Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

S. Gy.: Dr. Kolozs Gyula: Aforizmák.

- A jó aforizma lehet hazug is, ha formai szépsége s tökélye, egy pillanatra legalább, az igazság illuzióját kelti. De az is meg van engedve, hogy a pregnáns forma keretében igazi igazságok hökkentsenek meg. Kolozs Gyula - sajnos - nem ismeri a művészi formálás titkát s így itt-ott felbukkanó érdekesebb gondolatai sem hatnak a ráeszmélés és eszméltetés erejével. Mintha önvallomás volna e jobbak közül való aforizmája: «Nem elég a jó gondolat megtermelése; ha nincs meggyőző erővel ható formában kidolgozva, akkor csak annyit ér, mint az acélgolyó, melyet kézből hajítunk el, ahelyett, hogy fegyverből lőnénk ki.»