OMIKK

HÍRLEVÉL

 

EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

 
 


 
 


 

 

AZ EU

5. KERETPROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

1999. I. NEGYEDÉV
 
 

TEMATIKÁK

l

HATÁRIDŐK

l

INFORMÁCIÓFORRÁSOK

l

TANÁCSADÓK

I. KÜLÖNSZÁM

1999. ÁPRILIS


 
 
 

OMIKK

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: 338-2300, Fax: 338-2414


Főigazgató: DR. HERMAN ÁKOS 
 
 
 

INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG

Igazgató: STUBNYA GYÖRGY


 
 
EU-INFO SZOLGÁLAT

 
 
OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL

SZERKESZTŐSÉG


Felelős kiadó: Stubnya György

Felelős szerkesztő: Dr. Dúzs János

Szerkesztő: Dr. Gerzsó Géza

Szerkesztőségi titkár: Czeglédi Gyuláné

Tel: 266 3123, Fax: 338-2702
 
 

OMIKK

EU-MIK1 FEMIRC-HU2
 
 

KOORDINÁCIÓS IRODA

Koordinátor: Nyerges Gyula főtanácsos

Tel: 266-3123, Fax: 338-2702

E-mail: nyerges@omk. omikk.hu

1 Az EU Magyarországi 2 Az EU Innovációközvetítő

Innovációközvetítő Központja Központ Hálózatának társult tagja

előszó
 
 

Tisztelt Olvasónk!

Az EU 5. keretprogramjában megnyílt kedvező részvételi lehetőségünk kihasználásának egyik feltétele, hogy a pályázat iránt érdeklődők - különös tekintettel a rögzített határidejű pályázatokra - mielőbb megismerhessék a pályázati témákat és feltételeket.

Ennek elősegítése érdekében az OMIKK - lehetőségeinek keretein belül -

A továbbiakban úgy tervezzük, hogy ha terjedelmesebb információs anyag közreadása célszerű, azt az EU-INFO HÍRLEVÉL újabb ingyenes, vagy megrendelhető KÜLÖNSZÁM-a formájában tesszük közzé.

Érdeklődéssel várjuk tisztelt Olvasóink véleményét, észrevételeit és javaslatait.
 
 

Tisztelettel
 
 

Stubnya György Dr. Dúzs János

felelős kiadó felelős szerkesztő
 
 
 
 

Budapest, 1999. április
 
 
Tartalom


 
 

ELŐSZÓ
TARTALOM

1. BEVEZETŐ

2. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI (1999. 03. 31-ig)

2.1. Első aktivitási terület

2.1.1. Első témakör: Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival
2.1.2. Második témakör: Felhasználóbarát információs társadalom

2.1.3. Harmadik témakör: Versenyképes és fenntartható növekedés

2.1.4. Negyedik témakör: Energia, környezet és fenntartható fejlődés

2.2. Második aktivitási terület, horizontális témakör: A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése

2.3. Harmadik aktivitási terület, horizontális témakör: Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások keretprogramban való részvételének ösztönzése

2.4. Negyedik aktivitási terület, horizontális témakör: A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

3. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI: EURATOM

4. INFORMÁCIÓFORRÁS, TANÁCSADÁS, TÁMOGATÁS

4.1. Az EU 5. keretprogram magyar nemzeti koordinátorai

4.2. A hazai kapcsolattartó irodák vezetői és címei

4.3. OMFB pályázat

4.4. OMIKK EU-MIK FEMIRC-HUNGARY

4.5. CORDIS: Az 5. keretprogram információforrásai az interneten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. BEVEZETŐ

1.1 Milyen előnyei vannak a keretprogramban való részvételnek a hazai intézmények és vállalatok részére?

A magyar kutatók és vállalkozók már eddig is kiemelkedő eredményeket értek el az EU által kiírt KTF pályázatokon. Az első pályázatokra 1992-ben került sor, amikor öt tudományterületen pályázhattak magyar szakemberek, majd a negyedik keretprogram beindulása után, 1995-től kezdődően minden specifikus programban részt vehettek. Ezeken a pályázatokon a magyar résztvevők saját, ill. nemzeti finanszírozás mellett indulhattak. Közösségi támogatásban hazai pályázók csak olyan projektek keretében részesülhettek, midőn a tagállamok pályázói által létesített konzorciumba a magyar intézményt partnerként befogadták. A részvétel e feltételek mellett is számos előnyt jelentett.

Magyarország csatlakozása az 5. keretprogramhoz újabb távlatokat nyit meg az ország kutató-fejlesztő közössége és innovatív vállalkozásai előtt. Mindenekelőtt számíthatnak a közösségi forrásokból származó pénzügyi támogatásra, azaz lehetőségeik e tekintetben megegyeznek a tagállamok polgárainak lehetőségeivel. Szakembereink támogatást kaphatnak a közösségi képzési és mobilitási programokban való részvételhez, pályázhatnak az Európai Bizottság Közös Kutató Központja által meghirdetett állásokra és részt vehetnek a KTF területén működő szakértői, tanácsadó és értékelő bizottságok munkájában is. A cél az, hogy jól felkészült szakembereink sikeres pályázataikkal minél nagyobb mértékű pénzügyi támogatásban részesülhessenek a keretprogram költségvetéséből és ezzel minél nagyobb arányban nyerhessék vissza azt az összeget, amellyel a magyar kormányzat a programszintű csatlakozás kapcsán a keretprogram költségvetéséhez hozzájárult.
 
 
 
 

1.2 Az 5. KP szerkezete és költségvetése

millió euró
I. Első aktivitási terület:
1. témakör: Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival 2.413
2. témakör: Felhasználóbarát információs társadalom 3.600
3. témakör: Versenyképes és fenntartható növekedés 2.705
4. témakör: Energia, környezet és fenntartható fejlődés 2.125

II. Második aktivitási terület, horizontális témakör:
A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése 475

III. Harmadik aktivitási terület, horizontális témakör:
Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások (KKVk)
keretprogramban való részvételének ösztönzése 363

IV. Negyedik aktivitási terület, horizontális témakör:
A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis
fejlesztése 1.280

A Közös Kutató Központ által közvetlen akciókkal
végrehajtandó specifikus program 739

EURATOM - közvetett és közvetlen akciók 1.260
_________________
Összesen: 14.960

2. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI

2.1.1. Első aktivitási terület, 1. témakör:

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL
(Quality of life and management of living resources)

tematikus program

Két felhívást tettek közzé az OJ 1999/C 64/14 és 1999/C 64/13 számában, az elsőt rögzített határidőkkel, a másodikat nyitott határidőkkel. Mindkét felhívás esetén egy lépésben kell benyújtani a pályázatokat.

A rögzített benyújtási határidők, a program aktivitási területei, kulcsakciói és ezeken belül is az egyes kutatási területei a következők:

I. Pályázat (1999/C 64/14)

Rögzített határidejű pályázatok
 
  KULCSAKCIÓK Beadási határidő:
1 Élelmiszer, táplálkozás és egészség  
1.1. Élelmiszer-nyersanyagok, feldolgozás, nyomonkövethető eredetmeghatározás 1999.okt.4.
1.2. Élelmiszerbiztonság  
1.2.1. Élelmiszer-szennyezettség ellenőrzése 1999.jún.1.
1.2.2. Élelmiszer-szennyeződés kimutatási tesztjei 1999.jún.1.
1.2.3. Biztonságosabb élelmiszertermelési módszerek 1999.okt.4.
1.2.4. Kockázatbecslés 1999.jún.1.
1.3. Az élelmiszerek szerepe az egészség elősegítésében és fenntartásában 1999.jún.1.
     
2. A fertőző betegségek elleni küzdelem  
2.1. Vakcinák kifejlesztése 1999.jún.1.
2.2. Új stratégiák a betegségek kezelésére és megelőzésére 1999.okt.11.
2.3. Közegészségügyi kérdések 1999.okt.11.
     
3. A sejt mint “gyár”  
3.1. Az egészség védelmével kapcsolatos termékek és folyamatok 1999.jún.1.
3.1.1. Új diagnosztikumok és készítmények 1999.jún.1.
3.1.2. Biológiai készítmények 1999.jún.1.
3.1.3. Állatokkal történő tesztelés alternatívái 1999.jún.1.
3.2. Biológiai környezethelyreállítás és hulladékkezelés  
3.2.1. Ipari szennyezés megelőzése 1999.jún.1.
3.2.2. Biotesztek és bioszenzorok 1999.okt.18.
3.2.3. Biolebomlás 1999.jún.1.
3.2.4. Biodiverzitás 1999.okt.18.
3.2.5. A rekombináns szervezetek azonosítása 1999.okt.18.
3.3. Biofolyamatok és az ökológiai, ipari és fogyasztói előnyöket egyesítő termékek  
3.3.1. Celluláris és molekuláris tulajdonságok 1999.okt.18.
3.3.2. Mikrobákból, növényekből és állatokból származó termékek, illetve azokkal kapcsolatos folyamatok 1999.jún.1.
3.3.3. Funkcionális biomolekulák 1999.jún.1.
3.3.4. Metabolikus és genetikai diverzitás 1999.okt.18.

 
 
4. Környezet és egészség  
4.1./4.2. A környezettel kapcsolatos betegségek és allergiák; a környezet egészségi kockázatainak értékelése és mérséklése 1999.jún.1.
     
5. Fenntartható mezőgazdaság, halászat, erdészet és a vidéki területek integrált fejlesztése, beleértve a hegyvidéki területeket  
5.1. Új és/vagy tökéletesített termelési rendszerek  
5.1.1. Mezőgazdaság 
Új és javított termelési és gazdálkodási rendszerek
1999.okt.11.
  A mezőgazdasági termelés diverzifikációja, beleértve a gazdaságban való felhasználást és a vidéki közösségek ellátását 1999.jún.8.
  Növényegészségügy 1999.jún.8.
  Állategészségügy és állatjólét 1999.jún.8.
  Minőségpolitika 

Mezőgazdasági termékek és gazdaságokban feldolgozott termékek

1999.okt.11.
5.1.2. Halászat és aquakultúra   
  A környezet, a halászat és az aquakultúra közötti kölcsönhatások 1999.okt.11.
  A halászati management tudományos alapjai 1999.jún.8.
  Az aquakultúrás termelés javítása 1999.okt.11.
5.2. Biológiai anyagok integrált termelése 1999.jún.8.
5.3. Erdei erőforrások/erdőgazdaság–faáru lánc   
  Többfunkciós erdőgazdálkodás  
  Erdőpolitika és társadalmi, ökonómiai szempontok 1999.jún.8.
  Az erdei erőforrásokkal történő fenntartható, többfunkciós gazdálkodás és ezek kiaknázása 1999.jún.8.
  A közösségi erdőgazdálkodási intézkedések támogatása 1999.okt.11.
  Az erdei ökoszisztéma védelme és megőrzése 1999.okt.11.
  Agroerdőgazdálkodás, parafa, energiatermelés 1999.okt.11.
  Az erdei erőforrások fenntartható és többcélú hasznosítása; erdőgazd.-faáru lánc 1999.jún.8.
5.4. A közösségi politika támogatása 1999.jún.8.
5.5. Új eszközök és modellek a vidéki és más területek integrált és fenntartható fejlesztésére 1999.okt.11.
     
6. Öregedő népesség és munkaképtelenség  
6.1.-6.5. Az öregkorral járó betegségek és egészségügyi problémák; egészséges öregedés determinánsai; az öregedés demográfiája és epidemiológiája; idős korral kapcsolatos funkciócsökkenések; egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások idős emberek számára 1999.jún.15.
     
  GENERIKUS JELLEGŰ KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK  
     
7. Krónikus, degeneratív és ritka betegségek  
7.1. Molekuláris, genetikai, környezeti és életstílus tényezők kutatása 1999.jún.1.
7.2./7.3. A terápiák értékelése; adatbázisok, nyilvántartások, mintabankok 1999.okt.11.
     
8. Genomok és genetikai eredetű betegségek  
8.1./8.2. A genominformáció értelmezése; szerkezeti tanulmányok 1999.jún.1.
8.3./8.4. Új expressziós rendszerek; biofizika, statisztika és számítógépes feldolgozás 1999.okt.11.
     
