LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTŐ KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

 

EU-MIK kiadványsorozat előkészületben

Az EU-MIK egyik igen fontos feladata az Európai Unióval kapcsolatos információk magyar nyelvre történő lefordítása, ill. tömörítése és hazai terjesztése. Ennek a vállalt kötelezettségünknek az EU-INFO Hírlevél kiadása révén, továbbá számos, főként rövidebb lélegzetű anyag magyar nyelven történő megjelentetésével már eddig is igyekeztünk eleget tenni.

Annak érdekében, hogy ezt a munkánkat szervezettebbé, rendszeresebbé tegyük, kiadványsorozat megjelentetését tervezzük, amelynek egy-egy kötete az Európai Unióban folyó tevékenységek egy-egy fontos területét ismerteti. Az alábbiakban közöljük azokat a szakterületeket, amelyekkel a sorozat egy-egy kiadványa foglalkozik:

Környezetvédelem és fenntartható fejlődés. Az Európai Unió politikája és akcióprogramja

A technológiatranszfer közösségi szintű szabályozása az Európai Unióban

Az egyetem és ipar közötti technológiatranszfer ajánlott gyakorlata az Európai Unióban

Az Európai Unió az információs társadalom kialakulásához vezető úton

Európai városok a fenntartható fejlődés útján

Innováció az Európai Unióban

Az Európai Unió piaci versennyel kapcsolatos politikája

A kiadványok várható terjedelme 100-150 oldal. A tervezett sorozattal kapcsolatos fenti információ előzetes tájékoztatásul szolgál; ezzel összhangban a sorozat tematikai összetétele, ill. az egyes címek még változhatnak.

További információ: Dr. Gerzsó Géza, 138 4803

 

Német szervezet innovációs rendezvénye

Nemzetközi kutatási-fejlesztési együttműködés iránt érdeklődő cégek és intézmények számára az

AiF - Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinungen (Iparágazati Kutatási Egyesülések Munkaközössége)

Budapesti Kapcsolatépítő Irodája ez év őszén nagyszabású rendezvény keretében mutatja be a német kormányzat, a tudományos körök, az innovatív kis- és középvállalkozások innovációs kooperációs tapasztalatait és céljait, különös tekintettel az együttműködések jelentőségére, annak igényével, hogy mind több új, határokon átívelő kooperáció erősítse a részt vevő cégek eredményességét és versenyképességét.

Az egész napos rendezvény színhelye és időpontja:

 

Építők Liget - Kongresszusi Központ

1997. október 16-án 9.30-tól 17.15-ig.

 

A program délelőtti részében a két ország tudománypolitikájának képviselői szólnak az országok jelen és tervezett együttműködési lehetőségeiről, délután pedig két munkacsoportban - élelmiszerkutatás és ipar, valamint környezeti technológiák és környezetvédelmi analitika témakörben - német, piacközeli fejlesztésben érdekelt cégek tartanak rövid bemutatkozást, várva a lehetséges kooperációkban fantáziát látó magyar résztvevők személyes jelentkezését.

Részvételét a délelőtti plenáris ülésen akkor is célszerűnek ítéljük, ha a délutáni munkamegbeszélések témája nem találkozik közvetlen érdeklődésével, mivel az AiF által kínált új kooperációk egyéb szakterületekre is kiterjednek.

A jelentkezési igényeket az alábbi címre szeptember 10-ig kérjük eljuttatni:

Jancsó András, AiF - Budapesti Kapcsolatépítő Iroda

Cím: Budapest VI., Munkácsy M. u. 16.

Levélcím: c/o NETI 1398 Budapest Pf. 570

Tel: (1) 301 2089, 301 2030,

Fax: (1) 332 3774

E-mail: jancso@mail.neti.hu

Partnerkeresés

 

NETI/MTTK mint EU-MIK partner ajánlatai:

I. Partnerkeresés:

1. A németországi Steinbeis Központ partnereket keres EU pályázatokhoz:

az egyik pályázat alapvető feladata kifejleszteni és elsajátítani a megfelelő innovációs menedzsment technológiák kiválasztásához (meghatározásához) és alkalmazásához szükséges tapasztalatot, gyakorlatot és szakértelmet a legfontosabb iparágakban felmerülő igények teljesítésére;

a másik pályázat célja olyan módszerek illetve eszközök kialakítása és kipróbálása, amely technológia-orientált KKV-k innovatív projektjeinek hasznosítását és piaci lehetőségeit vizsgálja, azzal a céllal, hogy a potenciális beruházó partnereknek döntési segédletet adjon.

2. FAIR program: Német cég kooperációs partnert keres többparaméteres érzékelő rendszer kifejlesztéséhez sütőipari termékek automatikus ellenőrzésére.

3. BIOTECH program: Német vállalat biotechnológia területén keres partnert pályázatukhoz, melynek célja epi- és endotheliális sejtek tenyésztése.

4. BIOTECH program: A Biotech specifikus program keretén belül pályázó német cég partnert keres ezen a területen, hogy a már in vitro módon hatékony gátlóanyagok diagnosztikai és terápiai összetevőit in vivo módon hasznosítsa, valamint ennek a találmánynak az alapján piacképes gyógyszereket fejlesszenek ki.

5. BIOTECH program: Az optoelektronika, kémia, biológia területén szakértelemmel rendelkező multinacionális csoport együttműködő partnert keres az említett tudományágak szakértői között. Az együttműködés célja olyan készülék kifejlesztése amely egy már működő a biomolekuláris komplexek funkcionális tanulmányozásához használt eszköz és egy egyszerű félvezető lézer dióda kombinálásán alapul.

