműködés elősegítésével elérni kívánt további közvetetten megvalósuló célok:

  A befogadásra kerülő projektek megvalósításának időtartama: minimum 1, maximum 2 év.

  A projekthez vissza nem térítendő OMFB-támogatás nyerhető el. Az igényelhető támogatás összege nem korlátozott.

  Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett, 250 főnél nagyobb létszámot foglalkoztató olyan nagyvállalat, amelynek az 1998. évi nettó árbevétele az 5 Mrd forintot, illetve a mérleg főösszege a 3,5 Mrd forintot meghaladta és közösen pályázik az általa kiválasztott és a műszaki fejlesztés eredményeként saját beszállítói minősítésére alkalmassá váló minimálisan 2 kis- vagy középvállalkozással (a fejlesztések a támogatott KKV-nál valósulnak meg). Pályázni az OMFB információs pultjánál (1052 Budapest, Szervita tér 8.) beszerezhető vagy az internet http://www.omfb.hu címéről is letölthető részletes pályázati kiírás szerint lehet. A nyertes pályázatoknál a fejlesztési támogatásokat a KKV-k kapják, amelyekkel, illetve a pályázó nagyvállalatokkal az OMFB külön szerződéseket köt. A nagyvállalatok a projektmenedzselés költségeire kaphatnak támogatást.

  A pályázati információs füzet és az űrlap 1999. augusztus 30-tól beszerezhető.

  Beadási határidő: 1999. szeptember 30. után folyamatos


   
  NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

  A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE

  Az OMIKK EU-INFO Hírlevél előző számában a “Humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése” c. specifikus programmal összefüggésben ismertettük a Marie Curie egyéni ösztöndíj odaítélésének legfontosabb feltételeit. Ebben a számunkban folytatjuk a Marie Curie (M.C.) ösztöndíjrendszer keretébe tartozó EU ösztöndíj-típusok odaítélésével kapcsolatos alapvető kritériumok ismertetését. Az alábbiakban a M. C. tapasztalt kutatói ösztöndíjra vonatkozó legfontosabb feltételeket és információkat tesszük közzé.

  Tapasztalt kutatók Marie Curie ösztöndíja

  A jelölttel szemben állított alapvető feltételek:

  - tagállam vagy társult ország polgárának kell lennie,

  - legalább 10 éves posztdoktori kutatói tapasztalattal kell rendelkeznie.

  A képzés

  - a jelölt hazáján kívül, másik országban folyik (nemzetközi dimenzió)!

  - időtartama 3-12 hónap.

  Fő szempontok a kiválasztásnál:

  - a jelölt szakmai kiválósága,

  - a projekt magas színvonala és mindenirányú pozitív hatása.

  A M. C. tapasztalt kutatói ösztöndíjra csak kinevezett kutatók pályázhatnak!

  Cél: az akadémiai szféra és az ipar közötti oda-vissza mobilitás támogatása és ugyanez a
  hátrányos helyzetű régiók vonatkozásában is.

  A pályázatot a kutató és a fogadó intézet együtt adja be.

  A pályázatok benyújtásának határidői:

  2000. március 15.

  2000. szeptember 13.

  2001. március 14.

  2001. szeptember 12.

  2002. március 13.

  * * *

  A LEGÚJABB PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  A “Humán kutatási potenciál…” specifikus program keretében 1999. jún. 16-án az alábbi pályázati felhívás jelent meg: Kísérő intézkedések (Official Journal, C 168, pályázati azonosító szám: IHP-ACCOP-99-1). A szóban forgó pályázati felhívás a következő tevékenységek támogatására terjed ki: a társadalmi-gazdasági kutatási tevékenységek figyelemmel kísérése, értékelése és értékének növelése; “a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése” kulcsakció keretében a kutatási eredmények létrejöttét és hasznosítását elősegítő információs, kommunikációs és terjesztési tevékenységek; ugyancsak a “a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése” kulcsakció keretében a kutatást ösztönző pénzügyi támogatás folyósítása, s a kulcsakció végrehajtását elősegítő tanulmányok készíttetése; végül az egész specifikus program célkitűzéseinek megvalósítását előmozdító tanulmányok, konferenciák, szemináriumok és műhelytanácskozások szervezésének ösztönzése és támogatása.
   
