Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

Z. S.: Ruszkabányai Hoffmann Elemér: A szent gyógyulás keresése (Versek).

Nyolcvan egynéhány vers ez a kötet. A legtöbb régi érzések és gondolatok utánköltése. Szemlélete múltba hajló, de ennek sem tud formát adni. Versei minél tovább nyúlnak, annál inkább vesztenek lendületükből, tartalmuk sekélyesedik és végül egészen ellaposodik. De egy-két kifejezése, ha erőtlenül is, mutatja benne a művészt.