OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
III. ÉVF. 1-2. szám 1997. január-február

Tisztelt Olvasónk!

Köszöntjük az EU-INFO HÍRLEVÉL III. évfolyamának alkalmából.

Örömmel jelenthetjük be, hogy ebben az évben a Hírlevélnek 12 száma az eddiginél bővebb terjedelemben jelenik meg és tartalmazza az "EU-MIK Közlemények"- et is. Ez az EU Innovációközvetítő Központok Hálózata társult tagjaként szereplő Magyarországi Innovációközvetítő Központ létesítésére irányuló projekt végrehajtásáról és eredményeiről tájékoztat.

Ebben az évben arra is fokozott figyelmet kívánunk fordítani, hogy a HÍRLEVÉL az előbb említett EU támogatás eredményeképpen továbbra is ingyenesen az érdekeltek és érdeklődők minél szélesebb köréhez jusson el.

Ezentúl is köszönettel véve a Hírlevél tartalmára, szerkesztésére, formájára irányuló észrevételeket és javaslatokat, kívánjuk, hogy munkájában hasznosítani tudja a Hírlevél információit

Őszinte nagyrabecsüléssel,

Az EU-INFO Hírlevél Szerkesztősége


INTERJÚ

dr. Siegler Andrással, az OMFB elnökhelyettesével

Az OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL ebben az esztendőben megjelenésének 3. évfolyamába lép. Még hatékonyabban törekszünk szolgálni azt a célt, hogy a hazai szakemberek szélesebb körének felkeltsük az érdeklődését az EU fejlesztési, ezen belül a kutatási és technológiai fejlesztési tevékenysége és azok eredményeinek megismerése iránt, továbbá elősegítsük hasznosításukat a hazai innovációs tevékenységben. Ennek érdekében a Hírlevél felelős szerkesztője interjút kért dr. Siegler Andrástól, az OMFB EU ügyekkel foglalkozó elnökhelyettesétől.

l A HÍRLEVÉL: A múlt év novemberében az EU-INFO '96 nemzetközi szemináriumon tartott előadásában jelezte, hogy az EU tagságra irányuló törekvéseink terén az 1997. év jelentős feladatokat és lehetőségeket állít elénk a kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), az innovációs tevékenység vonatkozásában is.

Kérjük tájékoztassa Olvasóinkat a folyó év EU-val kapcsolatos legfontosabb feladatairól és fennálló lehetőségeiről.

lDr. SIEGLER: Folytatni kell, sőt fel kell gyorsítani az EU KTF programjaiba történő magyar bekapcsolódás feltételeinek javítását. Ennek egyik módja a hazai információs tájékoztató munka fejlesztése, az OMFB és a közelmúltban létrehozott Magyarországi Innovációközvetítő Központ ezirányú tevékenységének összehangolása.

Nagyon fontos feladat az EU programokban való részvételre történő mozgósítás, amelyben az információs támogatás mellett szakértői segítségnyújtás lehetőségeit és további hazai finanszírozási forrásokat is fel kell tárnunk.

Itt kell elmondani, hogy az EU 4. Keretprogramja 1. Aktivitási területének specifikus programjaiban történő magyar projekt-részvétel támogatására az OMFB Tanácsa 1995. decemberében 300 mFt-ot különített el. 1996-ban 65 pályázatot nyújtottak be hozzánk erre a keretre, közülük az illetékes bíráló testületek 40-t tartottak támogatásra méltónak. Ezek a pályázatok párhuzamosan az EU Bizottságához is benyújtásra kerültek. Az EU által is nyertesnek nyilvánított 21 pályázóval összesen 150 mFt támogatásra kötöttünk szerződést. Az OMFB Tanács legújabb döntése értelmében a fenti gyakorlat 1997-ben is folytatódik, ily módon az a magyar pályázó, aki EU-s tagországbeli partnereivel sikerrel szerepel valamelyik specifikus program pályázatán, részvételéhez jelentős OMFB támogatást igényelhet.

