LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTŐ KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja

(EU-MIK)

Ünnepélyes megnyitása

Időpont: 1997. május 12.

Helyszín: OMIKK, 1088 Budapest, Múzeum u. 17.

 

Program

 

10.00 Sajtótájékoztató

12.00 Ünnepélyes megnyitás

az Európai Unió, az illetékes államigazgatási szervek és az érdekelt intézmények képviselőinek részvételével

15.00 Nyílt Nap: az EU-MIK bemutatása

Előadások:

tartják: az Európai Unió, a holland Innovation Relay Centre, az OMFB, az OMIKK és a NETI képviselői

Bemutató: az OMIKK INFOCENTRUM és szolgáltatásai

 

 

INCO-COPERNICUS

Pályázati felhívás

közös kutatási és technológiai fejlesztési projektek végrehajtására az Európai Unió valamint a közép-európai országok (CCE) és a szovjet utódállamok (NIS) szervezetei részére

 

Az EU Bizottsága által meghirdetett és pénzügyileg is támogatott INCO-COPERNICUS pályázatra magyar kutatói csoportok, egyetemi kutató részlegek továbbá vállalkozások is pályázhatnak az alábbi szakterületeken:

 

1. Környezetvédelem

Az erdőségek fenntartható kezelése

- az erdők szerepe az erózió megelőzésében;

- lepusztult erdőterületek helyreállítására irányuló stratégiák;

- a fák jobb ellenállóképességének javítására és a stressztényezokhöz való jobb alkalmazkodásának elősegítésére irányuló biotechnológiai kutatás;

- az erdők eredményes kezelésének a fenntartható fejlődéssel összefüggő, valamint társadalmi-gazdasági előfeltételei, beleértve a tökéletesített

kezelési rendszereket is;

- az északi erdőségeket fenyegető veszélyek és helyreállításukra alkalmas intézkedések.

 

A vízkészletek fenntartható kezelése

- a talajvíz kezelése és védelme;

- innovatív, alacsony költségu technikák a vízveszteség csökkentésére és a hatékony vízhasználatra:

* ivóvíz-kezelés, -ellátás, -minőség;

* a víz újrafelhasználása és hasznosítása az iparban;

* a víz újrafelhasználása és újrahasznosítása a fenyegetett mezőgazdasági területeken.

 

A talaj fenntartható kezelése

- a talajok tápereje;

- változások és fenntarthatóság a talajerózióval összefüggésben.

 

2. Az ionizáló sugárzás környezeti és közegészségügyi következményei

 

Környezeti következmények

- a víztárolók és a talajvíz radioaktív szennyeződése;

- a radioaktív sugárzásnak kitett talajban végbeme nő változások elemzése;

- a radioaktív anyagokkal szennyezett talaj megtisztítására alkalmazott rehabilitációs eljárások továbbfejlesztése

 

Közegészségügyi következmények

- a radioaktív sugárzásnak kitett biológiai populációkból vett minták adatbankja;

- balesetek során erős sugárzást szenvedett egyedekben jelentkező késői hatások vizsgálata;

- a tartósan radioaktív sugárzásnak kitett populációkról készített járványtani tanulmányokban

felhasználható adatok és módszerek feltérképezése.

 

3. Közegészségügyi kutatási tevékenységek

 

Egészségvédelmi rendszerek kutatása

- az egészségvédelmi rendszerek és szükségletek értékelése és közgazdasági elemzése;

- környezet és egészség; különös tekintettel a levegő szennyezettségére és ennek kapcsolatára az egészségügyi problémákkal.

 

Fejlett járványügyi diagnosztika és prognosztika (kórjóslattan)

- genetikailag öröklött betegségek, kockázati tényezők, a népesség genetikai adottságai;

- a CCE/NIS államokban ténylegesen előforduló fertőző betegségek, különös tekintettel ezen betegségek észlelésére, ellenőrzésére és megelőzésére.

 

4. Nem-nukleáris energia (demonstrációs projektek)

 

Innovatív és hatékony energiatermelési és -felhasz- nálási technológiákat bemutató demonstrációs projektek a megújuló energiaforrások (RES) területén.

- geotermikus energiák: alacsony hőmésékletű energiaforrások hasznosítása;

- biomassza és hulladék;

- nap- és szélenergiák.

