Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 15. szám

KOMLÓS ALADÁR: MINT EGY MALOMKŐ

Hát nem szeretlek én sem!
És a fogam kopogva csuktam össze
s a szám vonaglott.

S a lelkem, akár egy roppant malomkő,
egy mérhetetlen súlyú nagy malomkő,
csikorgó kínnal
kezdett megfordulni lassan.