   

  Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

  (Joint Research Centre, JRC)


   
   
   

  A Korszerű Anyagok Intézete (IAM) 1998. évi beszámolója

  Az Institute of Advanced Materials (IAM) az Európai Közösségek Közös Kutató Központjának (JRC) egyik kutatóintézete. Amint tavalyi beszámolójából is kitűnik, az IAM jelentős változásokon ment át. Szerepe, mint az EU tudomány- és technológiapolitikai döntéshozói és az ipar között elhelyezkedő szervezet megnőtt azzal, hogy komoly jelentőségre tett szert fontos K+F politikai kérdések és ipari problémák összehangolásában végzett tevékenységével, mint az ipar versenyképességének javítása, a biztonságos és tiszta technológiák bevezetése és más területeken. Ezt a változást tükrözi az IAM 1998. évi beszámolója is.

  A JRC missziójának új meghatározása kihangsúlyozza fokozott szerepét abban, amit az Európai Unió tudomány- és technológiapolitikájának támogatójaként tölt be a kutatás és technológiafejlesztés területein. A JRC tevékenységeinek átcsoportosításával szervezeti változások is együtt járnak, amelyek hatással vannak az IAM-ra is. Az átszervezés például lehetőséget adott az IAM-nak arra, hogy egyetlen helyszínre, a hollandiai Petten városában működő telephelyére koncentrálja erőforrásait, miközben a fotoelektromos napenergia-átalakítással és az energiatakarékossággal kapcsolatos kutatómunkát átadja az olaszországi Környezetvédelmi Intézetnek, egy másik JRC szervezetnek.

  A JRC és ennek keretében az IAM új kutatási-fejlesztési főirányai tükröződnek az 5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram terveiben. Az IAM számára ez azt jelenti, hogy a szélesebb körű generikus anyagtudományi kutatásokról áttérjen a célzott kutatási-fejlesztési témákra, amelyekkel az állampolgárok biztonságának és egészségének javítását, valamint a fenntartható energiatermelés és közlekedés tökéletesítését kitűző EU politikai programokat segítheti.

  1998-ban befejeződött a 4. Keretprogram, amelynek értékelésében az IAM alábbi eredményei emelhetők ki:

  A fenti, befejezett kutatási-fejlesztési programokon kívül előrelépésről számoltak be az alábbi területeken is: Az IAM 1998. évi beszámolója a következő web-helyen érhető el: http://www.jrc.org/

  További információ kérhető az alábbi címen is:

  European Commission, Joint Research Centre

  Institute for Advanced Materials

  PO Box 2

  1755 ZG Petten, The Netherlands

  Fax: (31-)224-653393
   
   
   
   

  EuraTOM


   
   
   

  Információs csomag az EURATOM programjairól

  Az Európai Bizottság 5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának része az EURATOM-ként ismert kutatási, demonstrációs és oktatási projekt a nukleáris energia szakterületein (1998-2002). Amint arról már korábban is hírt adtunk, az EURATOM két kulcsakciót foglal magában, továbbá egy generikus kutatási programot. A kulcsakciók:

  - Szabályozott termonukleáris fúziós energiatermelés,

  - Maghasadáson alapuló energiatermelés.

  A generikus program:

  - Radiológiai tudományok és a kapcsolódó kutatási infrastruktúra.

  Az OMIKK-ban működő FEMIRC megkapta az 5. Keretprogramon belül az EURATOM gondozásában folyó nukleáris projektek teljes angol nyelvű dokumentációját és háttéranyagát. A most kézhez kapott információs csomag az 1999. márciusi kiadású dokumentáció, és a következő fő részeket tartalmazza:

  1. A nukleáris energia (fúzió, maghasadás, radiológia) teljes munkaprogramjának leírása (25 oldal).

  2. Felhívás a nukleáris energia fenti területein kiadott pályázatokra (Call for Proposals), két részletben (4-4 oldal).

  3. A nukleáris szakterületeken kiadott pályázatokra vonatkozó segédletek a pályázók számára (Guide for Proposers), 1. és 2. kötet (39 oldal és 74 oldal).

