Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 6. szám

ILLYÉS GYULA: A KOCSIS CSAK ÁLLT...

A kocsis csak állt, állt s akkor hirtelen
a gazdatiszt rámért egy hatalmasat -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A lélekzetem elakadt.

Szívem fölugrott, mint vad a hurokban.
Egy kutya szűkölt. A kocsis riadtan
szétnézett a tájon, szegény idegen!
s egymásután kétszer azt mondta: igen.

Aztán urára nézett szánakozva
mintha az ütést a tiszt kapta volna...
Vörös lett az s dőlt belőle vad átka
rondán akár a részeg hányadéka.

A kocsis csak állt, nézett könnyes szemmel,
nyugodtan, mint egy megcsúfolt új Mester.
Kalapot emelt, indult tova némán
s kutyája véle, mint ijedt tanitvány...