OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
IV. ÉVF. 8-9. szám 1998. augusztus-szeptember

 

A tartalomból:

EU KTF Politika
EU KTF Programok
Információk az EU Hivatalos Lapjából
CORDIS az interneten
Négy konferencia a szomszédban
EU kiadványok
OMFB Hírek
Új nemzetközi információs projekt


MIRE ÉS HOGYAN PÁLYÁZZUNK:

EU-MIK Közlemények Melléklet

*

EU Energetikai Hírek Melléklet

AZ 5. KERETPROGRAM MEGNYÍLIK A TAGJELÖLT ORSZÁGOK ELOTT

Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy a 11 tagjelölt ország a tagországokhoz hasonlóan vehessen részt az 5. KTF keretprogramban annak ellenében, hogy hozzájárulnak annak költségvetéséhez. A tárgyalások folynak.

CORDIS focus, No. 115. 1998. 08.03.


CSATLAKOZÁSUNK AZ EU 5. KERETPROGRAMJÁHOZ

A magyar részvétel elokészítése az 5. Keretprogramban meglehetősen előrehaladott. Részvételünk jogi háttere rendezett, nincs akadálya, hogy ebbe a programba Magyarország a tagországokhoz hasonlóan bekapcsolódjon. A magyar kormány tavaly október 15-én hozta meg a döntést e programhoz való csatlakozásról, de mivel még nincs elfogadott keretprogram, csak elokészíto tárgyalások folyhatnak. Látni kell, a nagy kérdés most az, hogy mennyire lesz képes ez a program nemzetgazdasági szinten is innovációs lökéseket adni Európa versenyképességének, és itt igen jelentos érdekkülönbségek vannak az egyes országok között.

A mi tárgyalási pozíciónk szempontjából igen lényeges volt, hogy a decemberi luxemburgi Tanácsülés eldöntötte: a PHARE használható kutatásfejlesztési programrészvételekhez is, az EU megnyitotta mindazon programokban, amelyekhez pénzügyileg is csatlakozik egy társult tagország, mindazokat a bizottságokat, amelyekben a prioritások kijelölése, a stratégiaképzés folyik.

Az első feltáró tárgyalásokon tisztázódott, hogy az 5. Keretprogram projektjeiben Magyarország ugyanolyan jogokkal vehet részt, mint bármelyik tagország. Egy feltétel van, a projektekben részt kell vennie egy EU-tagországnak. Megerősítették, hogy Magyarország részvételét biztosítják a program minden döntéshozó testületében. Ezért Magyarországnak el kell ismernie és alkalmaznia kell a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos EU előírásokat. A Magyarország által finanszírozott projektekbe be kell engedni az EU-tagországokat, ha fizetik saját részüket. Végül, Magyarországnak hozzá kell járulnia pénzügyileg az 5. Keretprogramhoz. Kedvezmények nélkül ez évi 21-22 millió ECU, de jelezték, hajlandók egyre csökkenő kedvezményt adni. Mindenesetre hiba lenne 1999-ben kihagyni a költségvetésből az 5. Keretprogramhoz való hozzájárulásunkat.

Forrás: OMFB INFO 1998. 1. sz.


EU KTF Politika

GLOBÁLIS INFORMÁCIÓS HÁLÓZATOK

Európai Miniszteri Konferencia tárgyalt e témában 1997. júliusában. A konferencián nemcsak a fejlesztés helyzetét tárgyalták meg, hanem számos alapelvben is megállapodtak a gyors növekedés érdekében. A konferencia anyaga most kötetben is megjelent és megtekinthető az OMIKK EU-INFO Szolgálatánál, Budapest, 1088 Múzeum u. 17. Tel.: 266-31-23, fax: 338-27-02.

CORDIS focus, No. 115. 1998.08.03.

A KTF INFORMÁCIÓS STRATÉGIA FEJLESZTÉSE

Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága (ESC) önálló kezdeményezés formájában felhivta az Európai Bizottságot arra, hogy tegyen javaslatot olyan stratégiára, amelyek az innovációban és a kutatásban szükséges információk, hasznosítások témájában működő hálózatok jobb koordinálására és felhasználására vonatkoznak.

CORDIS focus, NO. 115. 1998. 08. 03.

Kutatás-fejlesztés!

