OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
IV. ÉVF. 3. szám 1998. március

JÓVÁHAGYÁS ELŐTT
AZ EU 5. KTF KERETPROGRAM

Az Európai Parlament, valamint az EU tagországok kutatási minisztereinek észrevételei és javaslatai alapján a következő változat kerül - kellő jogi formába öntve - jóváhagyásra kb. az év végén.

Millió ECU

Ötödik keretprogram

12,740

Tematikus programok: 10,039
- az élet minőségének javítása és az élő erőforrások kezelése 2,239
- felhasználóbarát Információs Társadalom létrehozása 3,363
- versenyképes és fenntartható növekedés előmozdítása 2,389
- energia, környezet és fenntartható fejlődés

  

= környezet és fenntartható fejlődés 1,044

= energia

1,044
Nemzetközi együttműködés 458
Innováció és KKVk 350
Emberi erőforrások és társadalmi-gazdasági kutatás 1,205

Közvetlen tevékenységek (JRC)

688
Euratom keretprogram 1,260
Nukleáris fuzió 792
Maghasadás 187

Közvetlen tevékenységek (JRC)

281
Maximális ráfordítás 14,000

Megjegyzés: Az 5. keretprogramról további részleteket az EU-MIK Közlemények mellékelt számában közlünk.


EU KTF Programok

INFO 2000 - Multimédia projektek

A XIII. Főigazgatóság az "INFO 2000 - realising multimedia potential" című könyvben jelentette meg a program keretében támogatott projektek ismertetését a következő területekről:

- Kulturális örökség
- Üzleti információk
- Földrajzi információk
- Műszaki és orvosi információk

Technológiaértékelési és technológiatranszfer projektek támogatása

Az 1997. év júniusában közzétett pályázati felhívásra beérkezett pályázatok kiértékelésének eredményeként 245 pályázat közül 44 nyerte el az EU Innovációs Program támogatását.

Innovációmenedzselési technikák

Az EU az Innovációs Program keretében számos, a címben jelzett tárgyú projektet támogatott. Megjelentették e projektek tartalmi ismertetőit, amelyek különösen hasznosak az általában külső szakértők segítségére szoruló KKVk részére.

140 millió ECU az energia-technológia fejlesztésének támogatására

A JOULE/THERMIE program keretében 134 projektet és 183 csatlakozó intézkedést támogatnak. A résztvevők valamennyi tagországból és széles körbol származnak, állami szervektől helyi hatóságokon keresztül KKVk-ig és egyetemekig.


Technológiafejlesztés és innováció: nemzetközi rendezvények

Italian Telecommunications Congress '98
Róma, Olaszország, 1998. április 20-23.

The Citizen and the Global Information Society
Brüsszel, Belgium, 1998. április 21-22.

PACKINNOVE '98 - Technological Innovation in Packaging and Wrapping
Troyes, Franciaország, 1998. április 28-29.

The 21st Century Information Society - The Role of Library Associations
Budapest, Magyarország, 1998. május 10-14.

Al-Invest - Clean Water Technologies and Sustainable Development
Bogota, Colombia, 1998. május 11-13.

Baltic States - Food and IT Brokerage Event
Jurmala, Lettország, 1998. május 25-26.

EMMSEC '98 - European Multimedia, Microprocessor Systems and Electronic Commerce
Bordeaux, Franciaország, 1998. szeptember 28-30.


Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetok az OMIKK-ban.

Az Európai Parlament és a Tanács 97/27/EC sz., 1997. júl. 22-i irányelve bizonyos motoros jármukategóriák és pótkocsijaik tömegéről és méreteiről.

Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EC sz., 1996. márc. 11-i irányelve az adatbázisok jogi védelméről.

Az EU Tanács 1997. október 27-i, 97/62/EC számú irányelve a vadon élő állatvilág, növényzet, valamint ezek természetes környezetének megőrzéséről.

Az EU Tanács 1997. október 13-i rendelete az Észak-Dél együttműködésről a kábítószer és kábítószerfogyasztás elleni kampányban.

A Bizottság 1997. október 7-i, 97/59/EC számú irányelve a munka közben biológiai hatóanyagokkal érintkezo dolgozók védelmére hozott intézkedések műszaki fejlődéssel való összhangjának megteremtéséről.

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az alábbi dokumentumról: Fenntartható fejlődés az építés és lakásépítés területén Európában


Új KTF kiadványok

Előző számunkban megkezdtük az EU-INFOBASE-be beérkezett EIMS (The European Innovation Monitoring System) kiadványsorozat egyes köteteinek ismertetését. Az alábbiakban folytatjuk a beérkezett kötetek felsorolását.

Part I: Innovation in firms including the Community Innovation Survey - I. rész: Vállalati innováció beleértve a Közösségi Innovációs Felmérés eredményeit is

5/ International Transfer of Organisational Innovations. No. 45. (Szervezeti újítások nemzetközi átadása)

6/ Innovation Management Tools: A Review of Selected Methodologies (Innovációmenedzselési eszközök: A kiválasztott módszerek áttekintése)

7/ Innovation Outputs in European Industry: Analysis from CIS. No. 34. (Innovációs eredmények az európai iparban: a Közösségi Innovációs Felmérés adatainak elemzése)

8/ Technology Transfer, Information Flows and Collaboration: an Analysis of the CIS. No. 36. (Technológiatranszfer, információáramlás és együttmuködés: a Közösségi Innovációs Felmérés adatainak elemzése)

(A felsorolást a következő számunkban folytatjuk.)


