Nyugat · / · 1940 · / · 1940. 2. szám

Kálnoky László: Pillanatkép egy haldoklóról

Olyan volt már az utolsó hetekben,
mint akit oldalán angyal kisér
hervadt koszorúval s mindenki fél
megmondani neki; közölhetetlen

és kinos is, hogy csak a többiek
látják a jelenést. Bordái akként
szürték át rácsaik között a napfényt,
mint röntgensugarat, vagy mint üveg-

ablak mögött meglátni a szoba
berendezését. Nem tudta, mi van
a tárgyakkal, melyek ide-oda

imbolyogtak, siklottak, mint higany-
golyócskák és mint víz, ha földre dül,
kifolyt az élet ujjai közül.