Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 7. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

Z. S.

Tóth Géza: Bakonyét mellől. Versek. - Ha a poetika szabályai szerint nézzük, Tóth Géza költő. Versei, melyekben megfelel minden régi követelménynek, csengnek-bongnak, rímelnek, alliterálnak. De ha abból a szempontból vizsgáljuk, hogy ez a fiatal költő miképpen állja meg helyét a mai időkben, miként tud szellemi táplálékot, újat, élményt adni a mai embernek, azt kell mondanunk, hogy reménytelen költő. Alig haladta túl Petőfi epigonjait és érzésvilága, szemlélete még mindíg azoké.