ü Telekommunikáció!

ü Környezetvédelem!

ü Növényvédelem!

§

Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

A Bizottság közleménye a kutatás és fejlesztés állami támogatására vonatkozó közösségi keret módosításáról
(OJ 1998. C 48)

Az EU Bizottság tájékoztatója a versenyszabályok alkalmazásáról a postai szolgáltatások területén és egyes postai szolgáltatásokra vonatkozó intézkedések értékeléséről
(OJ 1998. C 39)

Az Európai Parlament és a Tanács 97/66 (EK). sz. irányelve a következő tárgyban: adatfeldolgozás és adatvédelem a távközlésben
(OJ 1998. L 24)

Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i, 98/8 (EK). sz. irányelve a biocid termékek forgalombahozataláról
(OJ 1998. L 123)

Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i, 98/4 (EK). sz. határozata a vízügy, energia, szállítás és a telekommunikáció területén követendo közbeszerzési eljárások koordinálásáról
(OJ 1998. L 101)

A Bizottság 1998. febr. 24-i, 435/98 (EK). sz. rendelete a műholdra telepített hajózási megfigyelő rendszerekrol
(OJ 1998. L 54)

A Tanács 1998. március 30-i határozata a Magyar Köztársaság társulásával kapcsolatos elvekről, prioritásokról és feltételekről
(OJ 1998. L 121)


EU KTF Programok

A CO2 ÚJ MÉRÉSI MÓDSZEREINEK KIFEJLESZTÉSE

Az EU ‘Környezet és Éghajlat’ elnevezésű kutatási programja keretében folyik az EUROFLUX projekt (1995-1998) végrehajtása, amelynek az a célja, hogy az európai kontinens 17 különböző, erdoségekhez kapcsolódó ökorendszerében hosszú távon méréseket végezzen a széndioxid, víz és energia összefüggéseire vonatkozóan.

CORDIS focus, NO. 115. 1998. 08. 03.

TRANSZEURÓPAI SZÁLLÍTÁSI INFRASTRUKTÚRÁVAL FOGLALKOZÓ PROJEKTEK

132 infrastrukturális projektre az 1998. évre 472 millió ECU-t irányoztak elő. A támogatás 60%-át olyan specifikus programokra fordítják, amelyek legkésőbb 2000-ben megvalósulnak.

CORDIS focus, No. 116. 1998. 08. 24.

AZ INFO 2000 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEI

141 projekt érkezett be a felhívásra, amely közszolgálati információkhoz való hozzáférés javítására vonatkozott. 130 javaslat került elfogadásra. Ezek közül 20 javaslatot (130 résztvevővel) olyannak ítéltek, amelyek végrehajtását haladéktalanul meg kell kezdeni.

CORDIS focus, No. 116. 1998. 08. 24.

A Bizottság 1998. ápr. 7-i, 767/98 (EK) sz. rendelete a vadon élő állat- és növényfajták részére az egyedeikkel folytatott kereskedelem szabályozása révén biztosított védelemről szóló 338/97 sz. rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó 939/97 (EK). sz. rendelet módosításáról
(OJ 1998. L 109)

Az EU Bizottság 1998. ápr. 7-i, 98/269 (EK) sz. határozata a dinoterb nevű aktív anyagot tartalmazó növényvédőszerekkel kapcsolatos jogosítványok visszavonásáról
(OJ 1998. L 117)

Az EU Bizottság 1998. ápr. 7-i, 98/270 (EK) sz. határozata a fenvalerate nevű aktív anyagot tartalmazó növényvédőszerekkel kapcsolatos jogosítványok visszavonásáról
(OJ 1998. L 117)

További információ: Dr. Gerzsó Géza, Tel: 266 3123


CORDIS AZ INTERNETEN - HOGY ÖN NAPRAKÉSZ LEGYEN

ÚJDONSÁGOK

Innováció menedzselési módszerek:

Az új eljárások és módszerek sikeres bevezetésében, különösen kisvállalkozásoknál gyakran kulcsfontosságú lehet az innováció menedzselése. Az INNOVATION program keretén belül számos tevékenységet támogatnak az innováció menedzselési technikák népszerusítésére és elterjesztésére.