9. Idegrendszerrel foglalkozó tudományok  
9.1./9.2. Sejtkommunikáció; agyelméletek 1999.jún.11.
9.3./9.4. Agyfejlődés; viselkedés, észlelés és funkcionális térképezés 1999.okt.11.

 
 
10. Közegészségügyi és egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatás  
10.1. Egészségügyi rendszerek javítása 1999.okt.11.
10.2. Droggal kapcsolatos jelenségek elleni küzdelem 1999.jún.1.
     
11. A rokkantakkal/fogyatékosokkal kapcsolatos kutatás 1999.jún.1., okt.11.
     
12. Orvosbiológiai etika és bioetika 1999.jún.1., okt.11.
     
13. Társadalmi-gazdasági kérdések 1999.jún.1., okt.11.

 

II. Folyamatos beadású pályázatok

A második felhívásban (1999/C 64/13) folyamatosan nyújthatók be a pályázatok, azokat meghatározott időközönként bírálják majd el. Ennek menete az akciók típusa szerint a következő:
 
 AKCIÓ TÍPUSA
A pályázatok időszakonkénti értékelésének időpontjai:
   
 Továbbképzési ösztöndíj (1)   
   
Marie Curie egyéni ösztöndíj  

Marie Curie egyéni ösztöndíj
 

Visszatérési ösztöndíj

1999.06.02., 1999.11.03., 2000.04.12.  2000.10.11., 2001.04.11., 2001.10.10. 

2002.04.10.

Tapasztalt kutatói ösztöndíj  
Marie Curie vendégkutatói ösztöndíj  
Kutatóhely 1999.10.11., 2000.02.01., 2001.02.01.
Ipari vendégkutatói ösztöndíj  
   
A KKV-k RÉSZVÉTELÉT ÖSZTÖNZő PÁLYÁZATOK (1)
   
KKV tájékozódási támogatás  1999.04.14.,1999.09.15., 2000.01.12., 2000.07.26., 2000.09.13., 2001.01.17., 2001.04.18.
Kooperációs kutatás ("CRAFT") 1999.04.14., 1999.09.15., 2000.01.12. 2000.04.26., 2000.09.13., 2001.01.17. 2001.04.18., 2001.09.19., 2002.01.16. 2002.04.17. 
   
KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK(1)
A specifikus program, az információcsere, konferenciák, szemináriumok, workshopok, tudományos és műszaki értekezletek szervezésével kapcsolatos terjesztési, információs és kommunikációs tevékenységek támogatása. 1999.04.15., 1999.10.11., 2000.02.10. 2000.10.11., 2001.02.09., 2001.10.11. 2002.02.08., 2002.09.02. 

 
 
 

AKCIÓ TÍPUSA

A pályázatok időszakonkénti értékelésének időpontjai:

KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK TÁMOGATÁSA (2)
   
Kutatási infrastruktúrák 1999.06.01., 1999.10.11., 2000.02.10. 2000.10.11., 2001.02.09., 2001.10.11. 2002.02.08.

 

(1) A munkaprogram valamennyi területére vonatkozóan

(2) A pályázatok csak kutatási, technológiafejlesztési, demonstrációs projektekre, vegyes KTF/demonstrációs projektekre, tematikus hálózatokra és összehangolt akciókra nyújthatók be
 
 

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

Magyar nemzeti koordinátor:
Dr. Somogyi Zoltán
OMFB, 1052 Budapest, Szervita tér 8.
Tel: (1) 318-7076
Fax: (1) 318-7988
E-mail: zoltan.somogyi@omfb.x400gw.itb.hu

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja
EU-MIK FERMIC HUNGARY, OMIKK, EU-INFO Szolgá1at
1088 Budapest, Múzeum u.17.

Tel: (1) 266-3123

Fax: (1) 338-2702

Koordinátor: Nyerges Gyula
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu, szeszter@omk.omikk.hu
 
 

European Commission

Life Info-desk

Fax: +32-2-2991860

E-mail: life@dg12.cec.be

Az EU on-line információszolgálat az alábbi web-helyen érhető el:

http://www.cordis.lu/life/calls.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI

2.1.2. Első aktivitási terület, 2. témakör:

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
(User-friendly information society)

tematikus program

Az OJ-ban (1999/C 76/07) megjelent pályázati felhívás:
 
Pályázati felhívás azonosítója Tartalma Benyújtási határidő
IST-99-1-1A Kutatási technológiafejlesztési projektek 1999. június 16. 17 h
IST-99-1-1B Felzárkóztató akciók 1999. június 16. 17 h
IST-99-1-2A Kutatási technológiafejlesztési projektek 1999. szeptember 15. 17 h
IST-99-1-2B Támogató intézkedések 1999. szeptember 15. 17 h

A pályázatokat a megjelölt időpontig a kell eljuttatni postán az

European Commission

The Research Proposal Office (ORBN 8)

Rue de la Loi/Wetraat 200

B-1049 Brussels, Belgium,

futárral vagy kézbesítő útján az

European Commission

The Research Proposal Office

Square Frére Orban/ Frére Orbanplein 8

B-1040 Brussels, Belgium

címre, vagy elektronikus formában, amelyről külön tájékoztatás kapható.
 
 

Az 5. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramhoz kapcsolódó Intelligens gyártórendszerek témakörben a Felhasználóbarát információs társadalom témakörhöz kapcsolódóan (OJ-1999/C 72/07) az Európai Unió 1999. március 16-án az alábbi felhívást tette közzé:
 
Pályázati felhívás azonosítója Tartalma Pályázatbontási időpontok
IMS Kutatási technológiafejlesztési projektek 1999. június 15.

1999. december 15.

2000. április 1.

2000. szeptember 15.


 

A pályázatokat a legutolsó megjelölt időpontig folyamatosan lehet eljuttatni postán az

European Commission

European IMS Secretariat,

Rue de la Loi/Wetraat 200

B-1049 Brussels, Belgium,

futárral vagy kézbesítő útján az

European Commission

European IMS Secretariat,

Avenue des Nerviens/Nervienslaan 105,

B-1040 Brussels, Belgium

címre, vagy elektronikus formában, amelyről külön tájékoztatás kapható.

A pályázatokkal kapcsolatban részletes információ kapható, valamennyi hivatalos dokumentum megtekinthető, és a szükséges másolatok beszerezhetők az

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárban (OMIKK)

az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központjában

(EU-MIK FEMIRC-Hungary)

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: (1)-266-3123, Fax: (1)-338-2702

Nyerges Gyula koordinátornál vagy

dr. Tichy-Rács Ádám programreferensnél

További információ kapható az alábbi címen:

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB)

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel: (1)-318-4101

Fax: (1)-318-4130

Bognár Vilmos, a Felhasználóbarát Információs Társadalom c.

specifikus program nemzeti koordinátora


2. specifikus program:
Felhasználóbarát információs társadalom


 
A Kulcsakciók és feladatok 3 120 millió euró
I Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára 646 millió euró
I.1 A politika és a felhasználók igénye  
I.1.1 A polgároknak nyújtott szolgáltatások új modelljei  
I.2 Egészségügy  
I.2.1 Személyi egészségügyi rendszerek IST-99-1-1A
I.2.2 Az egészségügy szakembereit segítő klinikai, biológiai, menedzselési és képalkotó rendszerek IST-99-1-1A
I.2.3 A távgyógyítás szolgáltatásainak új generációja IST-99-1-1A
I.3 A gondoskodásra szoruló személyek, a fogyatékosok és az idősek  
I.3.1 Az önálló életvitelt segítő rendszerek és szolgáltatások IST-99-1-1A
I.4 Közigazgatás  
I.4.1 A közszolgálat hatákonyságát és felhasználóbarát jellegét erősítő rendszerek IST-99-1-1A
I.4.2 A demokratikus folyamatok on-line támogatása  
I.5 Környezet  
I.5.1 Intelligens környezeti monitoring és menedzselő rendszerek IST-99-1-1A
I.5.2 Környezeti kockázatot és veszélyhelyzeteket menedzselő rendszerek IST-99-1-1A
I.6 Közlekedés, szállítás, idegenforgalom  
I.6.1 Intelligens szállítási infrastruktúra és mobilitásmenedzselés IST-99-1-1A
I.6.2 Intelligens járművek rendszerei  
I.6.3 Az idegenforgalom rendszerei és szolgáltatásai  
II A munkavégzés új módszerei és az elektronikus kereskedelem 547 millió euró
II.1 A cégek hatékonyabb működése  
II.1.1 A munka és az üzlet új perspektívái IMS
II.1.2 Vállalati tudás-menedzsment IST-99-1-1A
II.2 A rugalmas, mobil és távmunka módszerei és eszközei  
II.2.1 Munkahelytervezés IMS

IST-99-1-1A

II.2.2 Team-munka IMS

IST-99-1-1A

II.2.3 Dinamikus, hálózattal összekapcsolt szervezetek IMS

IST-99-1-1A

II.3 Irányítási rendszerek a fogyasztók és az ellátók részére  
II.3.1 Termékek és szolgáltatások digitális tervezése és életpálya-menedzselése IMS

IST-99-1-1A

II.3.2 Új piaci közvetítő rendszerek IMS

IST-99-1-1A

II.3.3 Továbbfejlesztett értékesítő-fogyasztó kapcsolatok IMS

IST-99-1-1A

II.4 Az információ és a hálózat biztonsága, valamint bizalomépítő technológiák  
II.4.1 Azonosítás és hitelesítés IST-99-1-1A
II.4.2 Biztonságos elektronikus pénzügyi tranzakciók IMS

IST-99-1-1A

II.4.3 Digitális objektumok átvitele IST-99-1-1A
III A multimédia szolgáltatások tartalma és eszközei 564 millió euró
III.1 A kutatás, az oktatás és a szakképzés innovatív multimédia tartalmú intelligens rendszerei  
III.1.1 A multimédia tartalom társadalmi és kereskedelmi modelljei  
III.2 Interaktív elektronikus publikálás  
III.2.1 Szerzői és tervezői rendszerek IST-99-1-1A
III.2.2 Tartalom menedzselése és személyes igényekhez igazítása IST-99-1-1A
III.2.3 A tudományos és kulturális örökség elérhetővé tétele IST-99-1-1A
III.2.4 A kulturális örökség digitális megőrzése  
III.3 Oktatás és szakképzés  
III.3.1 A személyre szabott tanulás nyílt platformjai és eszközei IST-99-1-1A
III.3.2 A rugalmas egyetem IST-99-1-1A
III.3.3 Élenjáró szakképző rendszerek IST-99-1-1A
III.4 Humán nyelvi technológiák  
III.4.1 Többnyelvűség a digitális tartalom és szolgáltatások területén IST-99-1-1A
III.4.2 Természetes interaktivitás IST-99-1-1A
III.5 Az információ keresése, szűrése, elemzése, kezelése  
III.5.1 A tartalom több érzékszervre ható megjelenése  
III.5.2 A média leírása és elérése: új modellek és szabványok  
IV Alapvető technológiák és infrastruktúrák 1 363 millió euró
IV.1 Konvergencia és integráció  
IV.1.1 Konvergencia és integráció: forgatókönyvek és szabványok IST-99-1-1A
IV.2 Az információfeldolgozás, a távközlés és a - szélessávúakat is tartalmazó - hálózatok technológiája és irányítása, valamint azok megvalósítása, interoperabilitása és alkalmazása  
IV.2.1 Konkurrens rendszerek IST-99-1-1A
IV.2.2 Valós idejű rendszerek IST-99-1-1A
IV.2.3 Hálózat integrálása, interoperabilitása és közös hálózatok létrehozása IST-99-1-1A
IV.2.4 Hálózatmenedzselés és szolgáltatási szinten közös hálózatok technológiái IST-99-1-1A
IV.2.5 Teljesen optikai rendszerű terabites hálózatok IST-99-1-1A
IV.3 Szoftverek, rendszerek és szolgáltatások technológiája és tervezése, beleértve a magas színvonalú statisztikát is  
IV.3.1 Komponens alapú szoftvertervezés IST-99-1-1A
IV.3.2 Intelligens szolgáltatások tervezése IST-99-1-1A
IV.3.3 Intelligencia- és ismeretmegosztás módszerei és eszközei IST-99-1-1A
IV.3.4 Információmenedzselési módszerek IST-99-1-1A
IV.4 Valós idejű és széles skálájú szimulációs és vizualizációs technológiák  
IV.4.1 Valósidejű szimulációs és vizualizációs technológiák IST-99-1-1A
IV.4.2 Széles skálájú megosztott virtuális és kibővített környezetek IST-99-1-1A
IV.5 A mobil és személyes távközlés és rendszerei, beleértve a műholdas rendszereket és szolgáltatásokat is  
IV.5.1 Újrakonfigurálható rádiórendszerek és hálózatok IST-99-1-1A
IV.5.2 Földfelszíni vezetéknélküli rendszerek és hálózatok IST-99-1-1A
IV.5.3 Integrált műholdas rendszerek és szolgáltatások IST-99-1-1A
IV.5.4 A vezeték nélküli kommunikáció továbbfejlesztett eszközei és technológiái IST-99-1-1A
IV.6 Különféle érzékelőkkel vezérelt interfészek  
IV.6.1 Adaptábilis többérzékelős interfészek IST-99-1-1A
IV.7 Perifériák, alrendszerek és mikrorendszerek  
IV.7.1 Periféria-technológiák IST-99-1-1A
IV.7.2 Alrendszer-technológiák IST-99-1-1A

