LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTO KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetíto Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

EU-MIK Közlemények

EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTŐ KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

AZ EU-MIK/FEMIRC HU SZOLGÁLTATÁSAI

Technológia felajánlási-, keresési és KTF partnerkeresési együttmuködés Európa 28 államának 63 innovációközvetíto központjával

Az EU innovációközvetíto központok hálózatának (RCs network) fontos szolgáltatása a hozzájuk beérkezo technológia felajánlások, kérések, valamint KTF partnerkeresések továbbítása az Európában muködo innovációközvetítő központokba. Az EU 15 tagországában és a három programszinten csatlakozott országban (Izrael, Norvégia és Izland) jelenleg 53 központ működik, melyhez 1997-ben csatlakozott tíz közép-európai országban létrejött innovációközvetítő központ (Fellow Members to the Innovation Relay Centre – FEMIRC).

Ily módon naponta 5-8 technológia felajánlás, ill. kérés érkezik hozzánk (FEMIRC HU) elektronikus úton.

A beérkező adatok feldolgozásának menete:

A beérkezett felajánlásnak saját referenciaszámot adunk, kissé tömörítjük, előszűrést végzünk (ha túl rövid a határideje, vagy már lejárt, ill. hiányos az adatlap és olyan a technológia, melyre Magyarországon nincs kereslet, akkor azzal nem foglalkozunk) kinyomtatjuk és elektronikus úton továbbküldjük FEMIRC partnereinknek és alvállalkozóinknak.

A beérkezett adatlapokat szakterületek szerint csoportosítjuk és némelyiket célzottan elküldjük faxon vagy E-mailen az esetleges leendő partnereknek. Ez év márciusa óta 115 technológia felajánlást/kérést küldtünk el több mint 300 helyre.

1998. november elejéig több mint 700 partnerkeresés érkezett hozzánk, melynek feldolgozása komoly feladatot ró ránk. A partnerkereséseket téma szerinti bontásban, lerövidítve megjelenítjük honlapunkon (http://femirc.omikk.hu), ahol ősz óta már minden egyes ajánlathoz egy válaszlap is kapcsolódik, ezzel is megkönnyítve a böngészőknek a kapcsolatfelvételt irodánkkal. A honlapot folyamatosan frissítjük, a lejárt határidejű ajánlatokat leszedjük, ill. hetente-kéthetente feltesszük az új ajánlatokat. Így egy adott időpontban 21 témában összesen 300-350 partnerkeresési ajánlat található a honlapunkon.

A megkeresésekre eddig viszonylag kevés (20-30) visszajelzés érkezett. Több esetben az idő rövidsége miatt hiúsult meg a magyar cég becsatlakozása egy már meglévő konzorciumba, ám pozitívum az, hogy egyes magyar cégek kapcsolata már kialakult a külföldi társsal, s megegyezésük szerint a jövőben egyéb projektekben is együtt fognak működni.

Amikor egy magyar vállalat jelzi, hogy érdekli az adott téma, akkor mi megadjuk a kontakt személy nevét, amely rendszerint egy másik innovációközvetítő központ, ahol továbbítják a megkeresést az adott külföldi cég felé.

Sajnos a kapcsolatteremtésnek erről a fázisáról, amikor már kialakult a magyar vállalat–külföldi vállalat kapcsolat, kevés az információnk, bár minden esetben kérünk visszajelzést a cégektől.

Magyar technológia felajánlások/kérések, KTF partnerkeresések közvetítése külföldre.

Az innovációközvetítő központok hálózatán keresztül Irodánknak is lehetősége van rá, hogy magyar felajánlást/kérést juttasson el az Európában működő 63 innovációközvetítő központba. Ennek az a módja, hogy a mellékelt adatlapok (offers, requests, RTD partners) közül a megfelelőt angolul kitöltve juttassa el irodánkba, s a hálózat segítségével az Ön ajánlata már 2-3 napon belül megérkezik Európa 63 innovációközvetítő központjába.