További fontos feladatunk a közeljövőben annak feltárása, hogy a magyar kutatás-fejlesztés mely érdekeit kellene az EU figyelmébe ajánlanunk a következő, 5. KTF Keretprogram kialakítása során, illetve miképpen kellene felkészülnünk az abban való részvételre. Különösen hangsúlyossá válik ez a munka a Társulási Bizottság legutóbbi, 1997. január 30-i ülése fényében, amelyen realitássá vált az 5. Keretprogramba történő program szintű bekapcsolódásunk. Amint az bizonyára sokak számára ismeretes, a program szintű részvétel azt jelentené, hogy Magyarország befizeti az adott program költségvetésének a magyar GDP-vel és a programban történő részvételünk időtartamával arányos részét és attól kezdve a magyar pályázók a tagországbeli partnerekkel egyenlő feltételek mellett vehetnek részt az adott program pályázatain. Arra mindenképpen fel kell azonban hívni a figyelmet, hogy ez a lehetőség hatalmas felelősséggel is jár, hiszen az EU pályázataiban gyakorlott, annak csínját-bínját jól ismerő és a hazainál sokkal erősebb ipari háttér vonzáskörétől ösztönzött partnerekkel kell megmérkőznie a magyar pályázóknak.

A harmadik terület, a csatlakozási tárgyalásokra történo felkészülés, amelynek fontosságát aligha kell kihangsúlyozni. Az OMFB vezeti azt a munkacsoportot, amelynek megbízatása az EU-hoz történő magyar csatlakozás K+F területet érinto szakmai, jogközelítési feladatainak összeállítása, azok végrehajtásának kezdeményezése, illetve a magyar tárgyalási irányelvek kidolgozása. Ehhez el kell igazodnunk az EU joganyagában, azonosítva a kutatás-fejlesztést érintő valamennyi rendeletet, irányelvet és egyéb intézkedést, megtalálva azok hazai megfelelőjét, illetve előkészíteni a szükséges hazai jogszabálymódosításokat.

l A HÍRLEVÉL: a Hírlevél - az adott terjedelmi keretein belül - az EU KTF és innovációs tevékenységéről szóló hiradás mellett alapvető feladatának tekinti, hogy a hazai fejlődés szempontjából legfontosabb EU programokról/projektekről szóló tájékoztatásra koncentráljon. Melyek azok a jelenlegi programok/projektek, amelyeknek ilyen súlyponti kezelését javasolja?

lDr. SIEGLER: A 4. KTF Keretprogram specifikus programjainak jelentős része túljutott a delelőn, vagyis a programok tartalmi kitöltése, kiszerződése vége fele közeledik. Ennek ellenére csaknem valamennyi programban lesznek még pályázati felhívások. Az aktuális felhívásokat és pályázati határidőket mind az OMFB Nemzetközi Hírlevele, mind az OMIKK EU-INFO Hírlevele rendszeresen közzéteszi. Szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az INCO Program keretében jelentős összegek állnak még rendelkezésre az 1. aktivitásban résztvevő közép-kelet-európai kutatók támogatására. Ebből akár a magyar pályázó teljes projektköltsége is fedezhető, ezért mindenkit bátorítanék arra, hogy pályázzon ( ld. mellékelt táblázat).

l A HÍRLEVÉL: Kíván-e személyes üzenetet küldeni a HÍRLEVÉL olvasói, szerkesztői ill. kiadója számára?

lDr. SIEGLER: A magyar kutatás-fejlesztés EU tagságra történő felkészülése sokrétű, felelősségteljes feladat. A siker elengedhetetlen feltétel az, hogy mind az államigazgatás, mind a szakmai és társadalmi szervezetek, mind pedig az egyes kutatóintézetek és kutatók összefogjanak, szorosan együttműködjenek. Fontos ez az elérendő célok meghatározása, az azok felé vezető utak, módszerek és politikák kialakítása, valamint az EU KTF programjaiban történő eredményes magyar részvétel biztosítása szempontjából is. Az OMFB a maga részéről mindent megtesz, hogy az elkövetkezendő időszakban valamennyi felsorolt szempont érvényre juthasson.

l A HÍRLEVÉL: Köszönjük az interjút, kérjük további szives figyelmét és támogatását.