A program címe az interneten: http://www.cordis.lu/imt/home.html

Szellemi termékek tulajdonjoga:

A szellemi termékek védelmére hozott európai jogszabályok a kutatók szemében gyakran túl bonyolultnak, nehézkesnek tunnek. A Bizottság, az INNOVATION programban kívánja emelni a szerzoi jogvédelem tekintélyét, egyrészt, hogy a kutatók számára megtérüljön az új technológiák és eljárások kifejlesztésébe fektetett munka, másrészt pedig, hogy a vállalatok, különösen pedig a kisvállalkozások felfedezzék azokat az új technológiákat, melyek segíthetnek versenyképességük növelésében. Miközben az EU szintjén folyamatos erofeszítéseket tesznek a jogszabályok egyszerusítése és közérthetové tétele érdekében, ez az új internetes oldal az INNOVATION program keretén belül végzett munkáról ad hírt, hogy minél szélesebb körben tudatosodjon a szerzoi jogvédelem haszna.

Cím: http://www.cordis.lu/ipr/home.html

Kutatás és innováció a régiókban

Két új honlap is megjelent a CORDIS fejlodo regionális szolgáltatásáról. Ezek közvetlen hozzáférést biztosítanak a dániai Funen, és a finnországi Ostrobothnia kulcsfontosságú technológiai ágazatairól szóló információkhoz.

Cím: http://www.cordis.lu/funen/home.html
http://www.cordis.lu/ostrobothnia/home.html

A SYNERGY a CORDIS-ban

A CORDIS honlapjai között a legújabb a SYNERGY, az energia szektor nemzetközi együttmuködésének európai programját ismerteto lap. A program célja a Közösség ipara versenyképességének javítása, az energiaellátás biztonságának fokozása, a fenntartható fejlodés megvalósítása és az energiahatékonyság növelése. A honlap részletes információt ad a program céljairól, költségvetésérol, a támogatott tevékenységekrol, példákat sorol a finanszírozott projektekrol és a program muködésérol.

A program megtekintheto az OMIKK EU-MIK-ben

ERGO - Európai Kutatási Kommunikációs Kapu (ERGO European Research Gateway Online)

Az ERGO projekt kísérleti fázisa 1997-ben kezdodött, és nemrégen tették elérhetové a nyilvánosság számára. Az INNOVATION program által finanszírozott, és a CORDIS által üzemeltetett projekt célja, hogy összekapcsolják az egyes országok tudományos és muszaki információforrásait. Jelenleg 7 információszolgáltatótól több, mint 20 000 programról tartalmaz információt, és a tervek szerint 1999 közepére 20-30 európai kutatási információs rendszer katalógusait fogja összekötni. Szeptember közepétol kísérleti jelleggel 11 adatbázisból több mint 36 000 projektrol lehet információt kapni.

További információ: http://www.cordis.lu/ergo/home.html

Az INNOVATION honlap új formája

Az INNOVATION program honlapját teljesen átalakították, tükrözve a jelentoséget, melyet az EU az innovációnak tulajdonít. A kiinduló oldalon naprakész információk találhatók az INNOVATION program mindegyik kulcsterületérol és az Elso Európai Innovációs Akcióterv gyakorlatba ültetésérol. Az átalakított honlap megkönnyíti a felhasználók számára az oket legjobban érdeklo információk megtalálását.

Cím: http://www.cordis.lu/innovation/

* * *

A CORDIS soknyelvuvé válik

Legújabb fejlemény, hogy a CORDIS egyre növekvo internetes területén a fobb oldalak már öt nyelven olvashatók: az angolon kívül franciául, németül, spanyolul és olaszul.

Ez azt jelenti, hogy a CORDIS információtára könnyebben hozzáférheto az érdeklodok számára Európa-szerte. A hatalmas mennyiségu információt figyelembe véve nem meglepo, hogy nem minden olvasható azonnal minden nyelven; a szándék azonban az, hogy fokozatosan nojön a többnyelvu oldalak száma. Nem szabad persze elfelejteni azt sem, hogy a CORDIS dokumentum könyvtárában számos irat az EU mind a 11 hivatalos nyelvén hozzáférheto.