OMFB Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

1. Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-francia kormányközi tudományos és technológiai együttmuködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1998. május 4. 16.00 óra

2. Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-német kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1998. május 13. 16.00 óra

*

Az 1. és 2. pont alatt ismertetett pályázati lehetőségekkel kapcsolatos pályázati űrlapok átvehetők az OMFB NPI titkárságán (Budapest, V. Szervita tér 8. II. em. 210.)

3. Pályázati felhívás "Versenyképes Termékek Létrehozását Eredményezo Műszaki Fejlesztési Tevékenység" támogatására

A pályázat célja, hogy az OMFB - az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Gazdaságfejlesztési pályázati rendszeréhez illeszkedve - elősegítse azon termék- és technológiai fejlesztések megvalósítását, amelyek a hozzáadott érték tartalom jelentős növelése révén nemzetközi összehasonlításban is korszerű, versenyképes, hosszú távon gazdaságosan értékesíthető termékek létrejöttét eredményezik. Az OMFB támogatás kizárólag csak a Gazdaságfejlesztési pályázatban igényelhető forrásokkal együtt pályázható.

A befogadásra kerülő projektek megvalósításának időtartama: max. 3 év

A projekthez elnyerhető OMFB támogatás max. 40 millió Ft

Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó az erre rendszeresített és az OMFB információs pultjánál (1052 Budapest, Szervita tér 8. földszinti előcsarnok) beszerezhető pályázati űrlapon. A díjmentes pályázati csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket és az űrlapot is. A pályázati csomag letölthető az internet <http:/www.omfb.hu/> címéről is.

Beadási határidő: folyamatos, 1998. november 30-ig.

Figyelem! Pályázatot a felhívás megjelenésétől csak az 1998. évi Tájékoztató Füzetben található űrlapon lehet benyújtani.

4. Pályázati felhívás Ipari Formatervezési Nívódíj és Ipari Formatervezési Miniszterelnöki Különdíj elnyerésére

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter és az OMFB ügyvezető elnöke által meghirdetett közös pályázat az 1998. évre. Pályázni lehet a legkülönfélébb termékcsoportokban. A pályázat célja az ipari formatervezési tevékenység ösztönzése, értékeinek elismerése, a magyar termékek formakultúrájának emelése; a hazai termékek versenyképességének javítása és a formatervezés szakmai, társadalmi elfogadtatásának elősegítése.

Pályázni olyan gyártásra érett termékekkel lehet, amelyek a Magyar Köztársaság területén készültek, és döntő arányban hazai alkotói-formatervezői tevékenységet testesítenek meg. Pályázatot benyújthatnak természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók.

Pályázni az OMFB Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács Irodáján beszerezhető Jelentkezési lapon lehet és itt kérhető a részletes pályázati kiírás szövege is. (Cím: 1052 Budapest, Szervita tér 8. VI. emelet 607 szoba).

A pályázatokat egy példányban 1998. június 25-ig az OMFB Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács Irodáján kell benyújtani.


Felhívás előadás tartására!
VII. MAGYAR MINŐSÉGI HÉT NEMZETI KONFERENCIA
és a csatlakozó rendezvények:
IV. "MAGYAR MINŐSÉG HÁZA"
VII. ORSZÁGOS MINŐSÉGÜGYI KIÁLLÍTÁS

1998. november 8-13-ig
Helyszín: Budapest, a Magyar Honvédség
Művelődési Háza (Bp., XIV. Stefánia út 34.)

A VII. Minőségi Hét középpontja egy kb. másfél-két napos konferencia, amelynek keretében államigazgatási vezetők, valamint a témakört jól ismerő szakemberek tájékoztatnának a jelenleg fennálló és a rövidesen hatálybalépő jogszabályokról, előírásokról, amelyekhez a hazai termelőknek alkalmazkodni kell.

A Minőségi Hét gerincét alkotó rendezvényt több, egy-egy önálló területet felölelo, 6-8 előadásból álló sorozat egészítené ki, melyek a következőket tárgyalnák:

a menedzsment szerepe az üzleti kiválóság elérésében és fejlesztésében,
a beszállított részegységek hatása a végtermékre,
a környezetvédelem követelményrendszere, különös tekintettel az energia- és anyagfelhasználás csökkentésére, amely a környezet kímélésének hatékony módszere,
a minőségügy oktatása,
a termékminőség jelentosége a kereskedők szemszögéből.

A részletes programot és a részvétel feltételeit az előadók jelentkezése után állítják össze. Kérik előadók jelentkezését kb. 30 perc időtartamú előadás tartására a súlyponti és a kiegészítő témakörök valamelyikében.

Beküldési határidő: 1998. április 15.

További információ: Magyar Minőség Társaság
1450 Budapest 9. Pf.: 24.,
Tel: 218-3011


OMIKK HÍREK

1. A Better kiadó, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, valamint az OMIKK, Nagy Ferenc főszerkesztő együttműködésével megjelentette a

MAGYAR TUDÓSLEXIKON-t.

A négyezer példányban kiadott kötet közel 1000 kiemelkedő magyar tudóst mutat be. A lexikon ára 5600 forint, de az iskolák 20 %-os kedvezménnyel megvásárolhatják.

További információ:
OMIKK Értékesítési Osztály
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel/Fax: 138 4650

2. 1998. február 26 - március 4. között rendezték a Internet Galaxis'98 kiállítást az Iparművészeti Múzeum aulájában. Az OMIKK kiállítóként vett részt az OMFB standján. Az intézményt a PR és az értékesítés munkatársai képviselték, s számítógépes szakembereink adatbázis bemutatót tartottak.

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérhető, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvű címlapjának hívószáma (URL-je): http://www.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különböző szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztoség E-mail címe:
nyerges@omk.omikk.hu

* * *

OMIKK EU-INFO Hírlevél
Kiadja:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:

OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138-4803,
Fax: 138-2232.