(Kedves Olvasóink az interjúban jelzett táblázatot a következő két oldalon találják meg.)


FRAMEWORK 4 CALLS DEADLINE CALLS DEADLINE

IV. keretprogram pályázati benyújtási pályázati benyújtási specifikus programok felhívás határidő felhívás határidő

Telematics

- All sections except telematic engineering 17-12-96 15-4-97
- Digital sites 2-stage process 17-12-96 3-3-97
- Program support actions 15-6-98

Communications ACTS

- All sections 16-6-97 1-10-97

IT ESPRIT

- Single subjects: 1 step procedure 17-9-96 18-12-96
- Accompanying measures. Long term research projects. Exporatory awards for SMEs 15-3-97
- IT Project grants 15-6-95 15-3-97
- Focused calls on tasks and themes 15-3-97,15-9-97,15-3-98
- ESSI (software systems integration) 15-6-97
- Preparatory support: high-perf. comp. & network, 10-1-97
- Preparatory support for other activities 15-6-98

Industrial & Materials BRITE-EURAM

- Sections 1 and 2 16-12-96 15-9-97
- Sections 3A and 3B 16-12-96 30-4-97
- Thematic networks 17-12-96
- CRAFT: Cooperative projects: Phase 1 11-6-97
- CRAFT: Cooperative projects: Phase 2 17-12-97
- Accompanying and support measures 15-6-98

Standards, Measurement and Testing

- II Standards for trade and commerce 16-6-97 27-11-97
- III Standards for society 16-6-97 27-11-97
- Support for community policies in areas I ,III II 16-12-97 15-5-97 16-6-97 27-11-97
- Networking: Community projects phase 2 15-12-94 17-12-97

Environment and Climate

- Sections 1, 2, 3.1, 3.2 4. Projects & Networking 17-9-96 15-1-97 17-9-97
- Section 3.3. Projects & Networking 17-6-96 17-9-97
- ENRICH 15-10-96 15-1-97
- Technology stimulation measures for SMEs 17-1-95 1-4-98
- Research training grants 15-12-95 3-98 & 8-98

Marine MAST

- Section B 1.2 16-4-96 15-1-97
- Technology stimulation in sections A, B, C. 16-4-96 5-1-97
- Section D: Networking 15-3-96 27-6-97
- Section D: Accompanying measures 15-3-96 12-6-98

Biotechnology

- Most sections 15-6-97 9-97
- All sections: Preparatory measures 31-12-96
- Training and mobility 13-6-96 1-3-97,1-7-97,1-11-97 3-98 & 7-98

Biomedicine & Health BIOMED

- Sections 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6, 7, 8.1, 8.2 17-9-96 17-12-96
- Research grants: open call 31-12-96 31-12-97

Agriculture & Ficheries FAIR

- All sections 15-12-96 20-3-97 15-6-97 15-9-97
- BSE 15-12-96 14-2-97
- Exploratory awards for SMEs 15-12-94 6-97

Non-nuclear energy

- JOULE: All areas except 3A 17--9-96 31-1-97
- THERMIE: Type A 17-9-96 31-1-97
- THERMIE: Type B 17-12-97

Nuclear fission safety

- Thematic networks 1-11-97

Transport

- All areas 17-12-96 15-3-97

Socioeconomics

- All sections except 1.4 (ETAN) 15-10-96 15-1-97 15-3-97 15-6-97

International cooperation

- C&E. Europe, Soviet U. (INCO-COPERNICUS) 15-3-97 6-97
- INTAS 15-12-96
- Industrialised 3rd countries: Japan & Korea 1-3-97
- Developing countries: According to regions 15-3-97 9-97

Innovation

- Objective 1 (Technology parks et al) Open all the time
- Objective 2 (Technology transfer:, networks) 17-9-96 16-12-96
- Objective 3 (Technology validation) 17-9-96 16-12-96

