Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 4. szám

WEÖRES SÁNDOR: HÁROM IKER-SZONETT

Motto: Aki a saját sorsát nézi, az így szól: "Meg fokok halni, tulajdonképpen nincs értelme semminek." Aki az életet szemléli, az így szól: "Semmi se tart örökké, minden hiábavaló." Aki az élet mélyéig vizsgálódik, az így szól: "Ami ma van, tegnap még nem volt; ami tegnap volt, annak esszenciája a maiban benn-foglaltatik: egyre gyarapszik a világ, ki tudja, milyen teljesség felé. Boldog vagyok, hogy az én munkám is gyarapította, akár sokkal, akár kevéssel." (Meng-Hao-Jan.)

 

MAI KÖLTŐRE

A HÍRNÉV MULANDÓSÁGA

AZ ÉRTÉK HALHATATLANSÁGA