  4. A nukleáris szakterületek kiadott pályázatok űrlapjai és azok kitöltési utasításai (6 formanyomtatvány-készlet és függelékek).

  * * *

  A teljes információs csomag megtekinthető az OMIKK FEMIRC irodáján, és azt készséggel bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére:

  Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

  Budapest, 1088 Múzeum u. 17.

  Programreferens: Roboz Péter, Fszt 17F szoba (távollétében Zsiga Sándornál van a dokumentáció).

  Telefon: 338-4963 közvetlen, vagy 338-2300/119.

  e-mail: roboz@omk.omikk.hu

  A fenti programról megjelent magyar nyelvű ismertetők, hírek láthatók az OMIKK honlapján: www.omikk.hu, FEMIRC HU kapcsoló alatt.

  *

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 5. Keretprogramra vonakozó teljes pályázati anyag az EURATOM-ra és egyéb programokra az interneten is olvasható az 5. Keretprogram ismertetőiben: www.cordis.lu/fp5. A nálunk megtalálható, fent ismertetett információs csomag összesítve, kinyomtatva tartalmazza az EURATOM-ra és a pályázatokra vonatkozó minden tudnivalót.
   
   
   
   

  OMFB HÍREK


   

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság a 2000. évben több neves külföldi és belföldi kiállításon (előreláthatólag márciusban Hannoverben az Ipari Vásáron, májusban Budapesten az Industrián, szeptemberben Milánóban a SMAU-n, októberben Toulouse-ban a SITEF-en és novemberben Lipcsében az Innovációs Kiállításon) fog magyar innovációs kiállítást rendezni. E kiállításokon való részvétel elnyerésére pályázatot nyújthatnak be vállalatok, gazdálkodó szervezetek, kutatóhelyek.

  A pályázat tárgya lehet minden olyan alkalmazott kutatási és/vagy műszaki fejlesztési eredmény, amely

  anyagmozgatás és logisztika, beszállítóipar, biotechnika, elektronika és elektrotechnika, energetika, érzékeléstechnika, fluidtechnika, gyártásautomatizálás, kommunikáció és információtechnika, környezetvédelmi technikák, közlekedéstechnika, mezőgazdasági és élelmiszeripari technikák, pneumatika, rendszermeghajtás, robotika, szerkezeti anyagok, szerszámok, vegyipari technikák, üzemeltetéstechnika, világítástechnika. A pályázat benyújtási határideje: 1999. augusztus 31.

  A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:

  Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Kommunikációs Főosztály, 1374 Budapest 5, f. 565.

  Felvilágosítást ad Francia József Tel. 317-5900/2407 Fax: 318-4235
   
   

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és az Ukrán Köztársaság közti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

  Az OMFB által rendelkezésre bocsátott pályázati űrlapon, az ahhoz mellékelt kitöltési tájékoztató szerint elkészített és az ukrán partnerrel egyeztetett közös pályázatokat

  legkésőbb 1999. október 28. 16 00 órai beérkezéssel, kérjük az alábbi címre benyújtani:

  OMFB Nemzetközi Projektiroda

  1052 Budapest, Szervita tér 8. IV. em. 424.
   
   

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI ATTASÉI POSZT BETÖLTÉSÉRE A

  Bécsi Magyar Nagykövetségre

  A pályázati anyagokat 3 példányban 1999. szeptember 30-án 12 óráig kérik eljuttatni az

  OMFB NKF Attaséi és Információs Osztályára

  Cím: 1052 Budapest, Szervita tér 8. IV. emelet 416. szoba

  A borítékra kérik ráírni: ”TéT attaséi pályázat”

  A részletesebb pályázati felhívás megtekinthető a http://www.omfb.hu internet címen
   
  AZ OLVASÓ KÉRDEZ,

  AZ EU-INFO VÁLASZOL

  )

  EU-INFO

  RÉSZLET EGY OLVASÓNK LEVELÉBŐL

  Tisztelt Szerkesztőség!

