Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 24. szám · / · A NYUGAT HÍREI

NYUGAT-EST BAJÁN ÉS DEBRECENBEN

November 29-én a Bajai Kereskedelmi Kaszinó meghívására a Nyugat szerkesztősége előadó-estet rendezett Baján. Az előadó-termet zsúfolásig megtöltő közönség mindvégig nagy tetszéssel fogadta Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Erdélyi József és Gellért Oszkár felolvasásait. Az est után bankett volt, amelyen megjelent Vojnits Ferenc polgármester és Puskás Dezső h. polgármester; Schmidt Béla tanár mondott felköszöntőt a Nyugatra.

Móricz Zsigmond december 1-én Debrecenben, a kollégiumi Öreg Diákok estélyén, mint a Nyugat szerkesztője, előadást tartott. Bemutatta Bornemisza Péter Electráját és elmondta a prágai magyar diákok között szerzett tapasztalatait. Az estélyen jelenvolt Baltazár Dezső ref. püspök, a város hivatali és társadalmi előkelősége s utána banket volt az Angol Királynő különhelyiségében, ahol Ady Lajos tanker. kir. főigazgató, dr. Veress István tanítóképezdei igazgató és mások mondtak felköszöntőt.