Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 2. szám · / · FIGYELŐ · / · Apró bírálatok

Sárközi György: Más, új élet hajnala ez! Jávor Bella versei. - Az Alphabetum-Aviva kiadása.

- A magyar könyv, különösen verseskönyv, nem szokta meg, hogy túlságos luxussal kerüljön ki a nyomdából: szerény félfamentes papírruhában dől oda az olvasó elé, mint egy szívbajos hadirokkant, szégyenkezve, hogy ezt a kopottas papírruhát is magára merte venni. A költők maguk sem becsülik rímes vagy szabadformájú költészetüket annyira, hogy díszbe merjék magukat vágni, mikor erről a rongyos életről dalolnak s hogy telehúzzák minden ujjukat gyűrűvel, mikor verseiket zálogcédulák hátára firkantják. Különös várakozással nyitottuk ki tehát Jávor Bella ünnepi díszben, sőt estélyi toalettben megjelent verskötetét. A kötet albumalakban, vastag, hófehér, finom papirosra nyomva, kilenc műlappal díszítve jelent meg. A műlapok Vaszary János, Márffy Ödön, Egry József, Ferenczy Noémi, Ferenczy Béni, Czóbel Béla, Molnár C. Pál, Bor Pál, Schönberger Armand alkotásairól készültek. A kötetet a szerző sajátkezű aláírással ellátott arcképe előzi meg, melyet Erdei Viktor rajzolt. A fedéllapot és a könyvkötő-munkát Cserna Juliska iparművésznő készítette. Mellesleg tizenöt vers is van a kötetben, egyiknek címe ez: «Csoda az, hogy csupa lyuk a szívem?» A kötetbe van kötve mindjárt néhány kiváló kritikusunk véleménye is a költőnő verseiről. Forró Pál például a következőket írja: «Az élet nagy misztikuma, napsugárban csillogó színek, mélységek felett ívelő megdöbbent gondolatok értékes mozaikja Jávor Bella minden verse, melyeknek külön szépséget ád az a drága, meghatott melegség, mely egy gyötrődő, forró asszonyi lélekből szárnyal fel a tiszta poézis hangjain. Jávor Bella a ma asszonya, szavai, formaérzéke teljes harmóniában csendülnek hangulataival és ezért lenyügöző és művészi a hatásuk.» Mit tehetnénk még hozzá ehhez a meggyőző erejű méltatáshoz?