Training & Mobility of Researchers TMR

- Research networks 17-9-96 3-2-97
- Access to big facilities 17-9-96 16-12-96 15-3-97 16-6-97
- Accompanying measures for big facilities 17-9-96 16-12-96
- Training via research grants 17-9-96 16-12-96 17-3-97 16-6-97
- Training via research grants (further calls) 15-9-97 15-12-97
- Accompanying measures 16-12-96 1-4-97 16-6-97 30-9-97
- Accompanying measures (further calls) 15-12-97 31-3-98


Az EU KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI (KTF) POLITIKA HÍREI

A kis- és közepes vállalkozások (KKVk) első technológiai napja az EU-ban

Az EU gazdasági fejlesztési törekvéseiben kiemelkedő szerepet játszik a KKVk versenyképességének növelése. Ehhez az szükséges, hogy a KKVk megismerjék és alkalmazzák a KTF eredményeit, sőt ok maguk is vegyenek részt a KTF programokban. Az 1996. október 30-31. napjain Brüsszelben tartott rendezvényen több mint 800 résztvevő volt jelen. Ezek közül a KKV 30%-ot, különböző közvetítő szervezetek 35%-ot tettek ki. A rendezvény előadásokon, vitákon és munkacsoportokban sokoldalúan mutatta be azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a KKV-at az új technológiai eredmények alkalmazásában, a kutatómunkában való részvételben. Az alább megjelölt forrás részletes - a hazai helyzetben is tanulságos - beszámolót közöl a rendezvényről.

(CORDIS-focus, 74. sz. 1996. 11. 18.)

A kutatás szerepe a közlekedéspolitikában

Az V. KTF Keretprogram elkészítése során az IRDAC (Community's Industrial Research and Development Advisory Board) ülésén foglalkoztak a politika megvalósítását szolgáló kutatási igényekkel. Különös figyelmet javasolnak fordítani a közlekedés gyorsaságának növelésére, az európai vasutközlekedés irányítási rendszerére, a tengeri "sötét doboz" technológiára és a stratégiai környezeti hatások vizsgálatára.

(CORDIS-focus, 73. sz. 1996. 11. 4. )

Az európai társadalom kihívásainak vizsgálata címmel új kutatási program készül az 1997-2000 évek időszakára. A programot az Európai Közösség Tanácsa által 1975-ben létrehozott, "Európai Alapítvány az élet- és munkakörülmények javítására" dolgozza ki és menedzseli. A vizsgálandó kihívások területei: foglalkoztatás, esélyegyenlőség, egészség és jólét, fenntartható fejlődés, társadalmi kohézió, részvétel a közügyekben.

(Tájékoztató, EF/96/46/EN)

Innovációs "Cselekvési terv" Európa számára

Az Európai Bizottság a "Zöld könyv az innovációról" c. tanulmány és az azzal kapcsolatban beérkezett javaslatok széleskörű vitáinak tapasztalatai alapján 1996. november 20-i ülésén elfogadta a fenti Cselekvési tervet, amely a következő alcímet viseli: "Innováció a növekedés és a foglalkoztatottság érdekében".

A Cselekvési terv az alábbi három prioritást emeli ki:

Első prioritás: valódi innovációs kultúra kialakítása.

Második prioritás: innovációt ösztönző jogi és pénzügyi keretek kialakítása.

Harmadik prioritás: a kutatás közelítése az innovációhoz nemzeti és közösségi szinten egyaránt.

A Cselekvési terv rövidített szövege a CORDIS-focus alábbi számában jelent meg.

(CORDIS-focus 75. sz. 1996. 12. 02)

Telematika a könyvtárak részére

Az információs technológia fejlődése, a telematika alkalmazása nagy mértékben elősegíti a könyvtári munkák és szolgáltatások modernizálását, az információs társadalom velük szemben támasztott igényeinek kielégítését.

A Telematika Alkalmazás Program keretében külön szektort képez annak könyvtári alkalmazása, melynek helyzetéről részletes áttekintést ad a CORDIS focus 1996. december 23-i, 77. száma.

A programot az EU-ban működő és kb. 1 millió dolgozót foglalkoztató 96.000 könyvtár részére hirdették meg. Az áttekintés kitér - többek között - a nemzeti könyvtárak közötti együttműködésre, a könyvtári hálózatokra, a szerzői jogra, a közép- és kelet-európai országokkal való együttműködésre, végül pedig közli a programot az egyes tagországokban koordináló könyvtárak és személyek adatait.

