Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 15. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

Apró bírálatok

Pálfy József: Katonadolog (Regény), Tiszántúli könyv- és lapkiadó r.-t. Debrecen. - Jókai felhős-napos romantikája sötétlik s csillog ki Pálfy József regényének egyszerű szövése alól. A világháború komor árnyéka, amely a bénán megtért katona már elég gyakran s igényesebben is megírt története fölé vetődik, tán keserűbbé és keményebbé teszi a regényt, mint hogyha boldogabb idők fényében játszódna, de az író aztán túlságig menő happy enddel kárpótolja igénytelenebb olvasóit. Itt-ott örömmel látjuk Pálfy József tehetségének jegyeit: finomabb megfigyeléseket, művészibb alkotású mondatokat, elvenebb kirajzolódó portrékat, - másutt viszont a tiszántúli magyar író apró magyartalanságai bosszantanak.

Benjamin Ferenc: Virinatus (Regény), Ungvár. - Megfordított Alraune, szülés nélkül világrajött, a szó szoros értelmében «gépben költött» csodalény Virinatus, ennek az exaltált regénynek hőse. Az utopisztikus fikciót az író nyers eszközei kevéssé tudják hihetővé tenni, épp így a mondvacsináltság íze érzik a regény alakjain is. Keresett stílusánál is bántóbb egyes «jelentős» mondatoknak s szavaknak folytonos kövér nyomással való kiemelése.

Káldi Ernő: Nero kertjében. (Versek.) Budapest. - Mintha ezek a versek még az Ady-költészet kezdő érájából valók lennének, ahol egy ponton Ady még érintkezett - Makai Emillel. Káldi strófáiban egyébként fiatalos kedvesség és sok friss zene van.

Szántó Magda: Áradás. (Versek.) Genius-kiadás. - nagyrészben rövidsoros szabadversek, tipikusan női forma; s mily könnyű és csaló a szabadvers! ahol a költő rímmel és mértékkel próbálkozik, ott egyszerre kitűnik minden naivsága és primitívsége. A fiatalság spontánsága mégis némi bájt ad a kötetnek.