Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 3. szám · / · A NYUGAT HÍREI

«A MAGYAR NYELV HELYE A FÖLDGOLYÓN » - EGY FRANCIA FOLYÓIRATBAN

Emlékezetes, hogy Kosztolányi Dezső «A magyar nyelv helye a földgolyón» címmel a Nyugat 1930. július 16-i számában tanulmányt írt. A tanulmány nyiltlevél formájában Antoine Meilletnek, a Collčge de France tanárának «Nyelvek az új Európában» c. könyvével foglalkozott, melyben az indogermán nyelvészet tudósa a magyar nyelvet igaztalanul és lekicsínylően tárgyalja. - Kosztolányinak a Nyugatban megjelent tanulmányát most Jean Finot folyóirata, a Revue Mondiale, január 15-i számában vezetőhelyen, a lap élén közli.