  ..............................................................................................................................................................

  Továbbá szeretnénk tájékoztatást kapni arról, hogy - miután keresztülvágtuk magunkat a pályázatkészítés bonyolult útvesztőin és benyújtottuk a pályázatot - mi lesz ennek a további sorsa?

  ...................................................................................................................................................

  Tisztelettel N. M.
  Budapest, 1999. július Állandó Olvasójuk

  AZ EU-INFO FELELŐS SZERKESZTŐJÉNEK VÁLASZA

  Tisztelt Olvasónk!

  Köszönjük levelét és a kérdést. Az EU eddig kialakult gyakorlata alapján a beadott pályázatokkal kapcsolatos további eljárást a következőkben vázoljuk (ld. a folyamatábrát).

  Az eljárás 3 fő részből áll:

  1. A megfelelőség megállapítása

  A Pályázati Útmutatóban (információs csomagban) szereplő feltételeket szigorúan alkalmazzák és csak az azoknak megfelelő pályázatokat engedik tovább.

  2. Értékelés

  A Bizottság bizalmas és tiszta kiértékelést valósít meg az információs csomagban szereplő kiértékelési feltételek alapján. A kiértékelést a bizottsági szervek felelőssége mellett a Bizottság által kiválasztott külső szakértők bevonásával végzik.

  3. Kiválasztás

  Az értékelés után a következőképpen történik a kiválasztás, ill. az elfogadás:

  További információval is szívesen állunk rendelkezésére és egyben felhívjuk figyelmét a HÍRLEVÉL jelen számában jelzett II. Különszámára, mely e témával bővebben foglalkozik.
  Tisztelettel,
  Budapest, 1999. augusztus Dr. Dúzs János
   
   

  PÁLYÁZÓ

   

  EU   
   
   
   
   
   

  Kidolgozott pályázat
   
   

  Elismervény a regisztrálásról
   
   
   
   

  Értesítés: nem elfogadható

  Pályázati felhívás

  Info-csomag
   
   
   
   

  Regisztrált pályázat
   
   

  Elfogadhatósági vizsgálat

  Nem Igen

  Kiértékelés
   
   

  Rövid lista tervezet
   
   
   
   

  Értesítés: nem kiválasztott
   
   
   
   
   
   

  Értesítés a Bizottság döntéséről

   

  Kiválasztás

  (Bizottsági szervek

  véleménye)

  Nem Igen
   
   

  A Bizottság döntése

  Nem Igen


  Koordinátor

   

   

  A szerződésre vonatkozó

  tárgyalások
   
   
   
   

  PROJEKT

   

   
   
   

  OMFB HÍREK

  OMFB

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

  Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

  Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztési Pályázata

  A pályázat célja a környezet állapotában mérhető javulás előmozdítása, a hazai környezetvédelmi ipar fejlesztése az alkalmazott kutatás és műszaki fejlesztés állami eszközökkel történő részben vagy egészben visszatérítendő támogatása útján, valamint nemzetközi kooperáció elősegítése.

  A pályázatra elkülönített összes KMŰFA támogatás: 600 millió Ft. a 3 éves teljes időtartamra.
  A befogadásra kerülő projekt időtartama: max. 3 év
  A projekt nagysága: min. 25 millió forint
  A projektre kérhető támogatás: max. 100 millió forint

   

  Beadási határidő: 1999. december 31-ig folyamatosan
   
   
  v v v   
   

  Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az

  Oktatási Minisztérium

  pályázatot hirdet

  Kooperációs Kutatási Központok létrehozásának támogatására  A pályázat célja: olyan kutatási központok létrehozása, illetve működésük megerősítése, amelyben a magyar felsőoktatási intézmények, egyéb non-profit kutatóhelyek és a vállalkozási, üzleti innovációs szféra szerves kapcsolatai létrejöhetnek, és amelyben az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a tudás, valamint technológiatranszfer stratégiai célú integrálása megvalósulhat.