IST-99-1-1B

IV.7.3 Mikrorendszerek IST-99-1-1A

IST-99-1-1B

IV.8 Mikroelektronika  
IV.8.1 Mikroelektronikai és optoelektronikai tervezés IST-99-1-1A

IST-99-1-1B

IV.8.2 Alkalmazói felkészültség IST-99-1-1A
IV.8.3 Eljárások, berendezések és anyagok IST-99-1-1A

IST-99-1-1B

IV.8.4 Újszerű optoelektronika és mikroelektronika IST-99-1-1A

IST-99-1-1B 


 
 
 
 
B Generikus jellegű kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek 319 millió euró 

 
 
V Összegző jellegű témák  
V.1. Kulcsakciókon átnyúló feladatok (Cross-Program Actions)  
V.1.1 CPA1: Integrált alkalmazói platformok és szolgáltatások IST-99-1-1A
V.1.2 CPA2: A szolgáltatások és technológiák iránti bizalom építése IST-99-1-1A
V.1.3 CPA3: Tervezés mindenki számára - egy mindenkire kiterjedő információs társadalom IST-99-1-1A
V.1.4 CPA4: Új indikátorok és statisztikai módszerek IST-99-1-1A
V.2 Specifikus programokat összekötő témacsoportok (Open Cross-Program Clusters)  
V.2.1 CPCO: Nyílt, programokat összekötő témacsoportok  

 
 
VI Jövőbeli és újonnan kibontakozó (Future and Emerging Technologies)  
VI.1 Nyílt tartomány  
VI.1.1 FET O: Nyílt tartomány IST-99-1-2A
VI.2 Előretekintő kezdeményezések  
VI.2.1 FET P1: Kvantumszintű információfeldolgozás és kommunikáció IST-99-1-1A
VI.2.2 FET P2: Egyetemes információs ökorendszerek IST-99-1-1A
VI.2.3 FET P3: Nanométeres léptékű informatikai eszközök IST-99-1-1A

 
 
C Infrastruktúra-programok 161 millió euró

 
 
VII Kutatási infrastruktúrák támogatása  
VII.1 A kutatási hálózatba szervezése (Research Networking)  
VII.1.1 RN1: A nemzeti kutatási, oktatási és szakképzési hálózatok és kísérleti területek szélessávú összeköttetése  
VII.1.2 RN2: Kísérleti terület újszerű hálózati és alkalmazási kísérletekhez  
VIII Előkészítő, támogató, a felzárkózást és az ismeretek átadását segítő intézkedések  
VIII.1 Felzárkóztatás  
VIII.1.1 Felzárkóztató intézkedések  
  Kipróbálások  
  Tapasztalatcserék  
  Első felhasználás támogatása  
  Értékelések  
  Technológiai szolgáltatások  
  Felzárkóztató központok  
VIII.2 Az együttműködés segítése  
VIII.2.1 Összehangolt akciók és tematikus hálózatok IST-99-1-2B
  IST projektcsomagok összehangolása   
  Ipari vállalatok és kutatók hálózata  
  Munkacsoportok  
VIII.3 A kutatás és a társadalom igényeinek összehangolása  
VIII.3.1 Kísérő intézkedések IST-99-1-2B
  Tanulmánykészítések  
  Ismeretterjesztő és tudatosító akciók  
  Képzések  
VIII.4 Kis- és középvállalkozások  
VIII.4.1 Technológiaösztönző projektek a kis- és középvállalatok bátorítására és segítésére  
  KKV kooperatív kutatás  
  KKV tájékozódási támogatás  
VIII.5 Személyek részvétele  
VIII.5.1 Képzési ösztöndíjak IST-99-1-2B
  Marie Curie ösztöndíj   
  Fejlődő és mediterrán országok, továbbá felzárkózó gazdaságú országok kutatóinak támogatása  

 
 
 

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

2. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI

2.1.3. Első aktivitási terület, 3. témakör:

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS
(Competitive and sustainable growth)

tematikus program

Az OJ 1999/C 72/17 számon megjelent pályázati felhívás rögzített határidejű és nyitott határidejű pályázati lehetőségeket is tartalmaz.

A program aktivitási területei, kulcsakciói és ezeken belül is az egyes kutatási területei a következők:

I. Rögzített határidejű pályázatok                   Beadási határidő: 1999. június 15.
 
 
 
 

KULCSAKCIÓK

 
 
1. INNOVATÍV TERMÉKEK, ELJÁRÁSOK ÉS SZERVEZETEK (tervezett költségvetés: 150 millió euró)
1.1. Hatékony termelés, beleértve a tervezést, gyártást és ellenőrzést
1.1.1. Integrált "termék-szolgáltatás" tervezés
1.1.2. Fejlett termelési és építési technológiák
1.1.3. A termékek és ipari rendszerek biztonságos és megbízható élettartamnövelése
1.2. Intelligens termelés
1.2.1. Termékek és termelési rendszerek kifejlesztése
1.2.2. Intelligens gyártás és feldolgozás
1.2.3. Az ipari rendszerek felügyelete és optimális kihasználása
1.3. Környezethatékony eljárások és tervezés
1.3.1. Termékek és eljárások környezethatékony tervezése
1.3.2. Tiszta eljárások, termékek és környezethatékony technológiák
1.3.3. Termékek újrahasznosítása és hulladékok visszaforgatása
1.4. Termelés- és munkaszervezés
1.4.1. Új szervezési módszerek, a munka és az emberi erőforrások jobb hasznosítása
1.4.2. A vállalkozások átszervezése, ember-központú termelés
1.4.3. A tudás, a tanulás és a változások menedzselése
  CÉLZOTT KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK (TRA)
TRA Fogyasztóközpontú és fejlett technológiájú termelés
TRA Új és miniatürizált termékek és folyamatok fejlesztése
TRA Gépek, gyártósorok és gyártórendszerek
TRA A hulladékmentes gyártás és feldolgozás elérése érdekében környezethatékony iparágak támogatása

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS ÉS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁSI MÓD (tervezett költségvetés: 90 millió euró)
2.1. Társadalmi-gazdasági forgatókönyvek az emberek és áruk fenntartható mobilitására
2.1.1. Kvantitatív eszközök a döntéshozók számára
2.1.2. A fejlődést meghatározó tényezők a szállításban
2.1.3. Politikai koncepciók a fenntartható mobilitás számára
2.2. Közlekedési infrastruktúrák és kapcsolataik a közlekedési eszközökkel és rendszerekkel
2.2.1. Infrastruktúra fejlesztés és karbantartás
2.2.2. Környezetvédelem
2.2.3. Biztonság
2.2.4. Védelem
2.2.5. Emberi tényező
2.3. Modális és intermodális közlekedésirányító rendszerek
2.3.1. Közlekedésirányító rendszerek
2.3.2. Szállítási- és mobilitási szolgáltatások
2.3.3. Második generációs műholdas navigációs és pozicionáló rendszerek
3. SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS ÉS TENGERI TECHNOLÓGIÁK 

(tervezett költségvetés: 80 millió euró)

3.1. Kritikus technológiák a közúti és vasúti szállítás számára
3.1.1. Hatékony, tiszta és intelligens közúti és vasúti járműtechnológiák
3.1.2. Innovatív és biztonságos közúti és vasúti járműkoncepciók
3.1.3. Ember/jármű kölcsönhatás
3.2. Kritikus tengeri technológiák
3.2.1. Hatékony, biztonságos és környezetbarát hajók és vizijárművek
3.2.2. Az interoperabilitás és a hajók teljesítményének maximalizálása
3.2.3. Innovatív technológiák a tengerek tanulmányozására és fenntartható kiaknázására
  TECHNOLÓGIAINTEGRÁCIÓ ÉS -ÉRVÉNYESÍTÉS
TP Új szárazföldi szállítójármű koncepciók; fokozott rendszerhatékonyság
TP Hajók és vizijárművek fejlett koncepciói; versenyképes hajóépítés
4. ÚJ PERSPEKTÍVÁK A LÉGI KÖZLEKEDÉS SZÁMÁRA 

(tervezett költségvetés: 245 millió euró)

4.1. Az új repülőgéptipusok kifejlesztési költségének és idejének csökkentése
4.1.1. Fejlett tervezési rendszerek és eszközök
4.1.2. Gyártás
4.1.3. Termékek minőségellenőrzése
4.2. Repülőgépek hatékonyságának javítása
4.2.1. Aerodinamika
4.2.2. Szerkezetek és anyagok alkalmazása
4.2.3. Meghajtás
4.2.4. Rendszerek és berendezések
4.2.5. Konfigurációs és interdiszciplináris vonatkozások
4.3. Repülőgépek környezetbarát voltának javítása
4.3.1. Kis szennyezőanyag-kibocsátás
4.3.2. Külső zajszint
4.3.3. A fülke belső tere
4.4. Repülőgépek működőképességének és biztonságának javítása
4.4.1. A repülőgépeken telepített légi irányítási rendszerek (ATM)
4.4.2. Üzem közbeni karbantartás
4.4.3. Balesetmegelőzés
4.4.4. Túlélési esély balesetek esetén
  TECHNOLÓGIAINTEGRÁCIÓ ÉS -ÉRVÉNYESÍTÉS
TP Olcsó, kis tömegű elsődleges struktúrák
TP Hatékony és környezetbarát repülőgépmotorok
TP Új, forgó szárnyú repülőgépkoncepció
TP Nagyobb önállóságú repülőgép a jövő légi közlekedés-irányításában (ATM)
  GENERIKUS JELLEGŰ KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK (tervezett költségvetés: 165 millió euró)
5. Anyagok és az előállításukhoz és feldolgozásukhoz szükséges technológiák
5.1. Átfogó jellegű generikus anyagtechnológiák
5.2. Fejlett funkcionális anyagok
5.3. Fenntartható vegyipar
5.4. A szerkezeti anyagok korlátainak és tűrőképességének kiterjesztése
6. Új és tökéletesített anyagok és technológiák az acéliparban
6.1. Vas- és acéltermelés
6.2. Acélöntés, hengerlés és továbbfeldolgozás
6.3. Acélfelhasználás
7. Mérés és tesztelés
7.1. Műszerek
7.2. A minőség biztosítását szolgáló mérési és tesztelési módszertan

II. Folyamatos beadású pályázatok:

A következő területekre vonatkozóan folyamatosan nyújthatók be a pályázatok, azokat meghatározott időközönként bírálják majd el. Ennek menete az akciók típusa szerint a következő:
 
 
 
AKCIÓ TÍPUSA
A pályázatok időszakonkénti értékelésének időpontjai:
Marie Curie ösztöndíj (tervezett költségvetés: 12 millió euró) 

A pályázatok beadásának végső határideje: 2002. március 20.

  Ipari vendégkutatói ösztöndíj 
 

Tapasztalt kutatói ösztöndíj

1999.06.02., 1999.11.19., 

2000.03.22., 2000.09.18., 

2001.03.21., 2001.09.19. 

és 

2002.03.20.

A KKV-k RÉSZVÉTELÉT ÖSZTÖNZŐ PÁLYÁZATOK 

(tervezett költségvetés: 200 millió euró)

  KKV tájékozódási támogatás 

A pályázatok beadásának végső határideje: 2001. április 18.