6. Innovation Technology Transfer Project program:

a/ Alkotóműhelyek szervezésében és levezetésében gyakorlott német egyetem munkatársai gyerekek kreativitását, valamint fantáziáját stimuláló játékok kifejlesztésével kapcsolatos témákban keresnek szakértőket együttműködés céljából:

alkotóműhelyek tapasztalatcseréje,

a termékek tesztelésénél szerzett tapasztalatok kölcsönös megosztása,

mozgássérülteket foglalkoztató intézmények részére formatervezési konzultációk szervezése.

b/ A németországi Steinbeis Központ partnert keres kórházak számára kialakítandó controlling és menedzsment rendszer létrehozásához hatékonyságuk és pénzügyi stabilitásuk biztosítása érdekében.

7. A spanyolországi ICT (non profit alapítványi keretekben működő szolgáltató) képviselőket, partnereket, alvállalkozókat keres és vegyes vállalati együttműködést kínál a következő területeken:

elektronikai termékek gyártása,

fémmegmunkálás,

környezetvédelem,

nehézipar,

fém és műanyag termékek gyártása,

veszélyes vegyszer tárolása, szállítása.

8. A Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kiállítók és szakmai látogatók jelentkezését várja a hannoveri BioTechnika vásárra, mely 1997. október 21-23. között kerül megrendezésre a következő témakörökben:

a/ Táplálkozástudomány:

- a Föld élelmiszerellátásának biztosítása,

- ellenálló növényfajták nemesítése,

- új ipari enzimek.

b/ Egészségügy/gyógyszeripar:

- örökletes betegségek kutatása,

- oltóanyagok fejlesztése,

- új diagnosztikai módszerek.

c/ Mezőgazdaság:

- termelés növényvédő szerek használata nélkül,

- állattenyésztési újdonságoké,

- újratermelődő nyersanyagok,

- kártevők elleni védelem.

d/ Környezetvédelem:

- hulladék újrahasznosítás,

OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL MELLÉKLETE 1997. július-augusztus

- mikroorganizmusok tenyésztése olajszennyeződések, nehézfémek és hulladékok ártalmatlanítása céljából

II. Kínál:

726 Francia cég videó-megfigyelő rendszert fejlesztett ki a magas kockázatú helyszínek számára. A rendszer alkalmas képrögzítésre, feldolgozásra, szelektív felvételre és a kép digitális továbbítására. A cég vevőt és forgalmazót keres.

728 Svéd cég hulladékdarabolók választékát kínálja, különleges vágófejjel hullámpapírhoz, papíroshoz, műanyag palackokhoz és dobozokhoz, stb. Hordozható kivitelben is kaphatók, felszerelve korszerű porvédelemmel. A darabolt anyagot műanyagzsákba tölti a kényelmes kezelés érdekében. A cég gépeladást és joint venture lehetőséget kínál.

752 Svéd cég új technológiát fejlesztett ki gyártásból kiselejtezett fém-polimer termékek - fém-gumi, fém-poliuretán, fém-PUR, stb. - elválasztásához. A technológia üzemi alkalmazásban van. A cég tovább kívánja fejleszteni az eljárást a fém és polimer hulladék - 10-15%-ban roncs kocsikból - újrahasznosítására. A cég a technológia licencét kínálja, valamint fejlesztő és joint venture társat keres.

III. Keres:

733 Görög cég keres hatékony és új szoftver eszközöket a következő feladatokhoz:

a/ környezetvédelmi döntések támogatása,

b/ erdőtüzek esetére alkalmazható, általános védelmi beavatkozás döntéshozatala,

c/ épületek belső zajszintjének előrejelzése - különösen ipari létesítményeknél,

d/ szennyeződés eloszlása és terülése folyókban, tavakban, tengerben, stb.

739 A könnyen használható, „tűzőgép-szerű", az optikai kábelek végeinek levágására a sodrást megelőzően a megfelelő 8 fokos szögben működő Precíziós Vágó angliai tervezője és gyártója forgalmazót és tanácsadót keres ismeretekkel és kapcsolatokkal a célzott iparágaknál és felszereléssel a termék tárolásához és szervizéhez. A kijelölt forgalmazó betanítását biztosítják.

XL SL angliai cég, amely évek óta kizárólagos forgalmazója a „Satel" rádió-adat modemeknek, forgalmának bővítése és választékának szélesítése érdekében új, profiljába illő termékeket keres. A termék kicsiny, csúcstechnikai produktum kell legyen, célszerűen valamilyen egyedi „niche" piacra. Csak kész, eladható termékben érdekeltek.

Részletes tájékoztatást ad a Nemzetközi Technológiai Intézet -ben: Gödri Csilla

Tel: 301-2074, Fax: 332-3774,

E-mail: gcsilla@mail.neti.hu


FIGYELEM!

Az Európai Unió pályázatain

részt vevő, ill. e pályázatok iránt

érdeklődő Olvasóink figyelmét

felhívjuk az alábbi két fontos

dátumra:

1997. szeptember 17. - az Európai Unió Bizottsága közzéteszi a IV. kutatási és technológiai fejlesztési keretprogramban előirányzott újabb pályázati kiírásokat,

1997. szeptember 26. - az INCO-COPERNICUS kiírásra készített pályázatok beadásának határideje.

 


OMIKK FORDÍTÓ IRODA

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel.: 138-2874, Fax.: 138-4924

Műszaki fordítás, lektorálás

Tolmácsolás, szövegszerkesztés

Szakirodalom beszerzés

30 nyelv, országos hálózat, reális árak