(CORDIS focus, 77. sz. 1996. 12. 23)


EU KTF programok hírei

Ésszeru energiafelhasználás az építőiparban és a közlekedésben

A nem-nukleáris energia program (THERMIE) keretében a fenti tárgyban kiírt pályázatra 51 javaslat érkezett. Ezek közül 5 építőipari és 4 közlekedési projektet támogatnak, összesen 20 millió ECU értékben.

(CORDIS-focus, 74. sz. 1996. 11. 18.)

261 INCO-COPERNICUS projekt 1996-ban

A közép- és kelet-európai országok, valamint az Új Független Államok részére meghirdetett INCO-COPERNICUS program 1996. évi pályázati kiírásaira befutott javaslatokból 261 projekt került támogatásra. E projektek elősegítik az egyes országok KTF potenciáljának megerősítését, KTF igényeik kielégítésének támogatását és az EU kutatóival való együttműködés fejlesztését. A projektek a következő területeket ölelik fel:

A 261 támogatásra került projekt keretében 1.670 partner működik együtt, akiknek 15%-a az iparban, 34%-a pedig kutatóközpontokban tevékenykedik.

(CORDIS-focus, 75. sz. 1996. 12. 02.)

BIOMED II program pályázati eredményei

Az 1996 év márciusában kiírt pályázatra 769 javaslat érkezett a következő tematikai megoszlásban:

Gyógyszerkutatás 89 javaslat
Biotechnológia 200 javaslat
Agykutatás 222 javaslat
AIDS, tuberkulózis és más fertőző betegségek kutatása 125 javaslat
Emberi genomkutatás 98 javaslat
Közösen fedezett kutatások 35 javaslat

(CORDIS-focus 73. sz. 1996. 11. 04.)

Regionális innovációs projektek

40 európai régió pályázott sikeresen regionális innovációs projektek támogatására. A finanszírozás részben az Innovációs Program keretéből, részben pedig a XVI. Foigazgatóság (Regionális politika) által kezelt Európai Regionális Fejlesztési Alapból történik. A projektek a következő két témakörben kerültek kiírásra:

- regionális innováció és technológiatranszfer stratégiák és az infrastruktúra,
- regionális innovációs stratégiák.

(Innovation and Technology Transfer, 1996. november)

Innovatív eredmények az egészségügy terén

Az egészségügy fejlesztését közvetlenül elősegíteni hivatott programokon (BIOMED, BIOTECH 2) kívül más programokban is (EUREKA, TELEMATIKA, KÖRNYEZET ÉS KLIMA, SZABVÁNYOSÍTÁS, MÉRÉS, TESZTELÉS) szerepelnek az egészségügy fejlesztésére irányuló projektek. Ezek eredményeiről mutat be szemelvényeket a folyóirat "egészségügyi ipar" c. része.

(Innovation and Technology Transfer, 1996. november)

Az "Információs Társadalom Fórum" 1997. évi munkaterve

A FÓRUM-ot (Information Society Forum) az Európai Bizottság a 1996. évben hozta létre az európai ipar, a tudomány, a szociális partnerek és az Európai Intézmények felső szintű képviselőiből (128 fő). A cél az, hogy a FÓRUM szakszerű forrása legyen mindazon gondolatoknak, vitáknak és tanácsoknak, amelyek a jelenlegi gyorsan fejlődő digitális technológiákból következtethetők.