* * *

A CORDIS az Interneten

A CORDIS Internet szervere ingyenes információt biztosít a CORDIS összes szolgáltatásáról.
A kutatási-fejlesztési speciális programok honlapjain részletes adatok találhatók az egyes területeken támogatott tevékenységekrol és pályázati lehetoségekrol. Kiegészíto innovációs honlapok mutatják, hogy az EU hogyan ösztönzi a technológia eredményeinek jobb hasznosítását. Külön honlapok szolgálnak az új tagállamok és régiók KTF tevékenységének bemutatására.

Másik szolgáltatásként az EU kutatási és innovációs politikájának újdonságaira, pl. az Ötödik Keretprogram lehetoségeire hívja fel a figyelmet. A "News" szolgáltatás a kutatás legújabb híreit tartalmazza. A RAPIDUS szolgáltatás keretén belül még email-ben is megküldik a fejleményekrol szóló információkat.
Mindezen szolgáltatást olyan információforrások segítik, mint a dokumentumkönyvtár, amelybol a pályázati felhívások teljes szövege is letöltheto, vagy a "Contacts" adatbázis, amelyben az EU KTF programjaiban résztvevo személyek adatai találhatók. Az EU által támogatott programok teljes katalógusában a kutatási projektekre, a "Partners" és a "Results" adatbázisban pedig a technológia-transzfert elosegíto adatokra lehet keresni.

A cím: http://www.cordis.lu/

További információ:
OMIKK INFOCENTRUM, Tel:338 2940
E-mail: gombos@omk.omikk.hu


Rendezvények

 • Community of Information Society Technology Users
  Sophia Antipolis, Franciaország, 1998. október 19-20

 • Microencapsulation and Bioencapsulation
  Nancy, Franciaország, 1998. október 27-28.

 • Pitfalls in Electronic Copyright and Digital Licesing
  Róma, Olaszország, 1998. november 5-6.

 • Europartenariat: Promoting Cooperation between SMEs
  Valencia, Spanyolország, 1998. november 12-13.

 • Integrating Behavioural Economic and Environmental Research
  Amszterdam, Hollandia, 1998. november 19-20.

 • Partner Mediation on Research for the Protection of Cultural Heritage
  Aachen, Németország, 1998. november 21.

 • Cooperation on Industrial Catalysis
  La Hulpe, Belgium, 1998. december 1-2.

 • Online Educa – Technology Supported Learning
  Berlin, Németország, 1998. december 3-4.

 • Environmental Management and Health and Safety
  Dublin, Írország, 1998. december 3-4.


NÉGY KONFERENCIA A SZOMSZÉDBAN

IST 98

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TECHNOLÓGIÁI

„Élni és dolgozni az Információs Társadalomban"

Konferencia és kiállítás
Bécs, 1998. november 30-december 2.

AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIAI EREDMÉNYEK TÁRSADALMI ALKALMAZÁSÁNAK KIEMELKEDO SEREGSZEMLÉJE

Eloadások, viták, workshop-ok:
Az ITT az 5. KTF keretprogramban
Befektetoi konferencia és fórum
Az 1998. évi Európai IT Díj átadása
Multimedia 2000 – elokonferencia

Részletes információ: OMIKK, EU-INFO Szolgálata
Czeglédi Gyuláné
Tel.: 266-31-23, fax: 338-27-02


AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A HUMÁN EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN

St. PÖLTEN
1998. november 4-6.

Az EUREKA program keretében kerül sor erre a közép-európai partnerkereso eseményre, amelyen 40 közép-európai intézmény 160 üzleti jellegu KTF együttmuködési javaslatot mutat be a következo alkalmazási területrol:

Biomedicina és orvos-technológia,
Biotechnológia,
Élelmiszertechnológia,
Multimediatechnológia.

Információ: OMIKK EU-INFO Szolgálat
Tel: 266-3123, Fax: 338-2702


TUDÁS-MENEDZSMENT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZÁMÁRA

SALZBURG
1998. október 27-28.

Fobb témák:

Digitális gazdaság
Információs Társadalmi Rendszerek
Az Információs és Kommunikációs Technológia tervezésének új útjai.

Információ:
http://nt3.fundesco.es/aesopian/Salzburg/Event.html


INNOVÁCIÓ A VÁROSI KÖZLEKEDÉSBEN

GRAZ,
1998. november 25-26.

