Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 12. szám · / · KARINTHY FRIGYES: A ZÖLD TINTA KIAPADT...

KARINTHY FRIGYES: A ZÖLD TINTA KIAPADT...
11.

Ifjú nemzedék, hallgassátok meg az öregedő kortársat. Legyetek hálásak, hogy itt járt közöttünk. Építőköveket faragott számotokra, használjátok egészséggel, de áhitattal. Nem volt eredeti, magábanálló csodalény, mint a ti bálványotok, nem más volt, mint a többi, csak különb. Többet tett, mint aki új törvényt hoz, - új hangot adott az örök törvénynek. Nem ismeretlen járművet eszelt ki, de újra használhatóvá tette a régit, megjavítván motorját, az emberi szívet. A művészi ízlés és írói lelkiismeret zsenije volt.


 
Osvát Ernő jubileumán
(Álló sor: Tóth Árpád, Beck Ö. Fülöp, Kosztolányi Dezső, ülő sor: Babits Mihály, Osvát Ernő, Gellért Oszkár)


 
1923-ban
(Álló sor: Kosztolányi Dezső, Tóth Árpádné, Kuncz Aladár, ülő sor: Fenyő Miksa, Kosztolányi Ádám, Babits Mihály, Laczkó Géza, Tóth Árpád)