1999.04.14., 1999.09.15., 

2000.01.12., 2000.04.26.,    2000.09.13., 

2001.01.17. és 2001.04.18.

  Kooperatív kutatás ("CRAFT") 

A pályázatok beadásának végső határideje: 2002. április 17.

1999.09.15., 

2000.01.12., 2000.04.26.,   2000.09.13., 

2001.01.17., 2001.04.18.,   2001.09.19., 

2002.01.16. és 2002.04.17.

     
KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK (tervezett költségvetés: 28 millió euró) 

A pályázatok beadásának végső határideje: 2002. március 15.

  A specifikus program, az információcsere, konferenciák, szemináriumok, workshopok, tudományos és technikai értekezletek szervezésével kapcsolatos terjesztési, információs és kommunikációs tevékenységek támogatása. 1999.06.15., 1999.11.15., 

2000.03.15., 2000.09.15., 

2001.03.15., 2001.09.15., 

és 

2002.03.15.

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

Magyar nemzeti koordinátor:
Mokry J. Ferencné
OMFB, 1052 Budapest, Szervita tér 8.
Tel: (1) 318-4061, Fax: (1) 318-40646
E-mail: zsuzsa.mokry@omfb.x400gw.itb.hu

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja
EU-MIK FERMIC HUNGARY, OMIKK, EU-INFO Szolgá1at
1088 Budapest, Múzeum u.17.

Tel: (1) 266-3123

Fax: (1) 338-2702

Koordinátor: Nyerges Gyula
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu, szeszter@omk.omikk.hu

Programreferens: Gombos László
E-mail: gombos@omk.omikk.hu

European Commission

DG XII-C.O - GROWTH 1999
Fax: +32-2-2966757

E-mail: growth@dg12.cec.be

Az EU on-line információszolgálat az alábbi web-helyen érhető el:

http://www.cordis.lu/growth/home.html
 
 
 
 
 
 

2. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI

2.1.4. Első aktivitási terület, 4. témakör:

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
(Energy, environment and sustainable development)
tematikus program
 
 

Az OJ 42. kötet C sorozatának 77. számában 1999. március 20-án négy pályázatot tettek közzé, ezek a következők:
 
 

A rész: Környezet és fenntartható fejlődés (Environment and sustainable development)


 
 
 
Környezet és fenntartható fejlődés

1. rész: rögzített benyújtási határidejű pályázatok

Benyújtási határidő: 1999. június 15.

Kulcsakció/feladat
1. Integrált vízgazdálkodás és vízminőség
  1.1.  Integrált vízgazdálkodás és fenntartható vízhasználat vízgyűjtő terület léptékben
    1.1.1.  Stratégiai tervezés, valamint integrált vízgazdálkodási eljárások és eszközök vízgyűjtő terület léptékben
    1.1.2. A fenntartható vízhasználat társadalmi-gazdasági szempontjai
    1.1.3. Operációs vízgazdálkodási sémák és döntést támogató rendszerek
  1.2. Édesvizi ökorendszerek és mocsaras területek ökológiai minősége
    1.2.1. Az ökorendszer működése
    1.2.2. Ökológiai minőségi célok
  1.4. A szennyeződés megelőzése
    1.4.1. A szennyezett földekről, a hulladéklerakókból és az üledékekből származó vízszennyezés csökkentése 
    1.4.2. A diffúz szennyezés elleni küzdelem

 
 
 
 
2. Globális változás, éghajlat és biológiai sokféleség
  2.1. A globális változás folyamatainak megértése, nyomon követése, értékelése és előrejelzése
    2.1.1. Az atmoszféra összetételének változása
    2.1.2. A sztratoszféra ózontartalmának csökkentése
    2.1.3. Az éghajlati változások előrejelzése és forgatókönyvek kidolgozása
  2.2. A szárazföldi (beleértve az édesvizi) és tengeri ökorendszerek és kölcsönhatásaik jobb megértésének elősegítése
    2.2.2. Az ökorendszerek, valamint a szén és nitrogén körfolyamatok közötti kölcsönhatások
    2.2.3. A biológiai sokféleség értékelése és megőrzése
  2.3. A globális kérdésekre választ adó forgatókönyvek és stratégiák
    2.3.1. A globális változás mérséklése, a változásokhoz való alkalmazkodás
  2.4. A globális megfigyelő rendszerek európai egységei
    2.4.1. A meglévő adatok jobb kiaknázása és a létező megfigyelő rendszerek adaptációja
 
3. Fenntartható tengeri ökorendszerek
  3.1. A tengeri folyamatok, ökorendszerek és kölcsönhatások jobb megismerése
    3.1.1. Az ökorendszer természetes működési mechanizmusainak jobb megismerése
    3.1.2. Az üledékes rendszerek vizsgálata a selfek, rézsűk és a tengerfenék fenntartható kiaknázása és az ezekkel való fenntartható gazdálkodás céljából
  3.2.  A tengeri ökorendszerek biodiverzitására és fenntartható működésére gyakorolt antropogén hatás csökkentése, továbbá biztonságos, gazdaságos és fenntartható kitermelési technológiák fejlesztése
    3.2.1.  A biodiverzitás veszteségeit jelző trendek visszafordítása
    3.2.2. Az antropogén tevékenység tengeri környezetre gyakorolt hatásának csökkentése és a károsodott rendszerek helyreállítása
  3.3. A tengerparti folyamatok és területek megfigyelése és kezelése
    3.3.1. A szárazföld-óceán kölcsönhatás integrált tanulmányozása
 
4. A holnap városa és a kulturális örökség
  4.1. Fenntartható várostervezés és az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás
    4.1.1. A városi vezetés és döntéshozatali folyamat tökéletesítése
  4.2. Az európai kulturális örökség védelme, állagmegóvása és gazdagítása
    4.2.2. Innovatív állagmegóvási stratégiák fejlesztése (csak hálózatok és összehangolt akciók)
  4.3. Az épített környezet biztonságos, gazdaságos, tiszta, hatékony és fenntartható állagmegóvási, helyreállítási, felújítási, építési, lebontási technológiáinak fejlesztése és bemutatása
    4.3.1.  Városközpontok és környezetük revitalizációja
  4.4. A városi környezetben működő fenntartható közlekedési rendszerek stratégiáinak összehasonlító értékelése és költséghatékony végrehajtása
    4.4.1.  A várostervezés stratégiai megközelítése és metodológiája a fenntartható városi közlekedés érdekében

 
 
 
 
 
 
Kutatási infrastruktúrák támogatása
  A globális változás, az éghajlat és a biológiai sokféleség kutatásának eszközei
  Tengerkutatási eszközök
  A természeti veszélyek kutatásának eszközei

 
 
 
 
Környezet és fenntartható fejlődés

2. rész: folyamatos benyújtású pályázatok

(a táblázatban megjelölt határidőkig)

A tevékenység típusa
Pályázatbontási időpontok
Generikus jellegű KTF  1999.06.15., 2000.01.17., 

2001.04.16., 2002.04.30.

KKV intézkedések  
Tájékozódási támogatások 1999.04.14., 1999.09.15.,

2000.01.12., 2000.04.26.,

2000.09.13., 2001.01.17.,

2001.04.18.

Kooperatív kutatás 1999.09.15., 2000.01.12.,

2000.04.26., 2000.09.13.,

2001.01.17., 2001.04.18.,

2001.09.19., 2002.01.16.,

2002.04.17.

Képzés  
Egyéni ösztöndíjak

Vendégkutatói ösztöndíjak

1999.06.02., 1999.09.08.,

2000.03.22., 2001.03.21.,

2002.03.20.

Kísérő intézkedések  
Tanulmányutak, információk és adatok cseréje, tudományos és műszaki rendezvények, hasznosítási és kommunikációs tevékenységek, információk szolgáltatása és segítségnyújtás a kutatásban résztvevők számára 1999.06.15., 2000.02.15., 

2001.02.15., 2002.02.15.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékes főigazgatóság módosíthatja a pályázatbontási időpontokat, a pályázatok felbontására az eredetileg tervezettnél egy hónappal előbb vagy később kerülhet sor.

A folyamatos benyújtású pályázatokkal kapcsolatban részletes információk a pályázati felhívásban találhatók.
 
 

B rész: Energia

Energia

Rögzített benyújtási határidejű pályázatok 

Benyújtási határidő: 1999. június 15. 

Kulcsakció/feladat
5. Tisztább energiarendszerek, beleértve a megújuló energiákat is
  5.1. Az elektromos áram és/vagy hőenergia nagy volumenű, csökkentett CO2 kibocsátással járó termelése szénből, biomasszából és más tüzelőanyagból, beleértve a kombinált hő- és energiatermelést
    5.1.1. Tisztább üzemanyagok helyettesítés és kezelés révén
    5.1.2. Hatékonyabb energiaátalakító eljárások vagy körfolyamatok, beleértve az égés hatékonyságát is
  5.2. A főbb új és megújuló energiaforrások, különösen a biomassza, a szél- és napenergia, valamint a tüzelőanyag-cellák fejlesztése és demonstrációja, beleértve a decentralizált előállítást is
    5.2.1. Biomassza (beleértve a hulladékot is ) konverziós rendszerek
    5.2.2. A szélenergia optimálása
    5.2.3. Költséghatékony fényelektromos rendszerek
    5.2.4. Szoláris hőkoncentráló rendszerek
    5.2.5. Egyéb megújuló energiák
    5.2.6. Hatékony, megbízható és költséghatékony tüzelőanyag-cella rendszerek
  5.3. Az új és megújuló energiaforrások integrálása energiaszolgáltató rendszerekbe
    5.3.1. A megújuló energiaforrások integrálása az országos hálózati és az önálló rendszerekbe
    5.3.2. Hibrid rendszerek
    5.3.3. A megújuló energiaforrások elfogadhatóságának javítása
  5.4. Környezeti terhelést csökkentő költséghatékony technológiák termelési célokra
    5.4.1. A lokális és globális környezetet károsító kibocsátások csökkentése
 
6. Gazdaságos és hatékony energia a versenyképes Európa számára
  6.1. Az energia ésszerű és hatékony végfelhasználását szolgáló technológiák
    6.1.1. Térbeli integráció
    6.1.2. Az épületek fenntarthatósága
    6.1.3. Hatékony fűtési, hűtési, szellőzési, világítási rendszerek és háztartási berendezések, valamint a megújuló energiaforrások integrálása az épületek energiaellátásába
    6.1.5. Hibrid és elektromos erőátviteli, valamint energiatároló és átalakító eszközök
    6.1.6. A köz- és a magánszférába tartozó innovatív közlekedési eszközök
    6.1.7. Szektorok közötti hatékony technológiák és jobban irányított ipari folyamatok
  6.3. Energiatárolási technológiák mind makro-, mind mikroszinten
    6.3.3. Az energia időszakos tárolása, beleértve a meleg és a hideg tárolását is
  6.4. A szénhidrogének feltárását, kinyerését és termelését célzó hatékonyabb és költséghatékonyabb technológiák
    6.4.3. Csökkentett környezeti hatás és javított biztonság a feltárásban és kitermelésben
  6.5. Új és megújuló energiaforrások hatékonyságának javítása
    6.5.1. Költséghatékony szélturbina egységek
    6.5.2. A fényelektromos modul rendszerek és a napenergián alapuló hőkoncentráló rendszerek költséghatékony egységei
    6.5.3. A biomassza és a hulladékok hasznosításának költséghatékony berendezései
    6.5.4. Egyéb megújuló energiaforrások
  6.6. A gazdaság/energia/környezet rendszerek ellátási és fogyasztási technológiáira vonatkozó forgatókönyvek kidolgozása, kölcsönhatásaik, a költséghatékonyság elemzése (a teljes élettartam költségekre alapozva), továbbá valamennyi energiaforrás hatékonysága
    6.6.1. Technológiai változások
    6.6.2. Előretekintő és politikai hatáselemzés
    6.6.3. Piaci változások és új technológiák bevezetése

 
Energia

Rögzített benyújtási határidejű pályázatok

Benyújtási határidő: 1999. október 4.