Az 1997 évi munkaterv a következő területeket öleli fel:

(ISPO INFO 7. sz. 1996. november)


EU KTF projektek 1995. évi szerződéskötéssel

 

Terület

A projektek száma

A résztvevők száma

Az Európai Bizottság hozzájárulása (millió ECU)

Információs és kommunikációs technológiák

690

5.766

880

Ipari technológiák

291

1.187

209

Környezet

84

118

31

Élettudományok

308

1.368

210

Nem-nukleáris energia

172

1.029

173

Thermonukleáris fúzió

181

199

251

Egyéb

934

2.518

278

Összesen:

2.660

12.185

2.032

 

Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az OMIKK EU-INFO Szolgálata folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Unió Hivatalos Lapját (Official Journal - OJ) és mindazon jogszabályoknak, közleményeknek és tájékoztató anyagoknak referencia adatait beépíti az OMIKK CIKK adatbázisába, amelyek érintik a Szolgálat tevékenységét. Az alábbiakban közöljük néhány OJ-dokumentum címének magyar fordítását. A dokumentumok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között és az anyagok teljes terjedelemben is az érdeklődők rendelkezésére állnak az OMIKK-ban.

Az EU Gazdasági és Szociális Bizottság (GSZB) véleménye az EU Bizottságnak a Tanács és az Európai Parlament részére készített, Európa útja az információs társadalomig - Akcióterv c. tájékoztatójáról (OJ 1995.05. 02. C 110)

Az EU Gazdasági és Szociális Bizottság (GSZB) véleménye az Alapszerződés 85/3-as pontjának az egyes technológiatranszfer szerződésekkel kapcsolatban történo alkalmazásáról (OJ 1995. 04. 24. C 102)

Az EU Gazdasági és Szociális Bizottság (GSZB) véleménye az európai polgári légiközlekedés jövőjéről szóló EU bizottsági tájékoztatóról
(OJ 1995. 05. 02.C 110)

Az EU Bizottság 95/12/EC sz., 1995. máj. 23-i irányelve a háztartási mosógépeken alkalmazandó energiacimkéről (OJ 1995. 06. 21. L 136)

Az EU Bizottság 95/36/EC sz., 1995 júl. 14-i irányelve a növényvédőszerek piacraviteléről szóló 91/414/EEC sz. irányelv módosításáról (OJ 1995. 07. 22. L 172)

Az EU Tanács 1172/95 sz., 1995. máj 22-i rendelete a Közösség és tagállamai által a nem tagállamokkal folytatott árukereskedelemre vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről (OJ 1995. 05. 25. L 118)

További információ:

Dr. Gerzsó Géza, Tel: 138 4803, Fax: 138 2232


Technológiafejlesztés és innováció: nemzetközi rendezvények

Emerging Technology for E&P: new science, engineering and technology from PSTI and MTD R&D Programmes for use in the upstream oil and gas industry
Egyesült Királyság, Aberdeen, 1997. március 20-21.

GEN '97 International Symposium on Global Engineering Networking
Belgium, Antwerpen, 1997. április 22-24.

Euro Chinatel Telematics Multimedia Applications for Education and Healthcare
Kina, Peking, 1997. április 2-4.

Sustainable Technologies for Efficient Energy Production
Magyarország, Budapest, 1997. április 24-25.

Socio-Economic Research and GIS
Olaszország, Castelvecchio Pascoli,

1997. május 17-21.

(Forrás: CORDIS focus, 78. sz. 1997. 01. 13.)


Új KTF kiadványok

Promotion of EU RTD Programmes, Case countries: Finland, France, Germany, the Netherlands
Finnish Secretariat for EU R&D, 1997

EU Database Directory 1997. A guide to electronic information services
Office for Official Publications of the European Communities,
A fenti két kiadvány az EU-INFO Szolgálatnál megtekinthető

The Road to the Information Society. New technologies for education and training,
Office for Official Publications of the European Communities

CORDIS focus, 78. sz. 1997. 01. 13.

Open distance learning in public libraries
Office for Official Publications of the EC

CORDIS focus, 79. sz. 1997. 01. 27.


OMFB HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK!

1. Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-dél-koreai kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási-fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázattok benyújtási határideje: 1997. március 20., 16:00 óra

2. Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet a magyar-flamand körmányközi együttműködési egyezmény keretében kutatási-fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1997. április 1-jén 16.00 óra

A pályázati űrlapok az 1. és 2. pont alatt ismertetett pályázati lehetőségekkel kapcsolatban az OMFB NPI titkárságán vehetők át: Budapest V., Szervita tér 8., II. emelet 210.