  Pályázati feltételek:

  Pályázatot magyarországi egyetemek és főiskolák, önállóan vagy közösen és vállalkozásokkal konzorciumban nyújthatnak be.

  Az elnyerhető támogatás mértéke és formája:

  Egy központ OMFB-OM támogatása három évre 50-250 millió forint közötti összeg lehet.

  Az előpályázatok beadási határideje 1999. 10. 20. Végleges pályázatokat csak meghívásos alapon lehet benyújtani, amelynek határideje 1999. 12. 22. A pályázatokról a döntés határideje 2000. 02. 15.

  A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉBE

  Előkészületben:

  az EU-INFO HÍRLEVÉL II. KÜLÖNSZÁMA

  EU 5. KERETPROGRAM

  ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

  a pályázatok elkészítéséről, beadásáról, értékeléséről és kiválasztásáról

  A II. Különszám célja: a felmerült igények alapján az 5. Keretprogramban kiírt és kiírandó pályázatok azon legfontosabb elkészítési, beadási, értékelési és kiválasztási szabályainak ismertetése, amelyek figyelembevétele nélkül a pályázat kedvező elbírálására számítani nem lehet.

  A tervezett tartalom a következő:

  BEVEZETÉS

  A pályázatok elkészítése és beadása

  1. Az Információs csomag

  2. A pályázatok beadása

  3. A pályázatkészítést segítő szoftver program (ProTool)

  4. A fontos ajánlások a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához

  5. A pályázók részére segítséget nyújtó szolgáltatások

  A pályázatok értékelése és kiválasztása

  1. A pályázattervezetek vizsgálata
  2. A regisztrálás
  3. A jogosultság adminisztratív vizsgálata
  4. A formailag megfelelő pályázatok külső szakértői értékelése
  5. A szakértői panelek javaslattétele
  6. A prioritási jegyzék készítése
  7. A Bizottság döntéshozatala
  8. A szerződés előkészítése és aláírása.
  A II. Különszám előzetes terjedelme: kb. 50 oldal

  A II. Különszám elkészítésének forrásai: az EU ide vonatkozó legújabb közleményei

  A II. Különszám várható megjelenése: a jövő év I. negyede

  * * *

  Hogyan juthatunk hozzá az EU-INFO HÍRLEVÉL II. Különszámához?

  A II. Különszám kizárólag előjegyzés alapján kerül díjmentes terjesztésre.

  Az előjegyzés a jelen számhoz mellékelt “Előjegyzési lap” postai úton, vagy faxon, ill. E-mailen történő beküldésével lép életbe az 1999. december 15-i határidőn belül.
   
   
   
   

  OMIKK HÍREK


   

  OMIKK NAPTÁR

  Június 1. - “Az EU 5. Keretprogram K+F lehetőségeiről” című soproni előadássorozaton Dr. Herman Ákos főigazgató és Gombos László főtanácsos tartottak előadást.

  Június 2. - EBSCO - OMIKK rendezvény: "Interkonnektivitás és a hibrid könyvtárak" címmel, az elektronikus információhoz való hozzáférés legújabb fejleményeiről Wim Luijendijk, az EBSCO Europe Industries Inc. elnökhelyettese tartott előadást; könyvtár alatt a nyomtatott és elektronikus folyóiratokat szolgáltató új típusú könyvtárakat érti. Az eseményt Dr. Herman Ákos főigazgató nyitotta meg, a bevezetőt pedig Szántó Péter könyvtárigazgató mondta.

  Június 8. - A NOVOFER Alapítvány és a Gábor Dénes-díj 10 éve alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal székházában a NOVOFER Alapítvány és az MSZH által megrendezett "Tisztelgés Gábor Dénes emlékének" tárgyú rendezvényen Dr. Herman Ákos főigazgató képviselte az OMIKK-ot.

  Június 16-án (EU 5. Keretprogram) információs napra került sor a Veszprémi Egyetemen működő EU 5. Keretprogram Regionális Kapcsolattartó Iroda és az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja EU-MIK (FEMIRC-Hungary) rendezésében.