 

5. Nem-nukleáris energia (kutatási projektek): fosszilis tüzelőanyagok, (szén, szénhidrogének)

 

- a fosszilis tüzelőanyagok tiszta felhasználása: épületekben, közlekedésben és az iparban;

- szén és lignit: az égéssel és gázzá alakítással összefüggő eljárások.

 

6. Fejlett távközlési és telematikai alkalmazások

 

Kiegészítő együttműködési formák, amelyek elősegítik a CCE/NIS államokban a Globális Információs Társadalom létrehozását és amelyek az INCO-Copernicus, az ACTS (Advanced Communications Technologies and Services - Fejlett Kommunikációs Technológiák és Szolgáltatások) vagy a Telematikai alkalmazások című programok keretében végrehajtott sikeres projektekhez és akciókhoz kapcsolódnak. A pályázatoknak az Akciótervben megfogalmazott célkitűzések megvalósítását kell szolgálniok.

 

7. Információtechnológiák

 

Az információs társadalom kialakításával összefüggő információtechnológia, első sorban az információs társadalomról tartott "1996 CEE/EU FORUM" Akciótervében elfogadott kutatási akciók, a következő kutatási témákkal: Multimédia hálózatok, a Többnyelvűség elterjedését szolgáló eszközök, Térinformációs rendszerek, Kutatási hálózatok.

 

8. Ipari technológiák és anyagkutatás

 

- olyan összehangolt akciókra korlátozták, amelyek a tiszta technológiák alkalmazását segítik elő (a kutatási szféra és az ipar képviselőinek részvételével kialakított hálózatok);

 

9. Agrár-élelmiszeripari terület: élelmiszeripari technológia (beleértve az élelmiszereloállítás biztonsági vonatkozásait is)

 

- új technológiák kifejlesztése és a meglévő eljárások tökéletesítése biztonságos, kiváló minoségű élelmiszerek előállítása céljából;

- természetes termékek és rendszerek alkalmazása az élelmiszerkonzerválásra, beleértve a természetes élelmiszeradalékokat is.

 

10. Társadalomtudományok

 

- az iparágak megújítására és modernizálására alkalmas tényezők és stratégiák kutatásával foglalkozó projektek;

- a CCE/NIS államokban tapasztalt tiltott kábítószerfogyasztással összefüggő politikák kialakítását elősegítő kutatás.

 

Egyéb pályázati feltételek:

A pályázóknak kötelezően nemzetközi együttműködést kell kialakítaniuk és a pályázatnak a következő előírások figyelembevételével kell elkészülnie:

közös kutatási ill. demonstrációs projektek tekintetében

minimum két résztvevő két különböző tagállamból (vagy egy résztvevő egy tagállamból és egy résztvevő egy társult* országból), ÉS legalább egy résztvevő a CEC/NIS államokból;

összehangolt akciók tekintetében

minimum két résztvevő két különböző tagállamból (vagy egy résztvevő egy tagállamból és egy résztvevő egy társult országból) ÉS legalább két résztvevő a CEC/NIS országokból.

A nemzetközi együttműködés előmozdítása céljából a pályázatok elbírálásakor előnyben részesítik azokat a pályázatokat, amelyekben több CCE/NIS államból jelentkező pályázó is részt vesz.

A pályázatok benyújtásának határideje:

1997. szeptember 26. 12.00 óra (helyi idő)

 

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:

 

Commission of the European Communities

DG XII/B-2

INCO-COPERNICUS

Rue de la Loi 200 - SDME

B-1049 Brussels

Belgium

 

Telex: COMEU B 21877

Fax: 32-2-296 33 08

E-mail: inco-copernicus@dg12.cec.be

 

Figyelem!

1. A fenti tájékoztató - terjedelmi korlátok miatt - csak erősen rövidítve, kivonatosan tartalmazza az EU INCO-COPERNICUS pályázati kiírását, ezért célszerű, hogy egy-egy szakterület pályázói megismerjék a pályázat teljes, ún. információs csomagját is. Ez utóbbit Szolgálatunk kérésre az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

2. A fenti pályázat teljes információs anyaga, a tömörített incocope.arj file letölthető az alábbi címről:

http://FEMIRC.OMIKK.HU/femirc00.htm

 

További információ az INCO-COPERNICUS pályázati lehetőségekkel kapcsolatban:

Nyerges Gyula, tel: 138-4803 fax: 138-2232 E-mail: nyerges@omk.omikk.hu

dr. Gerzsó Géza tel: 138-2935 fax: 138-2232

Czeglédi Gyuláné, tel: 138-2935 fax: 138-2232

 

* A "társult ország" ebben az összefüggésben nem a társulási szerződést aláírt ország kategóriáját fedi, amelyhez jelenleg Magyarország is tartozik, hanem azokra az országokra vonatkozik, amelyek az adott EU KTF program végrehajtásához csatlakoztak és annak finanszírozásához is hozzájárulnak. Ilyen ország Izland, Izrael, Liechtenstein, Norvégia és várhatóan csatlakozik majd Svájc is.