Kulcsakció/feladat
5. Tisztább energiarendszerek, beleértve a megújuló energiákat is
  5.1. Az elektromos áram és/vagy hőenergia nagy volumenű, csökkentett CO2 kibocsátással járó termelése szénből, biomasszából és más tüzelőanyagból, beleértve a kombinált hő- és energiatermelést
    5.1.3. Energiahatékonyabb gázturbinák
    5.1.4. A CHP rendszerek optimálása

 
 
6. Gazdaságos és hatékony energia a versenyképes Európa számára
  6.1. Az energia ésszerű és hatékony végfelhasználását szolgáló technológiák
    6.1.4. A közlekedéssel összefüggő égési folyamatok optimálása tisztább szénhidrogének és alternatív üzemanyagok alkalmazásával
  6.2. Az energiaátvitelt és -elosztást szolgáló technológiák
    6.2.1. A villamos energiaáram megbízhatóságának és stabilitásának biztosítása, valamint az erősáramú vezetékek hatékonyságának növelése
    6.2.2. Összekapcsolás és terhelésalakítás
    6.2.3. Hatékonyabb és biztonságosabb gázszállító rendszerek
    6.2.4. Költséghatékony fűtési és hűtési elosztórendszerek
  6.3. Energiatárolási technológiák mind makro-, mind mikroszinten
    6.3.1. Az energia minőségének optimálása energiatárolással a magukban álló megújuló és hibrid rendszerek és szállítás számára
    6.3.2. A villamosenergia tárolás stabilitása
    6.3.4. Biztonságosabb, könnyebb és energiahatékonyabb gáztárolás
    6.3.5. Megbízható, nagy kapacitású mikrotárolás
  6.4. A szénhidrogének feltárását, kinyerését és termelését célzó hatékonyabb és költséghatékonyabb technológiák
    6.4.1. A szénhidrogének költséghatékony és hatékonyabb feltárása és termelése
    6.4.2. Mély vizek, partmenti területek és új határvonalak, beleértve a sarkkörökön túli területeket is

 
 
 
 
 
Energia

Folyamatos benyújtású pályázatok

(a táblázatban megjelölt határidőkig)

A tevékenység típusa
Pályázatbontási időpontok
Generikus jellegű KTF  1999.06.15., 2000.01.17., 

2001.04.16., 2002.04.30.

KKV intézkedések  
Tájékozódási támogatások 1999.04.14., 1999.09.15.,

2000.01.12., 2000.04.26.,

2000.09.13., 2001.01.17.,

2001.04.18.

Kooperatív kutatás 1999.09.15., 2000.01.12.,

2000.04.26., 2000.09.13.,

2001.01.17., 2001.04.18.,

2001.09.19., 2002.01.16.,

2002.04.17.

Képzés  
Egyéni ösztöndíjak

Vendégkutatói ösztöndíjak

1999.06.02., 1999.09.08.,

2000.03.22., 2001.03.21.,

2002.03.20.

Kísérő intézkedések  
Tanulmányutak, információk és adatok cseréje, tudományos és műszaki rendezvények, hasznosítási és kommunikációs tevékenységek, információk szolgáltatása és segítségnyújtás a kutatásban résztvevők számára 1999.06.15., 2000.02.15., 

2001.02.15., 2002.02.15.


 

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

Magyar nemzeti koordinátor:
Szabó Ilona, OMFB, 1052 Budapest, Szervita tér 8.
Tel: (1) 318-4221, Fax: (1) 318-7998
E-mail: ilona.szabo@omfb.x400gw.itb.hu

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja
EU-MIK FERMIC HUNGARY, OMIKK, EU-INFO Szolgá1at
1088 Budapest, Múzeum u.17., Tel: (1) 266-3123, Fax: (1) 338-2702

Koordinátor: Nyerges Gyula, E-mail: nyerges@omk.omikk.hu

Programreferens: Dr. Buzás Ilona, E-mail: buzas@omk.omikk.hu

Európai Bizottság

A rész: Környezet és fenntartható fejlődés
European Commission
Fax: +32-2-2963024, E-mail: eesd@dg12.cec.be

B rész: Energia

European Commission,

Energy Info Desk, MO75 6/17,

Rue de la Loi /Wetstraat 200,

B-1049 Brussels;

Fax: +32-2-2966882, +32-2-2950577

E-mail: helpline-energy@dg12.cec.be
 
 

Az EU on-line információszolgálat az alábbi web-helyeken érhető el:
 

http://www.cordis.lu/eesd/home.html;

http://www.cordis.lu/fp5/src/t-4.htm
 

A pályázatok teljes anyaga az interneten a következő címen is hozzáférhető:

http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm
 
 
 
 
 
 

2. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI

2.2. Második aktivitási terület, horizontális témakör:

"A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ KUTATÁS NEMZETKÖZI SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE"
(Confirming the international role of Community research)

Az OJ-ben megjelent első pályázati felhívás (1999/C 85/06):

COPERNICUS 2

(Költségmegosztás elvén alapuló akciók, összehangolt akciók, tematikus hálózatok)

A nem-tagjelölt szovjet utódállamokkal és nem-tagjelölt közép- és kelet-európai országokkal történő együttműködés

Pályázati szám: ICFP599A2PR01

Tervezett költségvetés: 28 millió Euró

Beadási határidő: 1999 szeptember 16.
 
1. Környezetvédelem és ipar: válogatott régiók és szektorok problémái
1.1 A természetes erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás az északi-sarki tenger melletti területeken
1.2 Az ember által okozott elsivatagosodás előrejelzése és leküzdése, főleg Közép Ázsiában
1.3 Az ipari nagyvárosok környezetvédelmi gazdálkodása ( légszennyezés csökkentése, ipari és városi hulladékok kezelése…)
1.4 Környezetkímélő és fenntartható ipari technológiák kifejlesztése a fémiparban és a vegyiparban (főleg a fa és papíriparban)
   
2. Az egészségügy javítása a változó társadalomban
2.1 A nem-fertőző betegségek megelőzése és ellenőrzése (pl. a járművek által kibocsátott szennyező anyagokkal, az alkohol fogyasztással kapcsolatos betegségek, a különböző környezetvédelmi tényezők hatása a gyermekek növekedésére és a születési rendellenességekre)
2.2 Egészségügyi rendszerek fejlesztése:

- innovatív pénzügyi rendszerek kialakítása

- a helyi igények szerint kialakított egészségügyi támogatási és információs rendszerek

- az újra felbukkanó fertőző betegségek felügyeleti rendszerének kialakítása


 

Második pályázati felhívás: (1999/C 85/07)
 

A tájékozottság fokozása és képzés

(Kísérő intézkedések)
 
 

a/ Tagjelölt országokkal történő együttműködés

Pályázati szám: ICFP599A1AM01

Tervezett költségvetés: 0,5 millió euró

Beadási határidő: 1999. június 16.

b/ A nem-tagjelölt szovjet utódállamok és nem-tagjelölt közép- és kelet-európai országokkal történő együttműködés

Pályázati szám: ICFP599A2AM01

Tervezett költségvetés: 0,5 millió euró

Beadási határidő: 1999 június 16.

Támogatható: információterjesztés, az 5. keretprogrammal kapcsolatos képzési és tájékoztatási akciók, partnerkeresés, konzorcium építés, szerződési tárgyalások, pályázat előkészítés, projekt management.

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

Magyar nemzeti koordinátor:
Murányi Béla
OMFB, 1052 Budapest, Szervita tér 8.
Tel: (1) 317-9302, Fax: (1) 266-2055
E-mail: bela.muranyi@omfb.x400gw.itb.hu

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja
EU-MIK FEMIRC HUNGARY, OMIKK, EU-INFO Szolgá1at
1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: (1) 266-3123, Fax: (1) 338-2702

Koordinátor: Nyerges Gyula
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu

Programreferens: Szabó Eszter
E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

European Commission

DG XII-E-1
200 Rue de la Loi, B-1049 Brussels
E-mail: inco@dg12.cec.be

Az EU on-line információszolgálat az alábbi web-helyen érhető el:

http://www.cordis.lu/inco2/calls/calls.htm
http://www.cordis.lu/fp5/src/t-5.htm
 
 
 
 

2. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI

2.3. Harmadik aktivitási terület, horizontális témakör:

AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE
(Promotion of innovation and encouragement of SME participation)

Az OJ 1999.03.23-i számában 1999/C 80/07 jel alatt tették közzé a szóban forgó pályázati felhívást.

A felhívás és más vonatkozó információk alapján készült és a magyar nemzeti koordinátor által rendelkezésre bocsátott tájékoztatót az alábbiakban tesszük közzé:

Kis- és középvállalati akciók az EU 5. keretprogramjában

Az EU 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában az alábbi specifikus kis- és középvállalkozási akciók indulnak:

Tájékozódási támogatás, azaz feltáró, előkészítő célú juttatás, ami tulajdonképpen egy teljes értékű kutatási, technológiafejlesztési, illetve demonstrációs projekt első lépcsője,

CRAFT (Cooperative Research Action for Technology), azaz kooperatív kutatási projekt; (ez az akció második lépcsőként mintegy ráépül a a tájékozódási támogatás elnevezésű akcióra.)
 
 

1. A specifikus kis- és középvállalkozási akciók általános feltételei

1.1 Kis- és középvállalkozások definíciója az 5. KP-ban:

- 250-nél kevesebb alkalmazott,

- vagylagosan az alábbiak egyike:

évi forgalma max. 40 millió euró, vagy

éves mérleg-főösszeg max. 27 millió euró,

megfelel a függetlenség kritériumának.
 
 

Független az a vállalat, amelynek tulajdonosai között nincsen nem kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozásnak 25 %-ot meghaladó részesedése - sem tőkerészesedés,

- sem szavazati jog alapján,

- egyetlen vállalkozásnak, vagy közösen, különböző vállalkozásoknak.
 
 

Kivételek:

- ha a 25 % tulajdoni részt meghaladó tulajdonosok befektetési alapok, kockázati tőketársaságok, (feltéve, hogy nem gyakorolnak a vállalat felett sem egyedenként, sem közösen ellenőrzést), vagy

- ha a tőketulajdon úgy oszlik meg, hogy nem meghatározható a tulajdonos, és a vállalat kijelenti, hogy jogilag feltételezhetően nincsen tulajdonosai között 25 %-ot meghaladó részesedéssel nem KKV-nak minősülő vállalkozás, vagy közösen, különböző vállalkozások.

Mi nem KKV?

- kutatóközpont, kutató intézet, szerződéses kutató szervezet,

- tanácsadó cég (azaz amelynek fő tevékenysége: üzletfejlesztés, technológiatranszfer, nemzetközi kapcsolatépítés)
 
 

1.2 A specifikus kis- és középvállalkozási akciók időütemezése

Folyamatos hirdetés, folyamatos beadás.

Első meghirdetés: 1999. márc. 16.

Pályázatbontási dátumok (cut-off dates) minden évben: januárban, áprilisban (először 1999. ápr. 14-én) és

szeptemberben.
 
 

1.3 Az EU 5. keretprogramjában jogszabály, ill. szerződés alapján résztvevő országok
 
 

EU-országok
 

Társult országok
15 EU tagállam
 
 
 
 
 
 
Bulgária,
Ciprus,
Csehország,
Észtország,
Izland,
Izrael,
Lengyelország,
Lettország,
Liechtenstein,
Litvánia,
Magyarország,
Norvégia,
Románia,
Svájc,
Szlovákia,
Szlovénia

 

1.4 Értékelési kritériumok

A pályázatok értékelése az 5. KP-ban egységes. Az értékelés 5 szempont alapján történik, szempontonként 3-3 további szempontot, kritériumot vizsgálnak.
 
 
 
 

Értékelési szempontok
 

Értékelési kritériumok
1. Tudományos/műszaki minőség és innováció a kutatás minősége, 

az újdonság foka, 

a projekt fontossága és relevanciája;

2. Közösségi hozzáadott érték és az EU-politikákhoz hozzájárulás a problémák európai dimenziója, 

a konzorcium európai hozzáadott értéke, 

EU-politikák megvalósításához hozzájárulás;

3. Közösségi társadalmi célokhoz hozzájárulás az életminőség és az egészségügy javítása, 

foglalkoztatás javítása, 

a környezet állapotának megőrzése;

4. Gazdasági fejlődés, tudományos/műszaki haladás a tervezett eredmények potenciális haszna, megvalósítása, 

a projekt stratégiai hatása a résztvevők számára, 

a tervezett eredmények hasznosítási és/vagy elterjesztési stratégiái;

5. Menedzsment és erőforrások a javasolt menedzsment minősége, 

a partnerség minősége, 

a tervezett erőforrások megfelelősége.

