Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 3. szám · / · Szabó Pál: Részletek az "Emberek" c. regényből

Szabó Pál: Részletek az "Emberek" c. regényből
Tábori posta

Juliska ballagott a táborilappal a ház felől. Óvatosan, két kezére fogta a két szélét, mint egy irtó nagy kincsnek.

A sudárnövésű gyermeklány kimondhatatlan tisztelettel olvasta el a Berci bácsi tábori lapját, a tisztelet mellé valami rajongó hódolat is járult, azóta különösen, mikor egyszer - régen - iskoláskorában neki egy bélyeget adott volt.

Amit ő felragasztott egy könyvbe.

Csakhogy ez a könyv később a hugáé, Etelkáé lett és onnan le kellett venni. Igaz, hogy nehezen jött le, el is szakadt. De azért fel tudta ragasztani a cimbalom fenekére alul. Pedig akkor bent voltak minden a sarokszobában. Pistáról akkor kaptak hírt legelőbb, hogy eltünt. Azt írta a vöröskeresztes. Ő úgy tett, mintha a cimbalom alá ment volna sírni és akkor felragasztotta. Azóta megnézi sokszor. Megvan és ez olyan jó...