Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 3. szám · / · FIGYELŐ · / · OLASZ IRODALOM

Révay József: UMBERTO FRACCHIA
1889-1930

Még ott zsong a szívekben a Beltramelli korai halálán érzett fájdalom és az olasz irodalomnak máris új gyásza van: hirtelen kidőlt vezérei sorából Umberto Fracchia, fiatalon, negyvenegyéves korában, alkotó erejének duzzadó teljességében. Egyike volt a legtehetségesebb és legnagyobb hatású egyéniségeknek az új olasz irodalomban. Komoly készültsége, tervszerű, szívós céltudatossága hatalmas eszköznek bizonyult az új olasz irodalom egységének megteremtésében. Ez az egység még nem tökéletes, a regionalizmus nyűgei béklyózzák még a tehetséges írók nem kis részét, de Fracchia munkája megtörte a jeget. Mikor hat évvel ezelőtt megalapította a «Fiera Letteraria»-t, emberfeletti munkára vállalkozott, de fanatikusan hitt a sikerben és rendületlenül dolgozott, szervezett, agitált, míg végre az új olasz irodalom legkülömb egyéniségeit sikerült az egység zászlaja alá toboroznia. Lapjának utóda, az «Italia Letteraria» ma olyan tekintélyes központi orgánum, amely Ugo Ojetti «Pegaso»-ja mellett valamikor az új, egységes olasz irodalom diadalmas indulásának történelmi jelentőségű határköve lesz.

De nemcsak szervező munkájával, hanem írásaival is vezetője és tisztelt példaképe lett az új nemzedéknek. Novellái és regényei fínom lélekelemzésükkel, az élet és a lélek mélységeinek bölcs és megértő feltárásával, kisembereik apró tragédiáival, stílusuk tisztaságával, hangjuk és hangulatuk nemes és előkelő ötvözetével a magas humánum húrjait zendítik meg abban a korban, mikor a merkantil regényírók, Verona, Vivanti, Milanesi s a többiek az «Unterhaltungslitteratur» piaci vásárán naponta elárulták az irodalmat és művészetet. Regényei és novellái közül (La favola dell' innocenza, Piccola gente di citt"ŕ, Il perduto amore, La stella del Nord) kimagaslik az Angela, az öreg, gyermekre vágyó órásnak s a prostituált leánynak és gyermekének tragikus története: igaz emberi érzések fájdalmas kantátéja.

Fracchia nem tartozik a hirtelen hatású, gyorsan világhírű költők közé, de bizonyos, hogy hangja nem vész el.