Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · AMERIKAI IRODALOM

Csánk Endre: ANTHONY COMSTOCK

A lelkiismeret szabadságát sokféleképpen lehet magyarázni, vitatni, támadni és megtagadni. Az angolul beszélő amerikai kontinens, amelyről gyakran kellő tájékozottság nélkül hangzik el elítélő vagy dícsérő vélemény, kétségtelenül mást ért alatta, mint Európa legtöbb országa. A véleménynek nemcsak kimondása, de megformálása is sokban függ a külső hatásoktól. Ezeket a hatásokat többé-kevésbé mindenütt szabályozza a társadalom, közvélemény, morál. Különböző eszközökkel törekszenek arra az emberi közületek, hogy tagjaikat önmagukhoz hasonlítsák. Ezek között előkelő helyet foglal el a cenzúra.

A cenzúra ellenszenves intézmény a tengeren túl is. Mégsem lehet megjósolni, hogy sikert ér-e el az ellene megindult hadjárat. Annyira belevette magát a hatóságok tudatába, a mult évszázad végének túlzott puritánizmusa, annyi szövetségi, állami törvénnyel, városi szabályrendelettel bástyázta körül, hogy hozzáférni ma már nagyon nehéz.

Törvényt, rendeletet, akadályt és bástyát: egy ember alkotta.

Ez az ember Anthony Comstock volt.

 

1.

2.

3.

4.