Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 22. szám

A NYUGAT HÍREI

Móricz Zsigmond november 8-án Nagykőrösön, mint az Arany János Társaság vendége, a gimnázium dísztermében óriási közönség előtt tartott előadást a Nyugatról, Bornemisza Péter Electrájáról, majd egy regényrészletet olvasott. - Ugyancsak ő november 2-án Rákospalotán a Keresztény Ifjúsági Egyesület előtt tartott előadást Bornemisza Péter Electrájáról.

HIBAIGAZÍTÁS. A Nyugat november 1-i számában Szalatnai Rezső «Öregedők töprengése» c. versét a nyomda hibásan szedte. A vers első három sora helyesen így szól: «Tudod-e, hogy aki elmegy - multjának is megkegyelmez - s édesbúsan vallja be, hogy» stb. - Ugyancsak hibásan szedték Berda József «Meztelen gyerek a parton» c. versének második sorát; «Úgy simogattam szőke fejecskédet» helyett ez olvasandó: «Úgy simogatom szőke fejecskédet».