A konferencia áttekinti a 4. keretprogram vonatkozó eredményeit, valamint a tervezett új projekteket.

Különös érdeklodésre tarthat számot az „ELTIS" információrendszer (European Local Transport Information System) hivatalos bemutatása.

További információ:
Intema Consult GmbH Karlauer Gürtel 24/4, A-8020 Graz
Fax: ++43(316) 7639302

EU KIADVÁNYOK
AZ OMIKK INFOBASE-BEN

EIMS

Elozo három számunkban megkezdtük az EU-INFOBASE-be beérkezett EIMS (European Innovation Monitoring System) kiadványsorozat egyes köteteinek ismertetését. Az alábbiakban folytatjuk a beérkezett kötetek felsorolását.

Part II: Innovation Policy and Analysis (Innovációpolitika és elemzések)

1/ An Integrated Approach to European Innovation and Technology Diffusion Policy (Az európai innováció- és technológiaterjesztési politika integrált megközelítése)

2/ Technology Diffusion, Productivity and Competitiveness – an Empirical Analyses, No. 13 (Technológia elterjedés, termelékenység és versenyképesség – tapasztalati elemzések)

3/ Public Measures to Support the Clustering and Networks of Innovative SMEs, No 16 (Állami intézkedések az innovációval foglalkozó KKV-k hálózatainak és tömörüléseinek támogatására)

4/ Public Policies to Support TACIT Knowledge Transfer, No 8 (Állami stratégia a TACIT tudásátvitel támogatására)

5/ Public Support for New Technology Based Firms, No 7 (Állami támogatás az új technológiákat alkalmazó cégek részére)

6/ Public Schemes Promoting Active Involvement of Employees in Innovation, No. 22 (Az alkalmazottaknak az innovációban történo aktív részvételét elosegíto állami intézkedések)


ÚJ KIADVÁNYOK

I. Material Sciences (Anyagtudományok), Office for Official Publications, 1997.

Az EU COST programjának keretében megjelent kiadvány 5 kötetben.

1. kötet: Általános bevezetés, politika és stratégia
2. kötet: Vas alapú ötvözetek, alumínium alapú ötvözetek, fém-fémmatrix kompozitok
3. kötet: Technikailag tiszta és nagytisztaságú tuzálló fémek tulajdonságai
4. kötet: A nyomelemek hatása a keményfémek tulajdonságaira
5. kötet: Kerámiák csúcstechnológiai alkalmazásra

II. Az Institute for Transuranium Element 1997. évi jelentése
III. Az Institute for Systems, Informatics and Safety 1997. évi jelentése

További információ:
Czeglédi Gyuláné, Tel: 266 3123


KKV technológiai napok
Bécs, 1998. december 3-4.

Az évenkénti KKV technológiai napok soron következo rendezvényének szervezoi: az Európai Bizottság, az Osztrák Gazdasági Minisztérium, valamint Ausztria Nemzetközi Kutatási és Technológiai Együttmuködési Hivatala (BIT). A konferenciát Edith Cresson asszony, az Európai Bizottság kutatási és innovációs ügyekért felelos biztosa fogja megnyitni. Az eseményen részt vesznek azok a politikusok, akik hatáskörébe tartozik a kis- és középvállalkozásoknak (KKV) az EU KTF programjaiban való részvétele, valamint a KKV-knak információs és tanácsadó szolgáltatást nyújtó közvetíto szervezetek, az ipari egyesületek képviseloi, továbbá a kockázati toke képviseloi és a szellemi tulajdonjogi szakértok.

A megvitatandó témakörök az alábbiak lesznek:

 • A KKV-knak a közösségi KTF tevékenységben való részvételét támogató eszközök;

 • A KKV-knak a Negyedik keretprogramban való részvételét értékelo legújabb bizottsági felmérések eredményei;

 • A Közösség KKV-kat segíto intézkedéseinek tapasztalatait és hatását felméro nemzeti és regionális tanulmányok eredményei;

 • A KKV-knak az Ötödik keretprogramban való részvételét elosegíto tényezok: új struktúrák, intézkedések és szabályozások, valamint a szellemi tulajdonjogi kérdések.