Szempontonként adható pontszám: 0-5.

2. Tájékozódási támogatás

2.1 Milyen projekt előkészítésére vonatkozik a támogatás?

A tájékozódási támogatás igénybevételével az alábbi projektek előkészítése végezhető el:

- kooperatív kutatási projektek, amelyek lehetővé teszik az együttműködő, hasonló műszaki színvonalú, de saját KTF tevékenységgel nem kellőképpen rendelkező KKV-knak, hogy fejlesztési céljaik megvalósítására KTF tevékenységgel foglalkozó alvállalkozókat bízzanak meg;

- kollaboratív kutatás-fejlesztési projektek, amelyek keretében a résztvevő szervezetek maguk végeznek KTF tevékenységet, ezáltal új tudásra tesznek szert termékek, technológiai folyamatok vagy szolgáltatások fejlesztése érdekében, (a kollaboratív projekt tematikus programhoz kapcsolódik);

- demonstrációs projektek, amelyek keretében a résztvevő szervezetek új technológiák ipari mértékű megvalósíthatóságát tudják demonstrálni, miután befejezték az ehhez szükséges kutatás nagy részét, de műszaki és gazdasági kockázatuk miatt ezek az eredmények még nem értékesíthetőek közvetlenül, (a demonstrációs program tematikus programhoz kapcsolódik);

- innovációs projektek, amelyek keretében a nem tematikus programokból származó technológiák adaptálására, és nemzetközi technológiai transzferre kerül sor;

- vegyes összetételű kutatás-fejlesztési és innovációs projektek.
 
 

A pályázatban meg kell jelölni az előkészíteni kívánt kétlépcsős projektet!
 
 

2.2 Kiválasztási feltételek

- legalább két (egymástól független) KKV, de: két külön országból (az egyik EU!!!),

- csak a második lépcső megjelölésével adható be!
 
 

Ha a pályázat a biogyógyászat (biomedicine) kutatási területre vonatkozik, a kiválasztás speciális feltételei az alábbiak: - egy KKV (amely egyben a projekt koordinátora) és

- egy végfelhasználó is benyújthat projektet! (De a végfelhasználó nem kap EU-támogatást!)
 
 

(Végfelhasználó: bármely jogi személy, nemzetközi szervezet, JRC, amelyik szükségletei és kapacitásai - legyenek azok tudományos, műszaki, gazdasági vagy társadalmi természetűek - révén a közvetett KTF akció eredményeinek hasznosításához képes sajátosan hozzájárulni.)
 
 

2.3 Mit finanszíroz az Európai Bizottság?

Elszámolható teljes költség max. 30.000 euró. Az Európai Bizottság finanszírozása: 75 %, max. 22.500 euró.

A szerződés egyfelől az Európai Bizottság, és másfelől a koordinátor, valamint partnere között jön létre. De: FIZETÉS CSAK A második LÉPCSŐ ELFOGADÁSA UTÁN!

A tájékozódási támogatásból az alábbiak finanszírozhatóak:

Megvalósíthatóság ellenőrzése, tervezés, irodalomkutatás, kockázat-elemzés, de nem finanszírozható műszaki kutatás! Piac-elemzés. Újdonságvizsgálat - beleértve a kötelező, az egész világra kiterjesztett szabadalmi vizsgálatot (EPO Quick Scan, max. 1000 euró, elérhető: http://www.cordis.lu/sme). Kiegészítő tevékenységet folytató partnerek keresése.

(Az 5. KP-ban csak egyszer lehet tájékozódási támogatást kapni!)

2.4 Értékelési kritériumok, időütemezés

A tájékozódási támogatásra beérkezett pályázatok értékelése két szempontból történik:

- egyrészt értékelésre kerül a tervbe vett második lépcsős kutatási, innovációs vagy demonstrációs tevékenységre vonatkozó elképzelés,

- másrészt értékelik a második lépcsőt előkészítő első fázis tartalmát.
 
 

Az előkészítő fázisra vonatkozóan az értékelési kritériumok alapján megvizsgálják annak indokoltságát, hogy a kétlépcsős pályázatot az EB pénzügyi támogatásával el lehet-e készíteni, ugyanakkor értékelik az előkészítő fázisban elvégzendő munka minőségét.

A tájékozódási támogatásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntés időütemezése az alábbiak szerint alakul:
 
 
Bontási időpontot követően
A pályázat fogadásának elismerése + 3 hét
Értékelés, döntés, értesítés döntésről + 13 hét
Szerződéskötés, a munka megkezdése + 13 hét után azonnal

 

3. Kooperatív kutatási projekt, CRAFT

3.1 CRAFT alapséma

A CRAFT kooperatív kutatási projektek keretében az együttműködő, hasonló műszaki problémával küzdő, de saját KTF tevékenységgel nem kellőképpen rendelkező KKV-k fejlesztési céljaik megvalósítására KTF tevékenységgel foglalkozó alvállalkozókat bíznak meg.

Pályázók:

legalább három KKV, legalább két, jogszabály, ill. szerződés alapján a KP-ban résztvevő különböző

országból (az egyik EU-tagország).

Alvállalkozó(k): kutatás- és technológiai fejlesztést végző szervezet(ek), (angolul: RTD performers).
 
 

3.2 Mit finanszíroz az Európai Bizottság?

Az Európai Bizottág finanszírozásának kritériumai az alábbiak:

1-2 éves projekt futamidő. Összes elszámolható költség: min.: 0,3 Meuró max.: 2 Meuró. A Bizottság maximális pénzügyi hozzájárulása a költségek 50 %-a, de nem több, mint 1 Meuró. (A Bizottság csak a KKVk-kal szerződik, koordináló KKV-n keresztül. Koordinálásra köthető alvállalkozási szerződés.) A koordináló KKV-nak max. 20 % EU-támogatás juthat. (Elszámolható projektmenedzselési költség is.) A projekt költségeinek max. 60 %-a eshet azonos országra.

Az alvállalkozóknak minősülő kutatás- és technológiai fejlesztést megvalósító szervezet(ek)nek a teljes költségüket meg kell fizetni (KKV-k feladata), nekik kell jutnia a projekt-költség legalább 40 %-ának, illetve a ráfordított ember-napok 50 %-ának. (Az EU-támogatás ezt szolgálja!)
 
 

3.3 Értékelés

A pályázatok értékelése a fent ismertetett öt értékelési szempont alapján történik. Ha két szempontból a minősítés legfeljebb 3-as, akkor a pályázat biztosan kiesik, ha csak egy szempontból minősül hármasnak, a többi szempontból ennél jobb minősítésű, akkor a zsüri tárgyal a pályázat további sorsáról.
 
 
 
 
 
 

4. Az EU 5. KP kis- és középvállalkozási akcióiról információk

Az EU 5. keretprogramról átfogó információk:

CORDIS Help-desk

BP 2373 L-1023 Luxembourg

http://www.cordis.lu/fp5/

KKV Tájékoztató szolgálat (SME Help-desk)

European Commission Directorate for Science, Research and Development

Square de Meeűs, 8, B-1050 Brussels

http://www.cordis.lu/sme/
 
 

OMFB

OMFB, KKV nemzeti koordinátor:

Kleinheincz Ferenc, főosztályvezető-helyettes

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel.: 318-4508, fax: 318-4524

EU-MIK/FEMIRC-Hungary

Vezető: Nyerges Gyula főtanácsos

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel.: 266-3123 Fax: 338-2702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI

2.4. Negyedik aktivitási terület, horizontális témakör:

A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE
(Improving human research potential and the socioeconomic knowledge base)

Az OJ 1999. március 16-i számában az alábbi pályázati felhívásokat tették közzé:
 
Pályázati felhívás

azonosítója

Szakterület
Benyújtási határidő

IHP-RPA-99-1
A közvélemény tudománnyal és technológiával kapcsolatos tájékozottságának fokozása
(1999/C 72/08)

További információ a Bizottságtól:
European Commission
Directorate-Generale XII,
Science, Research and Development,
Directorate F (Raising Public Awareness),
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-49 Brussels;

E-mail: improving@dg.12.cec.be
Web: http://www.cordis. lu/improving
Fax: (32-2) 296 32 70


1999. június 2. 17h
IHP-CNF-991 Magas szintű tudományos konferenciák szervezése
(1999/C 72/09)

További információ a Bizottságtól:
European Commission
Directorate-Generale XII,
Science, Research and Development,
Unit XII - F1,
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-49 Brussels;

E-mail: improving@dg.12.cec.be
Web: http://www.cordis. lu/improving
Fax: (32-2) 296 32 70

1999. június 2.

2000. február 1.

2001. február 1.

2002. február 1. 

(A pályázat 2002. február 1-én zárul)

IHP-STRATA-99-1 Specifikus tudomány- és technológiapolitikai témák stratégiai elemzése

Tematikus hálózatok

Kísérő intézkedések
(1999/C 72/10)

További információ a Bizottságtól:
European Commission
Directorate-Generale XII,
Science, Research and Development,
Unit XII/AP/5
Scientific and Technological Perspectives,
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-49 Brussels;

E-mail: improving@dg.12.cec.be
Web: http://www.cordis. lu/improving
Fax: (32-2) 296 32 70

1999. június 2.

2000. június 2. 

(Az utóbbi 2000. jú-nius 2-ig folyamatos)

IHP-KA1-99-1 Kulcsakció: a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése
(1999/C 72/12)

További információ a Bizottságtól:
European Commission
Directorate-Generale XII,
Science, Research and Development,
Unit XII/F/4,
Socio-economic Knwledge Base,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-49 Brussels;

E-mail: improving@dg.12.cec.be
Web: http://www.cordis. lu/improving
Fax: (32-2) 296 32 70

1999. június 2.
IHP-INF-99-1 A kutatási infrastruktúrához való hozzáférés megkönnyítése
(1999/C 72/13)

További információ a Bizottságtól:
European Commission
Directorate-Generale XII,
Science, Research and Development,
Unit XII - F3,
Access to Research Infrastructures,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-49 Brussels;

E-mail: improving@dg.12.cec.be
Web: http://www.cordis. lu/improving
Fax: (32-2) 299 21 02

1999. május 4.
IHP-MCIF-99-1 Marie Curie egyéni kutatói ösztöndíjak és Marie Curie tapasztalt kutatók számára odaítélhető ösztöndíjak
(1999/C 72/14)

További információ a Bizottságtól:
European Commission
Directorate-Generale XII,
Science, Research and Development,
Directorate F,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-49 Brussels;

E-mail: improving@dg.12.cec.be
Web: http://www.cordis. lu/improving
Fax: (32-2) 296 99 26

1999. május 17.

2000. március 15.

2000. szeptember 13.

2001. március 14.

2001. szeptember 12.

2002. március 13.

IHP-MCHI-99-1 Marie Curie ipari vendégkutatói ösztöndíjak
(1999/C 72/15)

További információ a Bizottságtól:
European Commission
Directorate-Generale XII,
Science, Research and Development,
Unit XII-F,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-49 Brussels;

E-mail: improving@dg.12.cec.be
Web: http://www.cordis. lu/improving
Fax: (32-2) 296 99 26

1999. június 16.
IHP-RTN-99-1 Kutatóképző hálózatok
(1999/C 72/16)

További információ a Bizottságtól:
European Commission
Directorate-Generale XII,
Science, Research and Development,
Unit XII/F/1,
Research Training Networks,
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-49 Brussels;

E-mail: improving@dg.12.cec.be
Web: http://www.cordis. lu/improving
Fax: (32-2) 296 21 36

1999. június 2.

A pályázatokat a megjelölt időpontig el kell juttatni postán az

European Commission

The Research Proposal Office (ORBN 8)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels, Belgium;

vagy futárral, ill. kézbesítő útján az

European Commission

The Research Proposal Office

Square Frere Orban

B-1049 Brussels, Belgium

címre, vagy elektronikus formában, amelyről külön tájékoztatás kapható.

A pályázati kiírással, ill. lehetőségekkel további információ szerezhető be az alábbi címen:

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK)

az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja (EU-MIK FEMIRC-Hungary

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: 266-3123, Fax: 338 2702

Nyerges Gyula koordinátor, vagy dr. Gerzsó Géza programreferens

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

Magyar nemzeti koordinátor: Megbízása folyamatban

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja
EU-MIK FERMIC HUNGARY, OMIKK, EU-INFO Szolgá1at
1088 Budapest, Múzeum u.17.