Eddig négy, környezetvédelmi témával kapcsolatos technológiafelajánlást juttattunk el közvetlenül a hálózaton keresztül, melyekre két olasz, egy angol, egy francia és egy spanyol visszajelzés érkezett. A magyar cég képviselője közvetítésünk segítségével november hónapban részt vesz egy környezetvédelmi konferencián és az ahhoz kapcsolódó partnerközvetítő napon, ahol reményeink szerint közvetlen kapcsolatot tud kialakítani az adott szakterületen működő külföldi vállalatokkal.

Az 1999-ben induló 5. keretprogramban, melyhez Magyarország várhatóan programszinten csatlakozik, a magyar vállalatok/intézmények az eddigieknél jobb feltételek mellett pályázhatnak. Kérjük használja ki partnerközvetítő szolgáltatásunkat, kérje adatlapunkat, böngéssze honlapunkat. Ha már van külföldi kapcsolata, akkor is vegye figyelembe, hogy sokéves tapasztalatunk alapján a pályázatok annál sikeresebbek, minél több partner vesz részt bennük.

További információ: Szabó Eszter
Tel: 266-3123, E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

Tájékoztatásul ismertetjük a technológiát felajánló, kérő, ill. KTF partnerkereső adatlapokon kitöltendő adatokat:

General Description
Deadline (DD/MM/YY):
Title:
Abstract:
Description/Innovative aspects/Advantages/Special features:
Current Stage of Development:
o Development phase
o Available for demonstration
o Already on the market

Intellectual Property Rights:
Organisation/Company
Type:
Size:
Address:
Application Domains:
Market application:
Collaboration Type:
o Financial resources
o Further research/development
o Information exchange
o Joint venture agreement
o Licence agreement
o Manufacturing agreement
o Marketing agreement

Contact Family Name:
Contact First Name:
Position:
Phone:
Fax:
Email address:
WWW address:


TÁJÉKOZTATÓ

AZ EU-MIK/FEMIRC HUNGARY EU PROJEKT KONZORCIUMI TAGJAINAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

NETI

Puskás Tivadar Alapítvány
Nemzetközi Technológiai Intézet

A Nemzetközi Technológiai Intézet, mint a FEMIRC Hungary konzorcium tagja a központ tevékenységében jelentős szerepet vállal az innovációval és a technológiatranszferrel kapcsolatos tájékoztatásban és tanácsadásban, a technológiai igények felmérésében, partnerek közvetítésében, valamint az EU KTF keretprogramjaival kapcsolatos információterjesztési és pályázati tanácsadási feladatokban.

A NETI FEMIRC-en belül folytatott tevékenységének első szakaszában hálózatot épített ki, személyzetét kiképezte és nem utolsó sorban lépéseket tett a már meglévő információs infrastruktúra további fejlesztésére és rendszeres működtetésére.

Ez év tavaszán a NETI a MTESZ-vel együttműködési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy elősegítse az EU-MIK országos szintű ismertségét.

Az év kiemelkedő eseménye volt az 1998. június 10-12. között a NETI szervezésében megrendezett II. Magyar Technológiatranszfer Napok (MTTN ’98). A rendezvényt megnyitó szemináriumon német, osztrák és hazai előadókkal az innovációs technikákhoz és együttműködési lehetőségekhez kapcsolódó kérdésköröket mutattuk be, többek között az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központjának/EU-MIK feladatait is.

Az ezt követő két napon került sor arra az 52 tárgyalásra, amelyeket a magyar cégek, mint ajánlattevők és a külföldi technológiai brókercégek között szerveztünk.

A NETI ez évben néhány magyar intézménnyel közösen kb. 1000 magyarországi vállalkozásnál végzett felméréseket többek között technológiai igényeik kiaknázása végett. Ezzel párhuzamosan 300 budapesti kis- és középvállalkozást auditált, a felmérések eredményeit feldolgozta és az előzetesen jelzett igények, valamint az auditok diagnózisai alapján adatbázisba rendezte. A két nagyszabású projekt keretében összegyűjtött adatokból olyan adatbázis létrehozása a cél, amely eszközként szolgál majd tematikus csoportokba való bekapcsolódáshoz, az Európai Unió 5. KTF keretprogramjainak pályázati felhívásaival kapcsolatos tanácsadáshoz és tájékoztatáshoz, innovatív szolgáltatások nyújtásához. Ilyenek például a pályázat-menedzselés, a technológiatranszfer új eljárások bevezetésére, technológiatranszfer saját eredmény hasznosítására, a vállalkozás igényeihez igazodó speciális képzések szervezése és partnerkeresés.