További információ:

Bureau for International Research and Technology Cooperation
Ms. Sabine Herlitschka
76 Wiedner Hauptstrasse
A-1040 Wien
Tel. +43-1-5811616103; Fax +43-1-581161616
E-mail: herlitschka@bit.ac.at

Forrás: CORDIS adatbázis.


ÚJ NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓS PROJEKT

EIS-CCE/NIS program

Budapesten, az Országos Muszaki Információs Központ és Könyvtár épületében tartották meg
1998. augusztus 27-29-én az "Establishment of Electronic Information Services in the Countries of Central Europe and in the New Independent States" címet viselo, 24 ország együttmuködésében megvalósítandó hároméves program nyitó munkaértekezletét.

A program az Európai Unió közösségen kívüli országokkal folytatott innovációs együttmuködése (INCO-COPERNICUS) keretében valósul meg összesen 500.000 ECU támogatással. Az OMIKK, mint a legnagyobb partner az Európai Unión kívüli államokból 72.710 ECU értékben végez munkát, nyújt különféle szolgáltatásokat, illetve fejleszti eszközparkját.

Az értekezleten a résztvevok ismertették az információs társadalom helyzetét hazájukban. Jól érzékelheto volt az országok információs infrastruktúrájának eltéro szintje, valamint az információs társadalommal kapcsolatos fogalmak értelmezésében meglevo különbségek.

A közremuködok megállapodtak, hogy milyen módszerekkel gyujtik össze, és teszik hozzáférhetové a világméretu információs társadalom számára a nyilvános nemzeti adatbázisok adatait, és milyen módon teszik összehasonlíthatóvá a rendszereket. Ennek érdekében egy angol nyelvu keresorendszerrel támogatott közös meta-adatbázist hoznak létre, amelynek nemzeti alrendszere minden országban az ország nyelvén is elérheto lesz. Emellett létrehoznak egy háttér-információt szolgáltató szöveges (full-text) adatbázist annak érdekében, hogy a nemzeti adatbázisokra vonatkozó adatok megfeleloen értékelhetok legyenek.

A program célkituzése, hogy segítse valamennyi célországban, vagyis a közép-európai országokban és a FÁK tagállamaiban a nemzeti információs társadalom kialakítását és hozzájáruljon ahhoz, hogy a jelenleg kedvezotlen helyzetben levo országok mielobb részesei lehessenek a világméretu információs társadalomnak. A program megvalósításában a 22 célország intézményein kívül részt vesznek osztrák és német szakemberek is.

A program különlegessége, hogy a résztvevok közötti együttmuködésben nemcsak különbözo nyelven, hanem alapvetoen eltéro betukészletekkel (latin, cirill, örmény, stb. betukészlet) írott dokumentumokat kell egy távmunka-rendszerben összehangolni és hozzáférhetové tenni.

A munkaértekezleten fel kellett vázolni az adatgyujtési fázis muszaki hátterét és egy három év múlva elindítandó, kereskedelmi jelleggel muködo multinacionális informatikai vállalkozás infrastruktúráját.

További információ: Dr. Tichy-Rács Ádám
Tel: 66 31232


OMFB Hírek

Megjelent az OMFB-INFO

Az OMFB tevékenységének széles körben történo ismertetése céljából új idoszaki lapot indított útnak OMFB-INFO elnevezéssel. A lap - értesülésünk szerint - kéthavonta jelenik meg igen tetszetos kivitelben.

Íme néhány cím az elso szám (1998. 1. szám) tartalmából:

- Csatlakozásunk az EU 5. keretprogramjához
- Magyar Tudományos Nap Helsinkiben
- Együttmuködés a Prodex keretében
   Szeminárium az önkéntes szabványosítás európai gyakorlatáról
- Magyar-német konzultáció a kockázati tokérol
- MKIK-OMFB: eredményes közös pályázat
- Magyarország légi felmérése
- TEP-program: kezdodik az adatgyujtés és elemzés
- OMFB kiadványok


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

a/ Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-argentin kormányközi tudományos és technológiai együttmuködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.
A pályázatok benyújtási határideje: 1998. november 30., 1600 óra

b/ Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-brit kormányközi tudományos és technológiai együttmuködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.
A pályázatok benyújtási határideje: 1998. december 10., 1600 óra

Az a/ és b/ pont alatt meghirdetett pályázatokkal kapcsolatban a pályázati urlapok átvehetok az OMFB NPI titkárságán (Budapest V. Szervita tér 8. IV. em. 424.), vagy letölthetok az OMFB honlapjáról (http://www.omfb.hu)


TEP-program: kezdodik

Az Országos Muszaki Fejlesztési Bizottság Tanácsának felhatalmazása alapján a közelmúltban átfogó elemzési tevékenység vette kezdetét Technológiai Eloretekintési Program (TEP) néven. A program szakmai irányítását az OMFB Tanácsa által felkért Irányító Testület, szervezését pedig az elmúlt év júliusában megalakult TEP Iroda végzi.