  Június 18. - OMIKK, Energetikai Szakmai Napok Az Európai Unió energetikai információs hálózatának társult tagja (FEMOPET Hungary OMIKK) rendezésében került sor a "Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés a gyakorlatban" című rendezvényre.

  Június 21. - Magyar Könyvtárosok Egyesület EU könyvtárosok szekció I. alakuló ülése és az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja EU-MIK (FEMIRC-Hungary) bemutatása.

  Június 23-24. - Tüzeléstechnika '99 címen zajlott Miskolcon ez a konferencia, ahol Nyerges Gyula főtanácsos előadást tartott "Pályázati lehetőségek az EU 5. Keretprogramon belül" címen.

  Június 23-25. - Emelőgép Üzemeltetési Konferencia zajlott Nyíregyházán ahol bemutatásra kerültek az OMIKK szolgáltatásai és termékei.

  SIKERES PÁLYÁZAT - A Könyvtári Szakmai Kollégium által meghirdetett pályázaton az OMIKK PR Igazgatósága az "OMIKK könyvtári és informatikai tevékenységét bemutató új referenciafilm" elkészítésére 500.000,- Ft-ot, és az "OMIKK megújult arculatába illeszkedő mobil kiállítási tablók" tervezésére pedig 300.000,- Ft támogatást nyert el.
   
   

  AZ OMIKK REGIONÁLIS INFORMÁCIÓS KÉPVISELETEI  Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár informatikai, szakirodalmi, könyvtári és fordítási szolgáltatásainak megismertetése, nyomtatott, elektronikus és CD-kiadványainak terjesztése, valamint az EU-csatlakozással kapcsolatos kutatás-fejlesztési információk céljából 1999. január 1. Óta regionális információs hálózatot működtet. A hálózat képviselői az egyes régiókban a következők:

  Észak-Dunántúli Regionális Képviselet

  Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye

  Faitig Andrea

  Győr, Budai út 2-4. I/103.

  tel/fax: 96/318-597, tel: 30/9397-610

  e-mail: omikk@matavnet.hu

  Dél-Dunántúli Regionális Képviselet

  Baranya, Somogy, Tolna megye

  Mayerné Andrasek Anita

  Pécs, Tildy Z. u. 53.

  tel/fax: 72/412-273, tel: 72/412-273, 30/9022-646

  e-mail: mayerne@matavnet.hu

  Dél-Alföldi Regionális Képviselet

  Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye

  Gubán Sándorné

  Szeged, Mars tér 7.

  tel: 62/456-004, fax: 62/456-005,

  e-mail: ilona@bibl.szef.u.-szeged.hu
   
   

  Duna-Tisza közi Regionális Képviselet

  Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye

  Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna

  Jászberény, Dózsa Gy. út 31.

  tel/fax: 57/413-790, 57/411-810,

  tel: 60/387-094
   
   
   
   

  Közép-Magyarországi Regionális Képviselet

  Budapest és Pest megye

  Kertész Bálint

  Budapest, Múzeum u. 17.

  tel: 3382-300/291, fax: 3384-650,

  e-mail: kertesz@netposta.net
   
   

  u u u
   
   

  PÁLYÁZAT  Az Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Intézet Budapesti Kirendeltsége (H-1250 Bp. Úri u. 53. T/F: 375 68 46) pályázatokat ír ki kisebb projektek, valamint olyan kezdeményezések támogatására, amelyek egy nagyobb közös osztrák-magyar EU-projekt beadását vagy előkészítését tűzik ki célul:

  A projekteket bármely magyarországi kutatási intézmény javasolhatja (osztrák partnerrel együtt), és ezeknek mindkét ország tudományos érdekeit szolgálnia kell. A támogatást az Osztrák Szövetségi Tudományügyi és Közlekedésügyi Minisztérium bocsátja rendelkezésre, mint kompenzáció azokért a kiadásokért, amelyek a kirendeltség fenntartásával kapcsolatosan a magyar partnerintézményeinkre hárulnak. Ezért a kiírt összeg egy része (főleg a nem-EU vonatkozású projektek támogatása terén) az MTA Történettudományi Intézete, valamint az Europa-Institut részére van eleve kijelölve.

