Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 22. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET

F. Z.: SZÉKESFEHÉRVÁRI UTIKALAUZ

Még nemrégen is jókora bosszúságot okozott a magyar vidéki városok látogatásakor, hogy megfelelő útikönyvek, városleírások híján minden kirándulás valóságos felfedező utat jelentett. Különösen a művészeti vonatkozások tekintetében állottunk gyakran tanácstalanul szebbnél szebb műemlékeink előtt, már pedig éppen ezek azok, amelyek az idegenforgalmat leginkább ösztökélik. A mai utazó ember megszokta, hogy előveszi zsebéből bedekkerét és abból ókumálja ki a megnéznivalókat, amelyekhez ügyes térkép vezet el, a szöveg pedig röviden elmondja a legfontosabb történelmi adatokat, sőt a figyelmet az egyes emlékek szépségeire apróra is felhívja.

Székesfehérvár város, amelynek dicsőséges történelmére számos jelentős épület emlékeztet, nagyon helyesen segíteni törekedett látogatóin és egy kitünő útikönyvet adott ki, amely minden tekintetben pompásan megállja helyét. Marschall Ferenc vezetésével odavaló emberek írták, rajzolták, akik nemcsak jól ismerik és szeretik szép városukat, hanem értenek ahhoz is, hogy miképen kell az efféle útmutatót a mai ember igényeihez mérten ügyesen elkészíteni. Ennek megfelelően egyrészt a történelmi adatok rövid és magyarázó közlésére, másrészt pedig a művészeti szépségek leírására fektették iparkodásukat, pontosan követve azokat a szokásokat, amelyek a külföld hasonló kiadványainak páratlan népszerűséget szereztek. Sőt ezeken túlmenve, nagyon helyesen, kis képes monografiává tették a kalauzt azzal, hogy egyrészt egykorú metszetek és okmányok alapján ügyes rajzokkal rekonstruálni próbálták a koronázó város régi képét, másrészt fennmaradt műemlékeit és egyes megkapóbb vedutáit valóban szép, mélynyomású reprodukciók jókora számával foglalják belé a kis kötetbe, melynek nyomdatechnikailag elsőrangú kiállítása egy odavaló nyomda érdeme.

Székesfehérvár város bőkezű támogatása tette lehetővé ennek a nagyon olcsó kis kalauznak kiadását, példát szolgáltatva többi vidéki városainknak is arra, hogy nemcsak várni kell az érdeklődőket, hanem útjukat lelkes és céltudatos munkával egyengetni is.