Mi a TEP?

A technológiai eloretekintés a tudományos és technikai fejlodés, társadalmi trendek szisztematikus értékelése abból a szempontból, hogy milyen hatást gyakorolnak egy nemzet (vagy régió, ágazat, szakágazat, vállalat) versenyképességére, jövedelemteremto képességére és a lakosság életminoségére.
A program 1997-ben indult és 1999 második felében fejezodik be. Megvalósítása három fo szakaszra oszlik: 1. Elokészítés, tudatosítás; 2. Adatgyujtés, elemzések; 3. Összegzés, ajánlások.

1998. tavaszán befejezodött az elso, elokészíto szakasz, és elkezdodik az adatgyujtés és elemzés. A második szakaszban a munkacsoportoké, illetve az ún. Delphi típusú kérdoíves felvételben és a szakmai vitákban részt vevo több ezer szakértoé lesz a foszerep. A munkacsoportok a következo területek – egymással szorosan összefüggo – kulcsproblémáit elemzik:

1. Emberi eroforrások, oktatás, életmód.
2. Élettudományok, egészségügy, gyógyszerkutatás és –gyártás, orvosi muszerek.
3. Informatika, távközlés, média.
4. A természet és épített környezet védelme és fejlesztése.
5. Agrárgazdaság, élelmiszeripar.
6. Ipar (új anyagok és anyagmegmunkálási, termelési eljárások; új vezetési módszerek; globalizáció és beszállítói hálózatok).
7. Közlekedés, szállítás, szolgáltatások.
8. Energia.
9. Pénzügy.


OMIKK HÍREK

1. 1998. július 29-augusztus 1. között került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete rendezésében a XXX. Könyvtáros Vándorgyulésre Salgótarjánban.
Intézményünk vezetoi mellett számos kollégánk is részt vett a rendezvényen. Szántó Péter könyvtárigazgató nagy érdeklodést kiváltó eloadást tartott „Az Access Library koncepció és a könyvtárak együttmuködése. A megvalósítás tapasztalatai az Országos Muszaki Információs Központ és Könyvtárban" címmel. A vándorgyulés ideje alatt az OMIKK prospektusokkal, szóróanyagokkal ismertette tevékenységét.

2. 1998. augusztus 26-28. között immár hatodik alkalommal rendezték meg a Távközlési konferenciát. A Szegeden, „Versenyben az idovel és a kihívásokkal" címmel tartott rendezvényen számos nagyvállalat (pl. MATÁV, WESTEL. DÉLTÁV stb.) vezetoje és szakemberei vettek részt.
A konferencia részletes programja és az eloadások rövid tartalmi kivonata a PR Igazgatóságon megtekinthetok. Dr. Herman Ákos foigazgató nagysikeru eloadást tartott „A felhasználóbarát Információs Társadalom megalkotása az EU 5. keretprogramjában" címmel. A OMIKK tevékenységét ismerteto anyagokat érdeklodéssel fogadták a konferencia résztvevoi.


FIGYELEM!

A Szerkesztoség telefon- és faxszámai megváltoztak. Az alábbiakban közöljük az új számokat:

Tel: 266-3123,
338-2300/129, 237
Fax: 338-2702, 338-2232,


Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérheto, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvu címlapjának hívószáma (URL-je): http://www.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm.   A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különbözo szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztoség E-mail címe: nyerges@omk.omikk.hu

* * *


OMIKK EU-INFO Hírlevél
Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelos kiadó: Stubnya György
Felelos szerkeszto: dr. Dúzs János
Szerkeszto: dr. Gerzsó Géza
A szerkesztobizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztoség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 266 3123
Fax: 338-2232, 338 2702