Az elkövetkező időszak feladatai között a fent említett akciók eredményeinek minél szélesebb körű kiaknázása és felhasználása szerepel az EU 5. keretprogramban.

További információ: Rezsabek Nándor, Tel: 301 2086


TREbAG®

Vagyon- és Projektmenedzser Kft.

Alapítva: 1989.

A FEMIRC munkaprogramjának megvalósítása során a Trebag Kft. elsősorban az informatika és a mezőgazdaság területén dolgozott.

A tavalyi évben kiemeltnek számított az EU Inco-Copernicus programja, amellyel összefüggésben a Trebag Kft. több projektet szervezett a múlt évben. Tevékenységünk egyik területe, hogy az EU programokkal kapcsolatban az érdeklődők számára a CORDIS adatbázisból partnereket keresünk és igény szerint segítjük a kapcsolatfelvételt. Több magyar vállalkozást és intézményt regisztrálhattunk a CORDIS-ban. Partnereink visszajelzése alapján tudjuk, hogy a CORDIS regisztráció több alkalmommal is sikeres volt, mivel EU partner megkeresések történtek, s közös fejlesztési lehetőségek körvonalazódnak.

Az informatika területén főleg az elektronikus kereskedelem fejlesztésével foglalkozunk, részt vettünk az 1998. júniusában, Genovában tartott ESPRIT konferencián, ahol számos EU partner jelezte azon szándékát, hogy az 5. keretprogramban magyar partnerekkel szívesen dolgozna együtt. A december elején Bécsben rendezendő IST konferencián már valószínűleg konkrét projekttervek fognak születni munkánk során.

A mezőgazdaság területén a FAIR program ismertetésére koncentráltunk, illetve hozzánk beérkezett partnerkereséseket és technológiatranszfer ajánlatokat továbbítottunk. Folyamatosan bővítjük ezeket a megkereséseket a vállalkozások felé is.

A SMT (Standard, Measurement, Testing) programban is született EU pályázat, amelynek az indítása a Trebag Kft.-ből történt.

Ezen kívül Ecos-overture, Credo programcsomagok elküldésével is segítettünk a lehetséges projektek tervezésében.

A 4. keretprogramban a futó projektekhez való csatlakozáshoz nyújtott OMFB támogatás keretében magyar partnereket ajánlottunk, három sikeres befogadó nyilatkozat született. Jelenleg az EU 5. Keretprogram előkészítésén dolgozunk, s lehetőségeink szerint szeretnénk, hogy már az unió első felhívásaira eredményes projektek születhessenek.

További információ: Kövesd Andrea, Projektmenedzser
Tel: 419 4087


ROBOTTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KÖZPONT

A CRA (Centre of Robotics and Automation), azaz Robottechnikai és Automatizálási Központ) feladata az automatizálás és robottechnika témakörében érdekelt hazai vállalkozások, intézetek és tanszékek segítése a technológiatranszfer és K + F terén az európai kapcsolattartásban, rendszeresen koncentrálva az automatizálás, informatika, információs társadalom területére. Feladatához tartozik európai és hazai tudományos együttműködési kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok kiépítése valamint a kis- és középméretű vállalkozások vállalkozási tapasztalatokkal való segítése is.

A CRA feladatát részben rendszeres tájékoztatás nyújtásával látja el az érdekeltségi körébe tartozó EU pályázati lehetőségekről, valamint az ezekhez kapcsolódó nemzetközi konferenciákról és rendezvényekről.

Ugyancsak rendszeres tájékoztatást nyújt a hazai pályázati lehetőségekről, az európai partnerkeresésekről, illetve a meglévő hazai partnerkeresési igények FEMIRC hálózatba való bejuttatását is elvégzi, szelektált témakörök szerint, főleg elektronikus úton. (E kör hazai részről kb. 18 vállalati, 22 intézeti tagot és közel 9 egyéni szakértőt, mint állandó érdekeltet tartalmaz, míg nemzetközi vonatkozásban elsősorban az EU egyes szervezetei és az IEEE regionális és hazai szervezetei említhetők itt meg.)