Tel: (1) 266-3123, Fax: (1) 338-2702

Koordinátor: Nyerges Gyula
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu, szeszter@omk.omikk.hu

European Commission

Life Info-desk

Fax: +32-2-2991860

E-mail: life@dg12.cec.be

Az EU on-line információszolgálat az alábbi web-helyen érhető el:

http://www.cordis.lu/life/calls.htm

3. AZ EU 5. KERETPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍ VÁSAI

EURATOM

Megjelent az első OJ felhívás (1999/C77/09) az EURATOM kutatási és továbbképzési (KT) programjában való részvételi pályázatra az atomenergia területén, az 1998-2002. időszakra.

Az erre a projektre előirányzott költség: 12 Meuró

Beadási határidő: 1999. jún. 17.

Megjelent a második OJ felhívás (1999/C77/10) az EURATOM kutatási és továbbképzési programjában való részvételi pályázatra az atomenergia területén, az 1998-2002. időszakra.
 
 
 
  A pályázatokat a munkaprogram alábbi részeire lehet benyújtani
    1. Meglévő berendezések és létesítmények üzembiztonsága
    1. Az üzemanyagciklus biztonsága
    1. A jövő nukleáris rendszereinek biztonsága és hatásfoka
    1. Sugárvédelem
Az erre a projektre előirányzott költség: 63 Meuró

Beadási határidő: 1999. október 4.
 
 

Megjelent a nyitott határidejű pályázati felhívás (1999/C77/11) az EURATOM kutatási és továbbképzési programjában való részvételi pályázatra az atomenergia területén, az 1998-2002. időszakra.

A harmadik felhívás határideje nyitott az ötödik keretprogram idejére. Ez négy tevékenységre terjed ki.
 
 


 
 
 
 
Összefoglaló táblázat a nyitott pályázati felhívások előirányzott költségére

 
 
Költségelőirányzat tevékenységenként

(Millió euró)

 
A TEVÉKENYSÉG TÍPUSA
       
A pályázatok értékelése csoportonként az alábbi
 
1999
2000
2001
2002
záródátumokkal
           
Generikus JELLEGŰ kutatás és technológia-fejlesztés
         
Sugárvédelem és egészség        
1999.6.17., 2001.1.22., 2002.1.21.
Radioaktív anyagok környezetbe való átvitele
12
10
8
4
 
Természetes sugárforrások ipari és orvosi alkalmazása        
1999.10.4., 2001.1.22, 2002,1.21.
Belső és külső dozimetria          
           
A kutatási INFRASTRUKTÚRA támogatása
         
Nagyberendezések          
Hálózatok létesítése
1
4
2
1
1999.6.17., 1999.10.4., 2001.1.22., 2002.1.21.
Adatbázisok és szövetbankok          
           
Oktatás és továbbképzés
         
Egyéni ösztöndíjak (Marie Curie)

A teljes programra (fúzió és maghasadás) pályázható

       
1999.6.17., 2000.1.12., 2000.6.14., 

2001.1.10., 2001.6.13., 2002.1.9.

Speciális tanfolyamok
3
2
2
 
Kutatási-továbbképzési hálózatok        
1999.10.4., 2000.3.27., 2000.9.25.
Együttműködés harmadik országokkal        
2001.3.26., 2001.9.24., 2002.3.25.
           
Kísérő intézkedések
         
Támogató tanulmányok; információcsere, konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok, tudományos és műszaki értekezletek; terjesztési, kommunikációs és hasznosítási tevékenység; a kutatás résztvevőinek, köztük a KKV-k támogatása
0,2
0,3
0,3
0,3
1999.6.17., 99.10.4., 2000.3.27.

2000.9.25., 2001.3.26., 2001.9.24., 2002.3.25.

A Marie Curie ösztöndíjak az EURATOM

5. keretprogramban


A nukleáris energia programban rendelkezésre álló Marie Curie ösztöndíjak típusai
 
  Marie Curie egyéni ösztöndíjak

Ösztöndíjak fiatal kutatóknak posztdoktori vagy egyenértékű szinten
 
 

Marie Curie visszatérési ösztöndíjak

Hátrányos helyzetű régióba visszatérő Marie Curie ösztöndíjas kutatók részére a kezdeti két éves posztdoktori ösztöndíj lejárta után hazájukba való visszatérésük esetén
 
  Marie Curie ösztöndíjak tapasztalt kutatók részére Ösztöndíjak tapasztalt kutatók részére a tapasztalatok és a technológia átadására 1/ az ipar és az egyetemi kutatás között, 2/ az Európai Közösség kevésbé kedvezményezett régiói felé.
 
 

Az ösztöndíj szakterületei
 
 

Szabályozott termonukleáris fúzió Fúziós fizika

Nagyenergiájú plazmahevítő rendszerek fizikája és technikája

Korszerű plazmadiagnosztika, adatgyűjtés, hasznosítás és kiértékelés

A jövő kísérleti reaktorának technikája

Hosszú távú technológiai K+F, és a fúziós energiatermelés társadalmi-gazdasági hatásainak elemzése

Maghasadás Meglévő berendezések üzembiztonsága

Üzemanyagciklus biztonsága

Jövő rendszereinek biztonsága és hatásfoka

Sugárvédelem

Radiológiai tudományok Radiológiai védelem és egészség

A radioaktív anyagok környezetbe való átvitele

Ipari és orvosi alkalmazások és természetes sugárforrások

Belső és külső dozimetria
 
 
 
 

A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

Magyar nemzeti koordinátor:
Dr. Bujdosó Ernő
Országos Atomenergia Hivatal
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel: (1) 355-6937
Fax: (1) 375-7402
E-mail: bujdoso@haea.gov.hu

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja
EU-MIK FERMIC HUNGARY, OMIKK, EU-INFO Szolgá1at
1088 Budapest, Múzeum u.17.

Tel: (1) 266-3123

Fax: (1) 338-2702

Koordinátor: Nyerges Gyula
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu, szeszter@omk.omikk.hu

Programreferens: Roboz Péter

e-mail: roboz@omk.omikk.hu

Az EU online információszolgálat az alábbi web-helyen érhető el:

http://www.cordis.lu/life
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INFORMÁCIÓFORRÁS, TANÁCSADÁS, TÁMOGATÁS

4.1. AZ EU 5. KERETPROGRAM MAGYAR NEMZETI

KOORDINÁTORAI
 

Az EU minden érdekelt országban kezdeményezte az 5. KP egyes tevékenységei ill. tematikus programjai területén ún. "nemzeti koordinátor" kijelölését, különös tekintettel a külföldi partnerkeresésre.

A magyarországi nemzeti koordinátorok a következők: (1999.04.15.)
 
 

Nemzeti főkoordinátor

Koncz Pál

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB)

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel.: 317-5782, Fax: 266-2055

E-mail: pal.konc@omfb.x400gw.itb.hu


 
 
Dr. Somogyi Zoltán

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB)

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel.: 318-7076, Fax: 318-7998

E-mail: zoltan.somogyi@omfb.x400gw.itb.hu
 
 
 
 

Bognár Vilmos

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB)

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel.: 318-4101, Fax: 318-4130

E-mail: vilmos.bognar@omfb.x400gw.itb.hu
 
 
 
 

Mokry Zsuzsa

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB)

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel.: 318-4061, Fax: 318-4064

E-mail: zsuzsa.mokry@omfb.x400gw.itb.hu
 
 

Szabó Ilona

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel.: 318-4221, Fax: 318-4308

E-mail: ilona.szabo@omfb.x400gw.itb.hu
 
 
 
 

Murányi Béla

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel.: 317-9302, Fax: 317-5436

E-mail: bela.muranyi@omfb.x400gw.itb.hu
 
 
 
 

Kleinheincz Ferenc

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB)

1052 Budapest, Szervita tér 8.

Tel.: 318-4508, Fax: 318-4524

E-mail: ferenc.kleinheincz@omfb.x400gw.itb.hu
 
 
 
 

Megbízása folyamatban

Oktatási Minisztérium (OM)

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
 
 
 
 
 
 

Dr. Bujdosó Ernő

Országos Atomenergia Hivatal (OAH)

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Tel.: 355-6937

Fax: 3757-402

E-mail: bujdoso@haea.gov.hu
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. A HAZAI INFORMÁCIÓS IRODÁK VEZETŐI ÉS CÍMEI

(a vonatkozó OMFB pályázat nyertesei)

TEMATIKUS INFORMÁCIÓS

irodák/IRODAVEZETŐK

A sejt mint "gyár"

Dr. Kovács Kornél

József Attila Tudományegyetem

Biotechnológiai Tanszék

6720 Szeged

Dugonics tér 13.

Tel.: 62-432-434

Fax.: 62-454-352

E-mail: kornel@nucleus.szbk.u-szeged.hu
 
 

Egészségügy

Dr. Nagy Zsolt

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

1096 Budapest

Nagyvárad tér 2.

Tel.: 215-78-90

Fas.: 215-68-91

E-mail: 100324.2347@compuserve.com
 
 

Élelmiszer

Dr. Hernádi Zoltán

Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület

1027 Budapest

Fő út 68.

Tel.: 214-66-91

Fax.:214-66-92

E-mail: mete@mtesz.hu
 
 

Fenntartható fejlődés

Dr. Marton József

Gépipari Tudományos Egyesület

1027 Budapest

Fő út 68.

Tel.: 202-06-56
 
 

Fax.: 202-02-52

E-mail: mail.gte@mtesz.hu
 
 

Környezet

Dr. Szendrák Erika

Tudományos és Technológiai Alapítvány

1027 Budapest

Bem József út 2.

Tel.:214-77-14

Fax.: 214-77-12

Email: tetalap@mail.elender.hu
 
 

Információs társadalom

Dr. Bíró Miklós

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet

1111 Budapest

Kende u. 13-17.

Tel.: 209-52-70

Fax.: 209-52-69

E-mail: miklós.biro@sztaki.hu
 
 

Regionális INFORMÁCIÓS irodák/IRODAVEZETŐK

Dr. Ugróczky László

Széchenyi István Főiskola

9026 Győr, Hédervári út 3.

Tel.: 96-429-722, Fax.: 96-410-145

E-mail: ugróczky@rsl.szif.hu

Területek:

- Szárazföldi közlekedés

- Fenntartható mobilitás és intermodalitás

- Innovatív termékek, folyamatok

- Kis- és középvállalkozások

- Fenntartható erdőgazdálkodás

- Fenntartható mezőgazdaság

- Biodiverzitás

- Élelmiszer és környezeti tényezők

- Felhasználóbarát információs társadalom

- Mérések és tesztelés

Dr. Rédey Ákos

Veszprémi Egyetem

8200 Veszprém

Egyetem út 10.

Tel.: 88-425-049

E-mail: redeya@almos.vein.hu

Területek:

- Innovatív termékek és folyamatok

- Felhasználóbarát információs társadalom

- Tisztább energiarendszerek és megújuló energiaforrások

- Az energia társadalmi-gazdasági szempontjai

- A természet és a technológia által okozott veszélyek

- Kis- és középvállalkozások
 
 

Prof. Dr. Németh Péter

Pécsi Orvostudományi Egyetem

7643 Pécs

Szigeti 12.

Tel.: 72-324-122

Fax.: 72-324-122

E-mail: pnemeth@apacs.pote.hu

Területek:

- Innovatív termékek, folyamatok

- Kis- és középvállalkozások

- Fenntartható mezőgazdaság

- Életminőség és gazdálkodás az élővilág

erőforrásaival

- Neurotudományok

- Krónikus és degeneratív betegségek

- Genomok és genetikai eredetű betegségek
 
 

Dr. Hampel György

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

6720 Szeged

Tisza Lajos krt. 107.

Tel.: 62-454-589

Fax.: 62-455-695

E-mail: hampel@recof.szote.u-szeged.hu
 
 

Területek:

- Fertőző betegségek elleni védekezés

- Egészség, élelmiszer és környezeti tényezők

- Továbbképzés és mobilitás

- Innovatív termékek, folyamatok

- Kis- és középvállalkozások

- Orvosbiológiai etika

Dr. Sipos András

Tessedik Sámuel Oktatási-Kutatási Szövetség

5540 Szarvas

Szabadság út 1-3.