  Kb. 10-12 projekt támogatására kb. ATS 500 000.- áll rendelkezésre. A projektek kiválasztását egy vegyes bizottság végzi, amelyben mindkét fél részéről két-két fő képviselteti magát. Ezért a kérvényeket német vagy angol nyelven kell kitölteni. A bizottság előreláthatólag évente kétszer ülésezik majd (tavasszal és ősszel) ez először 1999 novemberének közepén lesz esedékes.

  A kérvények beadási határideje 1999. november 12.

  A kérvényeket lehetőleg E-mailen vagy floppyn kérjük beadni, mivel ezeket elbírálásuk végett, elektronikus úton továbbítjuk a bizottság tagjaihoz. A megfelelő űrlap az OSI ljubljanai kirendeltségének honlapjáról tölthető le (http://rcul.uni-lj.si/~ffarsrlo/), ősztől az OSI honlapjáról is (http://www.osi.ac.at), de kérésre kirendeltségünk is továbbítja ezt az űrlapot RTF-formátumban E-mailen, amely minden általánosan használt szövegszerkesztési programmal kitölthető. Kivételes esetben a szabályosan kitöltött, mellékletekkel ellátott és 6 példányban sokszorosított pályázati anyag postai úton is elküldhető kirendeltségünk címére.

  A 2000. évi pályázatok kiírására 1999 őszén kerül sor.  A STEINBEIS-EUROPA-ZENTRUM (SEZ-Stuttgart),

  a FEMIRC-Czech Republic (Prága) és

  a FEMIRC-Hungary (Budapest)

  közös kutatási-fejlesztési partnerbörzét szervez

  1999. november 12.-én Prágában,

  magyar, cseh és német kis- és középvállalkozások (KKV) és kutatóintézetek számára.

  A rendezvény célja az Európai Unió (EU) 5. Keretprogramján belül a kutatási támogatást biztosító Exploratory Award és CRAFT projektek lehetőségeinek bemutatása és partnerkapcsolatok előkészítése.

  Az Exploratory Award (EA - Tájékozódási támogatás)) projektek esetében minimum 2 ország (1 EU tagország és 1 társult ország) kis- és középvállalata pályázhat projekt ajánlat kidolgozására. A támogatás mértéke az igényelt összeg 75%-a, maximum 22.500 euró (kb. 5,6 MFT.) lehet.

  A CRAFT projektekben minimum 2 ország (1 EU tagország és 1 társult ország) 3 KKV-ának kell részt vennie, melyek saját kutatóbázissal nem rendelkeznek. A résztvevőknek közösen kiválasztott kutatóhelye(ke)t kell megbíznia a kutatás elvégzésével. Az EU egy CRAFT projekt költségvetésének maximum 50%-át finanszírozza, 300.000 - 2.000.000 euró (75 MFT. - 500 MFT.) nagyságrendben.

  EA és CRAFT pályázatot a 250 főnél kevesebb dolgozót foglalkoztató, maximum 40 millió eurónál (10 milliárd Ft.) kisebb éves forgalmú, 25%-nál kisebb nagyvállalati tulajdonrésszel rendelkező KKV-k nyújthatnak be.

  A támogatási eszközök az 5. Keretprogram tematikus programjai által lefedett területeken (pl. élet- és orvostudomány, táplálkozástan, ipari- információs és kommunikációs technológiák, energia és környezetvédelmi technológiák) használhatók.

  A rendezvény főszervezője, a SEZ felajánlja, hogy a magyar projektötletekhez német partnereket talál. Ehhez az érdeklődő szervezetnek egy, a profiljára vonatkozó szándéknyilatkozatot kell kitöltenie, amely segít a megfelelő partner megtalálásában.

  A részvétel önköltséges, a részvételi díj kb 70 DM lesz. A nemzetközi rendezvény hivatalos nyelve az angol és német.
   
