Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 4. szám · / · A NYUGAT HÍREI

Osvát Ernő cikkeinek és tanulmányainak gyüjteménye: «Merre van előre? Merre van előre?»

Ezzel a címmel, amely maga is Osvát-írásokból merített motívum, jelennek meg először kötetben Osvát Ernő írásai. A magyar irodalom szélesebb közönsége előtt ezek a művek ismeretlenek. De éppen ezek az írások: tanulmányok, bírálatok, polémiák, a gondolat és a kifejezés erejével - s legelső sorban erkölcsi erejükkel - avatták Osvát első föllépését mindjárt beérkezéssé is. Ezek az írások vetették első alapját annak az erkölcsi poziciónak, amelyen a magyar szellemi élet számára azzá válhatott, aki volt. Osvát Ernő írásait az író fivére gyüjtötte össze, ő adja ki, s ő írt a kötethez életrajzi tanulmányt is. A sajtó alatt lévő könyv, melyet négy fényképmelléklet is díszít, 5 pengő előfizetési áron rendelhető meg dr. Osvát Kálmánnál (Albertfalva-Kertváros Első-utca 35.).