Tel.: 63-312-344

Fax.: 66-311-103

E-mail: kert@szarvas.arbor.hu

Területek:

- Fenntartható mezőgazdaság

- Fenntartható halászat

- Innovatív termékek, folyamatok

- Fenntartható vízgazdálkodás és vízminőség

- Globális klímaváltozás, éghajlat és biodiverzitás
 
 

Dr. Nagy Sándor

Debreceni Egyetemi Szövetség

4028 Debrecen

Kassai út 26.

Tel.: 52-460-951

Fax.: 52-460-952

Területek:

- Egészség és környezeti tényezők

- Védekezés és fertőző betegségek

- Közegészségügyi kutatás

- Orvosbiológiai etika

- Felhasználóbarát információs társadalom

- Innovatív termékek, folyamatok

- Euratom

- Globális klímaváltozás, éghajlat és biodiverzitás

- A Föld megfigyelése
 
 

Dr. Lehoczky László

Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum

3515 Miskolc

Egyetemváros

Tel.: 46-565-380

Fax.: 46-365-174

E-mail: rektno@gold.uni-miskolc.hu

Területek:

- Innovatív termékek, folyamatok

- Kis- és középvállalkozások

- Fenntartható mobilitás és intermodalitás

- Új anyagok

- Acél

- Mérések és tesztelés

- A természet és a technika által okozott veszélyek

- Tisztább energiarendszerek

Jobbágy Tamás

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

1016 Budapest

Krisztina krt. 99.

Tel.: 214-18-13

Fax.: 375-67-64

Területek:

- Innovatív termékek és folyamatok

- Kis- és középvállalkozások
- Fenntartható mezőgazdaság
- Tisztább energiarendszerek
- Új anyagok
- Globális klímaváltozás, éghajlat és biodiverzitás
- Fenntartható mobilitás és intermodalitás

Forrás:
OMFB Közlemény

4.3. PÁLYÁZATI FELHívás

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

Pályázat nemzetközi konzorcium létrehozásának támogatására az EU 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában történő részvételhez
 
 

A pályázat célja az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram pályázati felhívásaihoz kapcsolódó, magyar részvételű nemzetközi projektkonzorciumok létrejöttének elősegítése állami eszközökkel, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az alábbi célok megvalósítására lehet pályázatot benyújtani:


Pályázhat: minden belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, valamint magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy az OMFB-ben (1052 Bp. Szervita tér 8. Telefon: 317-5900) átvehető pályázati csomagnak megfelelő javaslat kidolgozásával és benyújtásával. A díjmentes pályázati csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket és a szükséges űrlapokat is. A pályázat 1999. március 22-től indul, a pályázati csomag ettől az időponttól átvehető, illetve hozzáférhető az Internet honlapról http://www.omfb.hu is.

A projektre kérhető támogatás: maximum 1 millió forint
 

Beadás: 1999. március 22-től folyamatosan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Országos Műszaki Információs Központ

és Könyvtár (OMIKK)

INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG

EU-INFO SZOLGÁLAT

EU-MIK: Az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja
 
EU-MIK 
 

A konzorcium

Koordinációs Iroda

 

további tagjai

 

partnerei

EU-MIK, FEMIRC Hungary

1088 Budapest, Múzeum u. 17. 

www.omikk.hu 

Tel.: (1) 266 3123 

Fax: (1) 338 2702

Koordinátor:

Nyerges Gyula 

nyerges@omk.omikk.hu 

Programreferens: 

Országos Műszaki fejlesztési 

Bizottság, OMFB

1052 Budapest, Szervita tér 8. 

Tel.: (1) 317 9302

Fax: (1) 266 2055

Projekt felelős: 

Murányi Béla 

muranyi.bela@omfb.x400gw.itb.hu

Robottechnikai és Automatizálási 

Központ, CRA

1081 Népszínház utca 8. 

Tel.: (1) 210 2540 

Fax: (1) 333 9183

Projekt felelős: 

Dr. Tar József, főisk. tanár 

jktar@zeus.banki.hu

Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival

(kijelölés folyamatban) 

Felhasználóbarát információs társadalom

Dr. Tichy-Rács Ádám

tichy@omk.omikk.hu 

A versenyképes és fenntartható növekedés

Gombos László

gombos@omk.omikk.hu

Energia, környezet és fenntartható fejlődés

Dr. Buzás Ilona


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi Technológiai Intézet, 

NETI

1063 Budapest, Munkácsi M. u. 16. 

www.neti.hu 

Tel.: (1) 301 2030 

Fax: (1) 332 3774


 
 

Vividus Műszaki Tanácsadó Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 144. Tel./Fax: (1) 206 0710

Projekt felelős: 

Dr. Hidvégi Éva ügyvezető igazgató h495hid@ella.hu

buzas@omk.omikk.hu

A közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése

Szabó Eszter

szeszter@omk.omikk.hu 

Az innováció előmozdítása a kis- és középvállalkozások keretprogramban való részvételének ösztönzése

Nyerges Gyula

nyerges@omk.omikk.hu

A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

Dr. Gerzsó Géza

gerzso@omk.omikk.hu

EURATOM

Roboz Péter

roboz@omk.omikk.hu

Projekt felelős: 

Birkás László projekt igazgató birkas@mail.neti.hu

Rezsabek Nándor 

rezsa@mail.neti.hu

TREbAG

Vagyon és Projektmenedzser Kft. 

1152 Budapest, Szentmihályi út 131. 

(Pólus Üzletközpont) 

www.netcall36.hu trebag@mail.inext.hu

Tel.: (1) 419 40 87 

Fax: (1) 419 41 72

Projekt felelős: 

Kövesd Andrea projekt manager pkovesd@trebag.hu

FEMIRC HU: Az EU Innováicóközvetítő Központ Hálózatának társult tagja

Community Research
and Development
Information Service

4.5. AZ EURÓPAI UNIÓ 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjának információforrásai az Interneten

A CORDIS web-szerverén számos új szolgáltatás található azok számára, akik pályázatot kívánnak beadni.

Elsőként említendő a pályázati útmutató első részének közös szövege, amely három módon is hozzáférhető

a következő címen: http://www.cordis.lu/fp5/scr/guideline.htm. A hiányzó részek a specifikus programokra vonatkoznak, és pillanatnyilag még nem készültek el.

Kapcsolattartási címek a specifikus programokra vonatkozóan:

1. Az élet minősége, gazdálkodás az élővilág erőforrásaival

life@dg12.cec.be

2. Felhasználóbarát információs növekedés

ist@dg12.cec.be

3. Versenyképes és fenntartható növekedés

growth@dg12.cec.be

4. Energia, környezet és fenntartható fejlődés

eesd@dg12.cec.be
 

5. A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése

inco@dg12.cec.be

6. Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások keretprogramban való részvételének ösztönzése

innovation@lux.dg13.cec.be
sme@dg12.cec.be

7. A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése

improving@dg12.cec.be

Mindegyik adat megtalálható a következő címen: http://www.cordis.lu/fp5/src/comt-cec.htm
 
 

Nemzeti kapcsolattartási címek:
 

Mindegyik tagállam központi programfelelősének címe a következő web-lapon található: http://www.cordis.lu/fp5/src/ncps.htm

A pályázati kiírások elkészítéséhez, az értékelési irányelvekhez, stb. szükséges információk a specifikus programkiírásoktól függnek, ezért jelenleg még nem véglegesek. A jelenleg olvasható útmutató ideiglenes jellegű, a következő dokumentumok tartalmára vonatkozó megbeszélések eredményétől függően változhat:


WEB-szerver indítása az innováció - KKV-k témakörében
 

Az 5. keretprogram részeként "Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások keretprogramban való részvételének ösztönzése" című horizontális program információi számára új web-hely nyílt a következő címen: http://www.cordis.lu/innovation-smes/

Az ikonokra kattintva a következő témákban kapható információ:

- információszerzés,

- pályázatkészítés (Tájékozódási támogatás)

- partnerkeresés,

- kooperatív kutatási projekt elkészítése.
 
 

- szellemi és ipari tulajdonjogok,

- innovációfinanszírozás, innovatív vállalkozások létrehozása.
 
 

- CRAFT nemzeti kapcsolattartási pontok (KKVk),

- innovációközvetítő központok.

- innovációs akcióterv,

- trendtáblázat,

- Közösségi Innováció Felmérés,

- az innováció finanszírozása,

- szellemi tulajdonjogok,

- innovatív vállalkozások létesítése,

- regionális innovációspolitikai hálózat.
 
 

- Közösségi kutatás-fejlesztési információszolgálat (CORDIS)

- Tudományos sajtószolgálat az európai kutatási eredmények elterjesztésére (VIPS)

- Publikációk
 
 


Versenyképes és fenntartható növekedés
 

A web-lapon található ikonok segítségével a következő információkhoz juthatunk


A web-lap címe: http://www.cordis.lu/growth/
 
 

Emberi erőforrás-fejlesztés
 

"A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése" nevű horizontális program web-lapjának címe: http://www.cordis.lu/improving/

Hangsúlyozva a nők részvételének bátorítását, a lapon található ikonok a következő információkhoz vezetnek

További kapcsolódási pontok

Kinyitotta kapuit a technológia piactér
 

A web-lap címe: http://www.cordis.lu/marketplace/

A következő hónapokban egyre több ugrópontot fognak elhelyezni a lapon az új vállalkozók, nemzetközi vállalatok vezetői, tudományos kutatók, vagy akár csak az egyszerű érdeklődők

számára a következő témákban

A "Comments" gombra kattintva az érdeklődők saját ötleteiket juttathatják el a technológiai piactérre.

Új szolgáltatásként a felhasználók az Európában létrehozott legjobb és legújabb tudományos-műszaki eredmények széles választékához jutnak hozzá. Ezen eredmények tulajdonosai a hasznosításhoz keresnek külső partnereket a következő témakörökben

Az ajánlatokat a CORDIS szerveréről válogatták. A szöveget tudományos szerkesztők állították össze a projektek résztvevői által megadott információk alapján.
 
 


OMIKK

FEMOPET-HUNGARY3

KOORDINÁCIÓS IRODA

Koordinátor: Nyerges Gyula főtanácsos

3 Az Európai Unió energetikai információs hálózatának társult tagja 
 
 
 


 
 

OMIKK

EU 5. KP DOKUMENTUMOK KÉZIKÖNYVE (1999-2002)

SZERKESZTŐSÉG

Felelős kiadó: Főszerkesztő:

Stubnya György Dr. Dúzs János

Tel: 338-4803 Tel: 338-2875

Fax: 338-2702 Fax: 338-2414
 
 

Szerkesztők:

Dr. Gerzsó Géza Dr. Buzás Ilona

Tel: 266-3123 Tel: 266-3123

Fax: 338-2702 Fax: 338-2702
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

OMIKK

EU JOGI INFORMÁCIÓS

SZOLGÁLAT

Referens: Dr. Gerzsó Géza

Tel. 266-3123, Fax: 338-2702
 
 
EU JOGSZABÁLYOK A FÓKUSZBAN
 
 

Hazai jogalkotásunkat egyre nagyobb mértékben áthatják az Európai

Unió hatályos jogi normái. Számos gazdálkodó szervezetnek és

intézménynek már ma is figyelemmel kell lennie a tevékenységével

összefüggő európai jogra. Ennek a napról-napra erősebben jelentkező

igénynek kíván eleget tenni az
 
 

OMIKK EU-INFO Szolgálata,

amikor vállalja azt, hogy

* megadott szakszempontok szerint figyelem-

mel kíséri az Európai Unió jogalkotását;

* jelzést, tájékoztatást ad különféle szak-

területeken hozott új jogszabályokról és

* hatályos EU jogszabályok módosításáról;

*konzultációs lehetőséget biztosít, továbbá

* fordítást készíttet, ill. másolatot szolgáltat

a keresett dokumentumokról.
 
 

További információ:

OMIKK EU-INFO Szolgálat

1088 Budapest, Múzeum u. 17. Tel: 2663123, Fax: 338 2702

E-mail: stubnya@omk.omikk.hu, vagy gerzso@omk.omikk.hu 
 

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság

Felelős kiadó: Stubnya György

Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,

Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,

A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:

OMIKK, Informatikai Igazgatóság

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: 266 3123, Fax: 338 2702