   

  További információk kaphatók az alábbi helyeken:

  Puskás Tivadar Alapítvány Nemzetközi Technológiai Intézet (NETI)

  Bozsó Beáta tel.: 301-2083, fax: 332-3774, E-mail: bozso@mail.neti.hu

  Sipos Dávid tel.: 301-2071, fax: 332-3774, E-mail: sipos@mail.neti.hu

  Steinbeis Europa Zentrum (SEZ)

  Nadabán Márta (magyar nyelven elérhető)

  tel.: 0049-711-123-4023, fax: 0049-711-123-4011,

  E-mail: marta@steinbeis-europa.de

  Technológiai ajánlatok/igények, ill. partnerkeresések

  Az Innovációközvetítő Központok (IRCs) Hálózatán keresztül 1999 április 15-e óta beérkezett válogatott tételek
   
    Technológiai ajánlatok (TO-technology offer)
     
  p1230. TO High specific surface and good adhesion coatings for catalytic converters, anticorrosion applications
  p1231. TO Automation system for the management of cold storage plants E.M.C. SYSTEM and FRIVIEW SYSTEM
  p1248. TO Agriculture-Environment CD-ROM
  p1249. TO Method and chromatography kits for producing basic materials for immuno- and bioassays
  p1254. TO SIMPLAST - Simulating Plastics Blow Moulding and Thermoforming Process
  p1261. TO On-line Measurement of Flow Characteristics
  p1262. TO Raincode: Quality Tool for Software Management
  p1270. TO Multipurpose Digital Radio Receiver
  p1271. TO Fume exhaust and filtration systems
  p1273. TO An innovative cloud rain particle measurment device
  p1274. TO Heating panels made of conductive ceramics
  p1285. TO MOBIKON - Mobile alarm system
  p1286. TO Clinical Sonar Productivity Booster
  p1293. TO Automatic System for Vehicle Lifting
  p1294. TO Heat sensitive bath plug
  p1299. TO Inhibition of the HIV-1 Protease
  p1302. TO Small Wind Turbine Technology
  p1304. TO An expert system for clinical laboratory report validation
  p1309. TO VENUS Dyeing Machine for knitted and woven fabrics
  p1313. TO Information Security Systems
    Technológiai igények (TR-technology request)
     
  p1243. TR Manufacture of chemical and chemical-organic fertilizers
  p1260. TR New technology requested for ostomy devices in the healthcare market
  p1263. TR Special innovative organic chemicals
  p1301. TR Recycling of Automotive Vehicles
  p1308. TR Analytical equipment/New products ideas in the area of life sciences
  p1315. TR Chocolate coating machine for thin and crunchy almond cakes
     
    K+F Partnerkeresések (R&D PS - R&D Partner Search)
     
  p1216.R&D PS Nutrient removal by photosynthetic biofilms in managed and natural ecosystems
  p1218.R&D PS Advanced Planar Transformer for Communications Systems
  p1221.R&D PS Integrated Removal of Carbon, Nitrogen and Phosphorus Compounds in the Systems Provided with Biomass Settled on Movable Carriers.
  p1224.R&D PS Methodology Developing Business Software Aiding Management
  p1226.R&D PS Thermodynamic Investigation of the Multicomponent Systems
  p1227.R&D PS Reducing and Monitoring Noise and Vibration Level
  p1228.R&D PS Composite Electrochemical Coatings on the Nickel Basis
  p1236. R&D PS Systems of Vehicle Identification and Road Traffic Parameters Measurements
  p1237. R&D PS Epidemiological studies about hepatitis
  p1244. R&D PS The New Anti-AIDS Compounds of the Nucleoside Series with Less Toxic and More Anti-AIDS activity than the known preparations
  p1245. R&D PS Optoelectronic applications of Indium Oxide thin films
  p1251. R&D PS Environmentally sustaining manufacturing techniques
  p1266. R&D PS Interest in Participation in Fighting Fraud or Security Projects
  p1267. R&D PS Somatic hybridization of wild species of potato with Solanum tuberosum improved fungus resistance

  További információ: Szabó Eszter

  Tel: (06-1)-266 3123; Fax: (06-1)-338 2702; E-mail: szeszter@omk.omikk.hu