Az Európai Unió IV. kutatási és fejlesztési keretprogramjának hírei

Magyar részvétel az EU KTF legújabb informatikai pályázatának regionális tájékoztató napján Pozsonyban.

 

Az EU-MIK szlovákiai testvérszervezete, a FEMIRC Slovakia és az EU Bizottságának III. Főigazgatósága közös rendezésében 1997. április 3-án az informatikai specifikus program, az ESPRIT 4 legújabb, 1997. március 17-én közzétett pályázati felhívásáról nagysikerű tájékoztató előadássorozatra, ún. Információs Napra került sor Szlovákia fővárosában, Pozsonyban.

Az „Információs Nap"-on elhangzott tájékoztatás elsősorban az ESPRIT 4 keretében az elektronikus kereskedelem (Electronic Commerce) és a virtuális iroda (Information Technology for Mobility) témákra kidolgozott tematikus pályázatok tárgykörére vonatkozott, de mellette sor került az ESPRIT program teljes egészének átfogó ismertetésére is.

A tájékoztatót az EU Bizottsága részéről Konstantinos KLINOS, a DG III. Főigazgatóság munkatársa tartotta. A tájékoztatást konzultáció követte.

A tájékoztató nap második részében mintegy húsz-húsz perces előadás keretében bemutatkozott az 1997. január 1. óta működő cseh, magyar és szlovák FEMIRC, valamint a Burgenland és Alsó-Ausztria területére illetékes Innovation Relay Centre.

Az Információs Napon a mintegy százhúsz hazai, cseh és osztrák résztvevő mellett az OMIKK koordinálásában működő EU-MIK szervezésében mintegy harminc tagú magyar küldöttség vett részt és kísérhette figyelemmel a tájékoztatókat. Magyar részről képviseltette magát az EU-MIK konzorcium valamennyi tagja, az Ipari Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és több más szervezet, vállalkozó és potenciális pályázó.

 

INCO-Copernicus Információs Nap Budapesten

 

Az 1997. április 15-én kiírt INCO-Copernicus pályázatról és a részvétel feltételeiről tartott élénk érdeklődés mellett 1997. április 29-én az OMFB-ben angol nyelvű Információs Nap-ot Jean-Louis Blanc úr, az EU Bizottsága XII. Főigazgatóságának munkatársa.

Az Információs Nap alkalmával az EU-MIK képviselője tájékoztatta a résztvevőket azokról a szolgáltatásokról, amelyekkel a konzorcium a hazai pályázókat segíti a pályázathoz szükséges partnerkeresésben és pályázattal kapcsolatos tájékozódásban, továbbá a pályázat megírásában.

 

Partnerkeresés

 

A holland Innovációközvetítő Központ különböző szintű kapcsolatfelvételre (pl. közös fejlesztés, Joint-venture stb.) partnereket keres a következő témakörökben (a témák speciális jellegére tekintettel az eredeti angol megjelöléseket tesszük közzé):

- Retroreflective signs;

- Modelling methodology and supporting simulation technology for analysing capacity & quality of railbound transportation systems;

- Coextruded Taps Yarns and monofilament

- EuroSim real-time simulator and visualisation toolset

- LITE module;

- Design Optimisation by Generic Algorithm;

- Submicron technology;

- Submicron cutting technology

- Furniture Carcass System;

- Surface treatment;

- Non-destructive testing (NDT);

 

Részletes tájékoztatás ad az OMIKK EU-MIK

Nyerges Gyula, Czeglédi Gyuláné, dr. Gerzsó Géza

Tel.: 138-4803, 138-2935 fax: 138-22-32

 

 

Bemutatkoznak az EU-MIK konzorcium tagjai

 

Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja, az EU-MIK egyike annak a tíz újonnan létesített innovációközvetítő központnak, amelyeket az Európai Unióban már korábban létrehozott és eredményesen működő információközvetítő mintájára az Unióval társulási szerződést kötött közép- és kelet-európai országban hoztak létre. Az EU-MIK-et alkotó öt intézmény közül a koordinátor OMIKK szerepét olvasóközönségünk már jól ismeri, hiszen már lassan két esztendeje annak, hogy az OMIKK EuInfo Hírlevélből figyelemmel kísérhették az OMIKK EuInfo Szolgálat és InfoCentrum tevékenységét.