Tevékenységének másik része szakmai előadások tartása az OMFB egyes műhely tanácskozásain, illetve iparvállalatok körében, mint pl. a közelmúltban tartott előadások: (ESPRIT IiM Best Practice ismertetése a RÁBA-nál, az EU programjairól tartott beszámoló a XXLXX Autóbusz Szakértői Tanácskozáson), illetve „Hírek az Európai Unióból" c. rovat indításával a GTE Gépipar című lapjában.

A CRA közvetlenül részt vesz konzorciumok szervezésében, a jelenleg futó témák: vas testű hajók felújítása műanyag bevonatolással, szcintillációs detektorokra épülő ipari folyamatszabályozás mint EUREKA téma a Spanyol Ipari és Technológiafejlesztési Központ bevonásával, illetve az EUREKA FACTORY projektek területéhez kapcsolódó témák. Jelenleg előkészítés alatt áll egy konkrét magyar érdeklődésre szabott kereső szolgáltatás kísérleti bevezetése a gépipar speciális szakterületén, amelynek meghirdetését a Gépipar c. lapban tervezzük.

További információ: Dr. Tar József, Tel: 210 2540


Római szeminárium IRC szakértők számára

Rómában tartották meg a "1st IRC New Staff Induction Workshop" (1998. november 26-27) rendezvényt, amelyen a FEMIRC-Hungary részéről Rezsabek Nándor a NETI és dr. Tichy-Rács Ádám az OMIKK munkatársa vett részt.

Az utazást a FEMIRC-Hungary költségén, az EU pályázat teljesítéséhez kapott pénzen bonyolítottuk le.

A rendezvény célja az volt, hogy az új - 3-12 hónapja a területen dolgozó - IRC- (az innovációközvetítő központok hálózata) illetve FEMIRC- (az IRC-k társult tagjai) munkatársakat tájékoztassa a hálózat szerepéről, működési elveiről, szabályairól, módszereiről, történetéről. Ezen kívül módszertani segítséget nyújtott a sikeres szervezetek példáinak bemutatásával, és lehetővé tette, hogy az új munkatársak megismerkedjenek a vezetőkkel és egymással.

A munkaértekezletet jól szervezték és megfelelő környezetben – bár kissé szűk helyen – rendezték meg. A munkaértekezletet Mr. Leonardo Gastaldi, a vendéglátó CNR igazgatója nyitotta meg.

Az előadók között volt Mrs. Charlotte Avarello, az Európai Bizottság munkatársa; Mrs. Maria Saverna Cinquegrani, az olasz központi innovációközpont (CIRCE) vezetője, a a Nemzeti Kutatási központ (CNR) munkatársa; Mrs. M-Paule Bernhardt és Mr. Michele Nicolaj, az innovációközvetítő központok központi egységének (IRC-CU) szakértői. Ezen kívül az IRC hálózat munkájában nagy tapasztalattal rendelkező kollégák mutatták be munkamódszerüket, eredményeiket, kudarcaikat.

A szervezők a CIRCE munkatársai voltak, közöttük az OMFB olasz információs napjáról is ismert Mr. Roberto Iaschi. A rendezvényen 32 új IRC- és 8 új FEMIRC-munkatárs vett részt.

Az előadások fóliamásolatait és a szükséges egyéb dokumentációkat, pl. a tartalmi és pénzügyi beszámolók nyomtatványait, a CORDIS adatbázisban szereplő innovációs ajánlatok és kérések, szerződések, titoktartási egyezmények mintáit az előadók rendelkezésünkre bocsátották és használatukat, valamint a használat során előfordult tipikus hibákat is bemutatták.

A szemináriumi részvétel elérte célját, az elmúlt hónapokban megszerzett ismereteket rendezte, illetve újakkal egészítette ki.

További információ: dr. Tichy-Rács Ádám. Telefon 266-3123