Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

I. Gy.: Bogár Lilla: Csak a szívem nyugodt verése (Versek).

Könnyen jönnek a szavak ennek a költőnek az ajkára, s látszik, hogy még nem igen tudja kormányozni, kiválogatni őket; inkább seregükkel hódítanak, mint egyéni erejükkel. Alig van képe vagy szófordulata, amelyet ne hallottunk volna más modern költőtől. Ezek ömölnek bőven egymás után, holott Bogár Lilla mondanivalója is, mint legtöbb mai költőnőnké, egy lélekzetű, egy rétű és ha a vers elolvasása után visszagondolunk reá, alig több egy villanásnál. Az ő verseiben az élménynek ez a villanása fölösleges leírások és részletezések tömegeiben vergődik s csak hellyel-közzel tünik tisztán elő. De így bujkálva is gyakran fölmelegíti a verset; tagadhatatlan, hogy szerzőjüknek van egyéni költői temperamentuma. Ennek kihámozását, megtisztítását várjuk tőle. Előttünk fekvő könyve s amely úgy hisszük, első bemutatkozása, az egyszerűség felé való fejlődését mutatja. Ezen az úton haladva igazi vers születhet meg. Bogár Lilla érdekes asszonyi mondanivalóiból.