Az OMIKK EuInfo Szolgálat eddigi tevékenysége jelentősen kiszélesedik és átalakul azzal, hogy 1997. január elejétől négy másik intézménnyel konzorciumot alkotva immár az EU hazai innovációközvetítő központjának szerepét is átvette. A konzorcium tagjainak szerteágazó szakmai tapasztalatai és tevékenysége jelentősen növeli az OMIKK EuInfo Szolgálat eddigi tevékenységének hatósugarát. Ennek tükrében szeretnénk nagyon röviden, szinte tőmondatokban bemutatni a konzorcium tagjainak szakmai tevékenységi körét.

Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, OMIKK a projekt koordinátora és az OMIKK EuInfo Szolgálat és InfoCentrum mellett az OMIKK valamennyi erőforrása az EU-MIK rendelkezésére áll adott feladatok megoldására. A keretprogram egészére kiterjedő koordinációs és nemzetközi együttműködési szervezési feladatok mellett az OMIKK a gazdája hat specifikus programnak is (Telematikai alkalmazások, korszerű távközlési technológiák és szolgáltatások, szabványok és mérés, mezőgazdaság, az innováció társadalmi következményei és a kis- és közepes vállalkozások támogatása).

A Nemzetközi Technológiai Intézet, a NETI a Puskás Tivadar Alapítvány keretében jött létre és küldetése a hazai innováció és a nemzetközi technológiatranszfer támogatása. Az EU-MIK-en belüli szerepe azonban kiterjed az EU IV. KTF keretprogramjaival kapcsolatos információterjesztési és pályázati tanácsadási feladatokra is. Az IV. KTF keretprogram több specifikus programjára vonatkozó információterjesztés hazai gazdájaként az ipar- és anyagtechnológia, a környezetvédelem, a nem-nukleáris energetika és a közlekedés specifikus programjainak a pályázatokkal és a technológiatranszferrel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat látja el, de szerepet vállal csaknem valamennyi specifikus program munkájában is.

A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Informatikai Tanszékének keretében működő Robottechnikai és Automatizálási Központ (CRA) az automatizálásban és robottechnikában érdekelt hazai kutató és fejlesztő intézmények és vállalkozások nemzetközi együttműködésében szerzett tapasztalatait hasznosítandó az informatikai specifikus program gazdájaként áll tanácsadási és szervezési szolgáltatásokkal az érdekeltek rendelkezésére. Tevékenysége kiterjed a távközlési és telematikai alkalmazási programok területére is.

A VIVIDUS Muszaki Tanácsadó Kft. szakmai tapasztalatai az alumíniumiparra épülnek és az alumíniumiparral kapcsolatban álló iparágak területén folytatott évtizedes tevékenységen alapulnak, bár maga a vállalkozás viszonylag fiatal. Feladata a műszaki fejlesztéssel, az EU KTF projektjeivel, a szabadalom és szabványosítás területeivel kapcsolatos tanácsadás. Az EU-MIK konzorciumon belül ezen kívül a biotechnológiai és orvostudományi specifikus programok gazdája is.

A TREbAG Projektmenedzser Kft. tevékenységi területe elsodlegesen a mezőgazdasági specifikus programra, a kis- és közepes vállalkozások támogatási programjára, valamint a telematika, a szabványosítás, a környezetvédelem, biotechnológia egyes területeire, valamint az informatikában foleg az elektronikus kereskedelemre terjed ki.

*

Az EU-MIK idei munkatervében a személyzet kiképzésén és az információterjesztési infrastruktúra „bejáratásán" túlmenően elsősorban az 1997. áprilisban kiírt INCO-Copernicus pályázaton valamint az egyes specifikus programok rendszeresen kiírt pályázatain való hazai részvétel ösztönzése szerepel.