3. Exportképes Termékek Műszaki Fejlesztésének támogatása

A pályázat célja, hogy az OMFB - az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Gazdaságfejlesztési Pályázati rendszeréhez illeszkedve - a műszaki fejlesztés állami támogatásával elősegítse azon termék- és technológiai fejlesztések megvalósítását, amelyek nemzetközi összehasonlításban is korszerű, a világpiacon versenyképes, hosszú távon gazdaságosan exportálható árualapok létrejöttét eredményezik.

Az elfogadásra kerülő projektek megvalósításának időtartama: max. 3 év

A projekthez elnyerhető támogatás: max. 20 millió Ft.

Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó az erre rendszeresített és az OMFB Pályázati Iroda Titkárságán (1052 Bp. Szervita tér 8. Telefon: 117-5900) beszerezhető pályázati űrlapon. A Pályázati Csomag (ára 500.- Ft) tartalmazza a részletes pályázati feltételeket és az űrlapot is.

Beadási határidő: folyamatos

4. Az OMFB pályázatot hirdet a műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására.

Ennek keretében az alábbi jogcímeken lehet pályázatot benyújtani:

a/ 1997. II. félévében esedékes nemzetközi tudományos-műszaki konferenciákon történő részvételre, előadás tartása esetén. Pályázni lehet vagy utazási költség, vagy regisztrációs költség elnyerésére.

b/ A tudományos kutatási és műszaki fejlesztési eredmények terjesztésével, illetve ismeretszerzéssel közvetlenül összefüggő tudományos konferenciák rendezésére, amennyiben a konfereciára Magyarországon, 1997. II. félévében kerül sor, illetve ha a szervezési költségek már a jelzett időszakban jelentkeznek. A támogatás mértéke a rendezvény költségeinek max. 50%-a, de a jelentősebb nemzetközi szervezetek által kezdeményezett rendezvények esetén max. 600 eFt, egyéb esetben max. 300 eFt lehet.

c/ Magyar intézményeknek nemzetközi intézményben viselt tagságával összefüggésben jelentkező 1997. évi tagsági díjak.

Pályázati nyomtatványok az OMFB Infrastruktúra Titkárságán vehetők át (Budapest V., Szervita tér 8. II. em. 215.) munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között.

Az OMFB és a MTESz ill. a Magyar Innovációs Szövetség megállapodása alapján pályázati nyomtatványok a szegedi, miskolci, veszprémi, debreceni, pécsi és székesfehérvári MTESz ill. MISz Irodán, illetve a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál is átvehetők.

A pályázatoknak kizárólag postai úton történő beadási határideje a postabélyegző szerint: 1996. március 10. 24.00 óra

5. Az OMFB és a MTV Rt. közös pályázatot hirdet a hónap feltalálója cím elnyerésére

A pályázat célja, hogy a hazai műszaki-szellemi alkotások szerzői számára erkölcsi megbecsülést nyújtson A hónap feltalálója plakett átadásával. A plakettet a FELKÍNÁLOM címu TV-műsor keretében adják át. A pályázaton bármely természetes személy indulhat. A pályázatra új, hasznosított, hazai műszaki-szellemi alkotások nyújthatók be, függetlenül jogi oltalmuk helyzetétől

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Ha bármilyen egyéb ismertető anyag áll rendelkezésre, javasoljuk ezeket is mellékelje a pályázathoz. Egy pályázó a versenyben maximum 3 témával vehet részt.

A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni:

Magyar Televizíó Részvénytárasaság
FELKÍNÁLOM Szerkesztőség
1810 Budapest

A pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni.

A pályázatokat az OMFB által felkért zsűri havonta értékeli. Az OMFB a 12 előző havi nyertes közül a zsűri által legjobbnak ítélt feltalálót 1 millió forint díjban részesíti a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram forrásaiból.


OMIKK Hírek

Dr. Herman Ákos, az OMIKK főigazgatója előadást tartott a "Hazai innovációs lehetőségek" címmel a Veszprémi Innovációs Centrum létesítésével kapcsolatban tartott munkaértekezleten 1997. január 14-én.

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 138-4803, Fax: 138-2232.